din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » OUG nr. 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala

OUG nr. 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala

  Publicat: 01 Jul 2010       22480 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
OUG nr. 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 443 din 1 iulie 2010

Constituţia Rom�niei - Intrare in vigoare: 31/10/2003
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Pierderea increderii in moneda unei tari sau in alte active financiare ale acesteia,
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Modalitate procedurala prevazuta de lege, prin care, in cursul judecatii, o terta persoana este introdusa in cauza,


Situatia extraordinara prevazuta la art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, consta in necesitatea reducerii consumului de energie in locuinte, in conditiile asigurarii si mentinerii conditiilor de climat interior in cadrul acestora, prin promovarea de masuri incluse in Planul national de actiune in domeniul eficientei energetice,
avand in vedere faptul ca Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienta energetica la utilizatorii finali si serviciile energetice si de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului prevede planuri nationale de eficienta energetica la utilizatorii finali, precum si masuri institutionale si legislative pentru realizarea acestora,
luand in considerare prevederile Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanta energetica a cladirilor, pentru aplicarea unor masuri financiare in sprijinul reducerii consumurilor energetice si a cresterii numarului de cladiri cu consum redus de energie din sursele clasice,
in scopul reducerii consumului de energie in cladirile de locuit, ca masura de protectie sociala a populatiei prin reducerea cheltuielilor cu intretinerea locuintelor ca urmare a eliminarii subventiei la energia termica si a cresterii pretului combustibilului utilizat pentru incalzire si prepararea apei calde de consum,
avand in vedere necesitatea diminuarii efectelor schimbarilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, a cresterii independentei energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru incalzire si a apei calde de consum, precum si a ameliorarii aspectului urbanistic al localitatilor,
tinand cont de faptul ca prin adoptarea de urgenta a prezentului act normativ se vor realiza sustinerea cresterii economice si contracararea efectelor negative pe care criza financiara internationala actuala le poate avea asupra sectorului energetic si al constructiilor, inclusiv prin utilizarea resurselor energetice nationale,
in considerarea faptului ca executarea lucrarilor de interventie pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit vizeaza sustinerea operatorilor economici din domeniul constructiilor, al instalatiilor pentru constructii, precum si crearea de noi locuri de munca,
neadoptarea in regim de urgenta a prezentului act normativ conduce la grevarea in continuare a bugetului statului cu cheltuieli de tipul celor efectuate in temeiul unor programe nationale privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte in cazul blocurilor de locuinte ale caror asociatii de proprietari pot sustine financiar executarea lucrarilor de reabilitare termica,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .


Capitolul I - Dispozitii generaleArt. 1
Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte si a cladirilor tip locuinte unifamiliale, denumite in continuare cladiri de locuit, constituie actiune de interes public in scopul reducerii consumurilor energetice la consumatorii finali, cu efect direct in reducerea costurilor cu incalzirea si prepararea apei calde de consum si indirect in reducerea consumului de combustibil conventional si a emisiilor de gaze cu efect de sera.

Art. 2
(1) Scopul prezentei ordonante de urgenta este facilitarea accesului asociatiilor de proprietari i�� persoane juridice fara scop patrimonial i�� si a proprietarilor locuintelor unifamiliale i�� persoane fizice, denumiti in continuare beneficiari, la contractarea de credite bancare acordate de institutii de credit, denumite in continuare finantatori, cu garantie guvernamentala si cu dobanda subventionata pentru executarea lucrarilor de interventie privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit.
(2) Prevederile prezentei ordonante de urgenta sunt aplicabile beneficiarilor cladirilor de locuit construite si receptionate pana la sfarsitul anului 2000.

Art. 3
Lucrarile de interventie privind reabilitarea termica ce pot fi finantate in conditiile prezentei ordonante de urgenta cuprind:
a) reabilitarea termica a anvelopei cladirii si a instalatiilor aferente;
b) repararea, dupa caz, inlocuirea/achizitionarea cu montaj a centralei termice de bloc/scara, respectiv a centralei termice aferente locuintei unifamiliale, precum si a instalatiilor aferente acesteia;
c) introducerea, dupa caz, a unor sisteme alternative pentru asigurarea partiala/totala a energiei pentru apa calda de consum, iluminat si/sau incalzire.

Art. 4
Reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare si dobanda subventionata cuprinde urmatoarele etape:
a) expertizarea tehnica, certificarea energetica si auditul energetic al cladirii existente si proiectarea lucrarilor de interventie;
b) executarea lucrarilor de interventie;
c) receptia si certificarea energetica a cladirii la terminarea lucrarilor;
d) receptia finala, la expirarea perioadei garantiei de buna executie a lucrarilor.

Art. 5
(1) Decizia de reabilitare termica a cladirilor de locuit in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta se ia de catre beneficiar .
(2) In cazul asociatiei de proprietari, hotararea pentru executarea lucrarilor de reabilitare termica si de contractare a unui imprumut bancar in conditiile prezentei ordonante de urgenta se va lua cu votul a minimum 90% din membrii asociatiei de proprietari. Hotararea adunarii generale a asociatiei de proprietari se va aduce la cunostinta tuturor proprietarilor din condominiu, inclusiv a celor care nu sunt membri ai asociatiei de proprietari, prin afisare la avizierul asociatiei, in termen de 5 zile de la data cand a fost adoptata.

Art. 6
(1) In situatia in care executarea lucrarilor de interventie prevazute la art. 3 se autorizeaza in conditiile legii, certificatul de urbanism si autorizatia de construire pentru executarea lucrarilor de interventie privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit se elibereaza in regim de urgenta, cu scutire de taxa, prin exceptare de la prevederile legale in vigoare.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 1 si art. 6 alin. (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru executarea lucrarilor de interventie privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit, autorizatia de construire se emite fara prezentarea titlului asupra imobilului, teren si/sau constructie, a extrasului de plan cadastral si a extrasului de carte funciara de informare.

Art. 7
Expertizarea tehnica, proiectarea si verificarea proiectelor, executarea si receptia lucrarilor si dirigentia de santier se realizeaza cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, iar certificarea si auditul energetic se realizeaza cu respectarea prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, cu modificarile ulterioare, a actelor subsecvente acestora, precum si a reglementarilor tehnice in vigoare la data proiectarii/executarii lucrarilor de interventie .


Capitolul II - Finantarea si garantarea
Afişează OUG nr. 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial al Romaniei    OUG 69/2010    Reabilitare termica    Credite

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

Cerere de fuziune prin contopire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile UniteArticole Juridice

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa � principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii � pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior � pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu