Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Contestatie impotriva tabelului obligatiilor societii

Contestatie impotriva tabelului obligatiilor societii

  Publicat: 20 Sep 2012       1969 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
La data de 19.02.2010 creditorul CI a expediat prin servicul postal cererea de inscriere la tabelul obligatiilor societatii DHCP pentru creanta in cuantum de 636 798,24 eur reprezentand penalitati de intarziere calculate pana la data de 27.11.2009.
Drept temei al creantei a fost invocat contractul de lucrari perfectat la data de 23.04.2008 intre creditoare ,in calitate de beneficiar si debitoare in calitate de executant.

Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Documentatie economica prin care se determina cantitatea necesara de materiale, de manopera si de utilaj precum si valoarea lucrarii ce urmeaza a se executa.
Denumire data monedei unice europene.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie Ón baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, Ón schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Sintagma ce desemneaza creanta cu scadenta implinita, deci a carei executare, la nevoie chiar silita, poate fi ceruta de catre creditor.
Sintagma ce desemneaza creanta cu scadenta implinita, deci a carei executare, la nevoie chiar silita, poate fi ceruta de catre creditor.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Denumire data monedei unice europene.
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

In sustinerea declaratiei de creanta s-a aratat ca ,societatea debitoare nu a executat corespunzator si la termen lucrarile ce au format obiectul conventiei partilor ,astfel ca au devenit incidente prev.3, sub aspectul aplicarii penalitatilor de intarziere de 2,3 la mie pe fiecare zi de intarziere de la data 23.06.2008 si pana la data de 27.11.2009.S-a mai aratat ca, societatea debitoare DHCP a efectuat in mod sporadic lucrarile ,iar la data de 9.12.2008,cand a fost semnat ultimul deviz de lucrari, executantul a parasit santierul si nu a mai efectuat nicio lucrare.
A apreciat creditorul ca suma la care se impun a fi calculate penalitatile de intarziere este de 530 400,54 euro ,care reprezinta contravaloarea lucrarilor ce nu au fost executate la termen .
Lichidatorul judiciar nu a dispus inscrierea la masa credala a creantei societatii creditoare apreciind declaratia de creanta formulata tardiv.Notificarea masurii neinscriererii a fost transmisa la data de 13.03.2010,conform art.72 alin.4 din legea insolventei ,fiind primita de societatea creditoare la data de 17.03.2010.
La data de 24.03.2010 prin serviciul postal a fost transmisa contestatia formulata de creditoarea CI la masura neinscriererii creantei .
In sustinerea contestatiei s-a aratat in esenta ca,lichidatorul judiciar nu a notificat cu respectarea prevederile legale faptul ca societatea debitoare se afla in insolventa ,in conditiile in care avea cunostinta de conventia partilor.Astfel,s-a aratat ca la data de 29.01.2010 a fost primita o notificare din partea S.C.P. TA in vederea concilierii directe pentru suma de 1010 235,85 lei reprezentand garantii la contractul din data de 23.04.2008.Ulterior,concilierii directe a fost formulata declaratie de crenta si societatea CI pentru contravaloarea penalitatilor de intarziere ,insa lichidatorul judiciar a respins declaratia de creanta ca fiind tardiv formulata.
Referitor la contestatia formulata , lichidatorul judiciar a apreciat ca aceasta este formulata tardiv fata de disp.art.21 alin.3 din legea insolventei.
Analizand actele si lucrarile dosarului ,instanta in conformitate cu prevedrile art.137 C.pr.civ,urmeaza sa se pronunte cu prioritate asupra exceptiei tardivitatii .
Se apreciaza neintemeiata exceptia tardivitatii ,avand in vedere ca fata de motivarea in fapt si scopul vizat de catre creditor prin formularea contestatiei ,in cauza nu este aplicabil textul de lege invocat de catre lichidator , care se refera la contestatia ce are ca obiect masurile dispune de catre lichidator ,ce vizeaza modalitatea de indeplinire a atributiilor in cadrul procedurii insolventei. Prin urmare,se apreciaza a fi incidente prev. art.73 si urm.din legea insolventei, pentru contestatiile ce vizeaza modalitatea de intocmire a tabelului obligatiilor societatii debitoare.
Retinand asadar ca nu este aplicabil termenul de 5 zile,dar nici disp. art.21 din Legea cu nr. 85/2006,instanta va respinge ca neintemeiata exceptia tardivitatii.
In ce priveste fondul contestatiei se retin urmatoarele:
Prin sentinta comerciala cu nr.2477 din data de 8.05.2009 s-a deschis procedura generala a insolventei impotriva debitoarei DHCP ,instanta stabilind termen limita de depunere a cererii de admitere a creantelor la data de 8.07.2009.Prin urmare,pentru creantele nascute anterior deschiderii procedurii si nu in perioada de observatie,potrivit art.41 alin.1 vor fi calculate penalitati de intarziere pana la data deschiderii procedurii insolventei,care in speta este 8.05.2009 si nu 27.11.2009 -ce corespunde cu alta etapa procedurala respectiv intrarea in faliment a societatii debitoare .
Referitor la creanta invocata de catre CI ,se impun a fi verificate de catre instanta cerintele de publicitate impuse de art.7 din Legea insolventei , atat in ce priveste hotararea judecatoreasca de deschidere a procedurii insolventei impotriva debitorului-respectiv a sentinta comerciala cu nr. 2477 din data de 8.05.2009 , si implicit a termenului limita pentru formularea declaratiilor de creanta .
Se apreciaza ca ,in speta nu poate fi retinuta sanctiunea decaderii prev. expres de catre art.76 din Legea cu nr. 85/2006 din dreptul de inregistrare a cererii de admitere a creantei ,deoarece nu au fost respectate insasi dispozitiile art.7 din Legea insolventei in conditiile in care din documentele contabile ale societatii debitoare reiesea faptul ca au avut loc raporturi contractuale cu societatea CI .Pe de alta parte ,se retine ca la intocmirea tabelului obligatiilor societatii debitoare ,lichidatorul a procedat si la inscrierea altor creante ce au fost formulate peste termenul fixat initial pentru data de 8.07.2009.
Pentru aceste considerente, se concluzioneaza in sensul ca nu poate fi aplicata sanctiunea decaderii din dreptul de a formula declaratia de creanta .
Referitor la creanta ce se solicita a fi inscrisa la masa credala,instanta constata ca nu a fost contestat faptul ca lucrarile nu au fost executate coresspunzator,astfel ca au devenit incidente prev.3, sub aspectul aplicarii penalitatilor de intarziere de 2,3 la mie pe fiecare zi de intarziere de la data 23.06.2008 si pana la data de 8.05.2009.
Apreciind insa caracterul imperativ al disp.art.41 alin.1 din legea insolventei ,ce sanctioneaza cu nulitatea absoluta adaugarea,calcularea de accesorii dupa data deschiderii procedurii ,instanta constata ca in mod nelegal societatea creditoare a perceput penalitati pana la data de 27.11.2009.Asadar,potrivit textului de lege anterior enuntat si raportat la data de 8.05.2009 ,ce constituie termenul limita pana la care puteau fi calculate penalitatile ,instanta va dispune inscrierea la masa credala pentru cele 322 zile de intarziere a creantei de 393 568,2 eur.
Instanta:
Respinge ca neintemeiata exceptia tardivitatii formularii contestatiei .
Admite in parte contestatia formulata de creditorul CI cu sediul in Bucuresti, la tabelul obligatiilor societatii debitoare DHCP cu sediul in Bucuresti, intocmit de lichidatorul judiciar SCP TA.
Dispune in sarcina lichidatorului judiciar obligatia inscrierii creantei in cuantum de 393.568,2 euro in favoarea creditorului CI.
Termen in vederea continuarii procedurii 10.12.2010
Cu recurs in 7 zile de la comunicare .
Pronuntata de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta comerciala nr. 5312/07.09.2010 din data 10.09.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Bucuresti    Creditori    Debitori    Tabelul obligatiilor societatii    Contract de lucrari    Legea 85/2006    Faliment    Nulitate absoluta    Exceptia tardivitatii    Executant    Penalitati de intarziere    Conciliere directa    Deviz de lucrari    Lichidator judiciar    Insolventa    Masa credala
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Decaderea din dreptul de a propune, in vederea votarii planului de reorganizare, a categoriei creditorilor indispensabili. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 41/6.02.2020

