Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Suspendarea dreptului de administrare. Exceptia de inadmisibilitate

Suspendarea dreptului de administrare. Exceptia de inadmisibilitate

  Publicat: 04 Sep 2012       3852 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalul Bucuresti Sectia a VI-a Comerciala sub nr.23596/3/31.03.2011 reclamanta D L M a chemat in judecata pe paratii B V F si SC I G F SRL, solicitand instantei ca pe cale de ordonanta presedintiala sa dispuna suspendarea dreptului de administrare al paratului B V F exercitat in calitate de administrator in cadrul SC I G F SRL.

Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Organ colectiv format din totalitatea (ori majoritatea, dupa caz) membrilor asociati si care reprezinta vointa societatii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Dorinta populatiei si a companiilor de a detine active care pot fi usor schimbate contra bunurilor si serviciilor.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

In motivarea cererii s-a aratat ca paratul a exercitat in ultimii ani functia intr-un mod abuziv, manifestat prin mai multe actiuni si inactiuni, care au culminat in ianuarie 2011 prin incercarea de a duce societatea catre starea de insolventa prin transferarea angajatilor catre o societate concurenta pe care a infiintat-o prin interpusi.
Astfel, paratul:
- a convocat si prezidat o adunare generala a asociatilor inventand situatii de excludere din societate pentru reclamanta; Tribunalul Bucuresti s-a pronuntat deja pe cererea acestuia respingand-o ca neintemeiata prin sentinta nr.13271/22.12.2010;
- a realizat adunarile generale in conditii de nulitate, sens in care exista sentinta nr.9473/08.10.2010 a Tribunalului Bucuresti, Sectia comerciala prin care s-a constatat nulitatea absoluta a hotararilor adoptate in cadrul AGA din 01.06.2009;
- a intervenit nejustificat in contabilitate prin acte de refacere
- a micsorat considerabil profitul in dauna societatii; in 2007 societatea avea venituri de 6.871.725 lei pe fondul unor cheltuieli de 5.770.457 lei, generand un profit net de 893.515 lei, iar in 2008 desi veniturile au crescut la 7.753.668 lei administratorul a crescut artificial si cheltuielile la 7.750.174 lei, generand un profit net de doar 2.050 de lei. Mai mult, in 2009 desi veniturile au pastrat directia de crestere ajungand la 7.941.380 lei, administratorul a general cheltuieli suplimentare pentru a minimaliza la maxim profitul facand cheltuieli de 7.915.857 lei si generand un profit net de doar 15.440 de lei, deci mai putin de 0,2% din venituri. Practic in 2009 a avut cheltuieli de 99,8% din venituri. Pentru anul 2o10 nu se cunosc datele veniturilor si cheltuielilor pentru ca paratul administrator nu permite accesul reclamantei in sediul societatii si nici la actele acesteia.
- a angajat colaborari/contracte preferentiale daunatoare pentru societate, generand cheltuieli exorbitante.
In drept s-au invocat prevederile art.581 si 172 Cpc.
S-au anexat cererii, in copii certificate, inscrisuri .
La data de 14.04.2011 parata SC I G F SRL a depus la dosar intampinare prin care a solicitat respingerea cererii ca neintemeiata, iar in subsidiar ca nefondata.
In motivarea intampinarii s-a aratat ca Legea nr.31/1990 in privinta revocarii administratorului, implicit retragerea dreptului de administrare cuprinde dispozitii diferite in cazul SRL. In cazul in care administratorul a fost desemnat prin actul constitutiv revocarea se face numai cu votul unanimitatii asociatilor. Mai mult, retragerea dreptului de administrare ar duce la blocarea intregului mecanism de functionare a societatii.
In cauza nu sunt indeplinite conditiile speciale care se desprind din art.581 Cpc.
Urgenta nu este indeplinita. Referitor la refacerea contabilitatii societatii, in urma controlului efectuat de Directia Generala de Coordonare Inspectie Fiscala din cadrul Ministerului Finantelor Publice s-a dispus refacerea evidentelor contabile. Pentru a putea reglementa problemele constatate, inclusiv a achitarii nejustificate de dividende asociatului D L M, care nu a varsat capitalul social subscris la infiintarea societatii si nici nu a facut dovada varsarii acestuia, societatea a solicitat inspectorilor fiscali sprijin in sensul gasirii modalitatii corecte si legale de remediere la nivelul evidentelor contabile ale societatii a problemelor constatate.
Inspectorii fiscali au prezentat ca metoda legala de reglementare a tuturor problemelor constatate refacerea evidentei contabile a societatii. In consecinta, administratorul societatii avea nu numai dreptul, ci si obligatia sa dispuna refacerea evidentei contabile in momentul in care a constatat anumite deficiente constatate si de organele de control abilitate ale statului.
Nici caracterul vremelnic nu este indeplinit. Fata de faptul ca solicitarea reclamantei de retragere a dreptului de administrare a societatii nu este permisa de lege nici pe calea unei actiuni de fond, cu atat mai putin ea este vadit inadmisibila pe calea ordonantei presedintiale.
Nici conditia neprejudecarii fondului nu este indeplinita fata de imprejurarea ca aparenta dreptului este in favoarea paratei.
La termenul din 19 aprilie 2011 instanta a incuviintat partilor proba cu inscrisuri .
La termenul din 1 2 mai 2011 parata a invocat exceptia inadmisibilitatii cererii, cu motivarea ca nu exista temei legal in baza caruia instanta poate dispune suspendarea din functie a administratorului.
Exceptia este nefondata si va fi respinsa de instanta, motivat de faptul ca argumentele invocate in sustinerea exceptiei sunt aparari de fond, ce urmeaza a fi avute in vedere de instanta la solutionarea fondului cauzei.
Pe fondul cererii de ordonanta presedintiala instanta retine urmatoarele:
Potrivit dispozitiilor art.581 alin.1 Cpc ``Instanta va putea sa ordone masuri vremelnice in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari``.
Potrivit dispozitiilor art.197 din Legea nr.31/1990 republicata, administratorii societatilor comerciale sunt numiti prin actul constitutiv sau de adunarea generala, iar potrivit art.7.7 din lege, asociatii decid asupra revocarii din functie a administratorilor; deci numirea, revocarea si cu atat mai mult suspendarea din functie a administratorilor se face de adunarea generala a asociatilor.
Aceasta regula a fost instituita de legiuitor avand in vedere faptul ca un element esential al contractului de societate il constituie affectio societatis, intentia ce ii anima pe asociati de a colabora la desfasurarea activitatii comerciale ce face obiectul societatii. Legea nu prevede nicio ipoteza in care instantele se pot substitui vointei partilor in ceea ce priveste stabilirea organelor ce administreaza societatile comerciale.
In consecinta, instantele judecatoresti nu au competenta de a solutiona cereri avand ca obiect numirea, suspendarea din functie si revocarea administratorilor, acesta fiind atribuit exclusiv al adunarii generale a asociatilor.
In raport de considerentele de fapt si de drept mentionate si avand in vedere faptul ca instantele judecatoresti nu pot solutiona pe cale de ordonanta presedintiala cereri pe care nu le pot judeca nici pe fond tribunalul va respinge ca nefondata cererea .
Instanta:
Respinge exceptia de inadmisibilitate invocata de parata.
Respinge ca nefondata cererea formulata de reclamanta D L M, cu domiciliul in Bucuresti, si cu sediul ales la Cabinet Individual de Avocat ``P M``, din Bucuresti, in contradictoriu cu paratii B V F, cu domiciliul in Bucuresti si SC I G F SRL, cu sediul in Bucuresti.
Cu drept de recurs in termen de 5 zile de la pronuntare.
Pronuntata de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta comerciala nr. 6120 din data 12.05.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Bucuresti    Administrator    Societate    Insolventa    Inspectori fiscali    Capital social    Evidenta contabila    Exceptia inadmisibilitatii    Drept de administrare    Nulitate absoluta    Profit net    Profit    Venituri    Legea 31/1990    SRL    Societate cu raspundere limitata
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Obiectiuni la raportul final al lichidatorului. Tardivitate. Contradictie intre considerente si dispozitiv
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 32/2018 din 13.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Contract de asigurare obligatorie RCA. Neindeplinirea obligatiilor de plata a despagubirii de catre asiguratorul RCA. Momentul de la care incep sa curga penalitatile de intarziere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 692/21.10.2020

Exceptie de neconstitutionalitate. Inadmisibilitate. Lipsa legaturii cu cauza care se judeca in apel
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Civila, Decizia civila nr. 518/2.11.2020

Incheiere de respingere a ordonantei de plata. Autoritate de lucru judecat. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 929 din 3 iunie 2020

Limitele efectului devolutiv al apelului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 334 din 11 februarie 2020

Cereri de chemare in judecata avand aceeasi cauza, acelasi obiect si aceleasi parti. Respingerea primei actiuni ca inadmisibila. Analizarea exceptiei autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1693 din 17 septembrie 2020

Respingerea ca tardiva a cererii de incuviintare a probelor formulata in fata instantei de judecata
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 537 din 25 februarie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Repararea prejudiciului cauzat de emiterea unor acte administrative nelegale. Inadmisibilitate
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1016 din 2 iunie 2020

Invocarea exceptiei lipsei dovezii calitatii de reprezentant a consilierului juridic. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1259 din 7 iulie 2020Articole Juridice

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Lipsa consimtamantului persoanei vizate pentru transmiterea de date personale catre instanta de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Hotarare definitiva pronuntata intr-un litigiu privind nerespectarea dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro

Fake News. Afectarea demnitatii si imaginii persoanei. Practica Tribunalului Bucuresti
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati