din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1632 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG 114/2018 - Integral, PDF. Masurile fiscale 2019

OUG 114/2018 - Integral, PDF. Masurile fiscale 2019

  Publicat: 30 Dec 2018       107366 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Documente atasate
OUG_114_2018_PDF_integral_mcp_avocati_buc.pdf
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene

Publicata in Monitorul oficial nr. 1116 din 29.12.2018

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI

Reprezinta formularul completat de catre solicitant, in vederea obtinerii finantarii.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Reprezinta formularul completat de catre solicitant, in vederea obtinerii finantarii.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Este o metoda care se utilizeaza in evaluarea unor proiecte de investitii si care foloseste tehnica actualizarii.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Este declaratia beneficiarului pentru cheltuielile eligibile efectuate pentru o operatiune/proiect intr-o perioada data de timp.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Alocatie nerambursabila acordata persoanelor fizice, organizatiilor neguvernamentale, agentilor economici si institutiilor publice.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Alocatie nerambursabila acordata persoanelor fizice, organizatiilor neguvernamentale, agentilor economici si institutiilor publice.
A fost promulgat la 11.09.1865
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
A fost promulgat la 11.09.1865
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Alocatie nerambursabila acordata persoanelor fizice, organizatiilor neguvernamentale, agentilor economici si institutiilor publice.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.

a)sa detina autorizatia de construire necesara demararii executiei proiectului;
b)beneficiarii pot sa detina concomitent cel mult doua proiecte finantate din Fond, iar solicitarea de finantare pentru un proiect se face numai in ordinea domeniilor prevazute la art. 1 alin. (2);
c)sa solicite finantare pentru un proiect din domeniul prioritar secundar numai dupa finalizarea integrala a proiectelor din domeniul prioritar principal;
d)suma solicitata la finantare sa nu fie mai mare decat diferenta dintre valoarea proiectului si excedentul bugetului local neutilizat la data solicitarii finantarii. In intelesul prezentei ordonante de urgenta, la stabilirea excedentului bugetului local nu se iau in calcul sumele a caror destinatie a fost stabilita prin acte normative sau prin acorduri/contracte de finantare;
e)pentru sumele solicitate a fi acordate din Fond sa nu existe o alta cerere de finantare din fonduri externe nerambursabile aprobata sau in curs de analiza;
f)sa nu existe finantare dubla concomitenta pentru aceleasi lucrari aferente proiectelor de investitii solicitate a fi finantate din Fond, provenite inclusiv din contracte de imprumut semnate cu institutii de credit sau institutii financiare interne sau internationale.
(3) Universitatile pot solicita finantare din Fond pentru obiectivele de investitii ce se incadreaza in domeniile prevazute la art. 1 alin. (3), in urmatoarele conditii:
a)sa detina autorizatia de construire necesara demararii executiei proiectului;
b)beneficiarii sa detina concomitent cel mult doua proiecte finantate din Fond in acelasi timp, iar solicitarea de finantare pentru un proiect se face numai cu respectarea domeniilor prioritare stabilite conform art. 1 alin. (3);
c)valoarea solicitata la finantare sa nu fie mai mare decat diferenta dintre valoarea proiectului si excedentul neutilizat la data solicitarii finantarii. In intelesul prezentei ordonante de urgenta, la stabilirea excedentului bugetar nu se iau in calcul sumele a caror destinatie a fost stabilita prin acte normative sau prin acorduri/contracte de finantare;
d)pentru sumele solicitate a fi acordate din Fond sa nu existe o alta cerere de finantare din fonduri externe nerambursabile sau de la bugetul de stat sau alte bugete, aprobata sau in curs de analiza .
(4) Incadrarea in domeniile prioritare se stabileste de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza.
(5) Investitiile finantate din Fond, pentru care exista finantare din fonduri externe nerambursabile, sunt evaluate de catre autoritatile de management care finanteaza domeniile respective din perspectiva respectarii conditiilor necesare rambursarii acestora din fonduri externe nerambursabile printro cerere de rambursare ulterioara. Autoritatile de management vor formula recomandari privind structura si implementarea proiectului astfel incat acesta sa fie eligibil la rambursare in cazul in care reglementarile permit acest lucru. Beneficiarii de fonduri din grant au obligatia intreprinderii oricarei actiuni privind solicitarea rambursarii din fonduri externe nerambursabile, la solicitarea Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza. In cazul refuzului beneficiarilor, Comisia Nationala de Strategie si Prognoza recupereaza valoarea integrala a finantarii din grant prin intermediul organelor fiscale centrale, in conditiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza actului administrativ prin care se individualizeaza suma de recuperat, intocmit de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza.
(6) Sumele rambursate sau recuperate in conditiile alin. (5) se fac venit integral la bugetul de stat .

Articolul 4
Categoriile de investitii eligibile a fi finantate din Fond sunt investitiile noi si extinderea/finalizarea investitiilor existente, constand in constructii, modernizari si dotari.

Articolul 5
In vederea acordarii granturilor din Fond, unitatile/subdiviziunile administrativ- teritoriale, respectiv universitatile depun o solicitare catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza in care mentioneaza urmatoarele:
a)denumirea proiectului si incadrarea acestuia in domeniile prevazute la art. 1 alin. (2);
b)valoarea estimata a investitiei, cu esalonarea pe ani a acesteia;
c)respectarea incadrarii in conditiile prevazute la art. 3;
d)mentiune cu privire la solicitarea avansului de 5% din valoarea finantarii, dar nu mai mult decat valoarea ce urmeaza a fi finantata in anul in care se face solicitarea.

Articolul 6
(1) In termen de 10 zile lucratoare de la data semnarii contractului de finantare, Comisia Nationala de Strategie si Prognoza vireaza beneficiarului intr-un cont de disponibil cu destinatie speciala suma solicitata la art. 5 lit. d). In executie, in termen de 3 zile de la incasare, beneficiarii transfera suma aflata in contul de disponibil in bugetul local sau in bugetele de venituri si cheltuieli ale universitatilor, dupa caz, in vederea utilizarii acesteia. Avansul neutilizat pana la data de 31 decembrie a fiecarui an se restituie in contul Fondului din care a fost virata.
(2) Beneficiarii pot solicita alocarea unei sume suplimentare, in limita a maximum 10% din valoarea finantarii, numai dupa justificarea integrala a sumelor virate anterior, cu incadrare in limitele anuale aprobate in contractul de finantare, inclusiv pentru cazurile in care au restituit sumele neutilizate sau nu a fost solicitat avans in conditiile art. 5 lit. d).
(3) Sumele alocate in conditiile prezentului articol au destinatie speciala si nu pot fi supuse executarii silite.

Articolul 7
(1) Unitatile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale au obligatia de a restitui anual, pe o perioada fixa de 20 de ani, o suma reprezentand contributia proprie la proiect, calculata ca diferenta intre nivelul maxim al datoriei publice locale, calculat potrivit prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, si serviciul datoriei publice locale anuale, dar nu mai mult decat valoarea finantata. Sumele rambursate de beneficiari aferente fiecarui an se vireaza la bugetul de stat pana la finele primului trimestru al anului urmator. Calculul sumei datorate se efectueaza de catre beneficiar si se verifica de catre structuri din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau Ministerului Finantelor Publice, desemnate prin ordin al ministrului finantelor publice.
(2) Universitatile au obligatia de a restitui anual 2,5% din valoarea finantarii, pe o perioada fixa de 20 de ani, reprezentand contributia proprie la proiect. Sumele rambursate de beneficiari aferente fiecarui an se vireaza la bugetul de stat pana la finele primului trimestru al anului urmator. Calculul sumei datorate se efectueaza de catre beneficiar si se verifica de catre structuri din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau Ministerului Finantelor Publice, desemnate prin ordin al ministrului finantelor publice.
(3) Pentru neachitarea la termen a sumelor prevazute la alin. (1) si (2), beneficiarii datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere la nivelul celor stabilite de Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. Executarea silita a sumelor neachitate se efectueaza de catre organele fiscale centrale.
(4) Diferenta rezultata dintre valoarea grantului si sumele achitate conform alin. (1), la finalul perioadei de 20 de ani, reprezinta cheltuiala definitiva a bugetului de stat si nu se mai datoreaza de catre beneficiar .

Articolul 8
Beneficiarii vor folosi obligatoriu codul de program/proiect furnizat de fond pentru partea finantata de catre acesta.

Articolul 9
(1) Pana la data de 30 iunie a fiecarui an, beneficiarii au obligatia sa analizeze si sa stabileasca necesarul de credite bugetare destinate finantarii investitiei in anul curent si sa solicite Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza amendarea contractelor de grant in sensul modificarii tragerilor din grant, in cazul in care exista modificari ale esalonarii anuale a investitiei.
(2) In cazul in care beneficiarii nu respecta conditia prevazuta la alin. (1), iar suma utilizata este mai mica decat suma trasa, in anii urmatori finantarea se asigura in limita fondurilor ramase disponibile, iar penalizarea care se percepe este de 2% din suma neutilizata.
(3) Beneficiarii au obligatia calcularii si achitarii, pana la data de 31 martie a anului urmator, a penalitatii prevazute la alin. (2), care reprezinta venit la bugetul de stat .

Articolul 10
Beneficiarii nu pot contracta imprumuturi pe o perioada fixa de 20 de ani sau pana cand valoarea contributiei virate in conditiile art. 7 este egala cu valoarea grantului primit, cu exceptia imprumuturilor aferente implementarii proiectelor cu finantare din fonduri europene si refinantarea imprumuturilor contractate anterior datei la care se semneaza contractul de finantare din Fond .

Articolul 11
In termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se emit norme metodologice de aplicare a art. 1-10 aprobate prin ordin comun de catre Ministerul Finantelor Publice si Comisia Nationala de Strategie si Prognoza si care vor cuprinde si stabilirea documentatiei necesare pentru acordarea finantarii din Fond .

Documente Atasate
OUG_114_2018_PDF_integral_mcp_avocati_buc.pdf

Afişează OUG 114/2018 - Integral, PDF. Masurile fiscale 2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul muncii    Salariu    OUG 114/2018    OUG 19/2019    Taxa pe lacomie    Codul fiscal 2019    Taxe constructii 2019    CAS constructii 2019    Fondul de Dezvoltare si Investitii    Programul de finantare a investitiilor pentru modernizarea si dezvoltarea statiunilor balneare    Salarizare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Neefectuarea coprespunzatoare a cercetarii disciplinare prealabile Comportamente inadecvate sau nedrepte la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BucurestiArticole Juridice

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Model contract de munca 2024. CIM editabil 2024!
Sursa: EuroAvocatura.ro

O conventie colectiva care micsoreaza remuneratia lucratorilor care isi desfasoara activitatea prin agent de munca temporara fata de lucratorii recrutati direct trebuie sa prevada avantaje compensatorii
Sursa: MCP Cabinet avocati