Conflictul de interese in cadrul comitetului creditorilor. Inaplicabilitatea art. 51 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 in situatia votului in adunarea creditorilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 374/7.09.2020

Contract de asigurare obligatorie RCA. Neindeplinirea obligatiilor de plata a despagubirii de catre asiguratorul RCA. Momentul de la care incep sa curga penalitatile de intarziere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 692/21.10.2020

Exceptie de neconstitutionalitate. Inadmisibilitate. Lipsa legaturii cu cauza care se judeca in apel
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Civila, Decizia civila nr. 518/2.11.2020

Incheiere de respingere a ordonantei de plata. Autoritate de lucru judecat. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 929 din 3 iunie 2020

Limitele efectului devolutiv al apelului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 334 din 11 februarie 2020

Cereri de chemare in judecata avand aceeasi cauza, acelasi obiect si aceleasi parti. Respingerea primei actiuni ca inadmisibila. Analizarea exceptiei autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1693 din 17 septembrie 2020

Respingerea ca tardiva a cererii de incuviintare a probelor formulata in fata instantei de judecata
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 537 din 25 februarie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Repararea prejudiciului cauzat de emiterea unor acte administrative nelegale. Inadmisibilitate
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1016 din 2 iunie 2020Articole Juridice

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Hotarare definitiva pronuntata intr-un litigiu privind nerespectarea dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro