din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4311 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG 114/2018 - Integral, PDF. Masurile fiscale 2019

OUG 114/2018 - Integral, PDF. Masurile fiscale 2019

  Publicat: 30 Dec 2018       107326 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Documente atasate
OUG_114_2018_PDF_integral_mcp_avocati_buc.pdf
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene

Publicata in Monitorul oficial nr. 1116 din 29.12.2018

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI

Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate (procedeu) de prevenire a erodarii puterii de cumparare a populatiei, prin realizarea unor corelatii intre salarii, pe de o parte,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
(Near money) (1) Instrumente financiare echivalente cu numerarul sau alte active care pot fi convertite cu usurinta in numerar fara a inregistra nici o pierdere, cum ar fi instrumentele financiare de credit guvernamentale si titlurile de participare la fondurile de piata monetara.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
A fost promulgat la 11.09.1865
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
A fost promulgat la 11.09.1865
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.


Articolul 59
(1) Cuantumul pensiilor militare de stat aflate in plata la 31 decembrie a anului anterior se indexeaza, din oficiu, incepand cu 1 ianuarie a anului in curs, cu ultima rata medie anuala a inflatiei, indicator definitiv, cunoscut la aceasta data si comunicat de Institutul National de Statistica.
(2) Cuantumul pensiilor militare de stat nu se indexeaza daca rata medie anuala a inflatiei mentionata la alin. (1) inregistreaza valori negative.
2. Articolul 60 va avea urmatorul cuprins:

Articolul 60
(1) La stabilirea pensiei militare de stat, pensia neta nu poate fi mai mare decat media soldelor/salariilor lunare nete corespunzatoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse in baza de calcul al pensiei.
(2) Daca in urma indexarii pensiei militare de stat stabilite potrivit alin. (1) rezulta un cuantum al pensiei nete mai mare decat media soldelor/salariilor lunare nete corespunzatoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse in baza de calcul al pensiei, se acorda acest cuantum rezultat, fara a depasi suma rezultata din aplicarea ratei medii anuale a inflatiei, in conditiile art. 59 alin. (1), asupra mediei soldelor/salariilor lunare nete in cauza.
(3) In cazul indexarilor succesive, cuantumul acordat nu poate depasi suma rezultata din aplicarea ratei medii anuale a inflatiei, in conditiile art. 59 alin. (1), asupra mediei soldelor/salariilor lunare nete corespunzatoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse in baza de calcul al pensiei la care se adauga suma reprezentand interventia ratei medii anuale a inflatiei, in aceleasi conditii, din operatiunile de indexare anterioare.
(4) Dispozitiile art. 59 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

Articolul 85
Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a retelelor de comunicatii electronice, precum si pentru stabilirea unor masuri pentru reducerea costului instalarii retelelor de comunicatii electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 559 din 25 iulie 2016, se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 42 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
(11) Furnizorii de retele de comunicatii electronice care incheie contracte de instalare, intretinere, inlocuire a retelelor de comunicatii electronice si a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora sau efectueaza lucrari de acces pe proprietati, fara existenta dreptului de acces sau in lipsa autorizatiei de construire, se sanctioneaza cu amenda in cuantum de pana la 10% din cifra de afaceri, proportional cu numarul de utilizatori deserviti fara autorizatie, respectiv cu cate un procent la 100 de utilizatori.
2. La articolul 43 se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu urmatorul cuprins:
(12) Efectuarea de lucrari fara autorizatie de constructii se constata si se sanctioneaza de personalul de control din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii.


Capitolul IV
Instituirea taxei pe activele financiare


Articolul 86
(1) Institutiile bancare sunt obligate la plata taxei pe active financiare, denumita in continuare taxa pe active, in situatia in care media trimestriala ROBOR determinata potrivit art. 87 alin. (2) depaseste pragul de 2%, denumit in continuare prag de referinta.
(2) Prin institutie bancara se intelege institutiile de credit, persoane juridice romane, definite astfel potrivit legii de organizare si functionare, si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit ale persoanelor juridice straine.

Articolul 87
(1) Taxa pe active se datoreaza trimestrial prin aplicarea cotelor prevazute la alin. (3) asupra activelor financiare ale contribuabilului existente la sfarsitul trimestrului de calcul, astfel cum sunt inregistrate in evidenta contabila, ajustate, dupa caz, potrivit reglementarilor contabile aplicabile.
(2) Media trimestriala ROBOR se stabileste pe baza ratelor ROBOR la 3 luni si la 6 luni, calculate si publicate de Banca Nationala a Romaniei pentru ultimul trimestru/semestru anterior trimestrului de calcul. Stabilirea mediei trimestriale se efectueaza de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza si se publica pe site-ul acestei institutii.
(3) Cotele taxei pe active se diferentiaza in functie de amploarea depasirii pragului de referinta,
astfel:
a)daca media trimestriala a ratelor ROBOR este pana la 0,5 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinta, cota este de 0,1%;
b)daca media trimestriala a ratelor ROBOR este intre 0,51-1 punct procentual, inclusiv, peste pragul de referinta, cota este de 0,2%;
c)daca media trimestriala a ratelor ROBOR este intre 1,01-1,5 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinta, cota este de 0,3%;
d)daca media trimestriala a ratelor ROBOR este intre 1,51-2,0 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinta, cota este de 0,4%;
e)daca media trimestriala ROBOR este cu peste 2 puncte procentuale peste pragul de referinta, cota taxei pe active este de 0,5%.

Articolul 88
(1) Contribuabilii prevazuti la art. 86 sunt obligati sa calculeze, sa declare si sa plateasca trimestrial taxa pe active, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza taxa pe active .
(2) Prin exceptie de la alin. (1), contribuabilii care inceteaza sa existe intr-un trimestru au obligatia de a declara si a plati taxa pe active aferenta pana la data depunerii situatiilor financiare la organul fiscal competent, respectiv pana la data radierii, dupa caz.
(3) Modelul si continutul declaratiei taxei pe active se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(4) Cheltuiala cu taxa pe active este cheltuiala deductibila la stabilirea rezultatului fiscal reglementat de titlul II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Taxa pe active reprezinta venit la bugetul de stat si se administreaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 89
(1) Prevederile capitolului IV se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2019.
(2) Prevederile art. 42 si art. 74 pct. 4 intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Articolul 90
Obligatiile prevazute la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica dupa cum urmeaza:

Documente Atasate
OUG_114_2018_PDF_integral_mcp_avocati_buc.pdf

Afişează OUG 114/2018 - Integral, PDF. Masurile fiscale 2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul muncii    Salariu    OUG 114/2018    OUG 19/2019    Taxa pe lacomie    Codul fiscal 2019    Taxe constructii 2019    CAS constructii 2019    Fondul de Dezvoltare si Investitii    Programul de finantare a investitiilor pentru modernizarea si dezvoltarea statiunilor balneare    Salarizare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Neefectuarea coprespunzatoare a cercetarii disciplinare prealabile Comportamente inadecvate sau nedrepte la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BucurestiArticole Juridice

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Model contract de munca 2024. CIM editabil 2024!
Sursa: EuroAvocatura.ro

O conventie colectiva care micsoreaza remuneratia lucratorilor care isi desfasoara activitatea prin agent de munca temporara fata de lucratorii recrutati direct trebuie sa prevada avantaje compensatorii
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cand il preceda in mod direct repausul zilnic se adauga la repausul saptamanal
Sursa: MCP Cabinet avocati