din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4726 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, din 21 mai 2019

Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, din 21 mai 2019

  Publicat: 06 Jun 2019       5933 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 455 din 06.06.2019

Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Prevazuta in cap. IV, t. I, C. proc. pen.,partea speciala, activitatea procedurala prin care urmarirea penala este intrerupta,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.

(8) Pentru stabilirea conditiei bunei reputatii sunt analizate:
- faptele pentru care candidatilor li s-au aplicat sanctiuni contraventionale, amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 181 din Codul penal din 1968;
- faptele pentru care, desi s-a dispus achitarea, neinceperea urmaririi penale sau scoaterea de sub urmarire penala a candidatilor in temeiul art. 10 lit. b1) din Codul de procedura penala din 1968, nu s-a aplicat o sanctiune cu caracter administrativ dintre cele prevazute la art. 91 din Codul penal din 1968;
- faptele cu privire la care s-a dispus clasarea sau achitarea candidatilor in conformitate cu dispozitiile art. 19 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale, cu modificarile ulterioare;
- faptele pentru care candidatilor li s-au aplicat sanctiuni de drept penal ori pentru care s-au pronuntat solutii de renuntare la urmarirea penala sau la aplicarea pedepsei ori de amanare a aplicarii pedepsei;
- faptele pentru care candidatilor li s-au aplicat sanctiuni disciplinare in alte profesii in ultimii 3 ani anterior datei sustinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului;
- faptele pentru care candidatii au fost eliminati din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii in ultimii 5 ani anterior datei sustinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului.
(9) La verificarea conditiei bunei reputatii sunt avute in vedere urmatoarele criterii: tipul si imprejurarile de savarsire a faptei, forma de vinovatie, tipul de sanctiune aplicata sau tipul solutiei dispuse fata de candidat, conduita adoptata in timpul cercetarii disciplinare sau al procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei in cauza, precum si perioada de timp care a trecut de la aplicarea sanctiunii disciplinare, contraventionale, administrative sau de la ramanerea definitiva a solutiei de condamnare, de renuntare la urmarire penala sau la aplicarea pedepsei, de amanare a aplicarii pedepsei ori a celorlalte solutii prevazute la alin. (8).

Articolul 29
(1) Pentru locurile si posturile ce au devenit vacante in conditiile art. 28 alin. (7) pot opta, pana la data validarii concursului, candidatii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 16 alin. (4) si art. 22 alin. (10) si care au obtinut calificativul admis la interviu, in ordinea descrescatoare a notelor obtinute la prima etapa a concursului, stabilite conform art. 15 alin. (4). La note egale, dispozitiile art. 26 alin. (3) si (4) se aplica in mod corespunzator.
(2) Dispozitiile art. 27 si 28 se aplica in mod corespunzator.
(3) Listele definitive ale candidatilor declarati admisi se comunica pentru afisare la sediul Institutului National al Magistraturii, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii si la sediile tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea si se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.

Articolul 30
In cazul posturilor de personal asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al institutiilor coordonate sau subordonate, al Ministerului Public, precum si al Ministerului Justitiei si al institutiilor coordonate sau subordonate care se vacanteaza ulterior validarii concursului, rezultatele acestuia pot fi valorificate in termen de un an de la data finalizarii concursului, aceste posturi putand fi ocupate de candidatii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 16 alin. (4) si art. 22 alin. (10), care au obtinut calificativul admis la interviu, dar care nu au fost declarati admisi in limita locurilor si posturilor scoase la concurs. Dispozitiile art. 26 alin. (2) si (4) se aplica in mod corespunzator.

Articolul 31
(1) Lucrarile de concurs ale candidatilor declarati admisi, inclusiv analiza prevazuta la art. 23 alin. (2) lit. a), se pastreaza, in original, la dosarele profesionale ale acestora.
(2) Restul lucrarilor scrise, precum si toate celelalte documente privind desfasurarea concursului se arhiveaza si se pastreaza in arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Directiei resurse umane si organizare. Lucrarile scrise anulate pentru frauda se arhiveaza si se pastreaza separat.
(3) Originalele documentelor in privinta carora prezentul regulament dispune ca se inainteaza Directiei resurse umane si organizare prin fax se transmit de catre tribunale sau parchetele de pe langa acestea, prin grija presedintilor tribunalelor si a prim-procurorilor parchetelor de pe langa acestea, dupa caz, in cel mai scurt timp, si se arhiveaza la mapele de concurs.

CAPITOLUL II
Examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii

Articolul 32
(1) Dupa incheierea cursurilor in cadrul Institutului National al Magistraturii, auditorii de justitie admisi la Institut pana in anul 2019 inclusiv sustin un examen de absolvire, constand in probe teoretice si practice, cu subiecte distincte pentru judecatori si procurori, prin care se verifica insusirea cunostintelor necesare exercitarii functiei de judecator sau de procuror.
(2) Disciplinele la care auditorii de justitie sunt evaluati pe parcursul anului si modalitatile de evaluare, precum si disciplinele la care sustin examenul de absolvire si data examenului se propun de Consiliul stiintific al Institutului National al Magistraturii si se aproba prin hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, odata cu aprobarea programului de formare initiala. Calendarul de desfasurare, tematica si bibliografia examenului se propun de Consiliul stiintific al Institutului National al Magistraturii si se aproba prin hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii cu cel putin 60 de zile inainte de data examenului de absolvire.

Articolul 33
(1) Consiliul stiintific al Institutului National al Magistraturii numeste comisia de organizare a examenului. Consiliul Superior al Magistraturii numeste comisia de elaborare a subiectelor, comisia de corectare si comisia de solutionare a contestatiilor.
(2) Dispozitiile art. 5 alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator.

Articolul 34
(1) Comisia de organizare a examenului se constituie prin hotarare a Consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii, la propunerea directorului Institutului.
(2) Comisia de organizare a examenului coordoneaza organizarea si desfasurarea examenului si se compune din:
- presedinte: directorul adjunct al Institutului National al Magistraturii, responsabil cu formarea profesionala initiala;
- vicepresedinte: seful Departamentului de formare profesionala initiala al Institutului National al Magistraturii;
- membri: personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, functionari publici si personal contractual din cadrul Institutului.

Articolul 35
(1) Comisia de organizare a examenului are, in principal, urmatoarele atributii:
1. verifica indeplinirea de catre candidati a conditiilor legale de participare la examen, intocmeste si afiseaza lista candidatilor care indeplinesc si a celor care nu indeplinesc aceste conditii;
2. controleaza si indruma actiunile privind organizarea si desfasurarea examenului, identificarea si, dupa caz, inchirierea spatiilor adecvate pentru sustinerea probelor de examen si procurarea necesarului de rechizite, asigurarea pazei necesare pentru pastrarea ordinii la centrele de examen, asigurarea cheltuielilor de transport, cazare si diurna, dupa caz, pentru membrii comisiilor;
3. asigura paza subiectelor si a lucrarilor scrise, la sediul comisiei, si ia masuri pentru pastrarea ordinii publice la centrul de desfasurare a examenului;
4. instruieste, cu 24 de ore inaintea datei examenului, persoanele care asigura supravegherea in salile de examen - responsabili de sala si supraveghetori;
5. preia, de la oricare dintre membrii comisiei de elaborare a subiectelor, subiectele si baremele de evaluare si notare, in plicuri distincte, inchise si sigilate;
6. pastreaza in deplina siguranta subiectele si baremele de evaluare si notare;
7. coordoneaza multiplicarea subiectelor, in functie de numarul candidatilor, sigiland apoi plicurile care contin necesarul de subiecte pentru fiecare sala;
8. distribuie candidatilor subiectele multiplicate;
9. repartizeaza candidatii pe sali, in ordine alfabetica, dispune afisarea listelor respective cu cel putin 24 de ore inainte de fiecare proba, pe usile salilor in care se desfasoara probele, si ia masuri pentru publicarea acestor liste pe pagina de internet a Institutului National al Magistraturii in acelasi termen;
10. afiseaza baremul de evaluare si notare la centrul de examen dupa incheierea fiecarei probe si asigura publicarea acestuia pe pagina de internet a Institutului National al Magistraturii;
11. ia masuri pentru ca in spatiile in care se desfasoara probele de examen sa nu patrunda persoane straine neautorizate de comisie sau neprevazute de prezentul regulament;
12. informeaza de indata conducerea Institutului National al Magistraturii cu privire la orice situatie deosebita a carei rezolvare nu este prevazuta in prezentul regulament, precum si cu privire la orice situatie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi pierderea, deteriorarea sau desecretizarea unui subiect;
13. calculeaza mediile generale si intocmeste listele cu rezultatele examenului;
14. asigura afisarea la sediul Institutului National al Magistraturii si publicarea pe pagina de internet a Institutului a rezultatelor examenului.
(2) Comisia de organizare a examenului exercita orice alte atributii necesare bunei desfasurari a examenului.

Articolul 36

Afişează Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, din 21 mai 2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Regulament    Institutul National al Magistraturii    Concurs de admitere 2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Negocierea si includerea clauzei de confidentialitate in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Procedura convocarii la cercetarea disciplinara a salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Acordarea nejustificata a calificativului nesatisfacator. Metoda de hartuire la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Inlocuirea zilelor de concediu de odihna neefectuate cu o indemnizare financiara
Pronuntaţă de: Tribunalul Ilfov

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021Articole Juridice

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Perioadele de crestere a copilului realizate in alte state membre trebuie luate in considerare la calcularea pensiei pentru limita de varsta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Nu constituie discriminare interzicea purtarii vizibile a semnelor religioase, filozofice sau spirituale in cazul in care se aplica in mod general si nediferentiat tuturor lucratorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati