Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Contract de finantare. Suspendare executare act administrativ

Contract de finantare. Suspendare executare act administrativ

  Publicat: 27 Nov 2012       3854 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Datoria persoanei creditate.
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti la data de 20.12.2010 sub nr.12478/3/2010, reclamanta SC S. V. L. SRL, in contradictoriu cu parata Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit a solicitat suspendarea executarii deciziei nr.21718/11.10.2010 prin care a fost solutionata contestatia sa formulata impotriva procesului verbal de constatare nr.16903/11.08.2010 intocmit de parata, prin care a fost stabilit in sarcina sa un debit de 232.713,79 lei.

Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Denumire data monedei unice europene.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
1. Datoria persoanei creditate.
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Reglementata in sectiunea V, cap. I, t. IV, C. proc. pen.,
Operatiune asiguratoare prin care o persoana fizica sau juridica dispune pastrarea unei sume de bani in contul altei persoane, care renunta sa o primeasca.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004). Prejudiciu material viitor, dar previzibil cu evidenta sau, dupa caz,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Modalitate de savarsire a unei fapte ilicite, care consta in neindeplinirea de catre autorul ei a ceea ce era obligat sa faca.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Datoria persoanei creditate.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Reprezinta orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate, precum si orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finantare, memorandumurilor de intelegere, acordurilor de finantare privind asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei de Comunitatea Europeana,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca prin contractul cadru nr.RO 3.10502531600523 din 09.01.2007 incheiat cu parata s-a convenit acordarea unei finantari nerambursabile in suma de 458.422 lei pentru punerea in aplicare a proiectului intitulat "Infiintare sera de legume apartinand SC S. V. L. SRL, comuna Costestii din Vale, judetul Dambovita ". Reclamanta a invederat ca in vederea realizarii proiectului, a incheiat cu SC I. SRL contractul de vanzare-cumparare nr.JDR 429/GG/02.04.2007 pentru furnizarea tuturor echipamentelor si serviciilor necesare construirii serei de legume in valoare de 146.810 euro si dat fiind ca aceasta si-a indeplinit in mod necorespunzator obligatiile contractuale a refuzat sa-i achite valoarea ultimei transe de 10% din contract, informand-o totodata pe parata. Ulterior, SC I. SRL a acceptat incheiere unui act aditional prin care a renuntat la plata sumei reprezentand 10% din contract . Parata, in cadrul verificarilor documentatiei pentru acordarea transei a II-a, a declansat efectuarea unui control care a fost finalizat prin procesul verbal de constatare nr.16903/11.08.2010 prin care a fost stabilit in sarcina sa un debit de 232.713,79 lei, contestat in conditiile art.205 si urm. Cod procedura fiscala, depunand in sustinerea acesteia actul aditional incheiat cu SC I. SRL.


Cu privire la conditiile prevazute de art.14 din Legea nr.554/2004, reclamanta a aratat ca acestea sunt indeplinite deoarece decizia nr.21.718/11.10.2010 este vadit nelegala, in cuprinsul sau nefacandu-se nicio referire la incheierea actului aditional nr.3/05.08.2010 la contractul nr.JDR 429/GG/02.04.2007 incheiat cu SC I. SRL, si prin care asa-zisa neregularitate constatata nu mai exista. Cu privire la paguba iminenta, reclamanta a aratat ca prin plata sumei de 232.713,79 lei, activitatea sa ar fi grav afectata ducand la neindeplinirea obligatiilor contractuale.


In drept, au fost invocate dispozitiile art.14 si 15 din Legea nr.554/2004.


Legal citata, parata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata invederand, in esenta, ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art.14 din Legea nr.554/2004.


Prin sentinta civila nr. 264/18.01.2011 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti la data de 20.12.2010, in dosarul nr.12478/3/2010, a fost admisa exceptia necompetentei materiale si declinata competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal.


Pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal cauza a fost inregistrata la data de 06.04.2011 sub nr.25268/3/2011.


La termenul din data de 14.04.2011, tribunalul a respins exceptia necompetentei materiale invocata de parata Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si a stabilit in sarcina reclamantei in temeiul art.215 alin.2 Cod procedura fiscala o cautiune in cuantum de 4000 lei, achitata cu recipisa de consemnare nr.2830264/1.


Prin sentinta civila nr. 1683/21.07.2011, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal a respins ca neintemeiata actiunea, retinand ca pentru suspendarea executarii unui act administrativ - pe langa cerinta initierii procedurii de anulare a actului administrativ (care se poate afla fie in faza administrativa prealabila, fie in faza judiciara), este necesar a fi intrunite, cumulativ, alte doua conditii: existenta unui caz bine justificat si iminenta producerii unei pagube care, astfel, poate fi prevenita.


Cele doua conditii, prin tonul lor restrictiv-imperativ, denota caracterul de exceptie al masurii suspendarii executarii actului administrativ presupunand, asadar, dovedirea efectiva a unor imprejurari conexe regimului administrativ aplicabil actului atacat, care sa fie de natura a argumenta existenta "unui caz bine justificat" si a "iminentei producerii pagubei".


In cauza, insa, argumentele invocate de reclamanta sustin existenta celor doua conditii legale ca derivand din simpla aparenta de nelegalitate a actului administrativ a carui executare se solicita a fi suspendata, fara a aduce insa vreo dovada in acest sens.


Astfel, cu privire la cazul bine justificat(" imprejurarile legate de starea de fapt si de drept, care sunt de natura sa creeze o indoiala serioasa in privinta legalitatii actului administrativ "potrivit art.2 lit.t din Legea nr.554/2004), tribunalul apreciaza ca din actele dosarului nu rezulta vadita nelegalitate a deciziei a carei suspendare se solicita.


In ceea ce priveste paguba iminenta ("prejudiciul material viitor si previzibil sau, dupa caz, perturbarea previzibila grava a functionarii unei autoritati publice sau a unui serviciu public" potrivit art.2 lit.s din Legea nr.554/2004) reclamanta a invederat ca aceasta ar consta in imposibilitatea sa de a continua activitatea prin neindeplinirea obligatiilor contractuale asumate anterior, administratorul fiind nevoit deja, data fiind blocarea conturilor, sa crediteze societatea cu banii proprii, insa la dosar nu au fost depuse nici contractele de furnizare incheiate cu eventualii beneficiari si nici dovezi din care sa rezulte existenta creditelor angajate in vederea continuarii activitatii.


Chiar si asa este credibila sustinerea reclamantei in sensul ca activitatea sa ar fi perturbata prin plata sumei de 232.713,79 lei, insa conditiile prevazute de art.14 din Legea nr.554/2004 trebuiesc intrunite cumulativ.


Impotriva acestei sentinte a formulat recurs reclamanta aratand ca hotararea este data cu incalcarea dispozitiilor art.14 si 15 din Legea nr.554/2004, instanta de fond apreciind eronat ca din actele dosarului nu rezulta vadita nelegalitate a deciziei a carui suspendare se solicita.


Aceasta nelegalitate vadita rezida in faptul ca neregularitatea retinuta de APDRP in procesul - verbal de constatare nr.16903/11.08.2010 nu se incadra in prevederile art.17 alin.1 si 4 din Anexa 1 la Contractul Cadru nr.R03 10502531600523/9.01.2007.


Este evident, sustine recurenta, ca in cazul in care beneficiarul fondurilor nerambursabile refuza sa achite anumite bunuri sau servicii furnizorului sau pentru ca acestea nu au o calitate corespunzatoare nu are cum sa aduca prejudicii Romaniei, ba dimpotriva, dovedeste responsabilitatea fata de modul de cheltuire a fondurilor publice.


Recurenta a mai aratat ca nu-i apartine culpa neplatii facturilor emise de SC I. SRL, aspect dovedit prin incheierea Actului aditional nr.3/5.08.2010 la contractul de vanzare - cumparare nr.JDR 429/GC/2.07.2007.


De asemenea, nelegalitatea vadita a deciziei rezida si in faptul ca organul investit cu solutionarea contestatiei nu a luat in considerare imprejurarea ca situatia de fapt din procesul - verbal de constatare nu corespunde realitatii nici la data incheierii procesului - verbal si nici la data solutionarii contestatiei.


In decizie nu se face referire la faptul ca prin incheierea actului aditional nr. 3, raporturile contractuale dintre reclamanta si SC I. SRL s-au reglementat in sensul dorit de reclamanta, in acest mod nemaiexistand la 11.08.2010 asa zisa "neregularitate" .


Instanta de fond a considerat ca este indeplinita conditia privind paguba iminenta, neavand relevanta contractele de furnizare incheiate cu eventualii beneficiari si nici dovezile din care sa rezulte existenta creditelor angajate in vederea continuarii activitatii despre care instanta afirma ca nu au fost depuse la dosar.


Recurenta a mai criticat sentinta sub aspectul incalcarii dispozitiilor art.261 alin.1 pct.5 Cod procedura civila, in sensul ca instanta de fond nu a motivat in nici un fel inlaturarea sustinerilor privind cazul bine justificat.


Analizand sentinta recurata prin prisma motivelor de recurs invocate si a dispozitiilor art. 3041 Cod procedura civila, Curtea apreciaza ca recursul este nefondat pentru urmatoarele considerente:


Intre parti s-a incheiat Contractul cadru nr.R03 10502531 60023/9.01.2007 avand ca obiect acordarea finantarii nerambursabile de catre APDRP pentru punerea in aplicare a proiectului Vatra Luminoasa SRL, comuna Costesti Vale, Judetul Dambovita.


Conform art.17 alin.1 din Anexa 1 - Prevederi Generale la acest contract, prin " neregularitate" in acceptiunea prezentului contract se intelege orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate, precum si orice nerespectare a prevederilor contractelor de finantare incheiate de beneficiarii acestui program, rezultata dintr-o actiune sau omisiune de catre beneficiar, care printr-un punct nejustificat de cheltuiala, are ca efect prejudicierea Romaniei.


Intimata parata a considerat ca reprezinta astfel o neregularitate, neplata de catre recurenta reclamanta a diferentei de pret catre SC I. SRL cu care a incheiat contractul de vanzare cumparare nr.JDR 429/GG/2.07.2007 si cu care, pe parcursul derularii acestui contract, a avut mai multe divergente, din acest motiv refuzand sa-i achite valoarea ultimei transe de plata din contract reprezentand 10% din valoarea totala a acestuia.


In consecinta, a fost incheiat procesul - verbal de constatare nr.16903/11.08.2010 prin care s-a stabilit ca reclamanta datoreaza paratei un debit in valoare de 232713,79 lei retinandu-se ca nu a fost finalizat contractul incheiat de reclamanta cu SC I. SRL, din punct de vedere al platilor, respectiv facturile emise de furnizor catre beneficiar nu au fost achitate integral, obiectivul contractului de furnizare bunuri nefiind astfel realizat in totalitate conform prevederilor art.11 pct. 4 din contract .


Cazul bine justificat, astfel cum este definit de art.2 alin.1 lit.t in Legea nr.554/2004, se refera la existenta unei puternice indoieli asupra legalitatii actului administrativ a carui executare se solicita a fi suspendata, avand in vedere prezumtia de legalitate si veridicitate de care se bucura actul administrativ.


Curtea apreciaza ca nu se poate retine existenta unui caz bine justificat, avand in vedere ca obtinerea sprijinului financiar nerambursabil de catre reclamanta impunea indeplinirea conditiilor stabilite prin contractul de finantare , precum si respectarea clauzelor contractului incheiat cu furnizorul echipamentelor si serviciilor necesare realizarii obiectului contractului de finantare( SC I. SRL).


Art.11 pct.4 din contractul incheiat cu SC I. SRL prevede ca in cazul in care cumparatorul nu achita diferenta de pret/ orice transa de pret, in termen de maximum 7 zile calendaristice de la scadenta plus penalitatile aferente acestor zile de intarziere de la data scadentei, vanzatorul are dreptul de a anula unilateral prezentul contract, de plin drept, fara somatie prealabila, trecerea vreunui termen sau implinirea vreunei conditii si sa retina cu titlu de daune interese pentru prejudiciul suferit ca urmare a neplatii pretului, sumele platite de cumparator pana la acea data indiferent de titlul cu care s-a facut plata .


Conform art.12 pct.1 din acelasi contract, dreptul de proprietate asupra bunurilor prevazute in contract se transfera de la vanzator la cumparator la data platii efective totale a pretului acestora si numai sub conditia suspensiva a acestei plati.


In conditiile in care reclamanta nu a achitat integral facturile emise de furnizor, nerespectand clauzele contractuale, nu se poate considera ca este afectata prezumtia de legalitatea actelor ce fac obiectul cererii de suspendare a executarii.


Sustinerea recurentei ca nu-i apartine culpa neplatii acestor facturi poate fi analizata in cadrul actiunii avand ca obiect anularea actelor, instanta care solutioneaza cererea de suspendare a executarii neavand a se pronunta asupra legalitatii actelor administrative, ci asupra aparentei de legalitate a acestora.


A stabili cu ocazia solutionarii unei cereri intemeiate pe dispozitiile art.14 din Legea nr.554/2004 daca reclamantei ii apartine culpa pentru nerespectarea clauzelor contractului si daca aceasta nerespectare constituie o neregula in sensul art.17 alin.1 din Anexa 1 la contract echivaleaza cu prejudecarea fondului cauzei, respectiv cu stabilirea legalitatii sau nelegalitatii actelor contestate.


La o examinare sumara a legalitatii acestor acte se retine ca nu este afectata prezumtia lor de legalitate, atata timp cat nu rezulta din inscrisurile depuse la dosar indeplinirea tuturor conditiilor stabilite prin contractul de finantare .


Cat priveste Actul aditional nr.3 la contractul de vanzare cumparare incheiat cu SC I. SRL, act in care partile mentioneaza ca valoarea totala a contractului se considera valoarea de 132100 euro, fara TVA, Curtea apreciaza ca acesta nu contureaza existenta unui caz bine justificat, chiar daca a fost incheiat la 5.08.2010, anterior incheierii procesului verbal de constatare, intrucat nu se face dovada achitarii facturilor emise de furnizor, astfel incat nu se poate considera ca respectivul contract a fost finalizat.


Referitor la motivarea sentintei sub aspectul cazului bine justificat, se retine ca este o motivare succinta ce nu este de natura sa determine modificarea sentintei in sensul admiterii cererii de suspendare a executarii, atata timp cat din probele administrate nu a rezultat indeplinirea cumulativa a conditiilor reglementate de art.14 din Legea nr.554/2004.


Fata de aceste considerente, constatand ca nu este incident motivul de recurs prevazut de art.304 pct.9 Cod procedura civila invocat de recurenta, Curtea, in temeiul dispozitiilor art.312 alin.1 Cod procedura civila, va respinge recursul ca nefondat.
Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 1551 din data 12.07.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Contract de furnizare bunuri    Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit    Cumparator    Conditie suspensiva    Vanzator    Furnizor    Contract de finantare    Act administrativ    Cautiune    Contract de vanzare-cumparare    Tribunalul Bucuresti    Exceptia necompetentei materiale    Drept de proprietate    Daune interese    Legea 554/2004Comentează: Contract de finantare. Suspendare executare act administrativ
Alte Speţe

Rejudecarea cauzei. Lipsa motivarii hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 124 din 23 ianuarie 2019

Depasirea termenului contractual de predare a bunului imobil. Actiune in raspundere civila contractuala
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 5143 din 29 noiembrie 2018

Decizia C.C.R. nr. 317/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea privind organizarea si functionarea politiei judiciare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 362/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (7) fraza finala din Legea cetateniei romane nr. 21/1991
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 223/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. din Legea nr. 61/1993
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ nr. 12/2019 - RIL admis privind procedura insolventei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in Cauza R.I. si altii impotriva Romaniei, din 04.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia nr. 382/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 359/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 205/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Revizuirea hotararilor judecatoresti definitive atunci cand exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata in cauza decizie C.C.R.
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea dispozitiilor privind salarizarea la acelasi nivel pentru activitate desfasurata in aceleasi conditii a personalului platit din fonduri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim