Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Incheierea unui act aditional la un contract de achizitie publica aflat in curs de executare la data intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 34/2006

Incheierea unui act aditional la un contract de achizitie publica aflat in curs de executare la data intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 34/2006

  Publicat: 12 Oct 2012       14861 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Potrivit art.298 din O.U.G nr. 34/2006 „contractele in curs de executare si procedurile de atribuire in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se definitiveaza pe baza prevederilor legale in vigoare la data initierii acestora”

Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Parte intr-un contract de finantare care, in baza legii sau in baza unui alt contract de finantare la care a avut calitatea de contractor, finanteaza realizarea unui obiectiv, stabilind conditiile in care cealalta parte (beneficiarul propriu-zis al finantarii) va realiza contractul ce se incheie in acest scop (conform Ordonantei Guvernului nr. 59/1997).
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.

Aceste dispozitii nu pot fi invocate pentru incheierea in afara procedurilor instituite prin O.U.G. nr. 34/2006 a unui act aditional la un contract de achizitie publica aflat in curs de executare la momentul intrarii in vigoare a acestei ordonante.

Prin cererea inregistrata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, astfel cum a fost precizata, reclamanta Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice ANRMAP), in contradictoriu cu paratele Compania Nationala X si S.C. GS S.A. a solicitat constatarea nulitatii absolute a actelor aditionale incheiate la contractul nr.101/2782/27.04.2006, respectiv actul aditional nr.1 inregistrat cu nr.101/ 2782/27.04.2006, Actul aditional nr.2 inregistrat cu nr.101/4812/ 29.05.2007, Actul aditional nr.3 inregistrat cu nr.101/445/ 29.01.2008, Actul aditional nr.4 inregistrat cu nr.101/1734/02.04.2008 si Actul aditional nr.5 inregistrat cu nr.101/7501/17.12.2008.

In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca, la data de 27.04.2006, Compania Nationala X (denumita Beneficiar) a incheiat Contractul de prestari servicii nr.110/27.04.2006, 101/2782/27.04.2006 cu S.C. GS S.A. (denumita Prestator) si a sustinut ca, ulterior atribuirii acestui contract, dupa intrarea in vigoare a O.U.G. nr.34/2006, Compania Nationala X a prelungit nejustificat durata contractului, achizitionand noi servicii, afectand noi sume de bani din fondurile publice pentru achitarea acestora, prin incheierea a 5 acte aditionale, eludand astfel prevederile imperative ale O.U.G. nr.34/2006 desi, odata cu intrarea in vigoare a O.U.G. nr.34/2006 (la data de 19 aprilie 2006), parata a dobandit calitatea de autoritate contractanta, iar pentru serviciile financiare care fac obiectul acestei suplimentari, aceasta avea obligatia sa atribuie un nou contract de achizitie publica, cu respectarea prevederilor art.20 din O.U.G. nr.34/2006.

Prin intampinarea formulata in cauza, parata S.C. GS S.A. a invocat exceptia de necompetenta a Curtii de Apel Bucuresti, pe care instanta a respins-o prin incheierea de sedinta din data de 29.03.2011, precum si exceptia lipsei calitatii procesuale a reclamantei, la care a renuntat ulterior. Pe fondul cauzei, a solicitat respingerea actiunii reclamantei, ca nefondata.

Prin Sentinta civila nr.3082 din 19 aprilie 2011, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a respins actiunea in contencios administrativ formulata de reclamanta Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, in contradictoriu cu paratele Compania Nationala X S.A. si S.C. GS S.A. ca neintemeiata.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut, in esenta, ca intre Compania Nationala X S.A. si S.C. GS S.A., s-a incheiat Contractul de prestari servicii nr.101/2782/27.04.2008, cu obiectul mentionat de reclamanta in motivarea actiunii, pe o durata de 5 ani.

Analizand continutul pct.13.3 din contract, conform caruia orice modificare a conventiei poate fi facuta doar in scris, prin acte aditionale, incheiate in aceeasi forma ca si documentul original si constatand imprejurarea ca incheierea contractului de prestari servicii s-a realizat anterior intrarii in vigoare a O.U.G. nr.34/2006, Curtea a retinut ca art.298 din actul normativ mentionat trebuie interpretat in sensul ca O.U.G. nr.34/2006 este inaplicabila in cazul contractelor incheiate inainte de intrarea sa in vigoare, inaplicabilitatea vizand inclusiv prevederile art.20, referitoare la obligatia unei autoritati contractante de a atribui contractele de achizitie publica prin licitatie, astfel incat actele aditionale incheiate de parate sunt permise de contractul initial, care scapa reglementarii OUG nr.34/2006.

Impotriva acestei hotarari, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie, au declarat recurs Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice si Compania Nationala X S.A.

In recursurile formulate, cele doua recurente au invocat critici care se circumscriu motivului de recurs prevazut la art.304 pct.7 Cod procedura civila, sustinand, in esenta, ca instanta nu si-a motivat solutia, limitandu-se la invocarea art.298 din O.U.G. nr.34/2006 si retinand ca prevederile acestei ordonante de urgenta nu sunt aplicabile contractului si nici actelor aditionale incheiate ulterior.

Compania Nationala X S.A. a argumentat ca interesul sau in promovarea caii de atac este determinat de faptul ca, urmare a denuntarii unilaterale a Contractului de prestari Servicii nr.101/2782 din 27.04.2006 (respectiv nr.110 din 27.04.2006) asa cum a fost completat cu actele aditionale, S.C. GS SA a intentat actiune in pretentii care formeaza obiectul Dosarului nr.20447/3/2010 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comerciala.

Separat, invocand dispozitiile art.3041 din Codul de procedura civila, in mod generic, ANRMAP a sustinut critici care se circumscriu motivului de recurs prevazut la art.304 pct.9 Cod procedura civila, potrivit caruia o hotarare poate fi recurata atunci cand este lipsita de temei legal, ori a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a legii.

In esenta, autoritatea publica recurenta a argumentat ca instanta de fond a retinut in mod gresit, in primul rand, ca potrivit prevederilor art.298 din O.U.G. nr.34/2006, dispozitiile acestei ordonante de urgenta nu sunt aplicabile, contractul de prestari servicii fiind incheiat anterior intrarii in vigoare a acestui act normativ.

Pe de alta parte, autoritatea publica recurenta a mai sustinut ca instanta de fond a apreciat in mod eronat ca prevederile art.20 din aceasta ordonanta de urgenta nu sunt incidente in privinta actelor aditionale.

De asemenea, a mai argumentat ca judecatorul fondului a ajuns in mod eronat la concluzia ca potrivit pct.13.3 din contractul de prestari servicii, orice modificare a acestuia putea fi facuta prin acte aditionale, asa cum s-a procedat si in cauza de fata.

In concluzie, ANRMAP a cerut admiterea recursului formulat, desfiintarea solutiei instantei de fond si admiterea actiunii asa cum a fost formulata, cu consecinta anularii actelor aditionale incheiate la Contractul nr.101/2782 din 27.04.2006.

Asa cum s-a aratat in Incheierea din 2.02.2012, din oficiu, instanta de recurs a pus in discutia partilor problema admisibilitatii caii de atac, in raport cu prevederile art.285 alin.(5) din O.U.G. nr.34/2006.

Prin concluziile scrise depuse, Compania Nationala X SA a achiesat la exceptia de inadmisibilitate a recursurilor, ridicata din oficiu de instanta de recurs, iar cu privire la fondul cauzei, a sustinut aplicabilitatea prevederilor art.298 din O.U.G. nr.34/2006, potrivit carora ``Contractele in curs de executare si procedurile de atribuire in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se definitiveaza pe baza prevederilor legale in vigoare la data initierii acestora``.

In concluziile scrise depuse, ANRMAP a sustinut netemeinicia exceptiei, ridicata din oficiu de instanta de recurs, argumentand ca in cauza sunt incidente prevederile art.2961 alin.(1) din O.U.G. nr.34/2006, care confera autoritatii ``dreptul de a solicita instantei de judecata constatarea nulitatii absolute a contractelor`` in situatiile enumerate, situatie in care hotararea Curtii de Apel Bucuresti poate fi atacata cu recurs, potrivit alin.(3) de la art.2961.

In ceea ce priveste fondul cauzei, a reiterat argumentele considerentelor recursului scris, solicitand admiterea acestuia.

Solutia instantei de recurs

Cu privire la admisibilitatea caii de atac a recursului

Intr-adevar, potrivit art.285 alin.(5) din O.U.G. nr.34/2006, ``Hotararea pronuntata de instanta este definita si irevocabila``, dar aceasta prevedere se refera la hotararea pe care instanta de contencios administrativ o pronunta intr-o cauza care are ca obiect o plangere impotriva unei decizii a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, conform art.283 si urm. din Sectiunea a 8-a - Cai de atac impotriva deciziilor Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

In cauza, insa, instanta de fond a avut de solutionat o actiune pe care ANRMAP a formulat-o in temeiul art.2961 alin.(1) din O.U.G. nr.34/2006, astfel ca devine incidenta norma de la alin.(3) din acelasi articol, potrivit caruia ``Sentinta Curtii de Apel Bucuresti poate fi atacata cu recurs in 15 zile de la data comunicarii la Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal``.

Astfel fiind, in cauza de fata, recursul reprezinta o cale de atac admisibila.

Cu privire la criticile incadrate in motivul prevazut la art.304 pct.7 Cod procedura civila, instanta de recurs retine ca sunt neintemeiate.

Intr-adevar, potrivit prevederilor art.304 pct.7 din Codul de procedura civila, o hotarare judecatoreasca poate fi recurata atunci cand nu cuprinde motivele pe care se sprijina sau cand cuprinde motive contradictorii ori straine de natura pricinii.

Potrivit art.261 alin.(1) pct.5 Cod procedura civila, hotararea pronuntata de instanta trebuie sa cuprinda motivele de fapt si de drept care au format convingerea instantei, precum si motivele pentru care au fost inlaturate cererile partilor.

In cauza, judecatorul fondului a dat hotararii o motivare foarte succinta, insa cuprinzatoare si corespunzatoare solutiei pe care a adoptat-o, concluziile sale fiind argumentate in raport cu obiectul cauzei si cu dispozitiile legale si contractuale pe care le-a apreciat ca fiind aplicabile litigiului judecat, actiunea fiind astfel respinsa ca neintemeiata.

Criticile formulate cu privire la nelegalitatea si netemeinicia solutiei instantei de fond, circumscrise motivului prevazut la art.304 pct.9 in conditiile art.3041 din Codul de procedura civila, sunt intemeiate pentru considerentele care vor fi prezentate in continuare.

Asa cum s-a retinut in expunerea rezumativa prezentata la pct.1 al acestor considerente, instanta de fond a retinut, in esenta, in primul rand ca, in raport cu prevederile art.298 din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitiile acestei ordonante de urgenta, in general, nu sunt aplicabile actelor juridice deduse judecatii si nici in ceea ce priveste conditiile cerute la art.20 din aceasta reglementare.

Pe de alta parte, instanta de fond a retinut ca potrivit pct.13.3. din Contractul de prestari servicii nr.101/2782 din 27.04.2006, orice modificare a conventiei putea fi realizata prin acte aditionale, lucru care s-a si facut, in conditiile in care dispozitiile O.U.G. nr.34/2006 nu sunt incidente, iar actele aditionale ``scapa reglementarii`` acestei ordonante de urgenta.

In cauza, este necontestat ca la data de 27.04.2006 a fost incheiat Contractul de prestari servicii nr.101/2782 din 27.04.2006 intre S.C. GS SA in calitate de prestator si Compania Nationala X SA, in calitate de autoritate contractanta beneficiara, avand ca obiect serviciile enumerate la pct.3 din contract, pentru o durata de 5 ani, de la data semnarii.

De asemenea, este necontestat ca, dupa intrarea in vigoare a O.U.G. nr.34/2006 - 30.06.2006, au fost incheiate actele aditionale in litigiu: nr.1 din 4.12.2006, nr.2 din 29.05.2007, nr.3 din 29.01.2008, nr.4 din 2.04.2008 si nr.5 din 17.12.2008 prin care au fost aduse modificari substantiale privind, inclusiv, majorarea comisioanelor, baremul de performanta si prelungirea duratei contractului care urma sa expire la 27.04.2011, cu 5 ani de la 1.12.2008, urmand sa expire la 31.12.2013.

In urma controlului efectuat de ANRMAP au fost constatate deficientele consemnate in Raportul de control nr. RC/7970 din 3.06.2010 organul de control propunand aplicarea prevederilor art.2961 din O.U.G. nr.34/2006 in vederea stoparii efectelor produse de incalcarea prevederilor legale, valorile respective depasind limitele legale.

In ceea ce priveste aplicabilitatea prevederilor O.U.G. nr.34/2006, intr-adevar, potrivit art.298 ``Contractele in curs de executare si procedurile de atribuire in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se definitiveaza pe baza prevederilor legale in vigoare la data initierii acestora``, ceea ce inseamna ca legiuitorul a avut in vedere doua situatii: aceea a contractelor in curs de executare si aceea a procedurilor de atribuire in curs de desfasurare, ambele la data intrarii in vigoare a O.U.G. nr.34/2006.

In cauza, este necontestat ca nu este vorba de o procedura de atribuire aflata in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a O.U.G. nr.34/2006, dar nici de aspecte care sa tina de executarea Contractului de prestari servicii incheiat la data de 27.04.2006, deci, anterior intrarii in vigoare a acestei ordonante de urgenta, in privinta carora ar fi urmat sa se aplice prevederile legale anterioare, in vigoare la data incheierii contractului.

Litigiul vizeaza modificari si completari aduse unor clauze esentiale ale contractului initial, inclusiv marirea duratei cu mai mult de jumatate din durata prevazuta, ceea ce impune concluzia ca, de la data intrarii in vigoare, O.U.G. nr.34/2006 este pe deplin aplicabila actelor aditionale in litigiu, concluzia instantei de fond fiind eronata.

In ceea ce priveste concluzia instantei de fond potrivit careia actele aditionale sunt legale din moment ce potrivit clauzei de la pct.13.3 din Contractul de prestari servicii, orice modificare a contractului poate fi facuta prin acte aditionale, aceasta concluzie este gresita din moment ce are la baza ignorarea prevederilor O.U.G. nr.34/2006, in special prevederile art.20 in forma in vigoare la datele respective, potrivit carora contractul de achizitie publica (de bunuri, servicii, etc.) trebuie sa se faca prin aplicarea procedurilor de licitatie publica.

Astfel fiind, instanta de recurs a constatat ca instanta de fond a pronuntat o solutie netemeinica si nelegala, in conditiile art.304 pct.9 din Codul de procedura civila, cu incalcarea si aplicarea gresita a legii, recursurile fiind astfel apreciate ca intemeiate pentru considerentele prezentate.

Retinand ca, la incheierea actelor aditionale din litigiu nu au fost respectate prevederile O.U.G. nr.34/2006, inclusiv prevederile art.20, actiunea formulata de autoritatea publica a fost admisa constatandu-se nulitatea actelor aditionale asa cum au fost identificate mai sus.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1126 din 1 martie 2012


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Licitatii publice    Achizitii publice    OUG 34/2006    Concesiune    Contract de concesiune    Lucrari publice    Ministerul Mediului
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

CEDO: Panioglu impotriva Romaniei. Libertatea de exprimare
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Competenta teritoriala. Locul savarsirii infractiunii. Marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 93 din 20 februarie 2020

Legitima aparare. Exces neimputabil
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 99/A din 8 aprilie 2020

Incheiere de respingere a ordonantei de plata. Autoritate de lucru judecat. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 929 din 3 iunie 2020

Limitele efectului devolutiv al apelului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 334 din 11 februarie 2020

Cereri de chemare in judecata avand aceeasi cauza, acelasi obiect si aceleasi parti. Respingerea primei actiuni ca inadmisibila. Analizarea exceptiei autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1693 din 17 septembrie 2020Articole Juridice

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale – intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu