Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Contract de concesiune. Clauza compromisorie. Instanta competenta material sa solutioneze contestatia la executare

Contract de concesiune. Clauza compromisorie. Instanta competenta material sa solutioneze contestatia la executare

  Publicat: 08 Jan 2011       8584 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
Organizatie neguvernamentala de utilitate publica, cu caracter autonom,
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)
Litigiile nascute din punerea in executare a unor titluri executorii nu pot face obiectul arbitrajului, existenta clauzei compromisorii in contractul incheiat de parti stabilind ca litigiile ce decurg din executarea contractului, care nu vor putea fi solutionate pe cale amiabila, sa fie solutionate de catre Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, dar numai in masura arbitrabilitatii acestora, conform art. 340 C. proc. civ.

Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Bunuri materiale, activitati sau actiuni, proiecte, pe care o banca accepta sa le crediteze
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
Organizatie neguvernamentala de utilitate publica, cu caracter autonom,
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)
Stipulatie in cuprinsul unui contract, prin care partile convin ca in cazul in care, intre ele s-ar ivi litigii in legatura cu contractul incheiat sa le supuna pentru rezolvare unor arbitrii alesi
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
Organizatie neguvernamentala de utilitate publica, cu caracter autonom,
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Competenta de a judeca a instantelor judecatoresti sau a organelor care au competenta de a judeca pricini de aceeasi categorie.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
Organizatie neguvernamentala de utilitate publica, cu caracter autonom,
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

Prin urmare, contestatia la executare se introduce doar la instanta de executare competenta si in ipoteza in care o asemenea contestatie vizeaza un titlu executoriu ce nu emana de la un organ de jurisdictie, instanta judecatoreasca avand competenta exclusiva in materie de contestatie la executare potrivit art. 400 coroborat cu art. 404 alin. (1) C. proc. civ.

Prin contestatia la executare contestatoarea SC A. SA Bacau a solicitat, in contradictoriu cu A.D.S. Bucuresti, anularea formelor de executare emise in dosarul de executare, constatarea ca titlul executoriu invocat de parata este nul si intoarcerea executarii.

Prin sentinta civila nr. 3742/2006, Judecatoria Bacau a admis in parte actiunea contestatoarei, a anulat formele de executare emise de catre intimata si a respins capetele de cerere privind intoarcerea executarii ca fiind lipsit de obiect .

Prin decizia nr. 240/R/2002, Tribunalul Bacau, Sectia civila, a admis recursul declarat de recurenta intimata impotriva sentintei mentionate pe care a casat-o si a trimis cauza spre competenta solutionare Curtii de Apel Bucuresti, retinand incidenta dispozitiilor art. 45 din OUG nr. 51/1998 aplicabile potrivit art. 1 alin. (2) din OUG nr. 64/2005.

Prin sentinta comerciala nr. 212/2007, Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VI-a comerciala, a admis exceptia de necompetenta materiala invocata de reclamanta contestatoare si a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Curtii Comerciale de Arbitraj International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fata de clauza compromisorie inserata in cap. 11 art. 11.1 din contractul de concesiune nr. 1 din 15 aprilie 2002, care reprezinta titlul executoriu invocat in dosarul de executare din litigiu.

Prin sentinta arbitrala nr. 74/2010, Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei a admis exceptia de necompetenta materiala invocata din oficiu de tribunalul arbitral si a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Curtii de Apel Bucuresti retinand, pentru a decide astfel, ca litigiile nascute din punerea in executare a unor titluri executorii nu pot face obiectul arbitrajului, executarea silita fiind monopolul puterii executive si judecatoresti, fata de dispozitiile art. 340 si urm. C. proc. civ. raportate la ale art. 371 si urm. C. proc. civ. si ale art. 400 C. proc. civ., coroborate cu prevederile art. 2 alin. (1) din OUG nr. 64/2005 combinate cu cele ale art. 45 din OUG nr. 51/1998.(a)

Examinand conflictul negativ de competenta de fata din perspectiva obiectului cauzei, Inalta Curte de Casatie si Justitie a constatat ca, potrivit art. 400 C. proc. civ., contestatia la executare se introduce la instanta de executare competenta si in ipoteza in care o asemenea contestatie vizeaza un titlu executoriu ce nu emana de la un organ de jurisdictie.

Cum in speta titlul executoriu - respectiv contractul de concesiune nr. 1 din 15 aprilie 2002 nu emana de la un organ de jurisdictie, contestatia la executare, ca si contestatia la titlu sunt de competenta instantei de executare care, in cauza, este Curtea de Apel Bucuresti, asa cum rezulta din dispozitiile art. 2 alin. (1) din OUG nr. 64/2005 raportate la art. 45 din OUG nr. 51/1998, instanta judecatoreasca avand competenta exclusiva in materie de contestatie la executare potrivit art. 400 coroborat cu art. 404 alin. (1) C. proc. civ.

Existenta clauzei compromisorii in contractul incheiat de parti face ca litigiile ce decurg din executarea contractului, care nu vor putea fi solutionate pe cale amiabila, sa fie solutionate de catre Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, dar numai in masura arbitrabilitatii acestora, conform art. 340 C. proc. civ., respectiva clauza neavand in vedere litigii legate de executarea silita a titlului executoriu, cu atat mai mult cu cat chiar o hotarare arbitrala care, investita cu formula executorie de catre instanta judecatoreasca, constituie titlu executoriu se executa silit intocmai ca si o hotarare judecatoreasca potrivit art. 368 C. proc. civ. raportat la art. 367 alin. (2) C. proc. civ.

Fata de cele de mai sus, in temeiul art. 22 C. proc. civ., s-a stabilit competenta de solutionare a litigiului in favoarea Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a VI-a comerciala.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia comerciala, Decizia nr. 3080 din 30 septembrie 2010


Citeşte mai multe despre:    Titlu executoriu    Hotarare arbitrala    OUG 51/1998    OUG 64/2005    Contract de concesiune    Contestatie la executare    Clauza compromisorie    Competenta materiala
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

In procedura validarii popririi debitorul poprit poate invoca orice imprejurare ulterioara obtinerii titlului de natura sa anihileze creanta fara a fi necesar intotdeauna sa formuleze o contestatie la propriu
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 295/R din 19.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Certitudinea creantei exista atunci cand este constatata printr-un titlu executoriu. La deschiderea procedurii insolventei, existenta creantei trebuie sa fie neindoielnica, iar asupra ei nu trebuie sa existe vreun litigiu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 458/7.10.2020

Decizie de sanctionare disciplinara. Caracterul restrictiv al dispozitiilor inscrise Codul muncii. Analiza elementelor constitutive ale abaterii disciplinare prin raportare la prevederile actului emis de angajator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 40/06.02.2020

Prescriptia dreptului la actiune; dreptul de acces la instanta, componenta a dreptului la proces echitabil
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 431/13.10.2020

Incheiere de respingere a ordonantei de plata. Autoritate de lucru judecat. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 929 din 3 iunie 2020

Hotararea de validare a popririi are ca efect iesirea fortata a sumei urmarite din patrimoniul debitorului in cel al creditorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 339 din data de 05 Iunie 2020

Pe calea contestatiei in anulare nu pot fi valorificate decat nereguli procedurale, iar nu relative la dezlegarea data de instanta fondului raportului juridic
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia - Decizia civila nr. 398/2020

Suma stabilita pentru acoperirea daunelor produse angajatorului se retine in rate lunare din drepturile salariale
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 6233/2020

Nicio retinere din salariu nu poate fi operata in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 339 din data de 05 iunie 2020Articole Juridice

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Obligatia instantei de a stabili contributia lunara la intretinerea copilului pe timpul plasamentului masura de protectie a drepturilor copilului sau piedica in calea celeritatii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Conditionarea perimarii executarii silite de actiunile executorului judecatoresc aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul de procedura civila aplicabil din 2019, conform modificarilor aduse prin Legea 310/2018
Sursa: MCP Cabinet avocati

Ajutorul public judiciar beneficiari, forme, conditii de acordare
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cum se poate contesta o sanctiune a ANSPDCP (Autoritatii de supraveghere)?
Sursa: EuroAvocatura.ro

ICCJ. Contestatie decizie incetare contract individual de munca. Insolventa. Suspendare de drept
Sursa: Avocat Lacatus Igor