Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Schimbarea destinatiei locuintei private. Conditionare acord Asociatia de Proprietari

Schimbarea destinatiei locuintei private. Conditionare acord Asociatia de Proprietari

  Publicat: 20 Nov 2012       16321 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Prin cererea, formulata sub nr.47311/3/2009, pe rolul Tribunalului Bucuresti, reclamanta S.C. K.V.I. S.R.L. a chemat in judecata parata E.V., solicitand in contradictoriu cu aceasta sa se constate dreptul reclamantei de a mentiona sediul social, la adresa imobilului pe care il detine in proprietate, cu posibilitatea de a inregistra aceasta mentiune la Oficiul Registrului Comertului; pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de semnatura paratei.

Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Constitutie (tratat instituind o Constitutie pentru Europa). La 18 iunie 2004, cei 25 de sefi de stat si de guvern ai Uniunii Europene au adoptat un tratat instituind o Constitutie pentru Europa.
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Stari, situatii, intamplari calitati sau alte date, care nu fac parte din continutul infractiunii,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Rezultat financiar pozitiv al unei activitati economice,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Acel drept de proprietate asupra unuia sau mai multor bunuri care, fie ca apartine simultan si concurent la doua sau mai multe persoane,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004). Exprimarea explicita, cu exces de putere, a vointei de a nu rezolva o anumita cerere.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Consimtamant scris pe cambie prin care o persoana, numita tras, se obliga sa achite la scadenta suma inscrisa pe cambie.
Depasire a legalitatii,
Din punct de vedere lingvistic, constructie, de obicei concisa, care exprima, adesea figurat, o idee si constituie o unitate lexicala.
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
A fost promulgat la 11.09.1865
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.


In motivarea cererii s-a aratat ca administratorul societatii, in calitate de persoana fizica a achizitionat imobilul situat in Bucuresti, B-dul I.C.Bratianu nr.35, sector 3, in numele societatii comerciale solicitand paratei acordul pentru stabilirea sediului social la aceasta adresa, precum si al celorlalti vecini care au dat curs solicitarii. Asociatia de Proprietari a conditionat acordul de obtinerea semnaturii paratei. Comportamentul paratei a fost socotit abuziv, aceasta nejustificand refuzul sau.


S-a sustinut ca refuzul nejustificat este asimilat relei credinte, avand drept consecinta impiedicarea desfasurarii in mod direct a unei activitati comerciale, cu incalcarea dispozitiile art.45 din Constitutie .


S-a sustinut ca se incalca beneficiile conferite de dreptul de proprietate, cu nerespectarea art.480 Cod Civil, art.44 alin.1, 2 si 7 art.45, 57 si 21 alin.1, 2 si 3 din Constitutia Romaniei, art.6 A 1 din CEDO.


De asemenea, refuzul paratei de a isi exprima acordul creeaza un real prejudiciu societatii, nevoita a inchiria un alt sediu social; parata nu a probat refuzul sau, nu a dovedit ca ar putea fi afectata de stabilirea sediului social fara activitate, incalcand dispozitiile art.57 din Constitutie, situatie de natura a restrange dreptul de proprietate in circumstante nejustificate.


In drept au fost invocate dispozitiile art.480, art.998, art.999 Cod civil, art.21, 44, 45 si 57 din Constitutia Romaniei, art.6 A 1 din CEDO, art.64 din Legea 114/1996.


Prin intampinarea formulata, parata a solicitat respingerea ca neintemeiata a cererii, invederand ca numai un temei de drept nu justifica renuntarea la linistea si securitatea pe care rezerva locuinta, in scopul de a crea un beneficiu societatii comerciale.


Prin sentinta comerciala nr.10530/9.11.2010, Tribunalul Bucuresti a respins actiunea, ca nefondata, a luat act ca parata nu a solicitat cheltuieli de judecata .


Pentru a hotari astfel, instanta a retinut dispozitiile art.42 din Legea 230/2007, reglementare ce transpune in cele cuprinse in art.8 din CEDO, referitor la dreptul la domiciliu, a carei exercitare exclude orice ingerinta exterioara, chiar si intre raporturile dintre particulari.


Instanta a calificat obligatia impusa de art.42 din Legea nr.230/2007 ca sarcina a proprietatii, in limitele impuse de art.480 Cod civil.


A apreciat refuzul paratei, exprimat in limitele legii, neconstituind un comportament abuziv, intrucat nu a fost exercitat cu rea credinta, ci cu scopul respectarii intimitatii paratei.


Impotriva acestei sentinte a formulat apel reclamanta, invocand motive de nelegalitate si netemeinicie.


In motivare au fost reluate sustinerile formulate prin cererea introductiva referitor la refuzul nejustificat si abuziv al paratei de a exprima acordul pentru stabilirea sediului societatii comerciale in apartamentul invecinat, cu atat mai mult cu cat societatea comerciala nu va desfasura activitate .


Prin intampinarea, formulata la 24.03.2011, parata V.E. a solicitat respingerea apelului ca nefondat.


S-a sustinut, raportul art.49 Legea 230/2007 ca apartamentul a fost dobandit de catre reprezentantul societatii, cu titlul de locuinta privata situatie in care schimbarea destinatiei este conditionata de acceptul proprietarilor, apartamentelor direct invecinate, refuzul fiind intemeiat, justificat de intentia de prezentare a dreptului de intimitate.


In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri .


Examinand materialul probator administrat, Curtea cu majoritate apreciaza apelul neintemeiat pentru cele ce urmeaza:


A rezultat ca numita C.B. a cumparat, in calitate de persoana fizica, apartamentul nr.14 situat in Bucuresti, B-dul I.C Bratianu nr.35, sc.1, etaj 3, sector 3 conform contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr.2784/4.07.2007.


Ulterior cumparatoarea a hotarat stabilirea sediului social al societatii K.V.I. S.RL., la care indeplineste functia de administrator, la adresa mentionata.


Potrivit art.42 Legea 230/2007 "schimbarea destinatiei locuintelor, precum si a spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta fata de destinatia initiala, conform proiectului initial al cladirii cu locuinte se poate face numai cu avizul Comitetului executiv si cu acceptul proprietarilor direct afectati cu care se invecineaza pe plan orizontal si vertical, spatiul supus schimbarii.


Asa cum in mod corect a retinut prima instanta, dispozitiile legii privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari reglementeaza cu precadere modul de exploatare si administrare a cladirilor de locuinte aflate in proprietatea persoanelor fizice si in masura in care acestea isi exprima acordul si al persoanelor juridice.


Reclamanta s-a prevalat de dispozitiile art.480 Cod civil, din cuprinsul caruia rezulta caracterul exclusiv si absolut al dreptului de proprietate, atribute de care titularul se poate bucura numai in limitele determinate de lege.


Conditiile impuse de art.42 Legea 230/2007, data fiind destinatia initiala a bunului cumparat intrunesc caracteristicile unei limitari legale, circumscrise totusi naturii intrinseci a bunului.


Exercitarea dreptului de proprietate in limitele normale, presupune respectarea ingradirilor care se impun, fie in privinta obiectului dreptului, fie in privinta unor atribute ale acestuia in considerarea in cauza a intereselor private ale altei persoane, deopotriva indreptatita la respectarea propriului drept de proprietate .


In ceea ce priveste sintagma "acceptul proprietarilor direct afectati, cu care se invecineaza pe plan orizontal si vertical, spatiul supus schimbarii" din cuprinsul dispozitiilor, rezulta ca schimbarea destinatiei locuintei, implica in mod necesar afectarea proprietarilor cu care se invecineaza, acestia nefiind tinuti a proba refuzul .


Acceptul exprimat in conditiile art.42 din Legea 230/2007 presupune inclusiv acceptarea unei ingerinte, a deranjului pe care il implica existenta unei societati comerciale intr-un apartament aflat intr-un imobil de locuinte.


Legiuitorul nu impune probarea cauzarii unui prejudiciu prin schimbarea destinatiei, acesta fiind socotit implicit.


In sensul art.8 al CEDO viata privata, asa cum textul este interpretat de instanta de contencios european, cuprinde dreptul persoanei la viata privata intima, personala, inclusiv dreptul la un mediu inconjurator sanatos.


Dezagrementele cauzate de activitatea societatii comerciale desfasurate intr-un imobil de locuinte cu consecinta afectarii mediului inconjurator, a degradarii dreptului la o locuinta, viata privata si familiala sunt subintelese in determinarea categoriei de persoane al caror accept este necesar, acestea fiind definite ca "proprietari direct afectati".


In consecinta, refuzul paratei exprimat in conditiile art.42 Legea 230/2007 nu este conditionat de dovedirea prejudiciului, neconstituind un abuz de drept, expresie a relei credinte.


Apreciaza ca irelevante si nesustinute probator afirmatiile reclamantei referitor la faptul ca societatea comerciala nu va desfasura activitate la sediul ales.


Pe de o parte, din declaratia inregistrata la registrul comertului la 28.06.2006, rezulta ca la data declaratiei, la sediul social ales, societatea nu isi desfasoara activitatea .


Pe de alta parte, reclamanta nu si-a asumat un angajament ferm pentru viitor, din care sa rezulte ca ulterior obtinerii acceptului societatea nu va desfasura activitatile cuprinse in codul CAEN, asa cum acestea sunt definite in certificatul constatator emis de ONRC - fila 35-36.


In consecinta, apreciind legala si temeinica sentinta atacata, in temeiul art.296 C.pr.civ. a respins apelul ca nefondat.

Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 212 din data 19.04.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Tribunalul Bucuresti    Sediu social    Oficiul Registrului Comertului    Locuinta privata    Proprietar    Persoana fizica    Legea 230/2007    Societate comerciala    Asociatia de Proprietari    CEDO    Drept de proprietate    Legea 114/1996
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Remiterea materiala a unei sume de bani nu este suficienta pentru a proba perfectarea unui contract de imprumut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia a II-a civila, Decizia nr. 1868 din 22 octombrie 2019

Hotararea care tine loc de contract de vanzare nu poate fi pronuntata in absenta inscrierii imobilelor in cartea funciara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2154 din 21 noiembrie 2019

Actiune in anularea inregistrarii. Invocarea incalcarii dreptului la imagine al persoanei juridice
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1109 din 4 iunie 2019

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

RECURS: Instanta de apel nu a avut in vedere, la motivarea deciziei, cererea de modificare a actiunii initiale, ci doar argumentele din cererea de chemare in judecata
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 186/2019

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Conditiile de exercitare a actiunii directe in contencios administrativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1792/2019

Efectele motivarii implicite a unor capete de cerere sau cereri aditionale sau incidentale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 1025/2019

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Fake News. Afectarea demnitatii si imaginii persoanei. Practica Tribunalului Bucuresti
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro