Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Schimbarea destinatiei locuintei private. Conditionare acord Asociatia de Proprietari

Schimbarea destinatiei locuintei private. Conditionare acord Asociatia de Proprietari

  Publicat: 20 Nov 2012       15809 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Prin cererea, formulata sub nr.47311/3/2009, pe rolul Tribunalului Bucuresti, reclamanta S.C. K.V.I. S.R.L. a chemat in judecata parata E.V., solicitand in contradictoriu cu aceasta sa se constate dreptul reclamantei de a mentiona sediul social, la adresa imobilului pe care il detine in proprietate, cu posibilitatea de a inregistra aceasta mentiune la Oficiul Registrului Comertului; pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de semnatura paratei.

Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Constitutie (tratat instituind o Constitutie pentru Europa). La 18 iunie 2004, cei 25 de sefi de stat si de guvern ai Uniunii Europene au adoptat un tratat instituind o Constitutie pentru Europa.
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Stari, situatii, intamplari calitati sau alte date, care nu fac parte din continutul infractiunii,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Rezultat financiar pozitiv al unei activitati economice,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Acel drept de proprietate asupra unuia sau mai multor bunuri care, fie ca apartine simultan si concurent la doua sau mai multe persoane,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004). Exprimarea explicita, cu exces de putere, a vointei de a nu rezolva o anumita cerere.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Consimtamant scris pe cambie prin care o persoana, numita tras, se obliga sa achite la scadenta suma inscrisa pe cambie.
Depasire a legalitatii,
Din punct de vedere lingvistic, constructie, de obicei concisa, care exprima, adesea figurat, o idee si constituie o unitate lexicala.
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
A fost promulgat la 11.09.1865
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.


In motivarea cererii s-a aratat ca administratorul societatii, in calitate de persoana fizica a achizitionat imobilul situat in Bucuresti, B-dul I.C.Bratianu nr.35, sector 3, in numele societatii comerciale solicitand paratei acordul pentru stabilirea sediului social la aceasta adresa, precum si al celorlalti vecini care au dat curs solicitarii. Asociatia de Proprietari a conditionat acordul de obtinerea semnaturii paratei. Comportamentul paratei a fost socotit abuziv, aceasta nejustificand refuzul sau.


S-a sustinut ca refuzul nejustificat este asimilat relei credinte, avand drept consecinta impiedicarea desfasurarii in mod direct a unei activitati comerciale, cu incalcarea dispozitiile art.45 din Constitutie .


S-a sustinut ca se incalca beneficiile conferite de dreptul de proprietate, cu nerespectarea art.480 Cod Civil, art.44 alin.1, 2 si 7 art.45, 57 si 21 alin.1, 2 si 3 din Constitutia Romaniei, art.6 A§ 1 din CEDO.


De asemenea, refuzul paratei de a isi exprima acordul creeaza un real prejudiciu societatii, nevoita a inchiria un alt sediu social; parata nu a probat refuzul sau, nu a dovedit ca ar putea fi afectata de stabilirea sediului social fara activitate, incalcand dispozitiile art.57 din Constitutie, situatie de natura a restrange dreptul de proprietate in circumstante nejustificate.


In drept au fost invocate dispozitiile art.480, art.998, art.999 Cod civil, art.21, 44, 45 si 57 din Constitutia Romaniei, art.6 A§ 1 din CEDO, art.64 din Legea 114/1996.


Prin intampinarea formulata, parata a solicitat respingerea ca neintemeiata a cererii, invederand ca numai un temei de drept nu justifica renuntarea la linistea si securitatea pe care rezerva locuinta, in scopul de a crea un beneficiu societatii comerciale.


Prin sentinta comerciala nr.10530/9.11.2010, Tribunalul Bucuresti a respins actiunea, ca nefondata, a luat act ca parata nu a solicitat cheltuieli de judecata .


Pentru a hotari astfel, instanta a retinut dispozitiile art.42 din Legea 230/2007, reglementare ce transpune in cele cuprinse in art.8 din CEDO, referitor la dreptul la domiciliu, a carei exercitare exclude orice ingerinta exterioara, chiar si intre raporturile dintre particulari.


Instanta a calificat obligatia impusa de art.42 din Legea nr.230/2007 ca sarcina a proprietatii, in limitele impuse de art.480 Cod civil.


A apreciat refuzul paratei, exprimat in limitele legii, neconstituind un comportament abuziv, intrucat nu a fost exercitat cu rea credinta, ci cu scopul respectarii intimitatii paratei.


Impotriva acestei sentinte a formulat apel reclamanta, invocand motive de nelegalitate si netemeinicie.


In motivare au fost reluate sustinerile formulate prin cererea introductiva referitor la refuzul nejustificat si abuziv al paratei de a exprima acordul pentru stabilirea sediului societatii comerciale in apartamentul invecinat, cu atat mai mult cu cat societatea comerciala nu va desfasura activitate .


Prin intampinarea, formulata la 24.03.2011, parata V.E. a solicitat respingerea apelului ca nefondat.


S-a sustinut, raportul art.49 Legea 230/2007 ca apartamentul a fost dobandit de catre reprezentantul societatii, cu titlul de locuinta privata situatie in care schimbarea destinatiei este conditionata de acceptul proprietarilor, apartamentelor direct invecinate, refuzul fiind intemeiat, justificat de intentia de prezentare a dreptului de intimitate.


In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri .


Examinand materialul probator administrat, Curtea cu majoritate apreciaza apelul neintemeiat pentru cele ce urmeaza:


A rezultat ca numita C.B. a cumparat, in calitate de persoana fizica, apartamentul nr.14 situat in Bucuresti, B-dul I.C Bratianu nr.35, sc.1, etaj 3, sector 3 conform contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr.2784/4.07.2007.


Ulterior cumparatoarea a hotarat stabilirea sediului social al societatii K.V.I. S.RL., la care indeplineste functia de administrator, la adresa mentionata.


Potrivit art.42 Legea 230/2007 "schimbarea destinatiei locuintelor, precum si a spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta fata de destinatia initiala, conform proiectului initial al cladirii cu locuinte se poate face numai cu avizul Comitetului executiv si cu acceptul proprietarilor direct afectati cu care se invecineaza pe plan orizontal si vertical, spatiul supus schimbarii.


Asa cum in mod corect a retinut prima instanta, dispozitiile legii privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari reglementeaza cu precadere modul de exploatare si administrare a cladirilor de locuinte aflate in proprietatea persoanelor fizice si in masura in care acestea isi exprima acordul si al persoanelor juridice.


Reclamanta s-a prevalat de dispozitiile art.480 Cod civil, din cuprinsul caruia rezulta caracterul exclusiv si absolut al dreptului de proprietate, atribute de care titularul se poate bucura numai in limitele determinate de lege.


Conditiile impuse de art.42 Legea 230/2007, data fiind destinatia initiala a bunului cumparat intrunesc caracteristicile unei limitari legale, circumscrise totusi naturii intrinseci a bunului.


Exercitarea dreptului de proprietate in limitele normale, presupune respectarea ingradirilor care se impun, fie in privinta obiectului dreptului, fie in privinta unor atribute ale acestuia in considerarea in cauza a intereselor private ale altei persoane, deopotriva indreptatita la respectarea propriului drept de proprietate .


In ceea ce priveste sintagma "acceptul proprietarilor direct afectati, cu care se invecineaza pe plan orizontal si vertical, spatiul supus schimbarii" din cuprinsul dispozitiilor, rezulta ca schimbarea destinatiei locuintei, implica in mod necesar afectarea proprietarilor cu care se invecineaza, acestia nefiind tinuti a proba refuzul .


Acceptul exprimat in conditiile art.42 din Legea 230/2007 presupune inclusiv acceptarea unei ingerinte, a deranjului pe care il implica existenta unei societati comerciale intr-un apartament aflat intr-un imobil de locuinte.


Legiuitorul nu impune probarea cauzarii unui prejudiciu prin schimbarea destinatiei, acesta fiind socotit implicit.


In sensul art.8 al CEDO viata privata, asa cum textul este interpretat de instanta de contencios european, cuprinde dreptul persoanei la viata privata intima, personala, inclusiv dreptul la un mediu inconjurator sanatos.


Dezagrementele cauzate de activitatea societatii comerciale desfasurate intr-un imobil de locuinte cu consecinta afectarii mediului inconjurator, a degradarii dreptului la o locuinta, viata privata si familiala sunt subintelese in determinarea categoriei de persoane al caror accept este necesar, acestea fiind definite ca "proprietari direct afectati".


In consecinta, refuzul paratei exprimat in conditiile art.42 Legea 230/2007 nu este conditionat de dovedirea prejudiciului, neconstituind un abuz de drept, expresie a relei credinte.


Apreciaza ca irelevante si nesustinute probator afirmatiile reclamantei referitor la faptul ca societatea comerciala nu va desfasura activitate la sediul ales.


Pe de o parte, din declaratia inregistrata la registrul comertului la 28.06.2006, rezulta ca la data declaratiei, la sediul social ales, societatea nu isi desfasoara activitatea .


Pe de alta parte, reclamanta nu si-a asumat un angajament ferm pentru viitor, din care sa rezulte ca ulterior obtinerii acceptului societatea nu va desfasura activitatile cuprinse in codul CAEN, asa cum acestea sunt definite in certificatul constatator emis de ONRC - fila 35-36.


In consecinta, apreciind legala si temeinica sentinta atacata, in temeiul art.296 C.pr.civ. a respins apelul ca nefondat.Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 212 din data 19.04.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Tribunalul Bucuresti    Sediu social    Oficiul Registrului Comertului    Locuinta privata    Proprietar    Persoana fizica    Legea 230/2007    Societate comerciala    Asociatia de Proprietari    CEDO    Drept de proprietate    Legea 114/1996Comentează: Schimbarea destinatiei locuintei private. Conditionare acord Asociatia de Proprietari
Alte Speţe

Rejudecarea cauzei. Lipsa motivarii hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 124 din 23 ianuarie 2019

Depasirea termenului contractual de predare a bunului imobil. Actiune in raspundere civila contractuala
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 5143 din 29 noiembrie 2018

Decizia C.C.R. nr. 317/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea privind organizarea si functionarea politiei judiciare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 362/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (7) fraza finala din Legea cetateniei romane nr. 21/1991
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 223/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. din Legea nr. 61/1993
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ nr. 12/2019 - RIL admis privind procedura insolventei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in Cauza R.I. si altii impotriva Romaniei, din 04.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia nr. 382/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 359/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 205/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Evaluarea imobilelor restituite in natura sau prin echivalent in temeiul Legii 165/2013. Aspecte de constitutionalitate.
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale – intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social – intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Data incetarii de drept a contractului individual de munca atunci cand salariatul nu solicita reintegrarea – aspecte de constitutionalitate si echitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu