Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Legea 223/2007. Sporul pentru conditii speciale acordat personalului aeronavigant

Legea 223/2007. Sporul pentru conditii speciale acordat personalului aeronavigant

  Publicat: 12 Apr 2013       4277 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Deliberand asupra litigiului de munca de fata, constata urmatoarele:

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Reglementata in C. proc. pen. in acelasi cadru ca si actiunea penala.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Cheltuielile care intervin in derularea proiectelor finantate din instrumentele structurale, implementate de organisme, autoritati, institutii sau societati comerciale din sectorul public,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Dovada scrisa prin care
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Drepturile banesti si in natura cuvenite personalului (salariatilor) pentru munca prestata sau acordate ca urmare a calitatii de salariat.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Sindicatele sunt persoane juridice independente, fara scop patrimonial, constituite in scopul apararii si promovarii drepturilor colective si individuale,
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ca adaosuri la salariul de baza sunt considerate:
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Infractiune care consta in zborul cu o aeronava apartinand fortelor armate ale statului roman, fara prealabila autorizare, precum si nerespectarea regulilor de zbor,
Infractiune care consta in zborul cu o aeronava apartinand fortelor armate ale statului roman, fara prealabila autorizare, precum si nerespectarea regulilor de zbor,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):

Prin sentinta civila nr. a€¦ pronuntata de Tribunalul Bucuresti in dosarul nr. a€¦ (disjuns din dosarul nr. a€¦) s-a dispus declinarea competentei de solutionare a cauzei privind pe reclamanta a€¦ in contradictoriu cu parata a€¦ in favoarea Tribunalului Iasi, cauza fiind inregistrata la aceasta instanta sub nr. a€¦ la data de a€¦.

Prin cererea formulata reclamanta a solicitat obligarea paratei la plata sporului de 25% din salariul minim brut, pentru conditii speciale cu plata cheltuielilor de judecata .

In motivarea actiunii s-a aratat faptul ca reclamanta este angajata paratei pe functia de insotitor de bord, functie ce face parte, conform art. 43 din Codul Aerian, din categoria personalului aeronavigant. Prin CCM la nivel de ramura de Transporturi 2006-2007 se reglementeaza, la art. 41 al.1 lit.a, dreptul salariatilor de a primi sporuri pentru conditii speciale, spor de 25% din salariul minim brut al salariatului. In acelasi sens sunt si dispozitiile art. 42 CCM unic la nivel de ramura transporturi 2008-2010. Avand in vedere faptul ca acest drept nu a fost acordat, se solicita admiterea actiunii.

Parata a formulat intampinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii de reprezentant a Sindicatului Personalului Navigant Tarom raportat la faptul ca nu s-a facut dovada reprezentativitatii sindicatului si la faptul ca nu exista cererea reclamantei privind initierea unei actiuni conform art. 222 Codul Muncii. Reclamanta nu si-a insusit actiunea .

Pe fondul cauzei se solicita respingerea actiunii avand in vedere urmatoarele: potrivit dispozitiilor legale invocate chiar de reclamanta sporurile enumerate de legiuitor sunt incluse in salariul de baza brut al salariatilor, motiv pentru care nu se mai adauga la salariul de baza minim brut. Asa cum rezulta din prevederile contractelor colective de munca la nivel de unitate sporul a fost deja inclus in salariul de baza al reclamantei, motiv pentru care nu se poate retine ca aceasta nu a beneficiat de sporul de 25%.

Pe de alta parte se retine faptul ca reclamanta nu a fost nominalizata in cuprinsul unei liste avizate de sindicat si aprobata de Directorul General al Companiei, nefiind inclusa in categoria salariatilor ce urmeaza a primi sporuri.

Mai arata parata faptul ca, potrivit pct.1 lit.g din Protocolul incheiat la 13.04.2007 intre parata si sindicate, partile au prevazut posibilitatea acordarii acestui spor in functie de posibilitatile financiare, dupa aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli .

Un alt argument pentru care se solicita respingerea actiunii este faptul ca natura sporului pentru conditii speciale, in sensul ca acesta nu are un caracter permanent pentru a se putea retine obligativitatea acordarii acestuia. Conform art. 41 al.5 (respectiv art. 42 al.5) CCMRT acest spor nu este inclus prin cele prevazute cu caracter limitativ si in mod expres ca fiind obligatorii.

In drept s-au invocat dispozitiile art. 115 si urm. C.pr.civ.

In dovedire s-a solicitat proba cu acte si cu expertiza contabila.

La 15.10.2010 reclamanta a depus la dosar precizari in sensul indicarii perioadei pentru care solicita obligarea paratei la plata sporului, respectiv de la 23.07.2007 pana la momentul pronuntarii sentintei, anexand si acte in dovedirea calitatii de membru de sindicat.

In temeiul dispozitiilor art. 137 din C. proc. civ., instanta urmeaza a se pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si asupra celor de fond care fac de prisos, in tot sau in parte, cercetarea in fond a pricinii.

In cauza s-a invocat exceptia lipsei calitatii de reprezentant a sindicatului : in solutionarea acestei exceptii sunt relevante dispozitiile art. 28 din Lg. 54/2003 conform carora: ``(1) Organizatiile sindicale apara drepturile membrilor lor, ce decurg din legislatia muncii, statutele functionarilor publici, contractele colective de munca si contractele individuale de munca, a€¦ in fata instantelor judecatoresti, organelor de jurisdictie, a altor institutii sau autoritati ale statului, prin aparatori proprii sau alesi; (2) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) organizatiile sindicale au dreptul de a intreprinde orice actiune prevazuta de lege, inclusiv de a formula actiune in justitie in numele membrilor lor, fara a avea nevoie de un mandat expres din partea celor in cauza.``.

Mai mult, conform art. 226 Codul Muncii: ``Reprezentantii salariatilor au urmatoarele atributii principale: a) sa urmareasca respectarea drepturilor salariatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare, cu contractul colectiv de munca aplicabil, cu contractele individuale de munca si cu regulamentul intern; c) sa promoveze interesele salariatilor referitoare la salariu, conditii de munca, timp de munca si timp de odihna, stabilite in munca, precum si orice alte interese profesionale, economice si sociale legate de relatiile de muncaa€¦``

Temeiul constitutional al reglementarii conditiilor in care si a mijloacelor prin care organizatiile sindicale contribuie la apararea drepturilor si a intereselor legitime ale membrilor lor se gaseste in art.9, potrivit caruia: "Sindicatele, patronatele si asociatiile profesionale se constituie si isi desfasoara activitatea potrivit statutelor lor, in conditiile legii. Ele contribuie la apararea drepturilor si la promovarea intereselor profesionale, economice si sociale ale membrilor lor." Conditiile legale de constituire si de desfasurare a activitatii sindicatelor sunt prevazute de Legea sindicatelor nr.54/2003, concretizate si detaliate in statutele acestor organizatii (decizia Curtii Constitutionale nr. 175/2004).

Mai retine instanta faptul ca reclamanta a facut dovada faptului ca este membru al sindicatului cu adeverinta depusa la fila 82 dosar.

Fata de cele mentionate instanta va respinge exceptia invocata de parata; mai mult decat atat, instanta retine faptul ca in dosarul de fata reclamanta nu a figurat ca fiind reprezentata de sindicat (cererile completatoare si de probatorii sunt semnate de reclamanta, delegatia de avocat este semnata de reclamanta iar hotararea de declinare o priveste pe reclamanta).

Pe fondul cauzei, fata de actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Intre parti s-a incheiat contractul individual de munca inregistrat sub nr. ... incheiat pe perioada determinata (de la 23.07.2007 la 23.01.2008) reclamanta avand functia de insotitor de bord. Acest contract a fost prelungit prin decizia nr. ... iar la 23.01.2009 s-a modificat durata contractului, acesta fiind incheiat pe perioada nedeterminata (de asemenea, decizia nr. ...).

Articolul 41 alin. 1 lit. a) din contractul colectiv de munca unic la nivel de ramura transporturi pentru anii 2006 - 2007, inregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei cu numarul 357/2006, reglementeaza dreptul salariatilor de a primi sporul pentru conditii speciale, de 25% din salariul de baza minim brut al salariatului, acest spor facand parte din categoria sporurilor minime ce se acorda in conditiile contractului mentionat.

Potrivit art. 243 din Codul muncii : `` 1) Executarea contractului colectiv de munca este obligatorie pentru parti. (2) Neindeplinirea obligatiilor asumate prin contractul colectiv de munca atrage raspunderea partilor care se fac vinovate de aceasta.``

De asemenea, art. 30 din Legea nr. 130/1996 republicata, modificata si completata privind contractul colectiv de munca, stipuleaza : `` (1) Executarea contractului colectiv de munca este obligatorie pentru parti.``.

Astfel, contractele colective de munca incheiate de parti au forta obligatorie, asa cum am aratat mai sus, asa incat, cererea generica referitoare la respectarea obligatiilor asumate prin acest contract nu este intemeiata, deoarece efectul obligativitatii respectarii acestuia, rezulta chiar din dispozitiile legale, mai exact, art. 969 Cod civil, art. 243 Cod civil si art. 30 din Legea nr. 130/1996. In acest sens, sunt relevante si dispozitiile art. 241 alin. 1 litera c) din C. muncii si art. 11 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca .

Parata se afla printre unitatile mentionate in anexa nr. 5 la contractul colectiv de munca la nivel de ramura transporturi pentru anii 2005 - 2006, carora li se aplica prevederile acestuia.

Dispozitiile art. 9 din acelasi contract colectiv de munca, nu sunt de natura sa exonereze parata de obligatia stabilita prin negociere la nivel de ramura. Astfel, articolul 9 alin. 1 din contractul colectiv de munca incheiat la nivel de ramura transporturi prevede ca sindicatele, ministerele si organele locale vor purta negocieri cu autoritati din subordinea Guvernului, in scopul salarizarii si acordarii celorlalte drepturi prevazute in prezentul contract pentru personalul unitatilor din transporturi finantate de la bugetul de stat si de la bugetele locale, pentru stabilirea fondurilor aferente acestei categorii de personal si pentru constituirea surselor, inainte de adoptarea bugetului de stat, precum si in vederea modificarii ulterioare a acestuia. Al. 2 al articolului mentionat mai prevede ca partile contractante vor purta negocieri in vederea includerii drepturilor respective in actele normative prin care se reglementeaza astfel de drepturi, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate cu identificarea altor surse pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare, iar potrivit alin. 3, pe baza fondurilor aprobate in conditiile prevazute la alin. 1, partile vor negocia utilizarea acestora pentru stabilirea salariilor si a celorlalte drepturi de personal la unitatile din transporturi finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.

Din continutul acestui text legal rezulta ca, in ceea ce priveste drepturile personalului unitatilor din transporturi finantate de la bugetul de stat si de la bugetele locale, este necesara negocierea intre partile implicate, in vederea stabilirii fondurilor necesare acordarii drepturilor cuvenite salariatilor, insa aceasta dispozitie se interpreteaza in sensul instituirii unei obligatii in sarcina angajatorului de a se preocupa pentru realizarea acestor negocieri, in vederea stabilirii si identificarii surselor bugetare care sa-i permita sa isi execute obligatiile fata de salariati, obligatii ce au fost negociate cu prilejul incheierii contractului colectiv de munca la nivel ramura.

De vreme ce dreptul tuturor salariatilor din ramura transporturi la incasarea sporului pentru conditii speciale a fost stabilit prin contractul colectiv de munca, acordarea acestuia pentru salariatii unitatilor din transporturi finantate de la bugetul de stat si de la bugetele locale nu poate fi conditionata de negocierea dintre sindicate si angajatori, respectiv autoritatile din subordinea guvernului, in conditiile in care culpa pentru neindeplinirea acestei formalitati nu apartine salariatilor, care au acest drept salarial recunoscut.

Potrivit dispozitiilor art. 38 alin. 2 din contractul colectiv de munca la nivel de ramura nr. 357/2006, salariul cuprinde: salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri .

Intre sporurile minime ce se acorda in conditiile aceluiasi contract la salariul de baza minim brut al salariatilor este mentionat, alaturi si distinct de sporul pentru conditii deosebite de munca, grele, periculoase sau penibile, 10% din salariul de baza minim brut al salariatului, si sporul pentru conditii speciale, de 25% (art. 41 alin. 1 lit. a).

La alin. 3 al art. 41 se stipuleaza ca mentionatele sporuri se acorda numai la locurile de munca unde acestea nu sunt cuprinse in salariul de baza brut al salariatului, fiind admis ca partile sa negocieze includerea unora dintre aceste sporuri in salariul de baza al salariatului, care reprezinta retributia pentru munca prestata si conditiile de la locul de munca .

Art. 45-47 din contractul colectiv de munca la nivel de unitate explica modul de calcul al salariului. Astfel, se stabileste nivelul salariului de incadrare lunar negociat minim pe companie, aratandu-se in continuare modul de calcul al salariului de baza lunar si al salariului brut lunar, care nu se confunda.

Pentru personalul aeronavigant, salariul de baza lunar este compus din salariul de incadrare lunar negociat, conform functiei detinute la bord pe tip de aeronava, care include sporurile specifice incadrarii locului de munca, la care se adauga cuantumul indemnizatiei pentru ora de zbor .

Calculul salariului brut lunar se face prin adaugarea la salariul de baza lunar a sporului de vechime cuvenit, sporului de nocivitate si indemnizatiei de cursa interna.

Potrivit anexei 3 ``Contractul individual de munca`` a contractului colectiv de munca la nivel de unitate ``pct. a) Salariul de baza``, rezulta ca, pentru personalul aeronavigant, salariul de baza se compune din salariul de incadrare negociat, conform functiei detinute la bord pe tip de aeronava, care include sporurile specifice incadrarii locului de munca, la care se adauga cuantumul indemnizatiei de zbor . Sporurile si indemnizatiile specifice mentionate la lit. b) sunt: spor de tehnicitate, indemnizatia pentru ora de zbor, spor de ecran, spor de casca, spor pentru conditii periculoase, sporul pentru conditii grele de munca, sporul pentru complexitatea muncii (pentru auditori).

Asadar, intre aceste sporuri nu este mentionat si sporul pentru conditii speciale, pretins de reclamanti.

Pentru personalul aeronavigant, salariul brut se compune din salariul de baza, la care se adauga cuantumul indemnizatiei pe tronson de cursa interna, sporul de nocivitate si sporul de vechime. (anexa 3 pct. c ``Salariul brut``)

Sunt sporuri si indemnizatii specifice incadrarii locurilor de munca adaugate la salariul de baza: sporul de nocivitate, sporul pentru lucrul sistematic peste program, sporul pentru lucrul in timpul noptii, sporul de vechime, indemnizatia pe tronson de cursa interna, indemnizatia pe cursa escortata. (anexa 3 pct. d)

Din interpretarea clauzelor contractuale mai sus redate, coroborate cu mentiunile consemnate in protocolul din 13.04.2007 (filele 56, 57 din dosarul) potrivit carora partile agreeaza ca, dupa aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli sa se negocieze posibilitatea acordarii, in functie de posibilitatile financiare, pentru personalul aeronavigant, a sporului pentru conditii speciale prevazut in contractul colectiv de munca unic la nivel de ramura transporturi - rezulta, fara dubiu ca nu poate fi retinuta sustinerea paratei in sensul ca sporul pentru conditii speciale a fost inclus in salariul de baza si a fost achitat personalului aeronavigant, astfel incat reclamanta nu ar mai fi indreptatita sa il pretinda.

Imprejurarea ca sporul pentru conditii speciale este inclus intre sporurile specifice prevazute la art. 42 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania nu este de natura sa conduca la o alta concluzie, atata vreme cat sporul pretins de reclamanta - insotitoare de bord, astfel cum rezulta din materialul probator administrat in cauza, nu a fost, in fapt, inclus in salariul de baza si nu a fost platit efectiv acestei categorii de personal, care ar fi trebuit sa beneficieze de el, conform contractului colectiv de munca la nivel de ramura transporturi.

In consecinta, retinand ca parata, care nu a procedat la negocierea instituita de art. 9 din contractul colectiv de munca la nivel de ramura pentru a stabili modalitatea de acordare a sporului pentru conditii speciale sau pentru a-si asigura fondurile necesare achitarii acestui drept salarial catre salariatii sai, nu poate invoca propria culpa in neexecutarea obligatiei, se impune obligarea paratei la plata catre reclamanta a sporului de 25% din salariul de baza minim brut, pentru conditii speciale, pentru perioada 23.07.2007 - 8.11.2010, sumele urmand a fi actualizate cu indicele inflatiei pana la data platii, in acest mod urmand a fi acoperit prejudiciul suferit de reclamanta ca urmare a devalorizarii monedei nationale in perioada cuprinsa intre data scadentei fiecarei obligatii de plata si data executarii efective.

Avand in vedere dispozitiile art. 274 C.pr.civ. si fata de faptul ca reclamanta nu a facut dovada cheltuielilor de judecata efectuate in prezentul dosar, instanta va respinge cererea reclamantei de acordare a cheltuielilor de judecata .
Pronuntata de: Tribunalul Bucuresti


Citeşte mai multe despre:    Sporuri    Spor pentru conditii speciale    Legea 223/2007
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Stabilirea salariului la nivelul maxim aflat in plata prin raportare la indemnizatiile de care beneficiaza personalul cu atributii in domeniul asistentei sociale
Pronuntaţă de: Decizia nr. 484/9 martie 2018 a Curtii de Apel Galati

Refuzul angajatorului de a-i elibera adeverinta fostului salariat timp de 2 ani
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 132/15.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Lamurirea dispozitivului hotararii judecatoresti. Limitele judecatii. Neclaritatea dispozitivului. Drepturi salariale. Notiunea de „spor”. Modalitatea de stabilire si de plata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 442/24.06.2020

Timpul de lucru; munca suplimentara; sarcina probei privind timpul de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 355/15.09.2020

Indemnizatie de concediu de odihna. Stabilirea prin luarea in considerare a sporului pentru conditii deosebite de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 254/14.07.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Dreptul la concediu de odihna in cazul cumulului de contracte de munca ale aceluiasi salariat. Principiul nediscriminarii in cazul salariatilor angajati cu fractiune de norma
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 640/11.10.2018Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Evaluarea salariatilor prin procese automate, aplicatii si platforme electornice
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Pastrati-va si protejati-va salariatii! Veti avea din nou nevoie de ei!
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu