Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara

  Publicat: 21 Jul 2011       3679 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV a si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.

Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Nici o prevedere legala nu prevede obligativitatea comunicarii convocatorului intr-un anumit interval de timp, fiecarui actionar in parte .


Prin sentinta comerciala nr. . . din . . pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI a Comerciala, instanta a respins ca neintemeiata cererea formulata de reclamanta A. D. S. in contradictoriu cu parata SC U. SA, avand drept obiect anularea Hotararii nr. . . din . . . a AGEA.
Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a retinut faptul ca in cauza au fost respectate dispozitiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, rep. cu privire la convocarea adunarii generale a actionarilor precum si cele ale art. 1172 din acelasi act normativ, potrivit carora reclamanta in calitatea sa de actionar avea dreptul in cazul in care nu i s-ar fi comunicat in timp util documentele, sa solicite punerea acestora la dispozitie, la sediul societatii, demers pe care insa nu l-a facut.
Impotriva acestei sentinte comerciale, reclamanta, in termenul legal prevazut de dispozitiile art. 301 Cod procedura civila a declarat recurs pentru solutionarea caruia la Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V a Comerciala la data de . . . a fost inregistrat dosarul nr. . . .
Recurenta reclamanta considera ca sentinta apelata este nelegala si netemeinica deoarece:
- instanta de fond nu a luat in considerare faptul ca, comunicarea convocatorului s-a facut doar cu 4 zile inainte de data de 9. 04. 2009;
-a analizat superficial materialul probator administrat, ignorand un aspect esential in dezlegarea pricinii, referitor la suprafata de 7. 188 m. p. categoria curti constructii aferenta Fermei 2, care nu ar fi facut obiectul reconstituirii dreptului de proprietate numitilor P. N. O. si P. S. R. .
In consecinta se solicita admiterea recursului, in sensul admiterii actiunii A. D. S. .
Curtea a pus in discutia partilor calificarea caii de atac in raport cu obiectul cauzei.
Ambele parti au fost de acord cu faptul ca impotriva sentintei comerciale atacate se putea exercita calea de atac a apelului si nu a recursului, astfel incat dosarul a continuat sa fie solutionat intr-un complet legal constituit potrivit caii de atac stabilita.
Curtea verificand legalitatea si temeinicia lucrarilor dosarului de fond potrivit dispozitiile art. 295 alin. 1 Cod procedura civila, al dispozitiilor legale invocate si a sustinerilor partilor constata ca apelul este nefondat pentru urmatoarele motive:
1. Referitor la indeplinirea formelor legale privind convocarea actionarilor .
Potrivit dispozitiilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 rep. , convocatorul AGEA, pentru sedinta din 9. 04. 2009, a fost publicat in Monitorul Oficial, partea a IV a la data de 9. 03. 2009 si in ziarul "Bursa" la 21. 03. 2009.
Nici o alta prevedere legala sau statutara nu prevedea obligativitatea comunicarii convocatorului intr-un anumit interval de timp, fiecarui actionar in parte .
Asa cum s-a aratat intimata a respectat dispozitiile art. 117 alin. 1, 2 si 3 din Legea nr. 31/1990, art. 243 din Legea nr. 297/2004 si art. 15 din actul constitutiv, publicand convocatorul sedintei AGEA atat in Monitorul Oficial cat si in ziarul "Bursa".
Singura obligatie a intimatei conform dispozitiilor legale mentionate, era aceea a publicarii convocatorului.
In plus, de aceasta obligatie, intimata a pus la dispozitia apelantei la sediul acesteia, fara vreo solicitare a A. D. S. in acest sens, convocatorul sedintei.
Faptul ca nici in aceste conditii apelanta nu si-a desemnat un reprezentant in adunarea generala nu poate fi imputabil intimatei, care isi indeplinesc obligatiile legale conform dispozitiilor art. 5 din Legea nr. 297/2004 si art. 1172 din Legea nr. 31/1990 rep de a pune la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, documentele sau informatiile aflate pe ordinea de zi, respectand astfel dreptul la informare al apelantei.
Referitor la sustinerea apelantei potrivit careia, intimata nu a suspus spre aprobare reprogramarea sedintei, aceasta va fi respinsa ca nefondata, avand in vedere faptul ca in cadrul sedintei, se supuneau spre aprobare numai punctele aflate pe ordinea de zi, si in nici un caz cele propuse, printr-o adresa chiar in ziua sorocita tinerii adunarii.
Referitor la nesuprapunerea suprafetelor de teren conform titlului de proprietate, Curtea retine conform inscrisurilor existente in dosarul de fond, faptul ca prin Hotararea nr. 1178 a AGEA SC U. SA, la pct. 1 pe ordinea de zi figura diminuarea capitalului social cu suma de 26. 632,60 lei reprezentand contravaloarea activului "Ferma 2" activ iesit din patrimoniul societatii ca urmare a retrocedarii acestuia fostilor proprietari.
In raport de acest aspect, intrucat pe calea actiunii in anulare a unei hotarari AGA nu se pot aduce critici referitoare la legalitatea emiterii titlului de proprietate in baza caruia, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 s-a adoptat in mod corect o hotarare, Curtea a respins ca nefondat si cel de-al doilea motiv de apel, apreciind ca aspectele invocate pot fi analizate in contextul dispozitiilor art. 12 din Legea nr. 1/2000, neincidente in prezenta cauza.
Pentru toate aceste argumente, Curtea in baza dispozitiilor art. 296 Cod procedura civila a respins apelul ca nefondat.


Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Legea 1/2000    Legea 31/1990    Adunarea Generala Extraordinara    AGEAComentează: Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Alte Speţe

Intinderea rolului activ al judecatorului in administrarea probelor in litigiile de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale

Decizia ICCJ 5/2017. Medicul sef de sectie din cadrul unui spital public are calitatea de functionar public in sensul legii penale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 1/2017, privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori. Credite in Franci elvetieni. Informare privind riscul ratei de schimb valutar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Inexistenta premisei producerii prejudiciului solicitat de salariat. Nedovedirea legaturii de cauzalitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a pentru cauze prinvind Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 3080

Privarea salariatului de drepturile banesti cuvenite. Spor pentru orele lucrate in zilele de repaus saptamanal si sarbatori legale
Pronuntaţă de: Tribunalul M, Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta nr. 1013/2016

Decizie de concediere a salariatilor in baza unor criterii de discriminare. Reorganizare fictiva a societatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta nr. 100 din 19.01.2016

Concedierea salariatului pe perioada incapacitatii temporare de munca. Obligatia salariatului de a aduce la cunostinta angajatorului starea de incapacitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta, Sectia I Civila, Decizia nr. 162/CM din 09.03.2016

Desfacerea contractului individual de munca. Reintegrarea salariatului in postul ocupat anterior si plata despagubirilor cuvenite
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 917/2016 din 22.02.2016

Desfacerea disciplinara a contractului de munca. Descrierea faptei care constituie abatere disciplinara. Inlocuirea sanctiunii aplicate salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 982 din data de 25.02.2016

Decizia ICCJ nr. 2/2017. Consilierul in proprietate industriala poate reprezenta in instanta persoana juridica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Refuzul salariatului de a efectua examinarea medicala periodica. Optiunile angajatorului
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

ICCJ. Dezlegare chestiune de drept – scutirea de la plata taxei de timbru in calea de atac
Sursa: Av. Gherasim Andrei-Gheorghe

[Av. Muncii] Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor. Interpretarea si aplicarea legii
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

[Av. Muncii] Modalitatile de informare (preavizare) a salariatilor in cazul concedierii
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

ICCJ. Decizia de concediere nu mai poate fi revocata dupa comunicarea acesteia catre salariat
Sursa: EuroAvocatura.ro

Sensul notiunii de „convingere” a judecatorului la aprecierea probelor in procesul penal
Sursa: Euroavocatura.ro