Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Anulare autorizatie de constructie

Anulare autorizatie de constructie

  Publicat: 23 Nov 2012       10812 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin sentinta civila nr.1160/07.04.2010, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a Contencios Administrativ si Fiscal a admis actiunea formulata de reclamantul C. M. in contradictoriu cu paratii Primarul Sectorului 6 Bucuresti si SC E. B 25 I. SRL, a anulat autorizatia de construire nr.1029/3.11.2008 emisa de Primarul Sectorului 6 pentru beneficiarul SC E. B 25 I. SRL, ca nelegala si a obligat paratii in solidar sa plateasca reclamantului suma de 2007,3 lei cheltuieli de judecata .

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Exceptio non adimpleti contractus este expresia latina ; dreptul oricareia din partile unui cotract bilateral, sinalagmatic, de a refuza indeplinirea obligatiilor pe care si le-a asumat, atata vreme cat cealalta parte nu-si indeplineste propriile sale obligatii.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Constituţia României - Intrare in vigoare: 31/10/2003
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a retinut ca prin autorizatia de construire contestata emisa de paratul Primarul Sectorului 6 si avand ca beneficiar societatea parata s-a autorizat in legatura cu imobilul situat in Bucuresti, str. V., sector 6, executarea lucrarilor de construire pentru intrare in legalitate conform procesului verbal nr.37/21.07.2008 intocmit de Primarul Sectorului 6, a constructiilor amplasate pe teren proprietate personala conform contractului de vanzare cumparare nr.1863/13.09.2007, dupa cum urmeaza: aliniamentul constructiilor la limita estica este variabil de la 3 m(nord) la 5 m(sud): regimul de inaltime se modifica de la S+P+2E+M la S+P+3E + mansardare partiala pe latura vestica .


S-a mai retinut ca, prin procesul verbal mentionat s-a constatat ca SC E. B 25 I. SRL nu a respectat Autorizatia de construire nr.162/30.03.2008 emisa pentru edificarea imobilului situat la adresa indicata in ceea ce priveste regimul de inaltime, prin construirea unui etaj si astfel rezultand un regim de inaltime S+P= 3E +M, iar aceasta situatie este confirmata si de continutul adresei nr. 679/13.08.2008 emisa de ISC Bucuresti Ilfov (f.14) in care s-a mentionat ca parata a realizat cladirea depasind regimul maxim de inaltime P+2E+M permis de regulamentul de urbanism aferent PUZ coordonator - Sector 6 pentru subzona L1 si cu lipsa numarului de locuri de parcare conform HCGMB nr.66/2006.


Instanta de fond a mai retinut ca,asa cum rezulta din HCL Sector 6 nr.43/12.03.2008 (fila 37) prin care s-a aprobat PUD-ul impus paratei beneficiare prin CU nr.2870/314v/23.10.2007 (fila 103) dar si din avizul tehnic emis sub nr.30308/1/3 din 21.01.2008 de catre Directia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Sector 6 privind PUD, Drumul Valea Doftanei nr. 47, nr.49-51 pentru construire locuinte S teren 4516 mp (fila 39), in vederea realizarii constructiei solicitate de parata beneficiara a fost aprobata o derogare de la prevederile PUZ coordonator Sector 6, prevazandu-se un POT max.= 50%; CUT max. = 2,0, regim de inaltime: S+P+ 2E+M si s-a avizat favorabil din punct de vedere urbanistic urmatorul regulament: spre N, la 5 m fata de viitoarea limita de proprietate; spre E la 5 m fata de limita de proprietate; spre S la 5 m fata de viitoarea limita de proprietate; la V la 5 m fata de viitoarea limita de proprietate .


Instanta a retinut ca in procesul verbal receptie la terminare lucrari nr.41/3.11.2008 (fila 45) s-a constatat ca a fost realizata o constructie cu un regim de inaltime de S+P+3E+M partiala si faptul ca proprietarul a fost sanctionat contraventional si s-a dispus intrarea in legalitate.


Prin Autorizatia de Construire nr.1029/3.11.2008 Primarul Sectorului 6 a autorizat lucrari deja executate cu nerespectarea prevederilor autorizatiei de construire nr.162/2008 si fara sa respecte procedura de autorizare prevazuta de Legea nr.50/1991.


De asemenea s-a retinut ca actul a fost dat cu incalcarea art.32 alin.4 lit.a din Legea nr.350/2001 si art.34 alin.4 lit.b conform carora modificarile, reglementarile noi fata de cele prevazute in PUG cu privire la regimul de construire, functiunea zonei, inaltimea maxima admisa, CUT, POT, retrageri fata de aliniamente si distante fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei se fac doar prin PUZ, iar prin PUD pot fi modificate doar distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei.


Prin certificatul de urbanism nu s-a cerut elaborarea si aprobarea PUZ special derogator de la PUZ coordonator al Sectorului 6 (HCGMB nr.213/2005) unde terenul paratei este in zona L1c locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in noile extinderi sau enclave neconstruite cu POT max. zona =45%; CUT maxim zona P+1=0,9; P+2=1,3; Regim de inaltime P+2 maxim 10 m. De asemenea se admite nivel mansardat in volumul acoperisului pe suprafata de maxim 60 m in aria construita.


Instanta a retinut ca nelegalitatea autorizatiei de construire a fost confirmata si de raportul de expertiza efectuat in cauza. De asemenea s-a constat ca prin autorizatia de construire contestata, beneficiarul nu este tinut sa respecte prevederile HCGMB nr.66/2006 cu privire la extinderea locurilor de parcare pe proprietatea pe care urmeaza sa se construiasca desi prin avizul Directiei Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulatiei nr.13201/6.11.2008 (f.34) s-a impus acesteia sa asigure 78 locuri de parcare in incinta imobilului, iar aceste locuri au fost realizate anterior.


S-a mai retinut ca aliniamentul constructiei deroga de la prevederile PUD aprobat prin HCL Sector 6 nr.43/2008 privind retragerile de la limitele de proprietate de cel putin 5 m.


Cu privire la umbrirea locuintei reclamantului si incalcarea servitutii de vedere s-a retinut ca probele administrate nu sunt concludente sub aceste aspecte.


Impotriva acestei sentinte a declarat recurs paratul Primarul Sectorului 6 Bucuresti si parata SC E. B 25 I. SRL criticand-o ca nelegala si netemeinica.


In dezvoltarea motivelor de recurs recurentul parat Primarul Sectorului 6 Bucuresti a aratat ca a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului prin intampinarea formulata la instanta de fond, iar instanta nu s-a pronuntat pe aceasta exceptie .


Cu privire la solutia pe fond sustine ca autorizatia de construire contestata este legala. Cea de a doua autorizatie de construire a fost data pentru a se intra in legalitate conform art.2 din Legea nr.50/1991 si O MLPAT nr.1430/2005.


Reclamanta critica sentinta atacata si pentru ca instanta de fond ar fi incalcat cadrul procesual stabilit de catre parati , pronuntandu-se pe ceva ce nu s-a cerut cu referire la actele care au stat la baza emiterii autorizatiei de construire nr.1029/2008.


Sustine de asemenea ca instanta a interpretat gresit prevederile art. 32 alin.1 si 48 din Legea nr.350/2005 care prevad ca este posibila, dar nu obligatorie modificarea PUG pentru alinierea reglementarilor cu noile modificari si faptul ca Legea nr.350/2001 se refera la amenajarea teritoriului si urbanismului si nu la eliberarea autorizatiei de construire.


S-a mai aratat ca, beneficiarul autorizatiei de construire a respectat HCGM Bucuresti nr.66/2006, a obtinut aviz din punct de tehnic al circulatiei rutiere permitand asigurarea unui nr. de 78 locuri de parcare in incinta.


Prin recursul nemotivat formulat de SC E. B 25 I. SRL s-a precizat ca motivele vor fi depuse ulterior, dar pana la judecarea recursului societatea recurenta nu a depus la dosar motivele pe care si-a intemeiat cererea de recurs.


Intimatul reclamant a depus intampinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.


Examinand motivele de recurs in raport de art.304 si art.3041 Cod procedura civila, Curtea retine urmatoarele:


Critica recurentului parat Primarul Sectorului 6 Bucuresti cu privire la gresita solutionare sau nepronuntarea instantei de fond pe exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului se constata ca este neintemeiata.


Prin intampinarea depusa la Tribunalul Bucuresti (fila 31 si urm.) paratul Primarul Sectorului 6 Bucuresti a sustinut ca reclamantul nu a dovedit dreptul vatamat sau interesul legitim pentru a putea justifica calitatea procesuala activa, iar sustinerea a fost invocata ca o aparare de fond si nu ca o exceptie ce trebuia solutionata distinct de catre instanta.


Prin sentinta atacata, instanta de fond a motivat inlaturarea acestei aparari a paratului pe imprejurarea ca reclamantul justifica un interes legitim, care implicit ii confera si calitate procesuala activa, deoarece se invecineaza direct cu terenul pe care este construita casa cladirea autorizata, iar prin certificatul de urbanism emis reclamantului, Primarul Sectorului 6 a impus alt regim de construire decat cel aprobat pentru parata beneficiara a autorizatiei de construire contestata in cauza.


Sustinerile recurentului parat Primarul Sectorului 6 Bucuresti in sensul ca instanta trebuia sa analizeze imprejurarea ca reclamantul avea calitate procesuala daca se dovedea ca ar fi fost vatamat in dreptul la pretinsa servitute de vedere sunt evident neintemeiate.


Interesul intimatului reclamant in calitate de vecin, al beneficiarei autorizatiei de constructie este de a avea o constructie la limita cu proprietatea sa edificata conform prevederilor legale, in privinta regimului juridic stabilit pentru inaltimea constructiilor in zona, iar acest interes este si legitim din moment ce inaltimea constructiilor este prevazuta pentru aceea zona prin acte normative.


Orice alta interpretare in sensul dat de recurent incalca accesul liber la justitie garantat de Constitutia Romaniei .


Cea de-a doua critica adusa de recurentul parat Primarul Sectorului 6 Bucuresti in sensul ca instanta de fond a pronuntat o solutie cu incalcarea si aplicarea gresita a legii se constata ca este de asemenea nefondata.


Recurentul sustine ca a emis cea de a doua autorizatie de construire (autorizatia de construire contestata) in temeiul art.2 din Legea nr.50/1991 si art.56 din O MLPAT nr.1430/2005.


In sensul ca, in cazul in care o persoana a fost sanctionata contraventional pentru executarea unei lucrari fara autorizatie de construire sau cu incalcarea prevederilor autorizatiei, aceasta este obligata sa ia masurile necesare pentru incadrarea lucrarilor in prevederile legale.


Sustine ca, etajul 3 din autorizatia de construire contestata, este de fapt mansarda retrasa prevazuta in autorizatia de construire anterioara nr.162/2008 si aceasta se incadreaza in POT si CUT prevazute de PUZ si deci se afla in parametrii urbanistici aprobati pentru imobil, iar la baza noii autorizatii a fost avizul proiectantului initial, conform art.56 (3) din OMLPAT nr.1430/2005.


Recurentul sustine ca la baza noii autorizatii de construire au stat actele avute in vedere la emiterea autorizatiei de construire nr.162/2008 si faptul ca nu a fost necesara emiterea unui nou certificat de urbanism sau a unui nou PUD cum in mod eronat a retinut instanta de fond .


Criticile recurentului parat sunt infirmate de actele aflate la dosar si de prevederile legale incidente in cauza .


Prin raportul de expertiza (fila 161) s-a retinut ca pentru autorizatia de construire nr.1029/2008 era necesar un nou certificat de urbanism si de asemenea o hotarare a consiliului local Sector 6 de aprobare PUD pentru imobilul in discutie pentru a se aprecia ca au fost respectate reglementarile de urbanism aplicabile zonei.


Art.7 (1) din Legea nr.50/1991,rep., privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie prevede ca autorizatia de construire se emite pe baza documentatiei depusa la autoritatea competenta si va cuprinde: certificatul de urbanism, dovada titlului asupra terenului; proiectul pentru autorizarea executari lucrarilor de constructii, avizele si acordurile legale necesare stabilite prin certificatul de urbanism, dovada achitarii taxelor legale.


In recurs, recurentul a depus planul de circulatie din Proiectul pentru executarea lucrarilor de constructii (fila 10) in care este mentionat RH maxim S+P+2E+M.


Ca atare certificatul de urbanism, proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, avizele si acordurile obtinute in baza certificatului de urbanism emis pentru prima autorizatie de construire nr.162/2008 nu constituie documentatia ceruta de Legea nr.50/1991,rep., pentru noua autorizatie de construire nr.1029/2008.


Ordinul MLPAT nr.1430/2005 nu reglementeaza o procedura derogatorie de la procedura de autorizare a constructiilor.


Acest ordin a prevazut posibilitatea autorizarii constructiilor edificate fara autorizatie de construire, dar in nici un caz nu a prevazut incalcarea prevederilor Legii nr.50/1991. Constructiile edificate fara autorizatie de construire, ori cu incalcarea prevederilor autorizatiei de construire pot sa fie autorizate doar in masura in care pentru autorizare se reface intreaga documentatie ceruta imperativ de art.7 din Legea nr. 50/1991; respectiv prin obtinerea avizelor necesare, modificarea proiectului si emiterea certificatului de urbanism in care sa se reflecte situatia reala a edificiului.


In speta, instanta de fond a retinut corect ca regimul maxim de inaltime de P+2E a fost prevazut in PUZ-ul coordonator pentru Sectorul 6 aprobat prin HCGM Bucuresti nr.213/2005 .


Acest aspect rezulta atat din certificatul de urbanism nr.2249/235v/28.11.2008 (f.169) in care s-a prevazut nivel maxim P+2E (certificatul a fost emis ulterior autorizatiei de construire nr.1029/3.11.2008) cat si din certificatul de urbanism nr.1985/231v/24.07.2008 (f.182) emise pe numele societatii beneficiare SC E. B 25 I. SRL.


Or, construirea unui imobil P+3E intr-o zona in care era permis maxim P+2E se poate face doar cu obtinerea unui PUZ derogator ceea ce in speta nu s-a intamplat.


Cu privire la motivul de recurs in sensul ca instanta de fond s-a pronuntat pe ceva ce nu s-a cerut si ar fi incalcat cadrul procesual doar pentru ca a analizat actele care au stat la baza emiterii autorizatiei de construire contestata, se constata ca este nefondat.


Conform art.18 (2) din Legea nr.554/2004 instanta este competenta sa se pronunte, in afara situatiilor prevazute la art.1 alin.6 si asupra legalitatii operatiunilor administrative care au stat la baza emiterii actului supus judecatii.


In speta actele despre care face vorbire recurentul sunt operatiuni administrative care au stat la baza emiterii actului contestat si care se analizeaza intotdeauna odata cu actul administrativ producator de efecte juridice. Analizarea operatiunilor administrative este obligatorie si nu facultativa pentru instanta in analizarea legalitatii unui act administrativ si de aceea nu este necesara solicitarea expresa de verificare a legalitatii documentatiei care sta la baza actului contestat.


Controlul de legalitate asupra documentatiei care a stat la baza actului contestat face parte din controlul de legalitate al actului administrativ si de aceea nu se poate aprecia ca instanta s-a pronuntat pe ceva ce nu s-a cerut.


Sustinerea recurentului ca societatea a obtinut aviz din punct de vedere tehnic al circulatiei rutiere nu este de natura a schimba solutia instantei pe fond de anulare a autorizatiei de construire pentru nelegalitate.


Lipsa documentatiei ceruta de lege (art.7 din Legea nr.50/1991,rep.) pentru autorizatia de construire contestata si mentinerea neschimbata a regimului maxim de inaltime a constructiilor P+2E in zona in care s-a construit imobilul autorizat prin autorizatia de construire nr.1029/3.11.2008, prin PUZ coordonator Sector 6 Bucuresti emis de Consiliul General al Municipiului Bucuresti prin Hotararea nr.213/2005 demonstreaza nelegalitatea autorizatiei, astfel emise, iar instanta de fond in mod corect a dispus anularea acestui act administrativ.


Pentru aceste considerente, Curtea constatand ca nu exista motive de casare ori modificare a sentintei atacate, in baza art.312 Cod procedura civila va respinge recursul ca nefondat .


Cu privire la recursul S.C. E. B 25 I. SRL se constata ca recurenta parata nu si-a indeplinit obligatia legala de a timbra cererea de recurs, desi societatea a fost citata pentru termenul de judecata din 5.05.2011 cu mentiunea de a timbra cererea de recurs.


Vazand prevederile art.11 si art.20 alin.1 si alin.3 din Legea nr.146/1997 conform carora taxele judiciare de timbru se platesc anticipat, iar neindeplinirea obligatiei pana la termenul stabilit de instanta se sanctioneaza cu anularea cererii, Curtea va anula recursul recurentei parate ca netimbrat.


Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.1045 din data 12.05.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Tribunalul Bucuresti    Legea 554/2004    Legea 146/1997    Act administrativ    Autorizatie de construire    Certificat de urbanism    PUD    CUT    POT    PUZ    Legea 50/1991    Legea 350/2001    Exceptia lipsei calitatii procesuale active
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

CEDO: Panioglu impotriva Romaniei. Libertatea de exprimare
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Competenta teritoriala. Locul savarsirii infractiunii. Marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 93 din 20 februarie 2020

Legitima aparare. Exces neimputabil
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 99/A din 8 aprilie 2020

Incheiere de respingere a ordonantei de plata. Autoritate de lucru judecat. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 929 din 3 iunie 2020

Limitele efectului devolutiv al apelului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 334 din 11 februarie 2020

Cereri de chemare in judecata avand aceeasi cauza, acelasi obiect si aceleasi parti. Respingerea primei actiuni ca inadmisibila. Analizarea exceptiei autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1693 din 17 septembrie 2020Articole Juridice

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Hotarare definitiva pronuntata intr-un litigiu privind nerespectarea dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati