Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Legea nr. 50/1991. Obligarea de catre instanta la emiterea certificatului de urbanism

Legea nr. 50/1991. Obligarea de catre instanta la emiterea certificatului de urbanism

  Publicat: 03 Apr 2013       3223 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Pe rol se afla solutionarea cauzei civile, formulata de reclamanta SC E V V E SRL, in contradictoriu cu paratii P C J C- N C si C J C prin P, avand ca obiect obligare emitere act administrativ.

Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns reclamanta, prin avocat, lipsind paratii.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:
Reclamanta, prin avocat, depune la dosar dovada achitarii taxei judiciare de timbru in suma de 4.00 lei si a timbrului judiciar de 0, 3 lei, aferente cererii de chemare in judecata .
Tribunalul dispune lasarea cauzei la a doua strigare, fata de lipsa paratilor.
La a doua strigare a cauzei a raspuns reclamanta, prin avocat, lipsind paratii.
Nemaifiind alte cereri de formulat, exceptii de invocat si probe de administrat, tribunalul constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fondul cauzei.
Reclamata, prin avocat, solicita admiterea actiunii si obliga paratei la solutionarea cererii nr. 8517/05.05.2009, privind emiterea certificatului de urbanism pentru amplasarea unui Parc Eolian, situat in comuna Independenta Sud - 74 MW, cu cheltuieli de judecata .
Tribunalul retine cauza in pronuntare spre solutionare.
TRIBUNALUL,
Deliberand, asupra cererii de fata constata urmatoarele :
Prin cererea inregistrata pe rolul instantei la 16.12.2009, reclamanta SC E V V E SRL a chemat in judecata pe paratii C J C si P C J C, pentru ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se dispuna obligarea paratilor la eliberarea certificatului de urbanism pentru amplasarea unui Parc Eolian, situat in comuna Independenta Sud - 74 MW, cu cheltuieli de judecata .
In fapt, reclamanta arata ca, prin cererea cu nr. 8517/05.05.2009, s-a adresat paratilor, solicitand eliberarea unui certificat de urbanism pentru amplasarea unui Parc Eolian, situat in comuna Independenta Sud - 74 MW. Mai sustine reclamanta ca, desi a depus toate actele necesare, a achitat taxa, nici pana in prezent paratii nu i-a eliberat certificatul, desi erau obligati in acest sens, in termen de o luna de la data depunerii cererii.Mai arata ca au formulat memorii in data de 7.07.09,26.10.2009 care de asemenea au ramas fara raspuns. In drept, invoca art. 1 din Legea nr. 554/2004 si Legea nr. 50/1991.
Paratii, desi legal citati, nu au formulat intampinare si desi li s-au pus in vedere de catre instanta sa depuna documentele inregistrate de reclamanta , nu a dat curs solicitarii instantei.
Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, instanta retine ca:
Prin cererea inregistrata la C J C sub nr. 8517/05.05.2009 depusa la fila 5, reclamanta a solicitat eliberarea unui certificat de urbanism pentru amplasarea unui Parc Eolian, situat in comuna Independenta Sud - 74 MW, anexand cererii copiile titlului de proprietate, planurilor de situatie a imobilului, actelor de vanzare-cumparare si chitanta de plata a taxei.
Se constata ca paratii nu au facut dovada ca au eliberat actele solicitate sau ca au refuzat justificat emiterea acestora.
De altfel, paratii nu s-au aparat in nici un fel in cauza , desi avea obligatia potrivit dispoz. art. 115-118 din C.P.C. de a depune intampinarea, cu caracter obligatoriu. Mai mult, reclamanta a dovedit ca a depus mai multe cererii adresate paratei pentru eliberarea acestui certificat .
In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, art. 6 alin. (1), certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile prevazute la art. 4, conform cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii, fac cunoscut solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic ale terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzand avizele si acordurile legale/necesare in vederea autorizarii.
Certificatul de urbanism se emite de catre autoritatile prevazute la art. 4 lit. a) de presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor, pentru lucrarile care se executa: 1. pe terenuri care depasesc limita unei unitati administrativ-teritoriale; 2. in extravilanul comunelor ale caror primarii nu au organizate structuri de specialitate si se elibereaza solicitantului in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, mentionandu-se, in mod obligatoriu, scopul emiterii acestuia.
Paratii aveau obligatia de a raspunde solicitarii reclamantei in termenul prevazut de lege, adoptand una dintre solutiile prevazute de art. 32 alin. 1 din Legea nr. 350/2001, in masura in care datele relevate de cererea formulata si de documentatia anexata acopereau ipoteza acestei norme juridice.
Tacerea paratilor, in conditiile in care nu a invocat existenta vreunei deficiente a documentatiei, conform prevederilor art. 30 din Normele metodologice aprobate prin O.M.T.C.T. nr. 1430/2005, iar din probele administrate rezulta ca aceasta indeplineste cerintele impuse de art. 15 din acelasi act normativ, este nejustificata si, totodata, vatamatoare pentru dreptul reclamantei de a cunoaste care sunt cerintele urbanistice pe care trebuie sa le indeplineasca in vederea edificarii constructiei proiectate asupra terenului proprietatea lor.
In conditiile in care paratii nu au eliberat certificatul solicitat pentru amplasarea unui Parc Eolian, situat in comuna Independenta Sud - 74 MW in termenul prev. de art. 6 al. din Legea nr. 50/1991 rep., se constata ca refuzul paratilor de eliberare a actului reprezinta un refuz nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept prevazut de Legea nr. 50/1991 rep. si care provoaca o vatamare a acestui drept al reclamantei. In aceste conditii, fiind intrunite cerintele art. 1 al. 1, rap. la art. 2 al. 2 din Legea nr. 554/22004, vazand si disp. art. 6 al. din legea nr. 50/1991 rep., art. 18 al. 1 din Legea nr. 50/1991 rep., va admite actiunea si va obliga paratii sa elibereze reclamantei certificatul de urbanism conform cererii depuse sub nr. 8517/05.05.2009.
In baza art.274 cod procedura civila, retinand ca paratii se afla in culpa procesuala, vor fi obligati la plata cheltuielilor de judecata efectuate de reclamanta cu acest proces in cuantum de 3540 lei, reprezentand taxa de timbru si timbru judiciar si onorariu avocat.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:
Admite actiunea formulata de reclamanta SC E V V E SRL, cu sediul ales la Cab. de Av. "O I" din B, s 1, str. C D nr. 4, ap. 2, in contradictoriu cu paratii N C, cu domiciliul la locul de munca, respectiv in C, Bd. T nr. 51, J C si C J C prin P, cu sediul in C, Bd. T nr. 51, J C.
Obliga paratii sa solutioneze cererea cu nr. 8517/05.05.2009, formulata de reclamanta privind emiterea certificatului de urbanism pentru amplasarea unui Parc Eolian, situat in comuna Independenta Sud - 74 MW.
Obliga paratii la plata cheltuielilor de judecata catre reclamanta in cuantum de 3540 lei.
Cu recurs in 15 zile de la comunicare .
Pronuntata in sedinta publica, azi 17.02.2010.
Pronuntata de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a IX-a de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 554 din 17.02.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Bucuresti    Certificat de urbanism    Legea 554/2004    Legea 50/1991
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ITM nu are calitatea de a modifica raportul de munca dintre parti
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5590 din data de 03 Decembrie 2019

Angajatorul este obligat sa plateasca drepturile salariale inaintea oricaror alte obligatii banesti
Pronuntaţă de: Sentinta Civila nr. 213/25.06.2019 Tribunalul Bucuresti

Determinarea notiunii de timp de lucru. Salariati izolati preventiv la locul de munca sau la domiciliu
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 5927 din data de 04 Noiembrie 2020

Vinovatia. Element esential al abaterii disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 4843 din data de 30 Octombrie 2019

Plata salariilor poate fie efectuata doar in baza evidentei orelor de munca prestate. Nedovedire plata nedatorata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 4350 din data de 09 Octombrie 2019

Obligativitatea executarii clauzelor din contractele colective de munca. Instanta de judecata nu se poate abate de la vointa partilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5551/2019

Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale cuvenite. Retineri salariale nejustificate
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti Sentinta civila nr. 2772/07.07.2020

Exercitarea unui drept nu poate constitui incalcare a atributiilor de serviciu. Refuzul salariatului de a presta ore suplimentare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 878 din data de 06 Mai 2020

Solicitarea efectuarii muncii suplimentare din partea angajatorului. Scrisa sau verbala, directa sau indirecta
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Ploiesti - Decizia civila nr. 2494 din data de 21.09.2019

Stabilirea unor drepturi pentru salariati in contractul colectiv de munca numai in limitele minime prevazute de lege
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 3004 din 14.07.2020Articole Juridice

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro

Fake News. Afectarea demnitatii si imaginii persoanei. Practica Tribunalului Bucuresti
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu