Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Respingere contestatie la executare. Clarificare obiect executare silita

Respingere contestatie la executare. Clarificare obiect executare silita

  Publicat: 06 Nov 2012       3784 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Prin sentinta civila nr. 3076 din 28.09.2010 a Tribunalului Cluj, a fost respinsa contestatia la executare formulata de contestatoarea CASA JUDETEANA DE PENSII CLUJ impotriva intimatei A.L..

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Dovada scrisa prin care
Dovada scrisa prin care
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act procesual in care se consemneaza pe scurt rezumatul deliberarii completului de judecata
Act procesual in care se consemneaza pe scurt rezumatul deliberarii completului de judecata
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Rezultat financiar pozitiv al unei activitati economice,
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.

Pentru a hotari astfel, prima instanta a retinut ca prin titlurile executorii sentinta civila nr.477/17.03.2008 a Tribunalului Cluj, decizia civila nr.1671/R/2008 a Curtii de Apel Cluj, decizia civila nr.2069/R/2009 a Curtii de Apel Cluj si incheierile civile nr.275/CC/2009 si 284/CC/2009 ale Tribunalului Cluj si cea din 08.10.2009 a Curtii de Apel Cluj a fost admisa cererea reclamantei A.L. cu consecinta anularii deciziei privind acordarea pensiei anticipate partiale din 17.04.2007 si obligarea Casei Judetene de Pensii Cluj sa emita o noua decizie de pensionare incepand cu data de 16.01.2007, cu luarea in considerare a perioadei 10.02.21976 - 31.12.1976 si a perioadei 01.10.1980 - 01.07.1983, cat a lucrat in grupa I de munca in procent de 50% conform adeverintei nr.5378/28.11.2005 emisa de S.C. M. S.A. Cluj, sa ia in considerare la calculul punctajului mediu anual si perioada 01.07.2003 - 01.01.2004 cat a lucrat conform adeverintei nr.2 din 09.01.2008 emisa de S.C. T. C.U.G. S.A. si la plata cheltuielilor de judecata .
Aceste hotarari judecatoresti au fost investite cu formula executorie si apoi au fost depuse la Casa Judeteana de Pensii Cluj prin doua cereri de executare inregistrate sub numerele 43543/17.11.2008 si nr.24238/ 16.12.2009.
Contestatoarea a pus in executare numai in parte respectivele hotarari judecatoresti, in sensul ca nu a emis o noua decizie de pensie in baza respectivelor titluri executorii, motiv pentru care contestatia a fost respinsa ca nefondata, fiind avute in vedere si prevederile art. 274 Cod procedura civila.
Prin incheierea civila nr. 224 din 19 octombrie 2010 a Tribunalului Cluj, a fost admisa cererea de indreptare a erorii materiale strecurate in dispozitivul sentintei, in sensul ca dupa aliniatul 1 se va trece ``obligarea contestatoarei la plata sumei de 838 lei cheltuieli de judecata catre intimata A.L.``.
Impotriva acestei hotarari a declarat recurs Casa Judeteana de Pensii Cluj solicitand in temeiul art.312 pct.3 C.pr.civ. modificarea sentintei atacate, iar pe fond respingerea contestatiei ca nefondata.
In dezvoltarea motivelor de recurs recurenta a aratat ca in mod eronat instanta de fond a respins contestatia ca nefondata, invocand ca s-a pus in executare doar in parte hotararile judecatoresti, concluzie intemeiata exclusiv pe motivul ca institutia nu a emis o noua decizie de pensie dupa cererile de executare 43.543/17.11.2008 si 24.238/16.12.2009. Este lipsita de fundament si nereala sustinerea tribunalului si dovedeste ca instanta de fond nu a studiat actele depuse de catre C.J.P. Cluj la dosarul cauzei, pronuntand o hotarare arbitrara si care nu poate fi pusa in executare .
S-a dovedit cu actele depuse la dosar ca in urma primei cereri (nr. 43.543/17.11.2008) de punere in executare a sentintei civile nr. 477/2008 si a deciziei civile nr. 1671/R/2008 Casa Judeteana de Pensii Cluj a emis decizia de pensie nr. 240.897/20.01.2009, revizuita sub aspectul veniturilor pe perioada 01.07.2003 - 01.01.2004 prin decizia 240.897/11.03.2009. Prin aceste decizii a fost luata in calcul perioada 10.02.1976 - 31.12.1976 si 01.10.1980 - 01.07.1983 in grupa I de munca in procent de 50%, adica 1 an 9 luni si 26 zile, conform celor hotarate de instanta. Urmare a cererii nr. 52.508/25.02.2009 prin care s-a depus adeverinta 537/09.02.2009, care rectifica adeverinta nr. 5378/28.11.2005, pe baza carora s-a pronuntat instanta in dosarul nr. 2349/117/2007, Casa Judeteana de Pensii Cluj a emis deciziile de revizuire 240.897 (1) si (2) din 12.06.2009 prin care s-a luat in calcul perioadele 10.02.1976-01.01.1977 si 01.01.1980 - 01.07.1983 ca fiind lucrate in grupa I de munca in procent de 50%, adica 2 ani 2 luni si 11 zile . Astfel incheierile de indreptare a erorilor materiale stabileau:
- 275/CC/09.06.2009 corecteaza data de inceput din 01.10.1980 in 01.01.1980, dar eronat se refera la grupa I, caci prin sentinta civila nr. 477/2008 a Tribunalului Cluj, ramasa definitiva si irevocabila prin respingerea recursului C.J.P. Cluj conform deciziei civile nr. 1671/R/2008 a Curtii de Apel Cluj, se stabilise grupa I de munca;
- 284/CC/2009 corecteaza in grupa I in loc de grupa a II-a;
- incheierea Curtii de Apel Cluj din data de 08.10.2009 stabileste ca perioada lucrata in grupa I este 01.01.1980 - 01.07.1983 si nu 01.10.1980 - 01.07.1983.

Din cele de mai sus se poate observa ca toate aceste erori fiind sesizate de C.J.P. Cluj fusesera deja rezolvate prin deciziile de revizuire emise in data de 12.06.2009, asa cum se poate observa din desfasuratoarele ``date privitoare la activitatea in munca`` si buletinele de calcul.
La momentul cererii nr. 24.238/16.12.2009 perioadele lucrate in grupa I de munca erau deja luate corect in calcul de catre C.J.P. Cluj, inainte de indreptarile de erori materiale pronuntate de catre instanta, acestea fiind motivele pentru care C.J.P. Cluj nu a mai emis nici o decizie de pensie, aspectul esential ignorat este ca pentru punerea in executare a sentintei civile nr. 477/2008 si a deciziei civile nr. 1671/R/2008, au fost emise urmatoarele decizii de pensie: nr. 240.897/20.01.2009, revizuita sub aspectul veniturilor pe perioada 01.07.2003 - 01.01.2004 prin decizia 240.897/11.03.2009, deciziile de revizuire 240.897(1) si (2) din 12.06.2009.
In concluzie Tribunalul Cluj in mod eronat a respins contestatia la executare pe motivul ca C.J.P. Cluj nu a emis o noua decizie de pensie, ignorand deciziile de pensii emise, precum si faptul ca la data de 16.12.2009 cand a fost facuta cea de-a doua cerere nu exista nici o sentinta nepusa in aplicare.
In drept se invoca dispozitiile art. 304 pct. 9 din C.pr.civ.
Prin intampinarea inregistrata la data de 13 ianuarie 2011, intimata a solicita respingerea recursului ca nefondat, cu cheltuieli de judecata .
Analizand sentinta atacata prin prisma motivelor de recurs invocate si a apararilor formulate, Curtea retine urmatoarele:
Recursul este fondat si urmeaza a fi admis ca atare, cu consecinta modificarii sentintei atacate in sensul admiterii contestatiei la executare formulata si al anularii formelor de executare din dosarul executorului judecatoresc.
Se retine, in acest sens, ca la momentul formularii cererii de executare silita, titlurile executorii erau deja puse in executare, fiind ca urmare lipsita de obiect cererea de executare silita.
Astfel, prin incheierea civila din 2 iunie 2010 a Judecatoriei Cluj-Napoca, pronuntata in dosar nr. 16403/211/2010, a fost incuviintata executarea silita a titlurilor executorii:
1. sentinta civila nr. 477/2008 a Tribunalului Cluj,
2. decizia civila nr. 1671/R/2008 a Curtii de Apel Cluj,
3. decizia civila nr. 2069/R/2009 a Curtii de Apel Cluj,
prin care parata Casa Judeteana de Pensii Cluj a fost obligata, in favoarea reclamantei A.L., la:
1. emiterea unei noi decizii de pensionare incepand cu data de 16.01.2007, cu luarea in considerare a perioadei 10.02.1976-31.12.1976 si a perioadei 01.10.1980-01.07.1983, cat a lucrat in grupa I de munca in procent de 50% conform adeverintei nr. 5378/28.11.2005 emisa de S.C. M. S.A.; luarea in calculul punctajului mediu anual si a perioadei 01.07.2003-01.01.2004, cat a lucrat conform adeverintei nr. 2/09.01.2008 emisa de S.C. T. CUG S.A.; plata sumei de 500 lei cheltuieli de judecata;
2. plata sumei de 500 lei cheltuieli de judecata (odata cu respingerea recursului impotriva sentintei civile nr. 477/2008);
3. plata sumei de 500 lei cheltuieli de judecata (odata cu respingerea recursului impotriva incheierilor civile nr.284/24.06.2009 si nr. 275/09.06.2009);

si respectiv executarea silita si a titlurilor executorii:
4. incheierea civila nr. 275/CC/2009 a Tribunalului Cluj,
5. incheierea civila nr. 284/CC/2009 a Tribunalului Cluj,
6. incheierea civila din 8.10.2009 a Curtii de Apel Cluj,
prin care s-au indreptat erorile materiale, astfel:
4. eroarea din minuta sentintei civile nr. 477/2008 a Tribunalului Cluj, in sensul ca se va trece perioada cat a lucrat la S.C. M. S.A. in grupa a II-a este 01.01.1980-01.07.1983 si nu 1 octombrie 1980;
5. eroarea din minuta incheierii civile nr. 275/Cod civil/2009 a Tribunalului Cluj, in sensul ca se va trece ca perioada lucrata la S.C. M. S.A. se incadreaza in grupa I de munca si nu in grupa a II-a;
6. eroarea din dispozitivul deciziei civile nr. 1671/R/16.09.2008 a Curtii de Apel Cluj, in sensul ca se va trece perioada cat a lucrat la S.C. M. S.A. in grupa I este 01.01.1980-01.07.1983 si nu 01.10.1980-01.07.1983.

Din toate aceste dispozitii se observa ca instantele de judecata nu au transat chestiunea pe care intimata sustine ca in mod gresit contestatoarea refuza a i-o recunoaste, anume, cea a reducerii varstei standard de pensionare si in consecinta, a numarului lunilor de anticipatie stabilite prin decizia din anul 2007.
Atat din somatia trimisa contestatoarei de catre intimata A.L. cat si din cea adresata acesteia prin intermediul executorului judecatoresc se remarca faptul ca nu cheltuielile de judecata au facut obiectul executarii silite, ci tocmai aceasta pretentie a reclamantei ca in executarea mentionatelor hotarari judecatoresti, sa se procedeze la reducerea cu 14 a celor 60 de luni de anticipatie calculate acesteia la momentul acordarii pensiei anticipate partiale.
Or, asa cum corect sustine contestatoarea, acest beneficiu pe care intimata il pretinde in baza hotararilor in raport de care s-a incuviintat executarea silita nu a fost stabilit de instantele de judecata .
In aceste conditii, imprejurarea ca anterior cererii de punere in executare a hotararilor judecatoresti, acestea fusesera deja puse in executare prin emiterea deciziilor consecutive din 20.01.2009, 11.03.2009, 12.06.2009 (la care face referire contestatoarea in cuprinsul contestatiei la executare, necontestate) se verifica. Aceste decizii cuprind, fapt necontestat, mentionarea stagiilor efectuate in grupa de munca, astfel incat nu se poate afirma ca nu s-ar fi pus in practica dispozitiile instantelor de judecata .
Chestiunea pe care o reclama intimata, anume reducerea lunilor de anticipatie ca urmare a luarii in considerare a reducerii varstei standard de pensionare in considerarea muncii in grupa I, reclama o judecata separata, asa cum se observa din schimbul de corespondenta intre parti si intre Casa Judeteana de Pensii Cluj si Casa Nationala de Pensii, existand opinii divergente intre parti cu privire la legalitatea acestei cereri, derivate din interpretarea diferita a dispozitiilor legale incidente. Practic, Casa Judeteana de Pensii, in acord cu pozitia exprimata de Casa Nationala de Pensii, considera ca efectul concret al luarii in considerare a perioadei de 2 ani 2 luni si 11 zile ca fiind lucrata in conditiile grupei I de munca va consta din majorarea cu 50% a punctajelor anuale realizate in perioada valorificata ca si grupa I de munca, incepand cu 01.01.2011, conform prevederilor art. 165 ind. 1 din Legea nr. 19/2000, astfel cum a fost modificata prin O.U.G. nr. 209/2008, nelasand deci fara vreo finalitate practica hotararile judecatoresti pronuntate in cauza.
Nu se poate considera ca prin statuarile de ordin general ale instantelor, care practic au obligat parata Casa Judeteana de Pensii Cluj sa ia in considerare perioada lucrata in grupa I de munca relevata de cele doua adeverinte, s-ar fi transat chestiunea delicata a consecintelor acestui fapt, practic fiind vorba despre o defectuozitate a cererii initiale de chemare in judecata care nu poate fi complinita pe calea executarii silite, ci tot pe cale de judecata, prin formularea separata a pretentiilor care au fost omise a se preciza in actiunea initiala.
Asa fiind, Curtea urmeaza a admite recursul in baza dispozitiilor art. 312 alin. 1 si 3 raportat la art. 304 pct. 9 C.proc.civ., cu consecinta modificarii sentintei pronuntate in sensul admiterii contestatiei la executare, cu anularea formelor de executare din dosarul executorului judecatoresc, avandu-se in vedere si prevederile art. 399 si urmatoarele C.proc.civ., art. 155 din Legea nr. 19/2000.
Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 632 din data 17.02.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Titlu executoriu    Tribunalul Cluj    Pensie anticipata    Pensionar    Executare silita    Legea 19/2000    OUG 209/2008    Judecatoria Cluj-Napoca    Varsta standard de pensionare    Pensie anticipata partiala    Contestatie la executare    Grupa I de munca    Eroare materiala    Cerere de indreptare a erorii materiale    Formula executorie    Contestator    Punctaj mediu anual    Decizie de pensionare    Casa Judeteana de Pensii Cluj
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Certitudinea creantei exista atunci cand este constatata printr-un titlu executoriu. La deschiderea procedurii insolventei, existenta creantei trebuie sa fie neindoielnica, iar asupra ei nu trebuie sa existe vreun litigiu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 458/7.10.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020

Principiile fundamentale ale procesului civil. Decaderea reclamantului din proba incuviintata. Conditii si efecte. Rolul judecatorului in aflarea adevarului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1572 din 16 septembrie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Vatamarea integritatii corporale. Pierderea capacitatii de munca. Lipsa unui contract de munca valabil incheiat anterior producerii faptei ilicite
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2020

Suma stabilita pentru acoperirea daunelor produse angajatorului se retine in rate lunare din drepturile salariale
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 6233/2020

Raportul de audit al Curtii de Conturi nu reprezinta titlu executoriu pentru recuperarea prejudiciului de la salariat
Pronuntaţă de: Tribunalul Brasov - Sentinta civila nr. 1053/2020

Salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 6233/2020Articole Juridice

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Obligatia instantei de a stabili contributia lunara la intretinerea copilului pe timpul plasamentului – masura de protectie a drepturilor copilului sau piedica in calea celeritatii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Conditionarea perimarii executarii silite de actiunile executorului judecatoresc – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Codul de procedura civila aplicabil din 2019, conform modificarilor aduse prin Legea 310/2018
Sursa: MCP Cabinet avocati