Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Concedierea pentru savarsirea unei abateri grave. Lipsa convocarii salariatului la cercetarea disciplinara

Concedierea pentru savarsirea unei abateri grave. Lipsa convocarii salariatului la cercetarea disciplinara

  Publicat: 06 Mar 2017       2025 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Parte dintr-un proces
Pe rol, judecarea apelului declarat de catre parata S. C. A. V. D. \"S. R. L. Fratautii N., cu sediul in localitatea Fratautii N. nr. 1214, judetul Suceava, CF RO26869148, inregistrata in Registrul Comertului cu nr. JXXXXXXXXXXX, reprezentata de catre Cabinet Avocat \"R. O. cu sediul in municipiul Radauti, . 62, jude. Suceava, impotriva sentintei civile nr. 1613 din 3.11.2015 pronuntata de Tribunalul Suceava, Sectia I civila, intimat fiind reclamantul B. M.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Stiinta multidisciplinara auxiliara dreptului, cu metode proprii de cercetare,
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Depasire a legalitatii,
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Fapta de a face, de a comite. Vezi si Fapt omisiv.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pierdere a unor drepturi, ca urmare a unei condamnari sau a neexercitarii unui drept.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
1. Atributie exclusiva acordata unei persoane, unei functii sau unui organ.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Exceptio non adimpleti contractus este expresia latina ; dreptul oricareia din partile unui cotract bilateral, sinalagmatic, de a refuza indeplinirea obligatiilor pe care si le-a asumat, atata vreme cat cealalta parte nu-si indeplineste propriile sale obligatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Act adoptat de organele de stat,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Atributie exclusiva acordata unei persoane, unei functii sau unui organ.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Prevazuta in sectiunea II, cap. III, t. III, art. 631, C. pen., partea generala.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Parte dintr-un proces
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Parte dintr-un proces
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cauza care inlatura raspunderea penala, reglementata in cap. III, t. VII, art. 131, C. pen., partea generala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Fapta care da nastere, modifica ori stinge raportul juridic penal.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Concedierea colectiva reprezinta concedierea, intr-o perioada de 30 de zile calendaristice, ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii, a unui numar de:
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Dovada scrisa prin care
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Parte dintr-un proces
Parte dintr-un proces
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):

Cu privire la exceptia tardivitatii formularii contestatiei, aparatoarea apelantei arata ca prin sentinta pronuntata nu s-a respectat principiul contradictorialitatii prevazut de art. 14 alin. 3 C. pr. civ., in sensul ca instanta nu a pus in discutia partilor exceptia invocata, nu s-a pronuntat asupra acesteia, nu a facut nicio referire cu privire la ea in dispozitivul sentintei. Chiar daca exceptia a fost pusa in discutie la alt termen de judecata considera ca era obligatoriu ca in dispozitiv sa se mentioneze modul de solutionare a acesteia, motiv pentru care solicita desfiintarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare instantei de fond pentru a se pronunta cu privire la toate capetele de cerere, exceptiile si apararile invocate de parti. Precizeaza de asemenea ca va administra orice alte probe necesare dezlegarii pricinii.


De asemenea, considera ca in mod eronat instanta de fond a dispus anularea deciziei de incetare a contractului individual de munca intrucat s-a efectuat cercetarea disciplinara conform art. 251 Codul muncii. Astfel cum rezulta de la filele 22-24, s-au intocmit doua procese verbale de constatare a abaterilor disciplinare si un raport de constatare a acestora, documente care sunt anexate la decizia de desfacere a contractului individual de munca . Sustine ca intimatul, desi a fost somat atat telefonic cat si prin notificari acesta nu s-a prezentat la locul de munca . Mai mult, acesta a recunoscut la politie ca incepand cu luna martie nu s-a mai prezentat la serviciu, astfel ca se explica intocmirea proceselor verbale de cercetare disciplinara prin care s-a constatat lipsa nejustificata a acestuia de la locul de munca, ceea ce a determinat si emiterea, la data de 21 aprilie 2015, a deciziei de incetare a contractului de munca . Chiar daca instanta de fond a retinut ca intimatul nu a facut nici un fel de abatere disciplinara, avand in vedere prevederile art. 61 Codul muncii, considera ca lipsa nejustificata de la locul de munca a reclamantului aproximativ 2 luni este o abatere grava de la disciplina muncii.


Aparatoarea apelantei considera ca decizia de desface a contractului de munca impreuna cu procesele verbale de constatare a abaterii disciplinare si a raportului intocmit de administrator, sunt un tot unitar si in mod nejustificat instanta a dispus anularea acesteia ca fiind lovita de nulitate absoluta.


Referitor la plata salariilor indexate, majorate si reactualizate, aparatoarea apelantei arata ca de la data desfacerii contractului de munca al intimatului si pana in prezent a trecut aproximativ un an de zile si daca unitatea este pusa in situatia de a achita aceste drepturi salariale, ar duce la falimentul acesteia intrucat este o societate mica iar suma de achitat destul de mare.


Cu privire la concediul de plata, aparatoarea apelantei sustine ca, intrucat intimatul nu a recunoscut ca a semnat statele de plata privind incasarea banilor ce i se cuveneau pentru perioada concediului de odihna si pentru ca acesta a formulat si plangere penala, unitatea i-a achitat din nou aceasta suma, astfel ca nu mai insista in aceasta cerere .


Pentru motivele expuse pe larg, solicita admiterea apelului, desfiintarea sentintei si sa se retina ca decizia de desfacere a contractului de munca a fost emisa cu respectarea prevederilor legale in materie. Totodata, solicita obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecata conform chitantei depusa la dosar.


Avocat Semaca I., pentru reclamantul intimat, solicita respingerea apelului ca nefondat, mentinerea sentintei instantei de fond ca fiind legala si temeinica si obligarea apelantei la plata cheltuielilor de judecata conform chitantei depusa la dosar. .


In ceea ce priveste exceptia tardivitatii formularii actiunii, solicita a se retine ca prima instanta a solutionat exceptia la termenul de judecata din 21 septembrie 2015, prin incheierea aflata la fila 26 dosar fond, in care este motivata respingerea acesteia. De altfel, decizia a fost emisa la data de 21 aprilie 2015 iar contestatia a fost inregistrata la instanta la 15 mai 2015, la mai putin de o luna de zile de la emiterea deciziei.


Fata de prevederile art. 62 alin. 2 si 3 din Codul muncii, aparatorul intimatului sustine ca instanta de fond a retinut in mod corect ca decizia de sanctionare este lovita de nulitate intrucat nu cuprinde motivele de fapt care sunt obligatorii.


In ceea ce priveste raporturile dintre parti, arata ca este in curs de cercetare la politie si un dosar penal unde s-a facut si o expertiza criminalistica cu privirile la toate semnaturile de pe actele care trebuiau semnate de reclamant, ocazie cu care s-a stabilit ca o parte din semnaturi nu ii apartin.


Pentru motivele aratate solicita respingerea apelului ca nefondat.


Declarand dezbaterile inchise, dupa deliberare,


C U R T E A


Asupra apelului de fata, constata:


Prin cererea inregistrata la Judecatoria Radauti la data de 15 mai 2015, petentul B. M. a formulat plangere impotriva deciziei nr. 108/21. 04. 2015 emisa de intimata S. C. \"A. V. -D. `` SRL Fratautii N. privind incetarea contractului de munca, conform art. 61 lit. a din Legea nr. 53/2003.


In motivare, petentul a solicitat anularea deciziei ca fiind ilegala pentru ca nu a savarsit vreo abatere in timp ce si-a desfasurat activitatea, angajatorul savarsind un abuz dandu-l afara fara motive justificate.


Cererea nu a fost motivata in drept .


Legal citata, intimata S. C. \"A. V. -D. `` SRL Fratautii N. a formulat intampinare prin care a invocat exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Radauti, potrivit art. 107 si urm. art. 129-130 Cod procedura civila si art. 284 alin. 2 din Codul Muncii, precum si exceptia tardivitatii formularii contestatiei.


La data de 16.07.2015, contestatorul si-a modificat actiunea prin adaugarea unor noi capete de cerere, respectiv obligarea paratei la predarea cartii de munca, plata indemnizatiei concediului de odihna pentru intreaga perioada lucrata, plata perioadei incetarii contractului de munca pentru a putea obtine ajutor de somaj (f. 13 ds. fond).


La termenul de judecata din data de 22.07.2015, instanta, din oficiu, a invocat exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Radauti.


Prin sentinta civila nr. 2310 din 22.07.2015 Judecatoria Radauti a admis exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Radauti si a declinat competenta de solutionare a contestatiei formulata de petentul B. M., intimata fiind S. C. ``A. V. D. `` S. R. L Fratautii N., in favoarea Tribunalului Suceava.


Cauza a fost inregistrata pe rolul Tribunalului Suceava sub nr. XXXXXXXXXXXX la data de 7.08.2015.


Prin cererea depusa la data de 02.09.2015, precizata la data de 16.09.2015, respectiv 30.09.2015, contestatorul B. M. si-a modificat actiunea prin adaugarea unui nou capat de cerere, respectiv obligarea paratei la plata daunelor morale in cuantum de 30. 000 lei (f. 11, 19, 29 ds. fond).


Prin aceeasi cerere, contestatorul a mai aratat ca nu a savarsit nicio abatere care sa fi cauzat concedierea brusca si a solicitat anularea deciziei nr. 108 cu obligarea societatii la emiterea unei alte decizii cu protectie sociala, la plata concediului de odihna pentru perioada lucrata 01.08.2010 - 21. 04. 2015, indemnizatia salariala de la desfacerea contractului de munca, precum si predarea carnetului de munca .


La data de 17.09.2015, intimata a inaintat documentatia care a stat la baza emiterii deciziei de concediere nr. 108/21. 04. 2015 (f. 21-25 ds. )


La termenul din data de 21.09.2015, instanta a respins exceptia tardivitatii formularii contestatiei, invocata de parata prin intampinare, motivat de faptul ca decizia de concediere a fost emisa la data de 21. 04. 2015, iar contestatia a fost promovata la data de 15. 05. 2015, inauntrul termenului prevazut de lege.


Prin notele de sedinta depuse la termenul din data de 26.10.2015, intimata a solicitat respingerea ca tardiv formulate a precizarilor la actiune depuse de contestator la data de 02.09.2015, a aratat ca potrivit procesului verbal de predare-primire nr. 3443/17. 06. 2011, cartea de munca a fost predata catre contestator, iar in ceea ce priveste neefectuarea concediului de odihna, din statele de plata anexate rezulta o alta situatie de fapt .


In dovedire, intimata a depus inscrisuri (f. 45-62).


La acelasi termen, raportat la disp. art. 204 alin 1 si 3 Cod procedura civila si fata de lipsa acordului expres al intimatei, instanta a constatat decaderea contestatorului din dreptul de a modifica actiunea prin cererea formulata la data de 02.09.2015, in ceea ce priveste adaugarea unui nou capat de cerere privind obligarea intimatei la plata daunelor morale.


Pentru justa solutionare a cauzei, instanta a incuviintat si administrat pentru ambele parti proba cu inscrisuri .


Prin sentinta civila nr. 1613/3.11.2015 Tribunalul Suceava a admis in parte actiunea formulata contestatorul B. M., in contradictoriu cu intimata S. C. A. V. -D. S. R. L . Suceava; a anulat Decizia de incetare a contractului individual de munca nr. 108/21. 04. 2015, emisa de intimata; a obligat intimata la plata catre contestator a unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatorul, de la data aplicarii sanctiunii privind desfacerea disciplinara a contractului individual de munca si pana la data ramanerii definitive a prezentei hotarari; a obligat intimata la plata catre contestator a unei despagubiri reprezentand compensarea in bani a unui numar de 42 de zile de concediu neefectuat in perioada 01.08.2010 - 21. 04. 2015; a respins cererea contestatorului de obligare a intimatei la predarea carnetului de munca, ca neintemeiata.


Pentru a hotari astfel, Tribunalul a retinut urmatoarele:


Prin Decizia nr. 108/21. 04. 2015 de incetare a contractului individual de munca emisa de intimata S. C. A. V. -D. S. R. L, s-a decis incetarea contractului individual de munca al salariatului B. M., avand functia de lacatus mecanic, de la data de 21. 04. 2015, in temeiul art. 61 lit. a din Codul muncii.


La alineatul 3 din decizie a fost mentionata calea de atac impotriva acesteia, iar la alineatul 4, a fost mentionat numarul de exemplare in care a fost intocmita decizia.


A retinut instanta ca in conformitate cu dispozitiile art. 61 lit. a) din Codul muncii, republicat, angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului in cazul in care salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara.


Potrivit art. 62 alin. 2 din Codul muncii, republicat, in cazul in care concedierea intervine pentru motivul prevazut la art. 61 lit. a), angajatorul poate emite decizia de concediere numai cu respectarea dispozitiilor art. 247 - 252.


Decizia se emite in scris si, sub sanctiunea nulitatii absolute, trebuie sa fie motivata in fapt si in drept si sa cuprinda precizari cu privire la termenul in care poate fi contestata si la instanta judecatoreasca la care se contesta (art. 62 alin. 3).


Concedierea pentru savarsirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile si in termenele stabilite de prezentul cod (art. 63 alin. 1).


Potrivit art. 247 alin. 1 din Codul Muncii, republicat, angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.


Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.


Din dispozitiile legale mai sus mentionate a rezultat ca sanctiunile disciplinare pot fi aplicate numai in cazul savarsirii cu vinovatie a unei fapte in legatura cu munca, prin care s-au incalcat de catre salariat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.


Potrivit dispozitiilor art. 250 din Codul Muncii, angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele: a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita; b) gradul de vinovatie a salariatului; c) consecintele abaterii disciplinare; d) comportarea generala in serviciu a salariatului; e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.


Pentru existenta unei abateri disciplinare este necesar ca fapta savarsita de catre salariat sa se rasfranga negativ asupra procesului muncii, prin nesocotirea obligatiei instituita de art. 39 al. 2 lit. b din Codul muncii, respectiv incalcarea obligatiei de a respecta disciplina muncii. In planul raportului juridic de munca, acest fapt se transpune in obligatiile de serviciu asumate prin contractul individual de munca, fisa postului, CCM la nivel de unitate, regulament de ordine interioara, statut de personal, cod deontologic, note/directive interne sau orice alt document prin care se instituie disciplina muncii in functie de specificul activitatii prestate.


A mai retinut instanta ca potrivit art. 252 alin. 2 din Codul muncii, republicat, sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu: a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara; b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat; c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea; d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica; e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata; f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.


Verificand mentiunile care se regasesc in cuprinsul Deciziei nr. 108/21. 04. 2015 prin raportare la aceste dispozitii legale, instanta a constatat ca decizia nu cuprinde elementele prevazute sub sanctiunea nulitatii absolute de art. 252 alin. 2 lit. a, b si c din Codul muncii, republicat, respectiv \"descrierea faptei care constituie abatere disciplinara``, \"precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat``, \"motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile``.


In acest sens, in decizia contestata trebuia descrisa in concret fapta pentru care a fost sanctionat contestatorul, precum si dispozitiile din normele interne ce au fost incalcate, descrierea presupunand mentionarea aspectelor care o individualizeaza: in ce consta, modalitatea in care s-a comis, in raport de care sa se poata verifica atat temeinicia celor retinute in sarcina salariatului, cat si individualizarea corespunzatoare a sanctiunii. Descrierea faptei ce constituie abatere disciplinara, raportat la actul normativ incalcat, este o obligatie imperativa, prin aceasta dandu-i-se posibilitatea salariatului sa se apere impotriva faptei retinute, decizia angajatorului fiind actul care consemneaza pentru ce abatere a fost sanctionat si pe care o contesta.


Potrivit art. 78 din Codul Muncii, republicat si actualizat, concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege este lovita de nulitate absoluta.


Raportand situatia de fapt existenta in cauza la dispozitiile legale care reglementeaza, sub sanctiunea nulitatii absolute, continutul deciziei de concediere, instanta a constatat ca Decizia de concediere nr. 108/21. 04. 2015 este lovita de nulitate absoluta, fiind emisa cu nerespectarea cerintelor de legalitate, prevazute de legiuitor sub sanctiunea nulitatii absolute.


Avand in vedere lipsa descrierii faptei in decizia de concediere si a dispozitiilor din normele interne ce au fost incalcate, instanta nu a putut analiza temeinicia acesteia. De asemenea, din cuprinsul deciziei, nu rezulta daca in cauza este vorba de savarsirea unei abateri disciplinare grave sau abateri repetate potrivit art. 61 lit. a din Codul muncii si care ar fi acestea.


Chiar daca din cele doua procese-verbale de constatare intocmite de intimata s-ar contura o situatie de fapt si s-ar putea individualiza anumite abateri disciplinare, acestea nu pot complini lipsurile deciziei de concediere avand in vedere atat prevederile art. 79 din Codul muncii, cat si nulitatea absoluta de forma a deciziei, pentru nerespectarea unei cerinte de forma ad validitatem, nulitate care, in lipsa unui text in sens contrar, nu se poate acoperi prin confirmare, prin aratarea faptelor abia in fata instantei. Mai mult, in decizia contestata nici nu s-a facut trimitere la cele doua procese-verbale intocmite la data de 19.03.2015, respectiv 10. 04. 2015.


A mai constatat instanta ca si in ceea ce priveste cercetarea disciplinara prealabila, emiterea Deciziei nr. 108/21. 04. 2015 s-a realizat fara a fi respectate cerintele imperative privind desfasurarea cercetarii disciplinare prealabile, prevazute de art. 251 din Codul Muncii, sub sanctiunea nulitatii absolute.


Potrivit art. 251 alin. 1 din Codul Muncii, republicat si actualizat, sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio masura, cu exceptia celei prevazute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile, iar potrivit alin 2, in vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.


Prin actele depuse la dosar, intimata nu a facut dovada convocarii in scris a salariatului potrivit art. 251 din Codul muncii.


Avand in vedere toate considerentele de fapt si de drept prezentate, instanta a anulat Decizia nr. 108/21. 04. 2015 de incetare a contractului individual de munca, emisa de intimata.


Potrivit art. 80 alin 1 din Codul muncii, in cazul in care concedierea a fost efectuata in mod netemeinic sau nelegal, instanta va dispune anularea ei si va obliga angajatorul la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul, iar potrivit alin 3, in cazul in care salariatul nu solicita repunerea in situatia anterioara emiterii actului de concediere, contractul individual de munca va inceta de drept la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti. A constatat instanta ca, in speta, contestatorul B. M. nu a solicitat repunerea in situatia anterioara prin reintegrarea in postul detinut anterior, astfel ca, la ramanerea definitiva a prezentei hotarari, contractul sau individual de munca va inceta de drept .


Fata de acest aspect, avand in vedere dispozitiile art. 80 alin 1 din Codul muncii, instanta a obligat intimata la plata catre contestator a unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatorul, de la data aplicarii sanctiunii privind desfacerea disciplinara a contractului individual de munca si pana la data ramanerii definitive a prezentei hotarari.


In ceea ce priveste solicitarea contestatorului de obligarea a intimatei la plata concediului de odihna aferent perioadei lucrate 01.08.2010 - 21. 04. 2015, instanta a constatat ca aceasta este intemeiata in parte .


In acest sens, instanta a constatat ca din statele de plata aferente anilor 2011 - 2015, depuse la dosar de catre intimata, a rezultat ca din totalul de 100 de zile de concediu la care era indreptatit contestatorul potrivit contractului individual de munca raportat la perioada lucrata, acesta a efectuat un numar de 58 de zile de concediu ( respectiv 22 de zile in anul 2011, 23 de zile in anul 2013, 8 zile in anul 2014 si 5 zile in anul 2015), ramanand un rest de 42 de zile de concediu neefectuat.


Avand in vedere dispozitiile art. 146 alin 3 din Codul muncii, potrivit carora compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca, precum si solutia ce urmeaza data in cauza, instanta a obligat intimata la plata catre contestator a unei despagubiri reprezentand compensarea in bani a unui numar de 42 de zile de concediu neefectuat in perioada 01.08.2010 - 21. 04. 2015.


In ceea ce priveste solicitarea contestatorului de obligare a intimatei la predarea carnetului de munca, instanta a respins-o ca neintemeiata, intrucat din procesul-verbal de predare primire carnete de munca nr. 3443/17. 06. 2011, semnat si de contestator, acesta a primit de la intimata carnetul de munca, nr. xxxxxxx.


Potrivit art. 448 alin 1 pct. 2 Cod procedura civila, art. 274 din Codul muncii, prezenta hotarare este executorie de drept .


Impotriva acestei sentinte a declarat apel parata S. C. ``A. V. D. \" S. R. L. Fratautii N. .


Apelanta arata ca sentinta atacata este netemeinica si nelegala, astfel aducandu-i-se un grav prejudiciu.


Arata ca tribunalul nu a cercetat fondul cauzei, nu s-a pronuntat asupra exceptiei invocata prin intampinare, respectiv exceptia tardivitatii formularii contestatiei.


Apelanta arata ca instanta de fond nu a pus in discutia partilor exceptia invocata, nepronuntandu-se asupra acesteia. Nicaieri in dispozitivul sentintei nu se fac referiri la aceasta exceptie .


De asemenea, apelanta arata ca instanta de fond a incalcat principiul contradictorialitatii. Astfel, conform art. 14 alin. (3) \" partile au obligatia de a expune situatia de fapt la care se refera pretentiile si apararile lor in mod corect si complet, fara a denatura sau omite faptele care le sunt cunoscute. Partile au obligatia de a expune un punct de vedere propriu fata de afirmatiile partii adverse cu privire la imprejurari de fapt relevante in cauza; (4) Partile au dreptul de a discuta si argumenta orice chestiune de fapt sau de drept invocata in cursul procesului de catre orice participant la proces, inclusiv de catre instanta din oficiu; (5) Instanta este obligata, in orice proces, sa supuna discutiei partilor toate cererile, exceptiile si imprejurarile de fapt sau de drept invocate. \"


Aceste dispozitii legale stabilite cu valoare de principiu au fost incalcate in speta de fata.


Termenul in care decizia de concediere putea fi contestata este de 45 de zile potrivit art. 211 lit. a din Legea nr. 62/2011, iar in situatia in care concedierea este dispusa ca sanctiune disciplinara termenul in care decizia putea fi contestata este de 30 de zile calendaristice, conform prevederilor art. 252 alin. 5 si art. 268 alin. 1 lit. b din Codul muncii.


In practica judiciara s-a stabilit ca ``dispozitiile art. 283 alin. (1) lit. a) din Codului Muncii sunt fara echivoc, cererile in vederea solutionarii unui conflict de munca pot fi formulate in 30 de zile de la data la care a fost comunicata decizia unilaterala a angajatorului referitoare la incetare contractului individual de munca . Dispozitiile art. 73 lit. a din Legea nr. nr. 168/1999 se refera tot la momentul comunicarii deciziei de concediere ca fiind acela de la care se calculeaza termenul de 30 de zile`` (decizia nr. 5055/2008 a Curtii de Apel Bucuresti - sectia a VII-a civila si pentru cauze privind conflictele de munca si asigurari sociale).


Potrivit art. 252 alin. 5 din Codul muncii, decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.


De asemenea, conform art. 268 alin. 1 lit. b din Codul muncii, cererile in vederea solutionarii unui conflict de munca pot fi formulate in termen de 30 de zile calendaristice de la data in care s-a comunicat decizia de sanctionare disciplinara.


Fata de data comunicarii deciziei, contestatia a fost inregistrata cu depasirea termenului de 30 de zile mentionat anterior.


Astfel, decizia de incetare a contractului individual de munca nr. 108/21. 04. 2015 i-a fost comunicata contestatorului B. M. la data de 27.03.2015, ( conform scrisorii recomandate, semnata de catre contestatori), ori contestatia a fost formulata la Judecatoria Radauti la data de 15 mai 2015, depasind cu mult termenul legal de formulare a contestatiei de 30 zile .


In acest sens, contestatia formulata de catre contestator trebuia sa fie respinsa ca tardiv formulata, insa instanta de fond nu s-a pronuntat asupra acesteia. Nicaieri in dispozitivul sentintei atacate nu se mentioneaza despre exceptia invocata.


In consecinta, avand in vedere ca instanta de fond nu s-a pronuntat cu privire la exceptia aratata, cauza fiind astfel solutionata fara a se intra in cercetarea fondului, apelanta sustine ca se impune desfiintarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare instantei de fond .


Cu ocazia rejudecarii prima instanta va trebui sa se pronunte cu privire la toate capetele de cerere, exceptiile si apararile invocate de parti, va administra orice alte probe necesare dezlegarii pricinii, urmand sa pronunte o hotarare prin prisma dispozitiilor legale incidente.


Cu privire la fondul cauzei, apelanta sustine ca in mod eronat tribunalul a dispus anularea deciziei de incetare a contractului individual de munca nr. 108/21. 04. 2015. Decizia de incetare a contractului de munca, contrar celor retinute de catre instanta de fond indeplineste conditiile prevazute de Codul muncii.


Apelanta arata ca potrivit art. 61 ``angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului in urmatoarele situatii:


a) in cazul in care salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara``.


Avand in vedere faptul ca, contractul de munca a fost desfacut in baza acestui articol, apelanta sustine ca decizia de concediere a fost emisa cu respectarea dispozitiilor art. 247-252.


Decizia de concediere a fost emisa in scris, a fost motivata in mod corespunzator atat in fapt, cat si in drept, a fost mentionat termenul in care poate fi contestata, precum si instanta la poate fi introdusa aceasta contestatie. Astfel ca nu este dat niciunul dintre motivele pentru care sa se poata solicita anularea acesteia.


Potrivit art. 247 alin. 1 din Codul muncii, angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.


Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.


Apelanta sustine ca sanctiunea disciplinara a fost aplicata contestatorului intrucat acesta a savarsit cu vinovatie o fapta in legatura cu munca, s-au incalcat de catre salariat contractul individual de munca .


Acesta nu si-a respectat contractul de munca, nu s-a prezentat la munca in mod nejustificat, fara sa fie invoit, sau fara sa anunte in prealabil, pentru a i se asigura inlocuirea .


De asemenea, apelanta sustine ca acesta nu si-a justificat in niciun fel absenta de la locul de munca, si incercandu-se sa se ia legatura telefonic cu fostul angajat, acesta nu le-a raspuns. Totodata, arata ca intimatului i s-a trimis si o notificate de prezentare la locul de munca in care i s-a mentionat ora si data la care trebuia sa se prezinte, scrisoare care i-a fost trimisa recomandat, cu confirmare de primire (nr. 97/20,03. 2015, primita de catre contestator la data de 21.03.2015, ocazie cu care a fost intocmit procesul verbal nr. 96/19.03.2015. La data la care a fost notificat contestatorul, acesta nu s-a prezentat, luand legatura doar telefonic, spunand ca lucreaza in alta parte (evident fara forme legale), si ca nu se poate prezenta la ora stabilita in notificare . Totodata, acesta a refuzat sa se intoarca la munca precizand ca nu are nevoie de acest loc de munca .


Apelanta precizeaza ca anterior emiterii deciziei de desfacere a contractului de munca, a fost efectuata cercetare disciplinara prealabila, conform art. 63 alin. 1 Codul muncii. In acest sens au fost intocmite procesele verbale de constatare, precum si notificarea adresata fostului angajat, astfel fiind indeplinite conditiile plivind cercetarea disciplinara prealabila.


De asemenea, apelanta sustine ca fapta descrisa este o abatere disciplinara, savarsita de intimat . Fapta acestuia se rasfrange negativ asupra procesului muncii, prin nesocotirea obligatiei instituita de art. 39 alin. 2 lit. b din Codul muncii, respectiv incalcarea obligatiei de a respecta disciplina muncii. In planul raportului juridic de munca, acest fapt se transpune in obligatiile de serviciu asumate prin contractul individual de munca, fisa postului, regulament de ordine interioara.


Apelanta sustine ca intimatul nu si-a respectat obligatiile contractuale si a nesocotit indatoririle ce ii reveneau in calitate de angajat al societatii. Din cauza neindeplinirii obligatiilor sale de munca, avand si ceilalti angajati de suferit precum si societatea, intrucat utilajul pe care lucra acesta nu a livrat comenzile la timp, situatie care a determinat desfacerea contractului de munca al acestuia pentru a se putea angaja o alta persoana pe postul detinut de intimat .


Apelanta solicita a se retine ca decizia de desfacere a contractului de munca indeplineste conditiile prevazute de art. 252 alin. 2 Codul muncii si ca anterior emiterii acesteia s-a efectuat cercetarea disciplinara prealabila.


Avand in vedere aceste considerente, apelanta solicita admiterea apelului, desfiintarea sentintei si, in rejudecare, admiterea exceptiei tardivitatii formularii contestatiei si pe fond, respingerea actiunii.


In dovedirea celor prezentate, apelanta solicita administrarea probei cu inscrisuri si cu martorii L. A. si B. M. -G. cu care sa dovedeasca ca s-a efectuat cercetarea disciplinara prealabila si ca intimatul a fost notificat de mai multe ori pentru a se prezenta la locul de munca;


In drept, apelul a fost intemeiat pe disp. art. 470 C. pr. civ.


Intimatul a depus la dosar intampinare prin care a solicitat respingerea apelului, ca nefondat, cu cheltuieli de judecata .


Verificand, in limitele motivelor de apel, conform art. 477, art. 479 alin. 1 N. C. pr. civ., stabilirea situatiei de fapt si aplicarea de catre prima instanta a dispozitiilor legale incidente in cauza, Curtea retine urmatoarele:


Contrar sustinerilor apelantei exceptia tardivitatii a fost solutionata de instanta la termenul de judecata din data de 21.09.2015, in lipsa partilor in conditiile in care reclamantul ceruse judecarea cauzei in lipsa (fila 11 ds. fd. ).


Potrivit art. 248 alin. 1 si 5 C. procedura civ. instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura, precum si asupra celor de fond care fac inutila, in tot sau in parte, administrarea de probe ori, dupa caz, cercetarea in fond a cauzei iar incheierea prin care s-a respins exceptia, precum si cea prin care, dupa admiterea exceptiei, instanta a ramas in continuare investita pot fi atacate numai odata cu fondul, daca legea nu dispune altfel.


Exceptia tardivitatii actiunii fiind o exceptie de procedura trebuia solutionata cu prioritate de catre instanta, prin incheiere interlocutorie, astfel cum prevad dispozitiile legale citate, prin urmare criticile apelantei potrivit carora solutia cu privire la aceasta exceptie trebuia sa se regaseasca in dispozitivul sentintei nu sunt intemeiate.


Curtea nu poate retine ca prima instanta a incalcat principiul contradictorialitatii reglementat de art. 14 C. procedura civ. Parata apelanta a invocat exceptia tardivitatii actiunii prin intampinare si a motivat-o prin concluziile scrise depuse la data de 01.09.2015 (filele 9-10 ds. fd. ). Faptul ca partile nu au fost prezente la termenul de judecata din 21.09.2015 pentru a-si expune si oral argumentele, nu constituie un motiv pentru ca instanta sa nu se pronunte pe exceptie, atat timp cat una din parti a cerut judecarea cauzei in lipsa . D. daca niciuna din parti nu cere judecarea cauzei in lipsa, instanta nu se poate pronunta asupra cererilor partilor si eventualelor exceptii, ci trebuie sa dispuna suspendarea judecarii cauzei in temeiul art. 411 alin. 1 pct. 2 C. procedura civ., insa nu este cazul in speta de fata.


Pe de alta parte, conform art. 10 alin. 1 C. procedura civ. partile au obligatia sa indeplineasca actele de procedura in conditiile, ordinea si termenele stabilite de lege sau de judecator, sa-si probeze pretentiile si apararile, sa contribuie la desfasurarea fara intarziere a procesului, urmarind, tot astfel, finalizarea acestuia. Apelanta nu isi poate invoca in apel propria culpa, faptul ca nu s-a prezentat la termen pentru a-si sustine si oral apararile in cauza, nefiind depusa vreo cerere de amanare pentru termenul mentionat.


Curtea apreciaza ca exceptia tardivitatii a fost corect respinsa de prima instanta in conditiile in care nu s-a facut dovada comunicarii deciziei de concediere si oricum, astfel cum a observat si prima instanta, decizia a fost emisa la data de 21. 04. 2015 iar cererea de chemare in judecata a fost inregistrata pe rolul instantei la data de 15. 05. 2015, deci termenul de contestare de 30 de zile de la comunicare, reglementat de 252 alin. 5 si 268 alin. 1 lit. a din Codul muncii, nu este depasit.


Pe fondul cauzei Curtea retine ca potrivit art. 252 al. 2 din Codul muncii sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizia de sanctionare se cuprind in mod obligatoriu:


a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;


b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de munca aplicabil, care au fost incalcate de salariat;


c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 267 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea;


d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;


e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;


f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.


Din examinarea deciziei contestate Tribunalul a retinut in mod corect ca aceasta a fost emisa cu incalcarea prevederilor citate, lipsind o mentiuni obligatorii din continutul sau.


Astfel, in primul rand se observa ca in decizie, contrar sustinerilor apelantei, nu este descrisa fapta ce constituie abatere disciplinara. Prin \"descriere`` nu se poate intelege, in nici un caz, enumerare sau enuntare, ci prezentarea explicita a acelor aspecte care pot duce la concluzia ca fapta salariatului reprezinta o incalcare de catre acesta a normelor de disciplina muncii savarsita in legatura cu munca sa. Din descrierea faptei trebuie sa rezulte in mod concret in ce a constat actiunea sau inactiunea savarsita cu vinovatie de salariat, data sau datele la care a fost savarsita abaterea disciplinara, in caz contrar se aduce atingere dreptului la aparare al salariatului iar instanta este pusa in imposibilitatea de a realiza controlul sub toate aspectele asupra sanctiunii dispuse. In Decizia de sanctionare nr. 108/21. 04. 2015 nu este indicata fapta care ar constitui abatere disciplinara. Parata apelanta sustine ca salariatul ar fi lipsit nemotivat de la serviciu, insa in decizia de concediere nu se mentioneaza o astfel de fapta . In legatura cu aceste aspecte sunt de retinut si prevederile art. 77 din Codul muncii potrivit caruia in caz de conflict de munca angajatorul nu poate invoca in fata instantei alte motive de fapt sau de drept decat cele precizate in decizia de concediere .


In conformitate cu dispozitiile art. 252 alin. 2 lit. b din Codul muncii, sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizia de concediere angajatorul trebuia sa consemneze in mod obligatoriu precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat . Cum, in speta, aceasta dispozitie nu a fost respectata, in mod corect s-a retinut de catre prima instanta ca decizia contestata este lovita de nulitate absoluta.


Decizia contestata nu sunt cuprinde nici motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 267 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea.


Conform art. 251 al. 1, 2 din Codul muncii ``sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o masura, cu exceptia celei prevazute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile. In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii. Din analiza inscrisurilor depuse la dosar de parata apelanta se constata ca reclamantul nu a fost convocat pentru efectuarea cercetarii disciplinare, sanctiunea fiind nulitatea absoluta a deciziei de concediere, astfel cum in mod corect a stabilit prima instanta. Procesul verbal de constatare (fila 23 ds. fd. ) nu face dovada comunicarii convocarii catre salariat, fie personal, fie prin posta. Aceasta dovada a comunicarii nu se poate face cu martori, astfel cum a solicitat apelanta, ci doar in modalitatile aratate, fie prin semnatura salariatului de luare la cunostinta pe convocare, fie prin dovada de comunicare cu confirmare de primire, pentru a se face dovada certa a comunicarii catre salariat . Adeverinta eliberata de Oficiul Postal Fratauti (fila 51 ds. apel) in care se mentioneaza ca in data de 27.03.2015 ar fi fost predata o confirmare de primire administratorului societatii parate nu are relevanta, neavand datele necesare pentru a se verifica daca s-a facut comunicarea convocarii catre reclamant.


Atat timp cat se constata ca decizia de sanctionare este lovita de nulitate absoluta, nu mai au relevanta si nu se pot analiza daca sunt indeplinite sau nu conditiile pentru a se retine o abatere disciplinara, criticile paratului apelant pe fondul cauzei neputand fi retinute. Curtea are in vedere ca instanta nu se poate pronunta cu privire la temeinicia deciziei de sanctionare,in lipsa descrierii faptei, acesta fiind tocmai motivul pentru care legiuitorul a sanctionat cu nulitatea absoluta lipsa acestui element din decizia de sanctionare.


Pentru toate aceste considerente, retinand ca motivele de apel nu sunt intemeiate, in baza art. 480 alin. 1 N. C. pr. civ., Curtea va respinge apelul ca nefondat.


In temeiul art. 453 alin. 1 din N. C. pr. civ., Curtea va obliga apelanta sa plateasca intimatului suma de 150 lei cu titlu de cheltuieli de judecata constand in onorariu avocat (chitanta f. 19 ds. apel).


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII,


D E C I D E:


Respinge, ca nefondat, apelul declarat de S. C. A. V. D. \"S. R. L. Fratautii N., cu sediul in localitatea Fratautii N. nr. 1214, judetul Suceava, CF RO26869148, inregistrata in Registrul Comertului cu nr. JXXXXXXXXXXX, reprezentata de catre Cabinet Avocat \"R. O. `` cu sediul in municipiul Radauti, . 62, jude. Suceava, impotriva sentintei civile nr. 1613 din 3.11.2015 pronuntata de Tribunalul Suceava, Sectia I civila, intimat fiind reclamantul B. M.


Obliga apelanta la plata catre intimat a sumei de 150 lei reprezentand cheltuieli de judecata .


Definitiva.


Pronuntata in sedinta publica din 12 aprilie 2016.
Pronuntata de: Curtea de Apel Suceava, Sectia I Civila, Decizia nr. 396 din data de 12 aprilie 2016


Citeşte mai multe despre:    cercetare disciplinara    incetarea contractului de munca    abatere disciplinara    descrierea faptei care constituie abatere disciplinara    convocare la cercetare disciplinara
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Conflict de competenta functionala intre sectiile instantei. Actiune introdusa de personalul silvic. Determinarea naturii juridice a actelor contestate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Sentinta civila nr. 8/3.03.2020

Decizie de sanctionare disciplinara. Caracterul restrictiv al dispozitiilor inscrise Codul muncii. Analiza elementelor constitutive ale abaterii disciplinare prin raportare la prevederile actului emis de angajator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 40/06.02.2020

Contestatie impotriva deciziei de concediere; nulitatea absoluta a deciziei de concediere; continutul deciziei de sanctionare; nemotivare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 429/13.10.2020

Incetarea contractului de munca din initiativa angajatului. Nedatorare a cheltuielilor privind cursurile de perfectionare profesionala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau Sectia I Civila - Decizia civila nr. 501 din 24 iunie 2019

Detasarea unui salariat fara acordul acestuia
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau Sectia I Civila- Decizia civila nr. 470 din 12 iunie 2019

Mobbing-ul este considerat un fenomen la granita cu discriminarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad - Sentinta civila nr. 571 din data de 08 septembrie 2020

Afirmatii defaimatoare. Depasirea limitelor dreptului la libera exprimare. Despagubiri morale
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 246 din 30 ianuarie 2020

Dovedirea faptei ce reprezinta abatere disciplinara. Sarcina probei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizie civila nr. 1343/07.03.2019

Daunele morale in litigiile de munca. Salariatul trebuie sa faca dovada unor consecinte negative pe plan social si psihic, argumentarea acestora nefiind suficienta.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 255/2014 din 07.03.2014Articole Juridice

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XIII) - Incetarea contractului de munca temporara
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Incetarea contractului de munca temporara. Concedierea salariatului temporar
Sursa: MCP Cabinet avocati