Coordonator: Av. Marius-Catalin Predut
Acasa » Jurisprudenta » Drept Civil

Prejudiciu adus angajatorului. Consum nejustificat de combustibil

   din subsectiunea Drept Civil


Publicat 25 Jul 2012 1757 citiri

Act procesual prin care reclamantul pune in miscare actiunea civila, sesizand instanta judecatoreasca cu rezolvarea acesteia.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
La 05.03.2008 reclamanta SMTFM CFR Marfa SA – Sucursala Craiova s-a adresat Tribunalului Dolj – Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale cu o cerere de chemare in judecata impotriva piritului C. D. solicitind ca prin hotarirea ce se va pronunta sa fie obligat piritul la plata sumei de 264,63 lei, reprezentind contravaloarea a 118 kg motorina consumata nejustificat conform raportului de cercetare nr. T1/746/2007 efectuat de catre Depoul Craiova in data de 14.12.2007.

Forma de retribuire a muncii personalului din comert, alimentatie publica, activitatea hoteliera, de contractari-achizitii si prestari servicii,
In sensul Codului vamal sunt considerate marfuri romanesti:
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
A fost promulgat la 11.09.1865
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Grafic ce reprezinta imaginea marimilor absolute sau relative ale fenomenelor economico-sociale si caracteristicile lor statistice.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Puterea unei intreprinderi pe o piata data. In termeni economici generali, puterea de piata desemneaza capacitatea intreprinderilor de a fixa preturi superioare costului marginal, intr-o asemenea maniera incat sa fie rentabile.
Elementele de intrare in procesul de productie, in activitatile economice in general, reprezentand conditiile necesare si suficiente pentru desfasurarea acestui proces din care rezulta bunuri economice.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Forma de retribuire a muncii personalului din comert, alimentatie publica, activitatea hoteliera, de contractari-achizitii si prestari servicii,
In sensul Codului vamal sunt considerate marfuri romanesti:
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
A fost promulgat la 11.09.1865


In fapt a aratat ca piritul CD este mecanic la Remiza Dr. Tr. Severin si in data de 03.09.2007 a preluat locomotiva DHC 407 cu mentiunea ``buna de drum`` pentru a efectua serviciul de manevra la Statia Dr. Tr. Severin Marfuri .


In urma citirii si interpretarii datelor ICL s-a constatat un consum nejustificat de 118 kg motorina in intervalul orar 18,52 - 7,30 din data de 3/4.09.2007.


Piritul in exercitarea atributiilor de serviciu nu a respectat art. 11 lit. c din Instructia de serviciu nr. 201, care prevede ca `` in timpul serviciului personalul de locomotiva raspunde de utilizarea corespunzatoare a combustibilului si lubrifiantilor folositi pentru remorcarea trenului, respectiv pentru manevra``, ceea ce a dus la producerea prejudiciului aratat mai sus.


In conformitate cu prevederile art. 270 din Codul Muncii potrivit carora `` salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor``, reclamanta a solicitat admiterea actiunii si obligarea piritului la plata sumei de 264,63 lei, contravaloarea a 118 kg motorina, consumata nejustificat.


In scop probator a depus la dosar raportul de cercetare nr. T.1/746/2007, raportul de citire interpretare a datelor ICL nr. 60/18.09.2007, nota de relatii data de pirit, diagrama ICL corespunzatoare locomotivei DHC 407, foaia de parcurs pentru aceasta locomotiva, notificarea adresata piritului pentru plata prejudiciului, instructia de serviciu nr. 201, certificatul de omologare tehnica feroviara seria OT nr. 383/2003 pentru instalatia ICL, adresa nr. 7070/26 mai 2005 a Biroului Roman de Metrologie Legala, certificatul de aprobare de model de instalatie ICL nr. 106/25.06.2007 impreuna cu anexele, o expertiza extrajudiciara, practica judiciara, manualul de utilizare ICL, indrumatorul de exploatare pentru locomotive si caracteristica consumului in functie de turatie si putere .


In sedinta publica din 16.04.2008, piritul a formulat intimpinare in care a aratat ca nu se face vinovat de producerea prejudiciului pretins de reclamanta.


A sustinut ca sunt eronate datele inregistrate de instalatia ICL montata pe locomotiva, ca a adus la cunostinta conducerii unitatii faptul ca acest tip de instalatii da erori mari in ce priveste inregistrarea consumului de motorina si a cantitatii de motorina aflata in rezervor la un moment dat, datele fiind influentate de temperatura motorinei, de densitatea motorinei de tonajul remorcat, de conditiile de planeitate, precum si de alti factori .


A mai sustinut ca instalatia ICL nu este certificata metrologic si nu se poate face dovada existentei si intinderii prejudiciului pe baza datelor inregistrate de aceasta.


Piritul nu a solicitat probe in apararea sa, nu s-a mai prezentat la instanta la urmatoarele termene de judecata, nu a dat curs chemarii de interogatoriu dispusa de instanta la termenele din 04.06.2008 si 25.06.2008.


La 14.05.2008, reclamanta a formulat un raspuns la intimpinarea piritului aratind ca instalatia ICL este avizata metrologic si este verificata periodic de catre firma producatoare.


Analizind actele si lucrarile dosarului, precum si prevederile legale in materie, instanta retine urmatoarele:


Piritul este angajatul societatii reclamante cu contract individul de munca pe durata nedeterminata indeplinind functia de mecanic de locomotiva la Remiza Dr. Tr. Severin.


In ziua de 03.09.2007, in exercitarea atributiilor de serviciu a preluat locomotiva DHC 407 cu mentiunea ``buna de drum`` pentru a efectua serviciu de manevra la Statia Dr. Tr. Severin Marfuri .


In urma citirii si interpretarii datelor ICL s-a constatat un consum nejustificat de motorina de 118 kg pe locomotiva respectiva in data de 3/4.09.2007, in intervalul oral 18,52 - 7,30 in care a efectuat serviciul piritul, asa cum rezulta din raportul de citire interpretare nr. 60/18.09.2007 al inregistrarii instalatiei ICL.


Astfel, din acest raport rezulta ca la intrarea in tura a piritului in ziua de 03.09.2007, ora 18,52 in rezervor se aflau 1594 kg motorina, iar la iesirea din tura a piritului in ziua de 04.09.2007, ora 7,30 se aflau 1345 kg motorina, consumul efectiv de motorina in acest interval de timp fiind de 131 kg.


In conditiile in care diferenta de nivel a motorinei din rezervorul locomotivei DHC 407 a fost de 239 kg, iar consumul efectiv a fost de 131 kg, rezulta un consum nejustificat de motorina de 118 kg in valoare de 264,63 lei.


Instalatia ICL este instalatia care se monteaza pe fiecare locomotiva si care masoara atit consumul efectiv al locomotivei, cit si nivelul motorinei in rezervor la un moment dat. Datele sunt inregistrate pe diagrame care se citesc si se interpreteaza de catre persoane specializate si instruite in acest sens, in cazul de fata de CC care indeplineste functia de tehnician la Depoul Marfa Craiova.


Piritul avea obligatia sa respecte instructia nr. 201/2007 art. 11 lit. c care prevede ca `` in timpul serviciului personalul de locomotiva raspunde de utilizarea corespunzatoare a combustibilului si lubrifiantilor folositi pentru remorcarea trenurilor, respectiv pentru manevra``Avind in vedere ca in exercitarea atributiilor de serviciu piritul nu a respectat instructia nr. 201/2007 art. 11 lit. c si a produs reclamantei un prejudiciu in suma de 264,63 lei, reprezentind consumul nejustificat de motorina, instanta apreciaza ca in cauza sunt indeplinite conditiile raspunderii patrimoniale prevazute de art. 270 din Codul Muncii.


Astfel, potrivit art. 270 din Codul Muncii ``salariatii raspund patrimonial in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor``.


Sustinerea piritului ca instalatia ICL nu este avizata metrologic si omologata nu poate fi retinuta de catre instanta deoarece reclamanta a facut dovada cu acte ca exista certificat de omologare tehnica feroviara seria OT nr. 383/2003 emis de catre Autoritatea Feroviara Romana din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, emis in conformitate cu prevederile HG 626/1998 si cu raportul nr. 2848/18.03.2003 al Comisiei de Omologare Tehnica ce atesta ca instalatia de inregistrare de consum de combustibil pentru locomotive - ICL este conform documentului tehnic de referinta ST 008/2001, certificatul de omologare tehnica fiind valabil pina la 01.07.2008 in conditiile respectarii prevederilor din documentatia tehnica si din OMT 290/2000.


De asemenea, reclamanta a facut dovada cu adresa nr. 4070/26.03.2005 emisa de Biroul Roman de Metrologie Legala catre SC Softronic SRL Craiova, firma producatoare a instalatiei ICL, ca potrivit Legii 11/1994, instalatia ICL nu se supunea controlului metrologic legal, nefiind cuprinsa la aceea data in lista oficiala, precum si dovada ca dupa modificarile aduse Legii 11/1994, modificari intervenite in 2007, Biroul Roman de Metrologie Legala a emis certificatul aprobare de model nr. 106/25.06.2007, valabila pina la 25.06.2012.


In ceea ce priveste sustinerea piritului ca instalatia ICL da erori la masurarea si inregistrarea datelor, instanta constata ca nu a fost dovedita in nici un fel. Piritul nu a solicitat o expertiza tehnica care sa verifice acest aspect, ba mai mult, nu s-a mai prezentat deloc la instanta si nu a dat curs chemarii la interogatoriu dispusa de instanta, motiv pentru care instanta va face aplicarea art. 225 din C.p.civ., si va considera aceasta drept un inceput de dovada in folosul partii potrivnice ceea pe care o va corobora cu celelalte probe administrate in cauza de catre reclamanta.


Fata de cele aratate mai sus, in conformitate cu prevederile aret. 270 din Codul muncii, instzanta a admis cererea si a obligat piritul in favoarea reclamantului la plata sumei de 264,63 lei, reprezentind contravaloare a 118 kg motorina consumata nejustificat.Pronuntata de: Tribunalul Dolj - Sectia Conflicte de Munca - Sentinta civila din data 29.09.2008

Citeste mai mult despre:    Tribunalul Dolj    Salariati    Daune materiale    Prejudiciu    Prejudiciu salariati    Contract individual de munca    Raspundere civila contractuala


  • Jurisprudenta Relevanta
  • Stiri Juridice Conexe
  • Articole
  • Legislatie
  • Comenteaza!
Jurisprudenta conexa:     
Contract de asistenta juridica. Pact de quota litis
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2131 din 30 mai 2013
Abuz in serviciu contra intereselor persoanelor. Neindeplinirea conditiei calitatii de functionar de catre avocat
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, Decizia nr. 816 din 02.03.2011
Viol. Neindeplinirea conditiilor privind desistarea
Pronuntata de: Curtea de Apel Craiova, Decizia nr. 533 din 10.05.2009
Obligarea autoritatii locale la incheierea contractului de concesiune
Pronuntata de: Tribunalul Dolj, Decizia nr. 190 din 11.04.2012
Acordare de despagubiri pentru lipsire de folosinta. Teren afectat de lucrari de utilitate publica
Pronuntata de: Tribunalul Dolj, Sectia comerciala, Decizia nr. 449 din 06.12.2010
Clauza abuziva. Modificarea unilaterala a ratei dobanzii
Pronuntata de: Curtea de Apel Craiova, Decizia nr. 124 din 12.09.2012
Novatie. Vointa partilor de a nova
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1752/2012
Modificarea unilaterala a contractului individual de munca
Pronuntata de: Tribunalul Dolj - Sentinta civila nr. 9486 din 08-sep-2011
Stabilirea competentei instantei. Solutionarea cererilor de liberare provizorie sub control judiciar
Pronuntata de: Tribunalul Olt - Sectia Penala, Hotararea nr. 50 din 27.07.2012
Anulare incident plata
Pronuntata de: Tribunalul Dolj - Sentinta comerciala nr. 1 din 10.01.2012
PlafarNet


Carti Juridice RecomandateGravura computerizata
  • Stiri
  • Spete
  • Articole
  • Legislatie
  • Forum
Cele mai noi Stiri Juridice
 Victor Ciorbea a fost ales noul Avocat al Poporului
 Carta drepturilor si obligatiilor persoanei fizice supuse verificarii fiscale
 ONRC: Incepand din 10 aprilie 2014 certificatele constatatoare se vor putea obtine online
 Lucratorii UE care se muta in alt stat membru vor putea sa isi transfere toate drepturile la pensie
 ICCJ: aplicarea legii penale mai favorabile in ipoteza unui concurs de infractiuni
 Obligatii fiscale care trebuie indeplinite pana vineri, 25 aprilie 2014 inclusiv
 In perioada 31 martie – 04 aprilie 2014 Inspectia Muncii a aplicat amenzi de peste 3 mil. de lei
 Conferinta: Modificari aduse de Noul cod penal si de Noul cod de procedura penala. Aspecte de drept comparat
 26 aprilie 2014: Reconvovare Adunarea Generala Ordinara a Baroului Bucuresti
 Aparitie editoriala: Infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii
 SoftVenture lanseaza o solutie unica pentru managementul dosarelor de instanta
 Aparitie editoriala: Recursul in casatie in noul Cod de procedura penala
 PE voteaza asigurarea drepturilor de pensie suplimentara pentru muncitorii mobili
 Decizia de eliminare a vizelor pentru cetatenii Republicii Moldova a fost publicata in Jurnalul Oficial al UE
 Fiscul nu va aplica penalitati pentru plata cu intarziere a CASS pentru veniturile din chirii
 Lichidator judiciar trimis in judecata de procurorii DNA Pitesti
 Obligatii fiscale care trebuie indeplinite pana marti, 10 aprilie 2014 inclusiv
 13 aprilie 2014: Adunarea Generala Ordinara a Avocatilor din Baroul Bucuresti
 Situatia rezervelor valutare la BNR la 31 martie 2014
 Procurorii DNA au dispus sechestru asupra bunurilor a 3 judecatoarea de la Curtea de Apel Bucuresti
  Preia GRATUIT Stiri! FaceBook Twitter
Ultimele Comentarii si Note
  Garda Financiara - Sectia Calarasi: Domnilor de la garda financiara calarasi stau in com sohatu sat P ...
  Garda Financiara - Sectia Ilfov: STRADA DIAMANTULUI BRAGADIRU CASE FARA AUTORIZATIE ...
  Garda Financiara - Sectia Ilfov: CASE FACUTE DE MANTUIALA BRAGADIRU STRADA DIAMANTULUI FARA AUTO ...
  Primaria Ciurea: nu s-a pus piatra pe stada Crinului pentru ca este un dru ...
  Garda Financiara - Sectia Dambovita: Am doua magazine in cartier in micro 2,niciodata nu am vazut un b ...
  Primaria BRAGADIRU: Da plingeti fiindca voi lati ales.Stiati ca in parcul de linga la ...
  Primaria Babiciu: Comuna Babiciu este o comuna "imbatranita". Cei tineri au plecat ...
  Primaria LAPOS: Sa-i fie jena fostei primarite ca n-a progresat comuna pe mandatu ...
  Ramnicu Sarat - Executor Judecatoresc Ailincai Alexandru : un adevarat profesionist: daca doriti sa castigati,contactati. ...
  Primaria Babiciu: Marmelada, lasa-neeeeeeeeee! Ne-am saturat de incompetenta ta! ma ...
  Garda Financiara - Sectia Dambovita: locuiesc de 9 ani in cart m 2 targoviste dar niciodata nu am fost ...
  Garda Financiara - Sectia Dambovita: litm anaf egal o la targoviste ...
  Garda Financiara - Sectia Bihor: Domnilor mergeti si facetiva lucrul an piata Oradea de pe centur ...
  Radu Constantin - Expertiza grafica si tehnica a documentelor: As dori foarte mult sa iau legătura cu dnul Radu Constantin in v ...
  Garda Financiara - Sectia Bihor: Tigani de Buzau an piata Oradea de pe centura sant cu usturoi fu ...
  Primaria Agnita: Este o ordinarie scrisa cu privire la mine( Popenta Ioan) !.Nu e ...
  Garda Financiara - Sectia Prahova: com.caluigareni nu mai poate trai de banditii satului istrate ion ...
  Garda Financiara - Sectia Bucuresti: doresc sa faceti un control la lucadi&gida grup srl cui 28037 ...
  Primaria Rieni: Am vazut ca ultima distractie pentru Bota este sa joace carti...p ...

Publicitate pe EuroAvocatura.ro