din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4296 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, din 21 mai 2019

Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, din 21 mai 2019

  Publicat: 06 Jun 2019       5934 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 455 din 06.06.2019

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Tabel care infatiseaza rezultatele unor calcule efectuate pe baza de elemente
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Forma a culpei, care consta in neprevederea rezultatului faptei pagubitoare de catre autorul ei,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Produse agroalimentare care pot fi donate conform prevederilor prezentei legi
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Lista recapitulativa de marfuri,
Lista recapitulativa de marfuri,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale

(1) Testul-grila de verificare a cunostintelor juridice cuprinde 100 de intrebari, cate 25 pentru fiecare dintre disciplinele de concurs mentionate la art. 15 alin. (2) pct. 1.
(2) La testul-grila de verificare a cunostintelor juridice fiecare raspuns corect primeste 1 punct, care are ca echivalent 10 sutimi in sistemul de notare de la 1 la 10.
(3) Timpul necesar pentru formularea raspunsurilor la intrebarile din testul-grila de verificare a cunostintelor juridice este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru aceasta proba si nu poate depasi 4 ore, socotite din momentul in care s-a incheiat distribuirea testelor catre toti candidatii.
(4) Lucrarile se noteaza cu "Admis" sau "Respins", in functie de punctajul obtinut de candidat. Sunt declarati admisi la aceasta proba candidatii care au obtinut minimum 60 de puncte, echivalentul notei 6,00, in ordinea descrescatoare a notelor obtinute, in limita dublului numarului de locuri de auditori de justitie, respectiv de posturi vacante de personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor scoase la concurs. Numarul candidatilor admisi se suplimenteaza in cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.

Articolul 17
(1) Accesul candidatilor in salile de concurs este permis pe baza unui act de identitate, pana la ora stabilita de comisia de admitere, cel mai tarziu pana la momentul deschiderii plicului in care se afla tezele de concurs.
(2) Se interzice candidatilor sa detina asupra lor pe timpul desfasurarii probei orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si orice mijloace de comunicare . Incalcarea acestor dispozitii constituie frauda si atrage eliminarea din concurs.
(3) In vederea elaborarii lucrarilor scrise candidatii folosesc numai cerneala sau pix cu pasta de culoare neagra.
(4) Candidatii se asaza in ordine alfabetica, conform listelor afisate, intocmite distinct in functie de optiunea formulata potrivit art. 4 alin. (8). Fiecare candidat primeste o teza de concurs tipizata, cu stampila Consiliului Superior al Magistraturii, continand testul-grila, pe care isi scrie cu majuscule numele si prenumele si completeaza citet celelalte date . Coltul tezei de concurs va fi lipit si stampilat la momentul predarii lucrarii, numai dupa ce persoanele care supravegheaza in sala au verificat identitatea candidatilor si completarea corecta a tuturor datelor prevazute si dupa ce responsabilii de sala au semnat in interiorul portiunii care urmeaza a fi sigilata.
(5) Din momentul deschiderii plicului in care se afla tezele de concurs niciun candidat nu mai poate intra in sala si niciun candidat nu poate parasi sala decat daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia. Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului pierd dreptul de a mai sustine proba respectiva.
(6) Pe toata durata desfasurarii probei este interzisa parasirea salii de concurs de catre candidati. In cazuri exceptionale, daca un candidat solicita parasirea temporara a salii, el trebuie sa fie insotit de una dintre persoanele care supravegheaza, pana la inapoierea in sala de concurs.
(7) Niciun membru al comisiei de admitere a concursului prezent la centrul de concurs nu poate comunica in exterior continutul subiectelor de concurs pana la incheierea probei scrise.

Articolul 18
(1) Pe parcursul desfasurarii probei membrii comisiei de admitere a concursului, responsabilii de sala si supraveghetorii nu pot da candidatilor indicatii referitoare la rezolvarea testului si nu pot aduce modificari acestuia si baremului de evaluare si notare. Orice nelamurire legata de subiecte se discuta direct cu comisia de elaborare a subiectelor.
(2) In cazul in care unii candidati doresc sa isi transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, primesc alte teze tipizate. Acest lucru este consemnat de catre supraveghetori in procesul-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise. Colile folosite initial se anuleaza pe loc de catre supraveghetori, mentionandu-se pe ele "Anulat", se semneaza de 2 supraveghetori si se pastreaza in conditiile stabilite pentru lucrarile scrise.
(3) Fiecare candidat primeste atatea teze tipizate cate ii sunt necesare.
(4) La expirarea timpului acordat, candidatii predau lucrarile sub semnatura in faza in care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit potrivit art. 16 alin. (3). Ultimii 3 candidati raman in sala pana la predarea ultimei lucrari.
(5) Toti candidatii semneaza, la momentul predarii lucrarilor, in procesele-verbale de predare-primire a acestora.
(6) Presedintele comisiei de admitere a concursului preia lucrarile sub semnatura de la supraveghetori.
(7) Frauda dovedita atrage eliminarea din concurs. Se considera frauda si inscrierea numelui candidatului pe teza de concurs in afara rubricii care se sigileaza si orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrarii. In aceste cazuri responsabilul de sala consemneaza intr-un proces-verbal faptele si masurile luate, iar lucrarea se anuleaza cu mentiunea "Frauda". Procesul-verbal se comunica comisiei de admitere si candidatului respectiv.
(8) Sanctiunea prevazuta la alin. (7) se aplica si pentru depasirea timpului de concurs, stabilit potrivit art. 16 alin. (3).
(9) Pentru fiecare sala de concurs se intocmeste un proces- verbal.

Articolul 19
(1) Baremul de evaluare si notare stabilit de comisia de elaborare a subiectelor se afiseaza la centrele de concurs dupa incheierea probei si se publica simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii. In termen de 24 de ore de la afisarea baremului la centrele de concurs, candidatii pot face contestatii la acesta, care se depun, prin fax sau e-mail, la Institutul National al Magistraturii. Contestatiile la barem se solutioneaza de subcomisia corespunzatoare de solutionare a contestatiilor, in cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Solutia se motiveaza in termen de 3 zile de la expirarea termenului pentru solutionarea contestatiilor. Baremul stabilit in urma solutionarii contestatiilor se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.
(2) In situatia in care, in urma solutionarii contestatiilor la barem, se anuleaza una sau mai multe intrebari din testul-grila, punctajul corespunzator intrebarilor anulate se acorda tuturor candidatilor.
(3) In ipoteza in care, in urma solutionarii contestatiilor la barem, se apreciaza ca raspunsul indicat ca fiind corect in baremul initial nu este singurul raspuns corect, baremul definitiv va cuprinde atat punctajul corespunzator variantei de raspuns stabilite de comisia de elaborare a subiectelor in baremul initial, cat si punctajul corespunzator variantei de raspuns stabilite de comisia de contestatii.
(4) In situatia in care, in urma solutionarii contestatiilor la barem, se apreciaza ca raspunsul corect la una dintre intrebari este in mod evident altul decat cel indicat in barem, fara a fi incidente dispozitiile alin. (3), se corecteaza baremul si se va acorda punctajul corespunzator intrebarii respective numai candidatilor care au indicat raspunsul corect stabilit prin baremul definitiv.
(5) In cazul in care concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii se desfasoara in acelasi timp cu concursul de admitere in magistratura si exista intrebari identice, admiterea unei contestatii la vreuna dintre aceste intrebari la concursul de admitere in magistratura produce efecte si in privinta concursului de admitere la Institutul National al Magistraturii, in conditiile alin. (2) - (4).
(6) In cazul admiterii contestatiei la barem, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune sanctionarea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor care sunt raspunzatori de admiterea contestatiilor, in masura in care se retine reaua- credinta sau grava neglijenta a acestora.
(7) Persoanele prevazute la alin. (6) pot fi sanctionate cu reducerea sau neplata drepturilor banesti cuvenite pentru activitatea prestata; acestor persoane le poate fi interzisa si participarea in comisii similare pe o perioada de pana la 3 ani.
(8) Sanctiunile prevazute la alin. (7) se aplica in functie de circumstantele concrete si proportional cu consecintele produse .

Articolul 20
Rezultatele probei prevazute la art. 16 se afiseaza la sediul Institutului National al Magistraturii si la sediile tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea si se publica pe paginile de internet ale Institutului National al Magistraturii si Consiliului Superior al Magistraturii, fiind intocmite liste distincte in functie de optiunea formulata potrivit art. 4 alin. (8).

Articolul 21
(1) Candidatii pot contesta punctajul obtinut la proba prevazuta la art. 16. Contestatia se depune, prin fax sau e-mail, la Institutul National al Magistraturii, in termen de 3 zile de la data publicarii rezultatelor pe paginile de internet ale Institutului National al Magistraturii si Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) In vederea solutionarii contestatiilor, coltul lucrarii se va sigila din nou.
(3) Contestatiile se solutioneaza de catre subcomisiile prevazute la art. 13 alin. (4), in termen de 3 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1).
(4) Nota acordata de subcomisiile mentionate la alin. (3) este definitiva si nu poate fi mai mica decat nota contestata.

Articolul 22
(1) Proba scrisa de verificare a cunostintelor juridice consta in elaborarea unor lucrari la disciplinele drept civil si drept procesual civil, respectiv drept penal si drept procesual penal si se sustine pe parcursul a doua zile, dupa urmatoarea repartizare:
- prima zi: drept civil si drept procesual civil;
- a doua zi: drept penal si drept procesual penal.
(2) Candidatii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rand din pasajul gresit cu o linie orizontala. In cazul in care unii candidati, din diferite motive - corectari numeroase si greseli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoastere -, doresc sa isi transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, acestia primesc alte coli tipizate. Colile folosite initial se anuleaza pe loc de catre supraveghetori, mentionandu-se pe ele "Anulat", se semneaza de acestia si se pastreaza in conditiile stabilite pentru lucrarile scrise.
(3) La predarea lucrarilor supraveghetorii bareaza spatiile nescrise, verifica numarul de pagini si il trec in procesele- verbale pe care le semneaza candidatii, precum si in rubrica prevazuta pe prima pagina a lucrarii.
(4) Dispozitiile art. 16 alin. (3), art. 17, 18, art. 19 alin. (1), (5) - (8) si ale art. 20 se aplica in mod corespunzator.
(5) Corectarea lucrarilor se face de catre subcomisiile de corectare prevazute la art. 13 alin. (5). Fiecare lucrare se corecteaza separat de catre 2 corectori, pe baza baremului definitiv de evaluare si de notare si a ghidului de corectare. Lucrarile scrise se noteaza distinct, la drept civil si drept procesual civil, respectiv la drept penal si drept procesual penal, cu note de la 0 la 10, cu doua zecimale. Notarea pe baza baremului se inregistreaza in borderoul de notare, separat, de catre fiecare corector, semnat de acestia pe fiecare pagina. Nota finala a lucrarii o reprezinta media celor doua note acordate, calculata cu doua zecimale, fara rotunjire. Daca intre notele acordate diferenta este mai mare de un punct, nota finala va fi stabilita de o comisie formata din cei 2 corectori si un arbitru desemnat de catre presedintele comisiei de solutionare a contestatiilor, prin tragere la sorti, dintre ceilalti membri ai subcomisiei de corectare. Nota data la reevaluare se stabileste prin mediere sau, in caz de dezacord, ca medie aritmetica a notelor celor 3 membri ai comisiei si se consemneaza intr-un borderou de notare distinct, sub semnatura celor 3 membri ai comisiei. Nota 1 se acorda atunci cand punctajul obtinut de candidat, ca medie sau in urma reevaluarii, este mai mic sau egal cu aceasta nota.
(6) Coltul lucrarii nu se desigileaza pe durata corectarii. Notele acordate se inscriu in borderou sub semnatura celor care le-au acordat si apoi pe lucrare, in rubrica speciala a foii de concurs, cu cerneala neagra, sub semnatura, de catre comisia de admitere. Dupa ce toate lucrarile scrise au fost corectate si notate, iar notele inscrise pe lucrari, acestea se deschid, iar notele se inregistreaza in borderourile de concurs.
(7) Nota probei scrise de verificare a cunostintelor juridice este media aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor obtinute la fiecare lucrare.
(8) Candidatii pot contesta punctajul obtinut la aceasta proba, dispozitiile art. 21 alin. (1), (2) si (4) aplicandu-se in mod corespunzator.
(9) Contestatiile la notele obtinute la aceasta proba se solutioneaza de catre subcomisia de solutionare a contestatiilor formulate impotriva rezultatelor prevazuta la art. 13 alin. (6). Fiecare lucrare a carei nota initiala a fost contestata se recorecteaza de catre 2 membri ai subcomisiei, pe baza baremului definitiv de evaluare si de notare si a ghidului de corectare. In cazul in care se constata o diferenta mai mare de un punct intre notele celor 2 corectori si cel putin una dintre note este minimum 5 sau daca diferenta dintre mediile stabilite de subcomisia de corectare si de subcomisia de contestatii este mai mare de 1,5 puncte, in favoarea candidatului, nota finala va fi stabilita de o comisie formata din cei 2 corectori, membri ai subcomisiei de contestatii, si un arbitru desemnat de presedintele comisiei de contestatii, prin tragere la sorti, dintre ceilalti membri ai acestei subcomisii. Nota finala se stabileste prin mediere sau, in caz de dezacord, ca medie aritmetica a notelor celor 3 membri ai subcomisiei.

Afişează Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, din 21 mai 2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Regulament    Institutul National al Magistraturii    Concurs de admitere 2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Negocierea si includerea clauzei de confidentialitate in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Procedura convocarii la cercetarea disciplinara a salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Acordarea nejustificata a calificativului nesatisfacator. Metoda de hartuire la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Inlocuirea zilelor de concediu de odihna neefectuate cu o indemnizare financiara
Pronuntaţă de: Tribunalul Ilfov

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021Articole Juridice

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Perioadele de crestere a copilului realizate in alte state membre trebuie luate in considerare la calcularea pensiei pentru limita de varsta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Nu constituie discriminare interzicea purtarii vizibile a semnelor religioase, filozofice sau spirituale in cazul in care se aplica in mod general si nediferentiat tuturor lucratorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati