Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » PIDO/CEDO » Cauza Veicescu si altii impotriva Romaniei

Cauza Veicescu si altii impotriva Romaniei

  Publicat: 22 Mar 2013       2034 citiri        Secţiunea: PIDO/CEDO  


La originea cauzei se afla 6 cereri (nr. 29.190/04, 25.966/05, 1,781/07, 16,270/07, 20.277/07 si 57.610/08) indreptate impotriva Romaniei, prin care 8 resortisanti ai acestui stat, Ioana Maria Veicescu, Anica Maican, Alexandru Popovici Maican, Fevronia Vilcu, Nadia Surlea, Steliana Pascu, Maria Sabau si Maria Macovei (reclamantii), au sesizat Curtea in temeiul art. 34 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (Conventia).

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Forma de monopol care reprezinta o intelegere fie intre intreprinderi privind diferite aspecte ale activitatii lor (fixarea preturilor, cooperarea pe linia productiei si a desfacerii marfurilor),
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Denumire data monedei unice europene.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Denumire data monedei unice europene.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Denumire data monedei unice europene.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Denumire data monedei unice europene.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Denumire data monedei unice europene.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Denumire data monedei unice europene.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi

Cu privire la pretinsa incalcare a art. 6 A 1 din Conventie Reclamantii s-au plans ca durata proceselor a fost incompatibila cu cerinta "termenului rezonabil", prevazuta la art. 6 A 1 din Conventie, formulat dupa cum urmeaza:
"Orice persoana are dreptul la judecarea [...] intr-un termen rezonabil a cauzei sale, de catre o instanta [...], care va hotari [...] asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil [...]."In ceea ce priveste capetele de cerere ale reclamantilor referitoare la durata excesiva a proceselor, Curtea constata ca acestea nu sunt in mod vadit nefondate in sensul art. 35 A 3 din Conventie . De asemenea, Curtea subliniaza ca acestea nu prezinta niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, este necesar sa fie declarate admisibile.Curtea reitereaza faptul ca, in ceea ce priveste caracterul rezonabil al duratei procedurii, acesta trebuie evaluat tinand seama de circumstantele cauzei si in raport cu urmatoarele criterii: complexitatea cauzei, comportamentul reclamantilor si al autoritatilor relevante [a se vedea, printre multe alte autoritati, Frydlender impotriva Frantei (MC), nr. 30979/96, A 43, CEDO 2000-VII].
Curtea a constatat frecvent incalcari ale art. 6 A 1 din Conventie in cauze care au ridicat probleme similare celor din prezenta cauza (a se vedea Frydlender, citata anterior, Abramiuc impotriva Romaniei, nr. 37411/02, A 130, 24 februarie 2009).In prezentele cauze, avand in vedere durata proceselor, astfel cum este mentionata in tabelul anexat, si dupa examinarea tuturor elementelor care i-au fost prezentate, Curtea considera ca Guvernul nu a expus niciun fapt si niciun argument care sa poata conduce la o alta concluzie. Avand in vedere jurisprudenta sa cu privire la acest aspect, Curtea considera ca, in prezentele cauze, durata proceselor a fost excesiva si nu a fost indeplinita cerinta unui "termen rezonabil".

Fata de toate acestea Curtea a hotarat ca:
a) ca statul parat trebuie sa plateasca reclamantilor, in termen de 3 luni, urmatoarele sume, care trebuie convertite in moneda nationala la rata de schimb aplicabila la data platii, plus orice suma ce poate fi datorata cu titlu de impozit:
(i) reclamantilor din Cererea nr. 29.190/04, in solidar, 1.500 euro (o mie cinci sute euro) cu titlu de prejudiciu moral si 80 euro (optzeci euro) cu titlu de cheltuieli de judecata;
(ii) reclamantei din Cererea nr. 25.966/05, 450 euro (patru sute cincizeci euro) cu titlu de prejudiciu moral;
(iii) reclamantei din Cererea nr. 1.781/07, 450 euro (patru sute cincizeci euro) cu titlu de prejudiciu moral;
(iv) reclamantei din Cererea nr. 16.270/07,450 auro (patru sute cincizeci euro) cu titlu de prejudiciu moral,
(v) reclamantei din Cererea nr. 20.277/07,200 euro (doua sute euro) cu titlu de cheltuieli de judecata;
(vi) reclamantei din Cererea nr. 57.610/08,2.000 euro (doua mii euro) cu titlu de prejudiciu moral;
b) ca, de la expirarea termenului de 3 luni mentionat anterior si pana la efectuarea platii, aceste sume trebuie majorate cu o dobanda simpla, la o rata egala cu rata dobanzii facilitatii de imprumut marginal practicate de Banca Centrala Europeana, aplicabila pe parcursul acestei perioade si majorata cu 3 puncte procentuale;
Pronuntata de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului


Citeşte mai multe despre:    Termen rezonabil    CEDO    Banca Centrala Europeana
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Revocare Hotarare ANRP dupa ce acesta a intrat in circuitul civil si si-a produs efectele prin efectuarea unei plati partiale a despagubirilor
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1667 din 17.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Paratul care a recunoscut pretentiile la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 64/15.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie impotriva deciziei de concediere; nulitatea absoluta a deciziei de concediere; continutul deciziei de sanctionare; nemotivare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 429/13.10.2020

Prescriptia dreptului la actiune; dreptul de acces la instanta, componenta a dreptului la proces echitabil
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 431/13.10.2020

Efectuarea cercetarii disciplinare in lipsa salariatului care nu a fost legal citat. Incalcare drept la aparare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau Sectia I Civila - Decizia civila nr. 481 din 14 iunie 2019

CEDO: Sava impotriva Romaniei. Protectia proprietatii
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

CEDO: Hassine impotriva Romaniei. Garantii procedurale in cazul expulzarilor de straini
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor OmuluiArticole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Prescriptibilitatea dreptului de a invoca impreviziunea in contractul civil
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Tratamentul inegal aplicat salariatilor. Discriminare. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Obligatia instantei de a stabili contributia lunara la intretinerea copilului pe timpul plasamentului masura de protectie a drepturilor copilului sau piedica in calea celeritatii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Diferentierea termenelor de solutionare a cererilor de restituire a imobilelor preluate abuziv si egalitatea in drepturi
Sursa: Irina Maria Diculescu