Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Suspendarea dreptului de administrare. Exceptia de inadmisibilitate

Suspendarea dreptului de administrare. Exceptia de inadmisibilitate

  Publicat: 04 Sep 2012       3389 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalul Bucuresti Sectia a VI-a Comerciala sub nr.23596/3/31.03.2011 reclamanta D L M a chemat in judecata pe paratii B V F si SC I G F SRL, solicitand instantei ca pe cale de ordonanta presedintiala sa dispuna suspendarea dreptului de administrare al paratului B V F exercitat in calitate de administrator in cadrul SC I G F SRL.

Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Organ colectiv format din totalitatea (ori majoritatea, dupa caz) membrilor asociati si care reprezinta vointa societatii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Dorinta populatiei si a companiilor de a detine active care pot fi usor schimbate contra bunurilor si serviciilor.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

In motivarea cererii s-a aratat ca paratul a exercitat in ultimii ani functia intr-un mod abuziv, manifestat prin mai multe actiuni si inactiuni, care au culminat in ianuarie 2011 prin incercarea de a duce societatea catre starea de insolventa prin transferarea angajatilor catre o societate concurenta pe care a infiintat-o prin interpusi.
Astfel, paratul:
- a convocat si prezidat o adunare generala a asociatilor inventand situatii de excludere din societate pentru reclamanta; Tribunalul Bucuresti s-a pronuntat deja pe cererea acestuia respingand-o ca neintemeiata prin sentinta nr.13271/22.12.2010;
- a realizat adunarile generale in conditii de nulitate, sens in care exista sentinta nr.9473/08.10.2010 a Tribunalului Bucuresti, Sectia comerciala prin care s-a constatat nulitatea absoluta a hotararilor adoptate in cadrul AGA din 01.06.2009;
- a intervenit nejustificat in contabilitate prin acte de refacere
- a micsorat considerabil profitul in dauna societatii; in 2007 societatea avea venituri de 6.871.725 lei pe fondul unor cheltuieli de 5.770.457 lei, generand un profit net de 893.515 lei, iar in 2008 desi veniturile au crescut la 7.753.668 lei administratorul a crescut artificial si cheltuielile la 7.750.174 lei, generand un profit net de doar 2.050 de lei. Mai mult, in 2009 desi veniturile au pastrat directia de crestere ajungand la 7.941.380 lei, administratorul a general cheltuieli suplimentare pentru a minimaliza la maxim profitul facand cheltuieli de 7.915.857 lei si generand un profit net de doar 15.440 de lei, deci mai putin de 0,2% din venituri. Practic in 2009 a avut cheltuieli de 99,8% din venituri. Pentru anul 2o10 nu se cunosc datele veniturilor si cheltuielilor pentru ca paratul administrator nu permite accesul reclamantei in sediul societatii si nici la actele acesteia.
- a angajat colaborari/contracte preferentiale daunatoare pentru societate, generand cheltuieli exorbitante.
In drept s-au invocat prevederile art.581 si 172 Cpc.
S-au anexat cererii, in copii certificate, inscrisuri .
La data de 14.04.2011 parata SC I G F SRL a depus la dosar intampinare prin care a solicitat respingerea cererii ca neintemeiata, iar in subsidiar ca nefondata.
In motivarea intampinarii s-a aratat ca Legea nr.31/1990 in privinta revocarii administratorului, implicit retragerea dreptului de administrare cuprinde dispozitii diferite in cazul SRL. In cazul in care administratorul a fost desemnat prin actul constitutiv revocarea se face numai cu votul unanimitatii asociatilor. Mai mult, retragerea dreptului de administrare ar duce la blocarea intregului mecanism de functionare a societatii.
In cauza nu sunt indeplinite conditiile speciale care se desprind din art.581 Cpc.
Urgenta nu este indeplinita. Referitor la refacerea contabilitatii societatii, in urma controlului efectuat de Directia Generala de Coordonare Inspectie Fiscala din cadrul Ministerului Finantelor Publice s-a dispus refacerea evidentelor contabile. Pentru a putea reglementa problemele constatate, inclusiv a achitarii nejustificate de dividende asociatului D L M, care nu a varsat capitalul social subscris la infiintarea societatii si nici nu a facut dovada varsarii acestuia, societatea a solicitat inspectorilor fiscali sprijin in sensul gasirii modalitatii corecte si legale de remediere la nivelul evidentelor contabile ale societatii a problemelor constatate.
Inspectorii fiscali au prezentat ca metoda legala de reglementare a tuturor problemelor constatate refacerea evidentei contabile a societatii. In consecinta, administratorul societatii avea nu numai dreptul, ci si obligatia sa dispuna refacerea evidentei contabile in momentul in care a constatat anumite deficiente constatate si de organele de control abilitate ale statului.
Nici caracterul vremelnic nu este indeplinit. Fata de faptul ca solicitarea reclamantei de retragere a dreptului de administrare a societatii nu este permisa de lege nici pe calea unei actiuni de fond, cu atat mai putin ea este vadit inadmisibila pe calea ordonantei presedintiale.
Nici conditia neprejudecarii fondului nu este indeplinita fata de imprejurarea ca aparenta dreptului este in favoarea paratei.
La termenul din 19 aprilie 2011 instanta a incuviintat partilor proba cu inscrisuri .
La termenul din 1 2 mai 2011 parata a invocat exceptia inadmisibilitatii cererii, cu motivarea ca nu exista temei legal in baza caruia instanta poate dispune suspendarea din functie a administratorului.
Exceptia este nefondata si va fi respinsa de instanta, motivat de faptul ca argumentele invocate in sustinerea exceptiei sunt aparari de fond, ce urmeaza a fi avute in vedere de instanta la solutionarea fondului cauzei.
Pe fondul cererii de ordonanta presedintiala instanta retine urmatoarele:
Potrivit dispozitiilor art.581 alin.1 Cpc ``Instanta va putea sa ordone masuri vremelnice in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari``.
Potrivit dispozitiilor art.197 din Legea nr.31/1990 republicata, administratorii societatilor comerciale sunt numiti prin actul constitutiv sau de adunarea generala, iar potrivit art.7.7 din lege, asociatii decid asupra revocarii din functie a administratorilor; deci numirea, revocarea si cu atat mai mult suspendarea din functie a administratorilor se face de adunarea generala a asociatilor.
Aceasta regula a fost instituita de legiuitor avand in vedere faptul ca un element esential al contractului de societate il constituie affectio societatis, intentia ce ii anima pe asociati de a colabora la desfasurarea activitatii comerciale ce face obiectul societatii. Legea nu prevede nicio ipoteza in care instantele se pot substitui vointei partilor in ceea ce priveste stabilirea organelor ce administreaza societatile comerciale.
In consecinta, instantele judecatoresti nu au competenta de a solutiona cereri avand ca obiect numirea, suspendarea din functie si revocarea administratorilor, acesta fiind atribuit exclusiv al adunarii generale a asociatilor.
In raport de considerentele de fapt si de drept mentionate si avand in vedere faptul ca instantele judecatoresti nu pot solutiona pe cale de ordonanta presedintiala cereri pe care nu le pot judeca nici pe fond tribunalul va respinge ca nefondata cererea .
Instanta:
Respinge exceptia de inadmisibilitate invocata de parata.
Respinge ca nefondata cererea formulata de reclamanta D L M, cu domiciliul in Bucuresti, si cu sediul ales la Cabinet Individual de Avocat ``P M``, din Bucuresti, in contradictoriu cu paratii B V F, cu domiciliul in Bucuresti si SC I G F SRL, cu sediul in Bucuresti.
Cu drept de recurs in termen de 5 zile de la pronuntare.
Pronuntata de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta comerciala nr. 6120 din data 12.05.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Bucuresti    Administrator    Societate    Insolventa    Inspectori fiscali    Capital social    Evidenta contabila    Exceptia inadmisibilitatii    Drept de administrare    Nulitate absoluta    Profit net    Profit    Venituri    Legea 31/1990    SRL    Societate cu raspundere limitata
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Contract de munca incheiat pe durata determinata intr-o alta situatie decat cele prevazute limitativ de lege. Nulitate contract de munca si acte aditionale. Constatare incheiere contract pe perioada nedeterminata
Pronuntaţă de: Tribunalul BUCURESTI - SENTINtA CIVILa NR. 7315 din 17. 12.2019

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru destinatarul respectivei notificari
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Nulitate recurs. Neidentificare motive de ordine publica ce ar putea fi invocate din oficiu de catre instanta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 804/2020, Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vointa societatii, ca persoana juridica
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

O societate comerciala cu raspundere limitata are calitatea de profesionist, neputand fi asimilata in nicio imprejurare cu un consumator
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2259 din 3 decembrie 2019

Mandatul dat in calitate de asociat unic si administrator al societatii, care vizeaza intreaga activitate comerciala a societatii are natura comerciala, iar nu civila
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2003 din 7 noiembrie 2019

Conflict de interese. Folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 69/RC din 20 februarie 2020

Remiterea materiala a unei sume de bani nu este suficienta pentru a proba perfectarea unui contract de imprumut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia a II-a civila, Decizia nr. 1868 din 22 octombrie 2019Articole Juridice

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro

Fake News. Afectarea demnitatii si imaginii persoanei. Practica Tribunalului Bucuresti
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Beneficiarii si procedura de atribuire a somajului tehnic pe perioada starii de urgenta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Criterii jurisprudentiale in stabilirea daunelor morale de catre instantele de judecata
Sursa: Irina Maria Diculescu