Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Angajarea raspunderii patrimoniale a salariatului pentru prejudiciul cauzat prin lipsuri in gestiune

Angajarea raspunderii patrimoniale a salariatului pentru prejudiciul cauzat prin lipsuri in gestiune

  Publicat: 28 Feb 2013       5979 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Pe rol fiind solutionarea actiunii formulata de reclamanta S.C .C. S.R.L in contradictoriu cu parata B D A.

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Procedeu contabil cu ajutorul caruia se constata faptic existenta elementelor patrimoniale ale unitatii economice sau ale institutiei, din punct de vedere cantitativ si valoric.
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Procedeu contabil cu ajutorul caruia se constata faptic existenta elementelor patrimoniale ale unitatii economice sau ale institutiei, din punct de vedere cantitativ si valoric.
Procedeu contabil cu ajutorul caruia se constata faptic existenta elementelor patrimoniale ale unitatii economice sau ale institutiei, din punct de vedere cantitativ si valoric.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Procedeu contabil cu ajutorul caruia se constata faptic existenta elementelor patrimoniale ale unitatii economice sau ale institutiei, din punct de vedere cantitativ si valoric.
Procedeu contabil cu ajutorul caruia se constata faptic existenta elementelor patrimoniale ale unitatii economice sau ale institutiei, din punct de vedere cantitativ si valoric.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.


La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns admistratorul reclamantei C I , lipsa fiind parata.


Procedura completa.


S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, constatand cauza in stare de judecata, instanta a acordat cuvantul pe fond .


Reprezentantul reclamantei a solicitat admiterea actiunii asa cum a fost formulata si obligarea reclamantei la plata debitului in suma de 13705 lei, reprezentand parte din prejudiciul total in cuantum de 22409,43 lei.TRIBUNALULPrin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj sub numarul 512/95/2012 , reclamanta S.C .C. S.R.L a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta, sa constate faptul ca parata B D A , in calitate de angajata a societatii, prin atitudinea culpabila a acesteia, a produs reclamantei un prejudiciu in cuantum de 22.409,43 lei, prejudiciu creat societatii prin activitatea culpabila pe care a exercitat-o in calitate de angajat in functia de agent vanzari la punctul de lucru din Matasari, constituit din minusuri in gestiune constatate prin inventarele de predare - primire din 31.12.2010 si din 22.01.2011 , insusit de catre parata prin declaratia notariala si sa dispuna obligarea paratei , ca urmare a atragerii raspunderii patrimoniale rezultate in urma raporturilor contractuale de munca ce au operat intre parti, la plata sumei de 13.705 lei, reprezentand parte din prejudiciul produs societatii , precum si la plata cheltuielilor de judecata .


In motivarea cererii, s-a aratat ca in urma efectuarii la punctul de lucru din Matasari a inventarelor de predare - primire a gestiunii din datele de 31.12.2010 si a celui din 22.01.2011 s-a constatat un minus de 22.409,43 lei in gestiunea paratei, compus din suma de 806.13 lei, reprezentand lipsa in gestiune constatata ca urmare a inventarului din 31.12.2010 si din suma de 21.603,30 lei reprezentand lipsa in gestiune constatata ca urmare a inventarului efectuat in data de 22.01.2011.


S-a mai aratat ca prin declaratia data in urma cercetarii disciplinare efectuate de catre reclamanta, parata si-a asumat lipsurile constatate si s-a obligat sa plateasca aceste lipsuri astfel : suma de 5000 lei pana in data de 28.02.2011, suma de 8705 lei pana in data de 31.12.2011 si suma de 8704,43 lei pana la data de 31.12.2012 .


In drept reclamanta, si-a intemeiat actiunea pe dispozitiile art. 270-275 raportat la disp. art. 268 Codul muncii.


In dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar, in copie, urmatoarele inscrisuri: contractul individual de munca al paratei nr.386/16.11.2009, declaratia notariala nr.945 din 08.02.2011, listele de inventariere, procese verbale de inventariere si control a gestiunii din 22.01.2011 si 31.12.2010, declaratia de sfarsit de inventar din 22.01.2011 data de parata, notificarea - somatie nr.348/09.12.2011 si confirmarea de primire.


Desi a fost legal citata, parata nu a formulat intampinare si nu a depus inscrisuri in aparare.


Analizand actiunea in raport de actele aflate la dosar si dispozitiile legale aplicabile, instanta retine si constata urmatoarele:


Parata a fost chemata in judecata in calitate de fosta angajata a societatii reclamante, pentru a fi obligata la plata partiala a prejudiciului produs societatii in perioada in care aceasta a lucrat la S.C .C.S.R.L.


Conform contractului individual de munca nr.386/16.11.2009, parata B.D.A s-a angajat la S.C C. S.R.L. incepand cu data de 16.11.2009, in functia de agent vanzari, la Punctul de Lucru Matasari.


In urma inventarierii efectuate la Punctul de Lucru Matasari in data 31.12.2010 , s-a constatat o lipsa in gestiunea paratei in suma de 806.13 lei, iar in urma inventarierii efectuate la Punctul de Lucru Matasari in data de 22.01.2011, s-a constatat un minus in gestiunea paratei in cuantum de 21.603,30 lei, conform proceselor - verbale de inventariere si control gestiuni si listelor de inventariere depuse in copie la filele 6 si 19 din dosar , fiind creat societatii reclamante un prejudiciu total de 22.409,43 lei.


Conform declaratiei din 22.01.2011, parata nu a avut nicio obiectie fata de inventar si prin declaratia data in fata notarului public la data de 08.02.2011, s-a angajat fata de societatea reclamanta ca va plati valoarea pagubei astfel : suma de 5000 lei pana in data de 28.02.2011, suma de 8705 lei pana in data de 31.12.2011 si suma de 8704,43 lei pana la data de 31.12.2012 ( fila 5) .


Fata de cele aratat mai sus, instanta retine ca in cauza sunt indeplinite conditiile raspunderii patrimoniale a paratei, in calitate de salariat .


Potrivit dispozitiilor art. 270 al.1 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, in vigoare in perioada in litigiu (art.254 alin. 1 din codul muncii republicat) : `` Salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale , pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor .``


In speta , prejudiciul in cuantum total de 22.409,43 lei, constand in lipsuri in gestiune, s-a produs din vina si in legatura cu munca paratei .


Parata nu a contestat nici existenta prejudiciului nici intinderea acestuia si nici nu a uzat de vreun mijloc de proba cu care sa dovedeasca eventuala sa nevinovatie in producerea pagubei respective. Asa cum s-a aratat mai sus, cu privire la paguba constatata, parata si-a luat angajamentul pentru acoperirea acesteia , conform art. 32 din Legea nr. 22/1969, insa in cauza nu s-a facut dovada achitarii sumei datorate.


Avand in vedere toate aceste considerente , prevederile Codului muncii cu privire la raspunderea patrimoniala a salariatilor , precum si prevederile Legii nr. 22/1969 cu privire la angajarea raspunderii gestionarilor, instanta urmeaza sa admita actiunea si sa oblige parata sa plateasca reclamantei suma de 13705 lei, pe care aceasta s-a obligat sa o plateasca pana la datele de 28.02.2011 si respectiv 31.12.2011 , reprezentand parte din prejudiciul total in cuantum de 22409,43 lei, stabilit prin procesele verbale de inventariere si control a gestiunii incheiate la data de 31.12.2010 si respectiv 22.01.20011.


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Admite actiunea formulata de reclamanta S.C. C. S.R.L. , judetul Gorj, in contradictoriu cu parata B D A, judetul Gorj.


Obliga parata sa plateasca reclamantei suma de 13705 lei, reprezentand parte din prejudiciul total in cuantum de 22409,43 lei, stabilit prin procesele verbale de inventariere si control gestiuni incheiate la data de 31.12.2010 si respectiv 22.01.20011.


Cu recurs in termen de 10 zile de la comunicare .


Pronuntata in sedinta publica din 06.02.2012, la Tribunalul Gorj.


Pronuntata de: Tribunalul Gorj, Sectia Conflicte de munca, Sentinta civila nr. 424 din 06.02.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Raspundere patrimoniala    Prejudiciu    Lipsa in gestiune    Cercetare disciplinara    Contract individual de munca    Legea 53/2003    Legea 22/1969
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Actiune in raspundere patrimoniala; calculul duratei efective a concediului de odihna anual; cuantumul sumei de restituit in ipoteza incetarii contractului de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 63/16.02.2021

Executarea obligatiei de plata a despagubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurator
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 100 din 25 februarie 2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Stabilirea unei clauze penale prin Contractul individual de munca. Nulitate absoluta partiala
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL PITESTI - DECIZIA CIVILA nr. 2493/20.05.2019

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de salariat. Incheierea notei de constatare nu echivaleaza cu probarea de catre angajator a intrunirii conditiilor platii nedatorate
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI – Decizia nr. 836/ 31.03.2020

Efectele Deciziei nr. 19/2019 pronuntata de ICCJ in ceea ce priveste curgerea termenului de prescriptie in cazul in care prejudiciul angajatorului este constatat prin decizie a Curtii de Conturi
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI – Decizia nr. 4957/ 05.11.2019

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de un salariat. Termenul de prescriptie.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI – Decizia nr. 4376/ 09.10.2019

Recunoasterea faptei generatoare de prejudiciu la adresa angajatorului. Angajarea raspunderii patrimoniale
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 6233 din data de 13 noiembrie 2020

Producerea unui prejudiciu in patrimoniul angajatorului de catre un salariat al sau este de esenta raspunderii patrimoniale. Conditii raspundere patrimoniala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr. 158 din data de 15 martie 2019Articole Juridice

Poate fi obligat Statul Roman la plata cheltuielilor de judecata efectuate de inculpatul achitat pentru ca fapta penala nu exista?
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Raporturi juridice de munca ”sui generis” intre primar/viceprimar si unitatile administrativ-teritoriale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

[Av. muncii] Raspunderea patrimoniala a salariatului pentru pagubele produse anagajatorului
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Angajare raspundere patrimoniala pentru nedeclarare concediu de odihna neefectuat
Sursa: MCP Cabinet avocati

CJUE: Statele membre sunt libere sa prevada numai o raspundere patrimoniala impotriva proprietarilor care nu sunt raspunzatori pentru poluarea terenurilor lor
Sursa: Euroavocatura.ro

Clauza (obligatia) de neconcurenta si clauza (obligatia) de confidentialitate
Sursa: EuroAvocatura