Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Inchiderea procedurii de insolventa. Radierea debitorului din evidentele registrului

Inchiderea procedurii de insolventa. Radierea debitorului din evidentele registrului

  Publicat: 05 Sep 2012       2314 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Prin cererea adresata acestei instante la data de 14.01.2011 si inregistrata sub nr. .../88/2010, iar la judecatorul sindic sub nr. .../2010, lichidatorul judiciar Expert General IPURL Tulcea, desemnat pentru debitoarea SC .... SRL Horia, jud.Tulcea, a solicitat inchiderea procedurii de insolventa in conformitate cu art. 131 din Legea 85/2006.

Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Act adoptat de organele de stat,
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

In motivarea cererii s-a aratat ca societatea debitoare, la data de 11.01.2010, a solicitat intrarea sa in procedura falimentului, potrivit art. 27 si art. 28 din Legea 85/2006.
Impotriva debitoarei s-a deschis procedura de insolventa in forma simplificata conform Legii 85/2006, prin incheierea civila nr. 7/15.02.2010, in dosarul 94/88/2010 aflat pe rolul Tribunalului Tulcea la cererea debitoarei, desemnandu-se in calitate de lichidator judiciar Expert General IPURL Tulcea.
S-a aratat ca in aceasta procedura lichidatorul judiciar desemnat a parcurs toate etapele procedurii de faliment si lichidare, conform documentelor intocmite si depuse la dosarul cauzei.
Urmare demersurilor facute de lichidator, reprezentantul fostului administrator al falitei, av. ..., s-a prezentat la sediul lichidatorului judiciar si a predat documentele contabile ale societatii.
In urma verificarii inscrisurilor contabile ale societatii, s-a constatat ca in cauza sunt intrunite conditiile generale prevazute in cuprinsul art. 138 alin.1 din Legea nr. 85/2006, in sensul angajarii raspunderii membrilor organelor de conducere .
Din acest considerent, lichidatorul judiciar a solicitat atragerea raspunderii personale patrimoniale a fostului administrator...., formandu-se dosarul nr. 1776/88/2010.
Prin sentinta civila nr. 2947 pronuntata la data de 19.11.2010, Tribunalul Tulcea a respins cererea de atragere a raspunderii personale patrimoniale a fostului administrator, ca nefondata.
La data de 23.04.2010, lichidatorul judiciar a depus tabelul preliminar al creantelor, in care s-au inscris trei creditori, respectiv: ITM Tulcea cu o creanta in valoare de 120 lei, DGFP Tulcea cu o creanta in valoare de 17.213 lei, SC ... SRL cu o creanta in suma de 1.418,87 lei. La data de 14.05.2010, s-a depus si tabelul definitiv al creantelor, insumand un total al creantelor de 18.751,87 lei.
Motivat de faptul ca nu exista bunuri in averea debitorului, considera lichidatorul judiciar ca sunt indeplinite conditiile art. 131 din Legea 85/2006 si solicita inchiderea procedurii de faliment a SC ... SRL.
In dovedirea cererii lichidatorul judiciar a depus rapoarte de activitate, tabel definitiv al creantelor, raport de inchidere a procedurii cu dovada notificarii catre creditori.
Din analiza inscrisurilor intocmite si depuse la dosarul cauzei de catre lichidatorul judiciar rezulta ca acesta si-a indeplinit atributiile specifice, parcurgand toate etapele impuse de Legea 85/2006.
Fata de societatea debitoare s-a deschis procedura de insolventa in forma simplificata conform Legii 85/2006, prin incheierea civila nr. 7/15.02.2010, la cererea debitoarei, desemnandu-se in calitate de lichidator judiciar Expert General IPURL Tulcea.
Din actele puse la dispozitie lichidatorului judiciar s-a apreciat ca fostul administrator al debitoarei se face vinovat de starea de insolventa a debitoarei, motiv pentru care s-a formulat cerere de atragere a raspunderii personale patrimoniale, ce a format obiectul dosarului nr. .../88/2010, cerere respinsa ca nefondata, prin sentinta civila nr. .../19.11.2010.
La data de 23.04.2010, s-a depus tabelul preliminar al creantelor, in care s-au inscris trei creditori, respectiv: ITM Tulcea cu o creanta in valoare de 120 lei, DGFP Tulcea cu o creanta in valoare de 17.213 lei, SC ... SRL cu o creanta in suma de 1.418,87 lei, iar la data de 14.05.2010, s-a depus si tabelul definitiv al creantelor, insumand un total al creantelor de 18.751,87 lei.
Avand in vedere dispozitiile art.131 din Legea 85/2006 potrivit cu care " In orice stadiu al procedurii prevazute de prezenta lege, daca se constata ca nu exista bunuri in averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si nici un creditor nu se ofera sa avanseze sumele corespunzatoare, judecatorul-sindic va da o sentinta de inchidere a procedurii, prin care se dispune si radierea debitorului din registrul in care este inmatriculat", judecatorul sindic apreciaza ca nu se mai impune continuarea procedurii de insolventa, urmand a admite cererea si a dispune inchiderea procedurii de insolventa cu privire la debitoarea S.C. ... SRL ..., jud. Tulcea.
Va dispune radierea debitoarei din evidentele Registrului in care este inmatriculata.
Potrivit dispozitiilor art.4 din Legea 85/2006, toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege, se suporta din averea debitorului.
Examinand cererea in raport de actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca au fost indeplinite cerintele legale, astfel ca cererea lichidatorului este intemeiata si va dispune plata sumei de 2000 lei (2480 lei cu TVA) reprezentand onorariu lichidator din fondul special constituit in temeiul art. 4 alin.4 din Legea 85/2006, catre lichidatorul judiciar Expert General IPURL Tulcea.
Instanta:
Admite cererea formulata de lichidatorul judiciar EXPERT GENERAL IPURL Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. ..., judet Tulcea.
In temeiul art. 131 din Legea 85/2006
Dispune inchiderea procedurii insolventei fata de debitoarea S.C. ... SRL, cu sediul in ..., jud. Tulcea.
Dispune radierea debitoarei din evidentele registrului in care este inmatriculata.
Prezenta hotarare se va notifica DIRECTIEI FINANTELOR PUBLICE TULCEA SI OFICIULUI REGISTRULUI COMERTULUI TULCEA pentru efectuarea mentiunii.
In temeiul art. 4 din Legea nr.85/2006;
Dispune plata sumei de 2000 lei ( 2480 lei cu TVA) reprezentand onorariu lichidator din fondul special constituit in temeiul art. 4 alin.4 din Legea 85/2006, catre lichidatorul judiciar Expert General IPURL Tulcea.
Definitiva si executorie.
Cu recurs in 7 zile de la comunicare .
Pronuntata de: Tribunalul Tulcea - Sentinta civila nr. 101 din data 14.01.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Tulcea    Debitor    Creditor    Insolventa    Radiere    Tabelul definitiv al creantelor    Tabel preliminar al creantelor    Procedura de insolventa    Lichidator judiciar    Legea 85/2006    Societate    Faliment
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict negativ de competenta. Pluralitate de debitori. Instanta de executare competenta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 816/2020, Sedinta publica din data de 1 aprilie 2020

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Depasirea termenului contractual de predare a bunului imobil. Actiune in raspundere civila contractuala
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 5143 din 29 noiembrie 2018

Decizia CCR nr. 71/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Statutul cadrelor militare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ: Cererile de admitere a creantelor, altele decat cele ale salariatilor, trebuie sa fie depuse la tribunal in termenul fixat prin hotararea de deschidere a procedurii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 72/2018

Dispozitiile art. 169 din Codul muncii exclud posibilitatea recuperarii pretinsului prejudiciu prin alte proceduri, cum ar fi emiterea unei decizii de imputare
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea Sectia Civila si de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 103/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017

Plata de daune materiale si morale pentru incetarea fara instiintare a contractului individual de munca incheiat cu un angajator din strainatate
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea Sectia Civila si de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 67/2017, in sedinta publica din 18 ianuarie 2017

Raspuderea patrimoniala a padurarului pentru arborii taiati ilegal. Solutionare prescripie si cerere de chemare in garantie
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea Sectia Civila si de Contentios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 30/2017, in sedinta publica din 12 ianuarie 2017

Desfacerea disciplinara a contractului de munca pentru lipsa nejustificata de la serviciu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel C, Sectia I Civila, Decizia nr. 275 CM din 30.05.2016

Actiune pentru repararea prejudiciului cauzat de ruina edificiului. Solidaritate pasiva intre coproprietari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 279 din 4 februarie 2016Articole Juridice

CJUE: Despre respectarea termenelor de plata care nu depasesc 30 sau 60 de zile
Sursa: EuroAvocatura.ro

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Conditionarea perimarii executarii silite de actiunile executorului judecatoresc aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Prezentarea unui act de identitate valabil pentru executarea unei hotarari judecatoresti regula de conduita necesara ci nu limitare a liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii darii in plata aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea darii in plata: plafonul sumei imprumutate mijloc de protectie sau element discriminatoriu
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea Legii darii in plata
Sursa: Irina Maria Diculescu