Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Fiscal » Chitanta de plata a taxei de prima inmatriculare. Anulare. Nelegalitate

Chitanta de plata a taxei de prima inmatriculare. Anulare. Nelegalitate

  Publicat: 20 Jul 2011       5172 citiri        Secţiunea: Drept Fiscal  


Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Chitanta care constata ca reclamantul a platit suma cu titlu de taxa de prima inmatriculare nu este un act administrativ, in intelesul art. 2 alin. 1 lict. c din Legea nr. 554/2004, deoarece constata o operatiune si nu da nastere unui raport juridic.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Legea 10 din 2001. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra aceluiasi imobil care a fost preluat in mod abuziv in perioada de referinta a legii;
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Denumire data monedei unice europene.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Constituţia României - Intrare in vigoare: 31/10/2003
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Legea 10 din 2001. Este orice titlu de valoare nominala emis de Ministerul Finantelor Publice pâna la data prezentei legi, neutilizat de catre detinator sau dobânditorul subsecvent
Distinct de TVA in toate statele exista taxe speciale de consumatie care "lovesc" numai anumite produse.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Legea 10 din 2001. Este orice titlu de valoare nominala emis de Ministerul Finantelor Publice pâna la data prezentei legi, neutilizat de catre detinator sau dobânditorul subsecvent
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Legea 10 din 2001. Este orice titlu de valoare nominala emis de Ministerul Finantelor Publice pâna la data prezentei legi, neutilizat de catre detinator sau dobânditorul subsecvent
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Constitutie (tratat instituind o Constitutie pentru Europa). La 18 iunie 2004, cei 25 de sefi de stat si de guvern ai Uniunii Europene au adoptat un tratat instituind o Constitutie pentru Europa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Legea 10 din 2001. Este orice titlu de valoare nominala emis de Ministerul Finantelor Publice pâna la data prezentei legi, neutilizat de catre detinator sau dobânditorul subsecvent
Distinct de TVA in toate statele exista taxe speciale de consumatie care "lovesc" numai anumite produse.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Legea 10 din 2001. Este orice titlu de valoare nominala emis de Ministerul Finantelor Publice pâna la data prezentei legi, neutilizat de catre detinator sau dobânditorul subsecvent
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Legea 10 din 2001. Este orice titlu de valoare nominala emis de Ministerul Finantelor Publice pâna la data prezentei legi, neutilizat de catre detinator sau dobânditorul subsecvent
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile sociale din cadrul unui singur stat.
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti la 22. 09. 2008, reclamantul C. G. a chemat in judecata parata ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE SECTOR 1 BUCURESTI pentru ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se dispuna anularea actului administrativ fiscal seria TS2B nr. 1899860/16. 05. 2008 emis de catre parata prin care s-a incasat de catre aceasta taxa speciala si sa se dispuna obligarea paratei la restituirea sumei de 5663 lei achitata si incasata de catre parata, cu plata dobanzii legale aferente, de la data platii, pana la efectiva restituire .
In fapt, reclamantul arata ca a achizitionat din Germania un autoturism BMW X5 prin actul de vanzare cumparare pentru un vehicul folosit de la numitul L. K. la data de 23. 04. 2008, pentru suma de 46. 500 Euro, acesta fiind un cetatean al Uniunii Europene. Reclamantul mai sustine ca s-a adresat cu o cerere catre Administratia financiara sector 1 cu nr. 69095/9. 07. 2008. pentru restituirea sumei de 5663,00 lei incasata reprezentand taxa speciala de prima inmatriculare, iar prin raspunsul comunicat la data de 20. 07. 2008 cu nr. 1645/63 i s-a transmis ca nu exista temei legal pentru restituirea sumei solicitate.
Reclamantul mai arata ca dispozitiile legislatiei interne sunt discriminatorii in materia impunerii obligativitatii de a se taxa autoturismele achizitionate second hand, caci art. 148 al. 2 din Constitutia Romaniei, art. 25, 28. 90 din Tratatul CE sunt prioritare in fata legilor interne. Mai mult dispozitiile Codului Fiscal instituie obligatii cetatenilor in contradictie cu reglementarile internationale in continuare, se sustine ca, fata de dispozitiile art. 148 din Constitutie, prevederile tratatelor constitutive ale UE au prioritate fata de legislatia interna, iar instantele au obligatia de a tine seama de acestea si a le aplica prioritar fata de normele interne contrare.
Prin sentinta civila nr. 2758/21. 10. 2008, Tribunalul Bucuresti a respins exceptia inadmisibilitatii capatului 1 al cererii, ca neintemeiata, a admis actiunea, a dispus anularea actului administrativ fiscal Seria TS2B, nr. 1899860 emis la data de 16. 05. 2008 de parata AFPS 1, reprezentand taxa speciala auto, a obligat pe parata la restituirea sumei de 5663 lei incasata nelegal prin chitanta anulata si la plata dobanzii legale de la data formularii cererii pana la achitarea efectiva, catre reclamant si a obligat parata catre reclamant la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 586 lei reprezentand onorariul avocat, taxa de timbru si timbru judiciar.
In motivare, instanta de fond a aratat ca reclamantul a achizitionat autoturismul marca BMW X5 cu nr. de identificare la serie sasiu WBAFF41030L064012 prin actul de vanzare cumparare pentru un vehicul folosit de la numitul K. L. , pentru suma de 46. 500 Euro.
In conditiile legii, reclamantul a achitat paratei, in vederea inmatricularii autoturismului, taxa perceputa de statul roman, de prima inmatriculare pe teritoriul Romaniei, asa cum rezulta din chitanta de la fila 37 din dosar.
Reclamantul a indeplinit procedura prealabila impusa de prevederile art. 7 Legea nr. 554/2004 rep. si a solicitat paratei restituirea taxei apreciata ca s-a incasat contrar legislatiei internationale, desi Romania s-a raliat acestor dispozitii, prin implementarile legislative, transpunerea in legislatia interna avand loc prin dispozitiile art. 148 al. 2 din Constitutia Romaniei.
Pe fondul litigiului, instanta de fond a constatat ca refuzul paratei de a restitui reclamantului suma solicitata, reprezentand contravaloarea taxei auto incasata de prima inmatriculare, potrivit chitantei seria TS2B nr. 189986016. 05. 2008 este nejustificat, refuz exprimat prin actul administrativ a carui anulare se solicita.
Astfel, se constata ca parata a invocat, in sustinerea refuzului sau, lipsa de temei legal.
Problema dedusa judecatii consta in a lamuri daca taxa de inmatriculare, a carei plata este prevazuta ca obligatorie de legislatia romana, contravine Tratatului Constitutiv al Uniunii Europene - art. 90, paragraful 1, urmand ca analiza dispozitiilor Codului Fiscal si a Normelor de aplicare, privitoare la problema dedusa judecatii, sa aiba in vedere si dispozitiile art. 11 si 148 din Constitutia Romaniei, Legii nr. 157/2005 si jurisprudentei Curtii de Justitie Europene.
Astfel, se constata ca, in reglementarea interna, taxa de prima inmatriculare a autoturismelor a fost introdusa prin Legea nr. 343/2006, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 110/2006, fiind introduse, prin aceasta, in Codul fiscal, articolele 2141 - 2143, care stabilesc obligatia achitarii, modul de calcul al taxei si scutirile de la plata acesteia:
Art. 2141 - 1. Intra sub incidenta taxei speciale autoturismele si autovehiculele comerciale cu masa totala maxima autorizata de pana la 3,5 tone inclusiv, cu exceptia celor special echipate pentru persoanele cu handicap si a celor apartinand misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane straine cu statut diplomatic, care isi desfasoara activitatea in Romania. Nivelul taxei speciale este prevazut in anexa nr. 4 care face parte integranta din prezentul titlu . Pentru autoturismele si autoturismele de teren a caror prima inmatriculare in Romania se realizeaza dupa data de 1 ianuarie 2007 si pentru care accizele au fost platite cu ocazia importului sau a achizitionarii de pe piata interna in cursul anului 2006, taxa speciala nu se mai datoreaza.
2. Intra sub incidenta taxei speciale si autovehiculele comerciale cu masa totala maxima autorizata de peste 3,5 tone, inclusiv cele destinate transportului de persoane cu un numar de peste 8 locuri pe scaune in afara conducatorului auto, cu exceptia autovehiculelor speciale destinate lucrarilor de drumuri, de salubrizare, pentru industria petrolului a macaralelor, precum si a autovehiculelor destinate a fi utilizate de fortele armate, fortele de securitate ale statului, politie, jandarmerie, politie de frontiera, de serviciile de ambulanta si medicina. Nivelul taxei speciale este prevazut in anexa nr. 4. 1 care face parte integranta din prezentul titlu .
3. Sumele datorate bugetului de stat drept taxe speciale se calculeaza in lei, dupa cum urmeaza. . .
4. Nivelul coeficientilor de corelare si de reducere a taxei speciale este prevazut in anexa nr. 5 care face parte integranta din prezentul titlu .
5. Vechimea autoturismului/autovehiculului rulat se calculeaza in functie de data fabricarii acestuia.
Art. 214/2 - Taxele speciale se platesc cu ocazia primei inmatriculari in Romania.
Art. 2143. - Sunt scutite de plata taxelor speciale autoturismele, atunci cand sunt:
a) incadrate in categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor legate in vigoare;
b) provenite din donatii sau finantate direct din imprumuturi nerambursabile, precum si din programe de cooperare stiintifica si tehnica, acordate institutiilor de invatamant, sanatate si cultura, ministerelor, altor organe ale administratiei publice, structurilor patronale si sindicale reprezentative la nivel national, asociatiilor si fundatiilor de utilitate publica, de catre guverne straine, organisme internationale si organizatii nonprofit si de caritate. "
Din economia textelor redate mai sus, rezulta ca taxa de inmatriculare se datoreaza doar pentru autoturismele noi, ca si pentru cele inmatriculate anterior in celelalte state comunitare ori in alte state si reinmatriculate in Romania, dupa aducerea lor in tara si dupa data de 1 ianuarie 2007, aceeasi taxa nefiind perceputa pentru autoturismele deja inmatriculate in Romania.
In prezenta cauza, parata a invocat, in justificarea refuzului sau dispozitiile din Codul fiscal si din Normele de aplicare a acestuia.
In conformitate cu art. 90 par. I din Tratatul de Instituire a Comunitatii europene, ,,Nici un stat membru nu aplica, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natura mai mari decat cele care se aplica, direct sau indirect, produselor nationale similare".
Se constata ca normele comunitare au caracter prioritar in raport cu cele nationale, ceea ce rezulta din Constitutia Romaniei, din jurisprudenta Curtii de Justitie Europene, precum si din prevederile Legii nr. 157/2005.
Astfel, potrivit art. 11 al. 1 si 2 din Constituie, ,,Statul roman se obliga sa indeplineasca intocmai si cu buna - credinta obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte . Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern".
Art. 148 al. 2 si 4 din Constitutie statueaza: ,,Ca urmare a aderarii, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare. . . Parlamentul, presedintele Romaniei, Guvernul si autoritatea judecatoreasca garanteaza aducerea la indeplinire a obligatiilor rezultate din actul aderarii si din prevederile alineatului 2"
Din prevederile constitutionale citate si fata de Legea nr. 157/2005 de ratificare a Tratatului de aderare a Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana, rezulta ca, urmare a aderarii Romaniei la Uniune, Tratatul de Instituire a Uniunii Europene are caracter obligatoriu pentru statul roman.
Chiar daca statul roman a adoptat, prin introducerea art. 2141-2143 din Codul fiscal, norme de discriminare fiscala intre produsele importate si cele similare autohtone, se constata ca dispozitiile dreptului comunitar au prioritate fata de dreptul national, in temeiul principiului suprematiei dreptului comunitar. Conform acestui principiul, orice norma comunitara are forta juridica superioara normelor nationale, chiar si atunci cand acestea din urma sunt adoptate ulterior normei comunitare, regula aplicandu-se indiferent de rangul normei in ierarhia sistemului juridic national si de acela al normei comunitare.
Obligativitatea instantelor din Statele membre de a aplica prioritar Tratatul Uniunii a fost statuata si prin Hotararile pronuntate de CJE in cauzele Flaminio Costa v. Enel (15 iulie 1964), precum si Amministratione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal S. p. a ( 9 martie 1978).
Potrivit considerentelor CEJI redate in aceste hotarari, la intrarea in vigoare a Tratatului, acesta a devenit parte integranta a ordinii juridice a Statelor Membre, instantele din aceste state fiind obligate sa il aplice. Curtea a retinut ca ,,O instanta nationala ce este chemata, in limitele competentei sale, sa aplice prevederi ale dreptului comunitar are obligatia de a aplica aceste prevederi, daca este necesar chiar refuzand sa aplice legislatia nationala, inclusiv cea adoptata ulterior, nefiind necesar ca instanta sa ceara sau sa astepte abrogarea prevederilor contrare de catre puterea legislativa sau Curtea Constitutionala". Aceeasi obligatie a judecatorilor nationali rezulta si din prevederile art. 10 din Tratat.
Este de mentionat ca, pe rolul Curtii de Justitie Europene, s-au aflat cauzele reunite Akos Nadasdi si Ilona Nemeth contra autoritatilor ungare, solutionate prin Hotararea din 5 decembrie 2006, Curtea stabilind ca art. 90 par. 1 din Tratat trebuie interpretat ca interzicand o taxa de tipul celei prevazute de legea maghiara privind taxele de inmatriculare, asemanatoare celei introduse de autoritatile romane.
In aceste conditii, este evident ca normele interne ce reglementeaza obligatia de plata a taxei de prima inmatriculare in Romania contravin dispozitiilor Tratatului de Instituire a Uniunii europene, normele interne dispunand cu privire la o taxa discriminatorie si care incalca principiul liberei circulatii a marfurilor.
Ca atare, mentiunile din adresa contestata ale paratei referitoare la lipsa de temei legal a restituirii sumei incasate cu acest scop, implicit respectarea Legii nr. 571/2003 republicata, a Hotararii de Guvern nr. 44/2004, a ordinului MAI nr. 1501/2006 sunt lipsite de relevanta, prioritare fiind reglementarile internationale.
De altfel, instanta nu poate retine apararea paratei privind aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului 50/2008, care se aplica de la 1. 07. 2008 (data intrarii in vigoare) in mod retroactiv, caci incalca principiul neretroactivitatii legii.
Mai mult, obligatia de respectare a normelor comunitare incumba nu doar initiatorului legii interne si organelor fiscale care incaseaza taxa, ci tuturor autoritatilor publice, dupa cum statueaza art. 11 si 148 din Constitutie .
Pe cale de consecinta, instanta constata ca adresa nr. 1645/63 si decizia nr. 102 /2008, prin care parata si-a exprimat refuzul de restituire a sumei incalca drepturile reclamantului, drept rezultat din prevederile art. 90 par. 1 din Tratatul de Instituire a Uniunii Europene. Pentru acest motiv, refuzul paratei apare ca fiind nejustificat, astfel ca sunt indeplinite cerintele art. 1 al. 1, 2 al. 2 si 8 al. 1 din Legea nr. 554/2004, republicata, pentru ca reclamantul sa se adreseze instantei de contencios administrativ, in vederea anularii actelor vatamatoare, recunoasterii dreptului pretins si repararii pagubei.
In ceea ce priveste exceptia inadmisibilitatii capatului 1 al cererii invocata de parata prin intampinare prin care se solicita anularea chitantei ce face dovada incasarii nelegale a taxei de prima inmatriculare, Tribunalul a respins exceptia ca neintemeiata, intrucat aceasta chitanta este inscrisul, emanat de catre parat si care, prin mentiunile inscrise in continutul sau: - taxa prima inmatriculare - reprezinta atat dovada incasarii sumei cat si elementul esential de raportare la prevederile Ordonantei de Guvern nr. 92/2003.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs intimata aratand ca hotararea prin care a fost admisa cererea reclamantului este netemeinica si nelegala fiind data cu aplicarea gresita a legii (art. 304 pct. 9 Cod procedura civila, instanta de recurs urmand a examina cauza sub toate aspectele, nefiind limitata la motivele de casare prevazute la art. 304 Cod procedura civila, deoarece privesc hotarari care potrivit legii nu pot fi atacate cu apel (art. 3041 Cod procedura civila).
In fapt, din probatoriul retinut la dosarul cauzei instanta de fond afirma "reclamantul a achizitionat din Germania un autoturism BMW X5 prin actul de vanzare cumparare folosit de la numitul L. K. la data de 23. 04. 2008, pentru suma de 46. 500 Euro, acesta fiind un cetatean al Uniunii Europene "in conditiile in care nu se dovedeste faptul ca autoturismul, pentru a carui inmatriculare in Romania a fost platita taxa de prima inmatriculare, a fost anterior inmatriculat in circulatie intr-un alt Stat Membru al Uniunii Europene". Simplul fapt ca a fost cumparat autovehiculul dintr-un Stat Membru nu probeaza si ca a fost inmatriculat acel autovehicul in Statul Membru de provenienta.
De asemenea, instanta de fond nu a stabilit faptul ca in statul de unde a fost cumparat autovehiculul a fost platita efectiv o taxa de prima inmatriculare, cum totodata, nu a stabilit nici macar faptul ca in tara de provenienta este instituita o astfel de taxa, onorata instanta aratand numai ca vanzatorul (L. K. ) este cetatean al Uniunii Europene. Nu in toate Statele Membre ale U. E. exista in vigoare o taxa de prima inmatriculare. Dupa stiinta noastra, doar in 16 din cele 27 State Membre este prevazuta, sub o forma sau alta o astfel de taxa, sau echivalenta acesteia.
Fata de cele aici prezentate, recurenta opineaza ca era imperios necesar ca instanta de fond sa clarifice fara echivoc probatoriul cauzei si abia dupa aceea sa fi trecut la aprecierea pricinii dedusa judecatii.
Astfel ca nu sunt intrunite conditiile cerute de acquis-ul comunitar pentru ca reclamantul sa fie exonerat de la plata taxei de prima inmatriculare auto in Romania, intrucat nu se probeaza faptul ca anterior fusese inmatriculat pe teritoriul U. E. si ca se platise deja o astfel de taxa, sau echivalenta acesteia intr-un alt Stat Membru.
Prin urmare, nu se poate stabili daca s-a nascut raportul juridic in temeiul caruia bugetul de stat al Romaniei sa fie obligat la restituirea catre platitor a sumei legal platite cu titlul de taxa de prima inmatriculare, asa cum aceasta este reglementata in aquis-ul comunitar. Deci, nu se poate retine ca plata facuta de reclamant ar fi nedatorata si incasata ilegal.
Instanta de fond nu a clarificat existenta acestor premise juridice absolut necesare, atunci cand a judecat fondul cauzei.
Recurenta considera ca ar fi putut fi retinuta hotararea primei instante cu privire la regimul fiscal discriminatoriu pe care 1-a considerat incident in speta de fata, doar daca s-ar fi stabilit conditiile premizei anterior enuntate. Astfel ca prima instanta nu a circumstantiat corect si legal atunci cand a hotarat ca problema de analizat este daca art. 2141 la 2143 din Codul fiscal incalca art. 90 alin. 1 din Tratatul Institutiv al Comunitatii Europene, caz in care va fi inaplicabil. Nu este legala o abordare globala a unei judecati de ansamblu, fara particularizarea stricta la speta, prin administrarea probatoriului despre care am facut vorbire in cele ce preced.
Cu privire la gresita acordare a dobanzii legale de la data introducerii cererii pana la data achitarii efective, se poate observa ca in mod gresit a fost obligata recurenta si la plata dobanzii legale atat timp cat reclamantul, nu a facut dovada producerii unui prejudiciu, aceasta taxa de prima inmatriculare fiind platita, de bunavoie in temeiul dispozitiilor legale in vigoare si existand temei legal, instanta grabind-se a acorda si aceste dobanzi, pentru care nu s-a pus in vedere si nici nu s-a achitat taxa de timbru datorata conform prevederilor legale.
Potrivit art. 124 Cod Procedura Fiscala, "pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii au dreptul la dobanda din ziua urmatoare expirarii termenului prevazut la art. 117 alin. 2 sau la art. 70, dupa caz. Acordarea dobanzilor se face la cererea contribuabililor".
De asemenea, potrivit art. 117 Cod Procedura Fiscala, se restituie, la cerere, urmatoarele sume: a) cele platite fara existenta unui titlu de creanta; b) cele platite in plus fata de obligatia fiscala; c) cele platite ca urmare a unei erori de calcul; d) cele platite ca urmare a aplicarii eronate a prevederilor legale; e) cele de rambursat de la bugetul de stat; f) cele stabilite prin hotarari ale organelor judiciare sau ale altor organe competente potrivit legii; g) cele ramase dupa efectuarea distribuirii prevazute la art. 170 h) cele rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate sau din retinerile prin poprire, dupa caz, in temeiul hotararii judecatoresti prin care se dispune desfiintarea executarii suite.
Prin exceptie de la prevederile alin. 1, sumele de restituit reprezentand diferente de impozite rezultate din regularizarea anuala a impozitului pe venit datorat de persoanele fizice se restituie din oficiu de organele fiscale competente, in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere.
Aplicand cele doua texte legale, coroborate, la speta dedusa judecatii, recurenta roaga sa se constate faptul ca aceasta nu se incadreaza in nici una din situatiile legale pentru a beneficia de dobanda legala.
Astfel, instanta de fond, in mod gresit, a dispus si acordarea dobanzii legale de la data achitarii taxei speciale, pana la data platii efective, din moment ce reclamantul a achitat o taxa stabilita prin lege, la plata careia era obligat.
Aplicand acelasi rationament si avand in vedere textele legale de mai sus, instanta nu putea dispune nici macar restituirea acestei taxe, cu atat mai mult obligarea institutiei noastre la plata dobanzii legale.
II. Cu privire la acordarea cheltuielilor de judecata in cuantum de 586 lei, considera ca acestea sunt nelegale, ea fiind obligata la incasarea taxei de prima inmatriculare in conditiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare la acea data, neputandu-se retine in nici un fel culpa sa (asa cum gresit a retinut-o instanta de fond prin sentinta recurata), astfel incat nu putea fi obligata la suportarea acestor cheltuieli de judecata efectuate de catre reclamant.
Din probele administrate, Curtea retine ca reclamantul a achizitionat din Germania un autoturism BMW X5 prin actul de vanzare cumparare pentru un vehicul folosit de la numitul L. K. la data de 23. 04. 2008, pentru suma de 46. 500 Euro, acesta fiind un cetatean al Uniunii Europene. Reclamantul s-a adresat cu o cerere catre Administratia financiara sector 1 cu nr. 69095/9. 07. 2008 pentru restituirea sumei de 5663,00 lei incasata reprezentand taxa speciala de prima inmatriculare, iar prin raspunsul comunicat la data de 20. 07. 2008 cu nr. 1645/63 i s-a transmis ca nu exista temei legal pentru restituirea sumei solicitate.
Potrivit art. 2141, ,,1. Intra sub incidenta taxei speciale autoturismele si autovehiculele comerciale cu masa totala maxima autorizata de pana la 3,5 tone inclusiv, cu exceptia celor special echipate pentru persoanele cu handicap si a celor apartinand misiunilor diplomatice, oficiilor consulare membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane straine cu statut diplomatic, care isi desfasoara activitatea in Romania. Nivelul taxei speciale este prevazut in anexa nr. 4 care face parte integranta din prezentul titlu . Pentru autoturismele si autoturismele de teren a caror prima inmatriculare in Romania se realizeaza dupa data de 1 ianuarie 2007 si pentru care accizele au fost platite cu ocazia importului sau a achizitionarii de pe piata interna in cursul anului 2006, taxa speciala nu se mai datoreaza.
2. Intra sub incidenta taxei speciale si autovehiculele comerciale cu masa totala maxima autorizata de peste 3,5 tone, inclusiv cele destinate transportului de persoane cu un numar de peste 8 locuri pe scaune in afara conducatorului auto, cu exceptia autovehiculelor speciale destinate lucrarilor de drumuri, de salubrizare, pentru industria petrolului, a macaralelor precum si a autovehiculelor destinate a fi utilizate de fortele armate, fortele de securitate a statului, politie, jandarmerie, politie de frontiera, de serviciile de ambulanta si medicina. Nivelul taxei speciale este prevazut in anexa nr. 4. 1 care face parte integranta din prezentul titlu .
3. Sumele datorate bugetului de stat drept taxe speciale se calculeaza in lei, dupa cum urmeaza:.
4. Nivelul coeficientilor de corelare si de reducere a taxei speciale este prevazut in anexa nr. 5 care face parte integranta din prezentul titlu .
5. Vechimea autoturismului /autovehiculului rural se calculeaza in functie de data fabricarii acestuia.
Art. 214/2 - Taxele speciale se platesc cu ocazia primei inmatriculari in Romania. "
In baza art. 2143, ,,Sunt scutite de plata taxelor speciale autoturismele, atunci cand sunt:
a) incadrate in categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor legale in vigoare;
b) provenite din donatii sau finante direct din imprumuturi nerambursabile, precum si din programe de cooperare stiintifica si tehnica, acordate institutiilor de invatamant, sanatate si cultura, ministerelor, altor organe ale administratiei publice, structurilor patronale si sindicale reprezentative la nivel national, asociatiilor si fundatiilor de utilitate publica, de catre guverne straine, organisme internationale si organizatii nonprofit si de caritate.
Din economia textelor redate mai sus, rezulta ca taxa de inmatriculare se datoreaza doar pentru autoturismele noi, ca si pentru cele inmatriculate anterior in celelalte state comunitare ori in alte state si reinmatriculate in Romania, dupa aducerea lor in tara si dupa data de 1 ianuarie 2007, aceeasi taxa nefiind perceputa pentru autoturismele deja inmatriculate in Romania.
In conformitate cu art. 90 par. 1 din Tratatul de Instituire a Comunitatii europene, ,,Nici un stat membru nu aplica, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natura mai mari decat cele care se aplica, direct sau indirect, produselor nationale similare ".
Se constata ca normele comunitare au caracter prioritar in raport cu cele nationale, ceea ce rezulta din Constitutia Romaniei, din jurisprudenta Curtii de Justitie Europene, precum si din prevederile Legii nr. 157/2005.
Astfel, potrivit art. 11 al. 1 si 2 din Constitutie, ,,Statul roman se obliga sa indeplineasca intocmai si cu buna - credinta obligatiile ce-i revin din tratatele la care Romania este parte . Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern ``.
Art. 148 al. 2 si 4 din Constitutie statueaza: ,,Ca urmare a aderarii, prevederilor tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare . . . Parlamentul, presedintele Romaniei, Guvernul si autoritatea judecatoreasca garanteaza aducerea la indeplinire a obligatiilor rezultate din actul aderarii si din prevederile alineatului 2".
Din prevederile constitutionale citate si fata de Legea nr. 157/2005 de ratificare a Tratatului de aderare a Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana, rezulta ca, urmare a aderarii Romaniei la Uniune, Tratatul de Constituire a Uniunii Europene are caracter obligatoriu pentru statul roman.
Chiar daca statul roman a adoptat, prin introducerea art. 214/1-214/3 din Codul fiscal, norme de discriminare fiscala intre produsele importate si cele similare autohtone, se constata ca dispozitiile dreptului comunitar au prioritate fata de dreptul national, in temeiul principiului suprematiei dreptului comunitar. Conform acestui principiu, orice norma comunitara are forta juridica superioara normelor nationale, chiar si atunci cand acestea din urma sunt adoptate ulterior normei comunitare, regula aplicandu-se indiferent de rangul normei in ierarhia sistemului juridic national si de acela al normei comunitare.
Obligativitatea instantelor din statele membre de a aplica prioritar Tratatul Uniunii a fost statuata si prin Hotararile pronuntate de CJE in cauzele Flaminio Costa v. Enel (15 iunie 1964), precum si Amministratione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal S. p. a ( 9 martie 1978).
Potrivit considerentelor CEJ, redate in aceste hotarari, la intrarea in vigoare a Tratatului, acesta a devenit parte integranta a ordinii juridice a Statelor Membre, instantele din aceste state fiind obligate sa le aplice. Curtea a retinut ca ,,o instanta nationala ce este chemata, in limitele competentei sale, sa aplice prevederi ale dreptului comunitar are obligatia de a aplica aceste prevederi, daca este necesar chiar refuzand sa aplice legislatia nationala, inclusiv cea adoptata ulterior, nefiind necesar ca instanta sa ceara sau sa adopte abrogarea prevederilor contrare de catre puterea legislativa sau Curtea Constitutionala". Aceeasi obligatie a judecatorilor nationali rezulta si din prevederile art. 10 din Tratat.
Este de mentionat ca, pe rolul Curtii de Justitie Europene, s-au aflat cauzele reunite Akos Nadasdi si Ilona Nerneth contra autoritatilor ungare, solutionate prin Hotararea din 5 decembrie 2006, Curtea stabilind ca art. 90 par. 1 din Tratat trebuie interpretat ca interzicand o taxa de tipul celei prevazute de legea maghiara privind taxele de inmatriculare, asemanatoare celei introduse de autoritatile romane.
In aceste conditii, este evident ca normele interne ce reglementeaza obligatia de plata a taxei de prima inmatriculare in Romania contravin dispozitiilor Tratatului de Instituire a Uniuni europene, normele interne dispunand cu privire la o taxa discriminatorie si care incalca principiul liberei circulatii a marfurilor.
Taxa prevazuta de art. 214/1 din Codul fiscal contravine art. 90 din Tratatul Comunitatii Europene, fiind incalcat principiul nediscriminarii produselor importate fata de produsele interne, reglementat de art. 25, 28 si 90 din Tratat, deoarece taxa speciala se aplica doar autovehiculelor second - hand, achizitionate din spatiul comunitar si introduse in Romania in vederea inmatricularii, nu si celor achizitionate pe teritoriul Romaniei.
Nu are importanta daca la data inmatricularii intr-un alt stat membru s-a platit sau nu taxa de prima inmatriculare, asa cum afirma recurenta deoarece legea romana obliga pe cumparatorul unui asemenea autoturism de a plati taxa indiferent daca ea a mai fost platita catre un alt stat comunitar.
Pe de alta parte, in mod legal parata a fost obligata si la plata dobanzii legale aferente deoarece ca urmare a constatarii incalcarii legislatiei comunitare de legea romana, aceasta din urma nu mai produce efecte juridice, astfel incat incasarea sumei de 6. 401 RON este nejustificata, iar reclamantului i s-a produs un prejudiciu constand in lipsa de folosinta a acestei sume, prejudiciu pe care legiuitorul il prezuma ca fiind egal cu dobanda legala, potrivit art. 2 din Ordonanta de Guvern nr. 9/2000.
Curtea considera ca chitanta seria TS2B nr. 1899860/16. 05. 2008 care constata ca reclamantul a platit suma de 5663 lei cu titlu de taxa de prima inmatriculare nu este un act administrativ, in intelesul art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004, deoarece constata o operatiune si nu da nastere unui raport juridic.
Din aceste motive, in baza textelor de lege mentionate si a art. 3041 si 312 Cod procedura civila, Curtea va admite recursul, va modifica in parte sentinta civila recurata in sensul ca va respinge ca inadmisibil capatul de cerere privind anularea chitantei seria TS2B nr. 1899860/16. 05. 2008, mentinand celelalte dispozitii ale sentintei recurate.

Pronuntata de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VIII A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR. 221/26. 01. 2009


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Tribunalul Bucuresti    Taxa de prima inmatriculare    Taxa auto    Chitanta    Legea 554/2004    Tratatul Constitutiv al Uniunii Europene
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare de catre o societate de asigurare a unui dosar de dauna deschis in baza asigurarii facultative CASCO
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Contract de achizitie publica. Aprecierea indeplinirii conditiei referitoare la existenta unor „circumstante imprevizibile”
Pronuntaţă de: I.C.C.J , Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 468 din 29 ianuarie 2020

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru destinatarul respectivei notificari
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Nulitate recurs. Neidentificare motive de ordine publica ce ar putea fi invocate din oficiu de catre instanta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 804/2020, Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vointa societatii, ca persoana juridica
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Invocarea exceptiei de necompetenta teritoriala dupa primul termen de judecata
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 640/2020Articole Juridice

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Fake News. Afectarea demnitatii si imaginii persoanei. Practica Tribunalului Bucuresti
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu