Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Obligare incheiere act aditional la contractul de vanzare-cumparare in rate

Obligare incheiere act aditional la contractul de vanzare-cumparare in rate

  Publicat: 27 Nov 2012       7878 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin actiunea introdusa la Judecatoria Calarasi la data de 26.04.2010 si inregistrata sub nr.2454/202/2010, reclamantii I.I. si I.A. au chemat in judecata pe paratul S.P.C.T. SI A.F.L.C. pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligat paratul sa incheie un nou act aditional de modificare si completare a contractului de vanzare cumparare cu plata in rate nr. 813/13.08.2007, in care sa fie mentionata suprafata utila de 75,7 mp., in loc de 80 mp. iar pretul sa fie calculat in raport de aceasta suprafata utila, respectiv 2.000 lei/mp, cu consecinta recalcularii avansului, ratelor aferente, dobanzi, comision si TVA, urmand ca suma rezultata sa fie considerata plata in avans facuta in contul ratelor viitoare, iar cota de TVA sa fie stabilita la 5% atat pentru ratele de plata cat si pentru dobanzi; obligarea paratului sa stabileasca cota indiviza din proprietatea comuna fortata si perpetua reprezentata de partile comune ale imobilului, urmand ca pana la primul termen de judecata sa depuna calculele; obligarea paratului sa intocmeasca cartea funciara a apartamentului ce face obiectul contractului incheiat intre parti; obligarea paratului sa predea cartea privind garantia imobilului si certificatele de garantie ale lucrarilor efectuate, dar si actele de garantie pentru produsele din dotarea apartamentului, respectiv usi interior si exterior, centrala si accesoriile instalatiei de incalzire, obiecte sanitare, cada cu hidromasaj, robinete chiuvete, ferestre si usi termopan; sa stabileasca in sarcina paratului termenul de indeplinire a obligatiilor de 30 de zile, calculate de la data ramanerii irevocabile a sentintei, sub sanctiunea platii daunelor cominatorii de 100 lei /zi de intarziere, precum si obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata .

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Dobanda aplicata in perioada constructiei investitiei finantata pe baza de credit.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Activitatea sau ansamblul de activitati organizate de o autoritate a administratiei publice ori de o institutie publica sau autorizata/autorizate ori delegata de aceasta, in scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, in mod regulat si continuu.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Reprezinta ansamblul actelor cu caracter normativ emise de catre institutiile comunitare, in principal de catre Consiliul UE si Comisia Europeana, in cursul exercitarii competentelor ce le sunt atribuite prin Tratat. Tratatul CEE enumera cinci astfel de instrumente:
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Persoana care dobandeste, in temeiul legii sau a unui act juridic, drepturi si obligatii de la o alta persoana, denumita autor. Succesorul poate fi:
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Acel drept de proprietate asupra bunurilor din domeniul public de interes national si din domeniul public de interes local apartinand statului si unitatilor sale administrativ-teritoriale, care se exercita in regim de drept public, fiind inalienabil, imprescriptibil si insesizabil.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Dispozitie cuprinsa in testament prin care testatorul dispune ca dupa decesul sau ca o anumita persoana sa primeasca intreaga mostenire (legat universal),
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Cauza de inlaturare a raspunderii pentru abateri de la regulile de convietuire sociala si a raspunderii contraventionale, disciplinare sau penale,
Acoperire in natura sau prin echivalent banesc a prejudiciului cauzat unei persoane
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Sau comiterea unei infractiuni, expresie folosita de legea penala, in t. VIII, art. 144, C. pen., partea generala, prin care se intelege savarsirea oricareia dintre faptele pe care legea le pedepseste
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.


Prin sentinta civila nr. 4177/17.11.2010 Judecatoria Calarasi a respins exceptia netimbrarii actiunii invocata de catre parata si a respins actiunea formulata de reclamantii I.I. si I.A. impotriva paratei S.P.C.T. si A.F.L.C.


Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta de fond a retinut ca reclamantii au semnat contractul cadru, au achitat avansul pentru dobandirea apartamentului si si-au insusit si semnat actul aditional la contractul-cadru, fara vreo obiectiune.


In aceste conditii contractul incheiat intre parti are putere de lege iar dispozitiile acestuia si ale legii s-au respectat in cauza, motive pentru care a considerat ca actiunea ca neintemeiata. Mai retine instanta cu privire la exceptia netimbrarii, ca actiunea a fost legal timbrata.


Impotriva acestei sentinte in termen legal au formulat apel reclamantii solicitand admiterea acestuia modificarea sentintei si admiterea actiunii lor asa cum a fost formulata, apreciind astfel sentinta netemeinica si nelegala pentru urmatoarele considerente:


- Apreciaza ca sentinta nu este motivata, lipsindu-i considerentele.


- Instanta a gresit in aprecierea sa respingand actiunea deoarece: pretul imobilului este stabilit in mod artificial, pentru a acoperi alte pierderi ale constructorului si nu respecta devizul initial si modul de calcul al pretului stabilit anterior; pretul nu poate fi influentat de diferentele de curs valutar sau de eventualele cresteri de preturi ale materialelor, potrivit dispozitiilor legale in materie, in aceste imprejurari culpa apartinand autoritatii contractante sau constructorului, iar nu cumparatorului care nu trebuie sa suporte aceste diferente, legal; cu privire la modalitatea de calcul, parata s-a eschivat si nu a explicat conform caror dispozitii legale a calculat pretul la care a ajuns si pe care l-a mentionat in actele aditionale, nu este transparenta si s-a eschivat, astfel incat nu se poate sti daca acesta este corect calculat sau nu; suprafata apartamentului nu a fost cea convenita initial si mentionata in proiectul de executie a lucrarii, culpa apartinand autoritatii si constructorului; parata nu a stabilit cota indiviza din constructie si teren si nu se poate face intabularea imobilului; parata nu a predat, in mod culpabil, cartea de garantie a imobilului care recunoaste ca se afla in posesia sa.


Precizeaza reclamantii ca au semnat actul aditional desi nu au fost de acord cu deciziile privitoare la pret intrucat suprafata imobilului nu corespunde realitatii, pretul fiind astfel stabilit incasat conform HG nr.1275/2000 anexele 6 si 5 referitoare la pretul final. Clauza privitoare la pretul final este astfel nula conform anexei 6 invocata si art.14(2) din H.G. mentionata. Nu pot fi stabilite doua preturi, initial si final, aceasta clauza fiind specifica exclusiv contractului de construire.


Suprafata utila a apartamentului este cea din contract ci este mai mica respectiv de 75,7 mp calculata conform anexei 7 din Lg.114/1996 situatie ce influenteaza pretul.


Intrucat pretul a fost stabilit prin contract, respectiv de 2000 lei /mp apare nejustificata cresterea acestuia de la 151.400 lei la 160.000 lei, pret ce influenteaza si cuantumul avansului de 10%, dobanda de 5% anual, dar si cuantum TVA-ului de 5%.


Se mai arata ca TVA de 5% se aplica in opinia lor atat pentru contract cat si pentru dobanda . Parata le-a calculat TVA mai mare.


Parata are obligatia de a stabili cota indiviza din proprietate comuna, fortata si perpetua conform anexei 6 invocata, pct.23 din Lg.145/1999, art.10 din anexa 2 din Lg.114/1996 si art.3 lit.c din Lg.230/2007.


Conform art.101 coroborat cu art.2 lit.i din Lg.114/1996 instrainarea imobilului se face in baza actelor doveditoare ale proprietatii si extrasului de carte funciara, carte neintocmita de parata.


De asemenea, legale sunt si cererile privitoare la obligatiile de garantie conform art.21 lit.q din Lg.10/1995, OG nr.21/1992 art.20(3(, 21,56(3) lit.d.


Prin intampinarea depusa parata S.P.C.T. si A.F.L.C. solicita respingerea apelului ca nefondat, apreciind ca reclamantii nu si-au precizat in mod clar actiunea; in raport de actiunea formulata instanta nu poate interveni peste conventia partilor; apelantii nu si-au justificat si probat punctul de vedere din apel in fapt si in drept; se apreciaza ca in cauza sunt aplicabile dispozitiile art.969 C. civ..


Isi mentine criticile cu privire la timbrare.


In drept se invoca art.115-118 C. proc. civ.


Ulterior apelantii revin cu precizari referitor la stabilirea cotei de 5% TVA aplicabil ratelor si dobanzii cu referire la art.128, 1341 si 140 C. fiscal; respectiv art.295 C. civ.


In sedinta din 16.02.2011, tribunalul a solicitat reprezentantilor partilor sa faca precizari atat cu privire la motivele de apel, respectiv cu privire la calitatea si personalitatea paratei Serviciul public.


Partile s-au confirmat si au depus precizarile solicitate, insotite de acte .


Prin precizarea apelantilor se arata ca isi mentin doar capetele de cerere din motivele de apel prin care au solicitat:


- obligarea paratului sa incheie un nou act aditional prin care sa se stabileasca un TVA de 5% pentru rate si dobanzi;


- obligarea de a stabili cotele indivize din proprietatea comuna fortata si perpetua;


- obligarea la intocmirea cartii funciare.


In sedinta din 30.03.2011, tribunalul a pus in discutia partilor si calitatea procesuala pasiva a paratului pe care a unit-o cu fondul cauzei.


Prin decizia civila nr. 46 din 6.04.2011 Tribunalul Calarasi a admis apelul formulat de catre apelantii reclamanti I.I. si I.A. impotriva sentintei civile nr. 4177/17.11.2010 a Judecatoriei Calarasi a schimbat in tot sentinta si rejudecand, a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a S.P.C.T. si A.F.L.C., si, pe cale de consecinta, a respins actiunea reclamantilor ca formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.


A respins cererea apelantilor cu privire la cheltuielile de judecata .


Pentru a decide astfel, tribunalul in raport de actele si lucrarile dosarului, de probele administrate la fond si in apel, de motivele de apel invocate si in limita acestora conform art. 295 C. proc. civ., a admis apelul pe urmatoarele considerente:


Parata are personalitate juridica conform hotararii de infiintare a acestuia emisa de Consiliul Local al Municipiului Calarasi, art. 1(pag. 23 apel) nr.71/13.06.2002.


Contratul de executie constructii, nr. 7/1996 (pg.36 apel) a blocului din care face parte si apartamentul in cauza s-a incheiat intre fostele IACM Calarasi in calitate de anteprenor general si IJGCL C. in calitate de beneficiar .


Parata si anteprenorul succesor S.C. C. S.A. au incheiat un act aditional la contractul nr. 7/86, inregistrat sub nr. 2/2007 (pg. 44 apel).


Conform incheierilor nr. 22818/26.08.2009 si nr. 31437/21.11.2009 a OCPI C. blocul din care face parte si apartamentul din cauza este intabulat ca un drept de proprietate publica in favoarea municipiului Calarasi - aflat in administrarea C.L.C.


Conform contractului de vanzare-cumparare cu plata in rate incheiat sub nr. 813/13.08.2007 cu privire la acelasi apartament parti in cauza sunt C.L.M.C., prin S.P.C.T. si A.F.L.C. (apreciem in calitate de mandant si mandatar) ca vanzator si reclamantii I.I. si A. in calitate de cumparatori. Desi tribunalul a pus in vedere partilor sa lamureasca calitatea paratei chemate in judecata acestea nu au depus in apel alte acte decat cele de la fond din care sa reiasa o alta situatie cu privire la calitatea procesuala pasiva a paratului.


Cum proprietarul apartamentului in cauza este unitatea administrativ teritoriala a municipiului Calarasi, iar administratorul este C.L. al primei, parata chemata in judecata apare doar ca un mandatar ce a vandut in numele si pentru Consiliul Local.


In cauza nu s-a facut dovada puterilor conferite de mandant mandatarului, cu privire la acest apartament conform art. 1532 si urmatoarele C.civ.


Mandantul este indatorat, conform art.1546 C.civ. a indeplini obligatiile contractuale de catre mandatar in limitele puterilor date .


Ori in cauza nu s-a facut dovada acestor obligatii pe care le are parata de indeplinit in numele si pentru C. L. sau UAT a municipiului Calarasi, respectiv daca poate sta in judecata cu privire la toate obligatiile pe care le are de executat mandantul fata de cumparator.


In aceasta situatie, tribunalul a pus in discutia partilor exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului, exceptie pe care a admis-o si, admitand apelul, a schimbat sentinta in tot si a respins actiunea ca facuta impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva, deoarece, reclamantii au incheiat contractul de vanzare-cumparare cu Consiliul local si nu cu parata din cauza.


Respingand actiunea pe exceptie si nu pe fond cum a procedat fondul, tribunalul a apreciat ca nu se creeaza reclamantilor o situatie mai grea decat la fond, in propria cale de atac intrucat ii asigura posibilitatea sa promoveze o noua actiune cu acelasi obiect impotriva adevaratului vanzator.


La data de 20.05.2011, au declarat recurs reclamantii I.I. si I. A., care a fost inregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civila si pentru cauze cu minori si de familie la data de 26.05.2011.


Prin motivele de recurs formulate de recurentii - reclamanti apreciaza ca solutia instantei de apel este nelegala si netemeinica, fiind lipsita de temei legal, intrucat din inscrisurile aflate la dosarul cauzei rezulta fara putinta de tagada ca parata - intimata avea calitatea de parata, fiind imputernicita de catre Consiliul Local sa indeplineasca toate demersurile in vederea administrarii fondului locativ, inclusiv sa stea in proces, respectiv in orice litigiu legat de incheierea si executarea contractelor de vanzare - cumparare privitoare la fondul locativ apartinand Consiliului Local Calarasi.


Mentioneaza recurentii - reclamanti ca, din contractul 7/1986 si actul aditional nr. 2/2007 rezulta faptul ca beneficiarul lucrarii este parata.


Totodata, din continutul actului de vanzare - cumparare si actelor aditionale ulterioare, rezulta ca actul a fost incheiat cu intimata - parata in calitate de proprietar, iar nu de reprezentant al Consiliului Local.


In plus, exista hotarare de Consiliu Local care imputerniceste pe intimata sa administreze fondul locativ apartinand acestuia si sa reprezinte Consiliul Local in toate chestiunile si litigiile legate de incheierea si executarea contractelor de vanzare - cumparare si incheriere etc., a fondului locativ.


Fata de cele invederate anterior, recurentii - reclamanti apreciaza ca s-a admis in mod gresit exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, conditii in care solicita admiterea recursului asa cum a fost formulat, dispunandu-se trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului Calarasi.


Constatandu-se legal investita si competenta sa solutioneze calea de atac promovata, Curtea, analizand actele si lucrarile dosarului si hotararea atacata prin prisma criticilor formulate si a dispozitiilor legale aplicabile, a apreciat ca recursul este fondat pentru urmatoarele considerente:


Din examinarea cererii de recurs formulate, rezulta ca reclamantii au criticat decizia pronuntata de instanta de apel sub aspectul gresitei solutionari a exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a paratului, in sensul ca S.P.- Centrale termice si Administrarea Fondului Locativ are calitatea de mandatar a Consiliului L.M.C.


Pentru clarificarea pozitiei Serviciului Public- Centrale Termice si Administrarea Fondului Locativ, Curtea a avut in vedere faptul ca din continutul contractului de vanzare cumparare( prin care reclamantii au dobandit dreptul de proprietate asupra imobilului in litigiu) rezulta ca intimatul parat are calitatea de reprezentant al C.L.C., actionand in aceasta calitate la momentul perfectarii contractului. De asemenea, actul Aditional este incheiat de reclamanti si S.P.- Centrale termice si Administrarea Fondului Locativ, perfectarea acestui act facandu-se de catre aceste serviciu tot in calitate mandatar al C.L.C.


In faza procesuala a apelului s-a depus la dosarul cauzei hotararea nr 71/13 06 2002 a Consiliului Local Calarasi, prin care s-a dispus infiintarea Serviciului Public- Centrale Termice si Administrarea Fondului Locativ, cu personalitate juridica si economica, avand ca obiect de activitate, printre alte atributii trasate in sarcina si aceea de administra si intretine fondul locativ.


Avand in vedere ca mandatul este guvernat, in ceea ce priveste forma, de principiul simetriei, precum si faptul ca contractul de vanzare cumparare( care reprezinta actul juridic in vederea caruia s-a acordat mandatul) este un contract consensual( avand ca obiect doar imobilul constructie nu si cota indiviza de teren, dispozitiile art 2 din titlul X al legii 247/2005, care sanctioneaza cu nulitatea absoluta lipsa formei autentice a actelor de instrainare sau dobandire a terenurilor negasindu-si aplicabilitatea in cauza), fiind incheiat sub forma unui inscris sub semnatura privata, cu data certa, Curtea a apreciat ca S.P.- Centrale Termice si Administrarea Fondului Locativ are calitatea de reprezentant al C.L.M.C., calitate in care a incheiat si actul aditional la contractul de vanzare-cumparare si a fost chemat in judecata in prezenta cauza. Acest aspect este mentionat expres atat in cererea de chemare in judecata cat si cererea de apel.


Potrivit dispozitiilor hotararii nr 71/2002 a Consiliului Local Calarasi, acest serviciu este imputernicit sa faca acte de administrare si de intretinere a fondului locativ aflat la dispozitia unitatii administrativ-teritoriale. Asa cum reiese din continutul contractului de vanzare cumparare a apartamentului, care constituie un act de dispozitie, S.P.- Centrale Termice si Administrarea Fondului Locativ a fost imputernicit sa incheie respectivul act, mandatul acordat in aceste conditii, fiind valabil prin prisma consideratiilor expuse in cele ce preced.


Pentru toate aceste considerente, Curtea apreciaza ca in mod gresit s-a considerat de catre instanta de apel ca nu exista legitimitate procesuala pasiva si ca in mod eronat s-a solutionat cauza prin admiterea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive, astfel ca, fata de prevederile art 312 alin 3 cod procedura civila, a admis recursul si a casat cu trimitere spre rejudecarea litigiului la instanta de apel.
SECTIA A III-A CIVILA SI PENTRU CAUZE CU MINORI


SI DE FAMILIE5) Actiunea prin care se solicita sa se constate nulitatea absoluta a unei cereri de chemare in judecata ce a stat la baza pronuntarii unei sentinte civile, pe motiv ca acesta a fost falsificata, aspect ce rezulta din ordonanta procurorului, ordonanta prin care s-a retinut incidenta art. 10 lit. g din Cod de procedura penala - prescriptia raspunderii penale fata de autorul folosului, reprezinta un reflex in plano. Un reflex in plan procesual civil al dispozitiilor din procedura penala, respectiv al celor prevazute de art. 14 alin. 3 lit. a - potrivit cu care, in procesul penal, in cadrul actiunii civile, repararea pagubei se face potrivit dispozitiilor legii civile in natura prin [a€¦] restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii, prin desfiintarea totala ori partiala a unui inscris si prin orice alt mijloc de reparare, al celor prevazute de art.348 - potrivit cu care, in caz de condamnare, instanta trebuie sa se pronunte prin hotarare si cu privire la restituirea lucrului, desfiintarea totala sau partiala a unui inscris si restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii, dar mai ales al celor prevazute de art.245 alin.1 lit.c1 - potrivit cu care, prin ordonanta de incetare a urmaririi penale se dispune totodata asupra sesizarii instantei civile competente cu privire la desfiintarea totala sau partiala a unui inscris. Deoarece, incontestabil, cererea de chemare in judecata constituie un inscris sub semnatura privata, susceptibil de a fi alterat prin savarsirea unei infractiuni de fals, ceea ce s-a si savarsit in cazul de fata, dupa cum s-a retinut in mod definitiv prin Ordonanta nr.707/II-2/2005 a Parchetului de pe langa Judecatoria sectorului 2 Bucuresti, si intrucat nici o masura complementara in legatura cu acest inscris nu mai poate fi dispusa in cadrul procesului penal de procuror ori de instanta de judecata, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale a faptuitorului, actiunea de fata, avand ca obiect desfiintarea acestui inscris prin constatarea nulitatii sale absolute in nici un caz nu poate fi considerata inadmisibila, ci ei ii sunt deplin aplicabile decizia nr. XV din 21 noiembrie 2005 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ca si dispozitiile de drept substantial ale Codului civil in materie de nulitati.

Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.1218 din data 10.10.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Anteprenor general    Beneficiar    Daune cominatorii    Judecatoria Calarasi    Inalta Curte de Casatie si Justitie    HG 1275/2000    OG 21/1992    Nulitate absoluta    Mandant    Mandatar    Proprietate comuna    Legea 114/1996    Contract de vanzare-cumparare cu plata in rate    Proprietate comuna fortata si perpetua    Exceptia netimbrarii actiunii
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

CEDO: Panioglu impotriva Romaniei. Libertatea de exprimare
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Competenta teritoriala. Locul savarsirii infractiunii. Marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 93 din 20 februarie 2020

Legitima aparare. Exces neimputabil
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 99/A din 8 aprilie 2020

Incheiere de respingere a ordonantei de plata. Autoritate de lucru judecat. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 929 din 3 iunie 2020

Limitele efectului devolutiv al apelului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 334 din 11 februarie 2020

Cereri de chemare in judecata avand aceeasi cauza, acelasi obiect si aceleasi parti. Respingerea primei actiuni ca inadmisibila. Analizarea exceptiei autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1693 din 17 septembrie 2020Articole Juridice

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale – intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu