Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Plata salariului reprezinta o obligatie principala a angajatorului

Plata salariului reprezinta o obligatie principala a angajatorului

  Publicat: 21 Apr 2021       885 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Pe rol judecarea cauzei Litigii de munca privind pe reclamantul a. M. si pe parat S.C. a. P.S.R.L., avand ca obiect drepturi banesti.

Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Desemneaza perioadele de cotizare, de angajare sau de activitate independenta, in masura in care acestea sunt definite sau recunoscute ca perioade de asigurare de catre legislatia in baza careia au fost realizate sau sunt considerate realizate,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Sunt acele mijloace prin care se constata elementele de fapt ce pot servi ca proba, inscrisurile, depozitiile martorilor, marturisirea, cercetarea la fata locului si expertiza.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Moment al procesului, care marcheaza terminarea discutiilor contradictorii ale partilor, intrucat constituie un moment de referinta
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Legea 10 din 2001. Este orice titlu de valoare nominala emis de Ministerul Finantelor Publice pâna la data prezentei legi, neutilizat de catre detinator sau dobânditorul subsecvent
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Aparatorul reclamantului solicita admiterea actiunii, plata drepturilor salariale pentru perioada mentionata, actualizata cu indicele de inflatie la momentul platii efective, avand in vedere ca reclamantul a avut calitatea de angajat al societatii si a prestat activitate, insa nu a fost remunerat, s-a intocmit stat de salariu, dar nu a fost semnat si nici nu s-au virat banii in co nt, cu cheltuieli de judecata .


INSTANTA


Asupra cauzei de fata, constata:


Prin cererea inregistrata la aceasta instanta la data de 06.02.2019, reclamantii G.G., a. M., B.D., B.C.C., C.D.C., C.LU C.STEFANITA, C.V.C., L.E., FILISOIU I., G.M., HOLMAGIU a. C., MAHMUDOV I., N.C.M., O.N., P.L.V., P.I., RUSCA M. a. , S.N.V., S. a. , C.I., U.C., PAPARA N. au chemat in judecata paratul S.C. a. P.S.R.L., solicitand instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa dispuna obligarea acesteia la plata drepturilor salariale rest ante, sume actualizate cu indicele de inflatie pina la momentul platii efectiv si cheltuieli de judecata .


Instanta prin incheierea din 9 mai 2019 in vederea unei mai bune administrari a actului de justitie, avand in vedere numarul mare de reclamanti, pretentiile si raporturile juridice diferite, a disjuns cauza si a dispus formarea unor dosare separate pentru fiecare reclamant in prezentul dosar fiind doar reclamantul a. M.


In motivare, reclamantul a aratat ca a fost angajatul paratei, avand func tia de agent securitate la punctul de lucru din C.- Electroputere Mall.


Reclamantul a mentionat ca a lucrat pentru parata in luna septembrie 2018 aceasta refuza sa-i acorde drepturile salariale aferentei acestei perioade .


Mai arata reclamantul ca a notificat parata privind achitarea acestor drepturi salariale dar, pina in prezent nu a primit nici un raspuns.


In drept, cererea a fost intemeiata pe disp. art. 39 alin (1) lit. a) si art. 40 alin (2) din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro).


Reclamantul a solicitat incuviinta rea probei cu inscrisuri si interogatoriul paratei si a depus, in copii conforme cu originalul, cartea de identitate, contractul individual de munca .


Legal citata, parata nu a depus intampinare.


La data de 9.05.2019, instanta a incuviintat pentru reclamant proba cu inscrisurile depuse la dosar, si a dispus emiterea unei adrese catre parata cu solicitarea sa depuna copiile foilor colective de prezenta, statelor de plata, dovada platii salariului reclamantului pentru perioada mentionata in actiune .


Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:


Reclamantul a. M. a avut calitatea de angajat al societatii parate in baza contractului individual de munca nr. 1653/22.08.2018 si actul aditional nr. 2/25.05.2018 (filele 10, 15), in functia de agent securitate, cu un salariu lunar brut de 1 680 lei.


Obligatia principala a angajatorului este de a plati salariul, ce reprezinta contraprestatia pentru munca indeplinita de salariat in baza contractului individual de munca, conf. art. 159 d in Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro). Potrivit art. 166 alin. 1 CM, s alariul se plateste in bani cel putin o data pe luna, la data stabilita in contractul individual de munca, in contractul colectiv de munca aplicabil sau in regulamentul intern, dupa caz, iar conform art. 166 alin. 4 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune interese pentru reparare prejudiciului produs salariatului.


Potrivit art. 167 alin. 1 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), salariul se plateste direct titularului sau persoanei imputernicite de acesta, dispozitii din care rezulta ca proba platii salariului, desi reprezinta un fapt juridic, nu poate fi facuta cu mijloacele de proba ingaduite de dreptul comun, reprezent at de Codul Civil, valabile pentru oricare alte fapte juridice, regimul probator fiind restrans exclusiv la state de plata ori alte documente din care sa rezulte ca salariatului i s-au inmanat sumele de bani cu titlu de salariu .


Astfel, plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit, iar statele de plata si celelalte documente justificative se pastreaza si se arhiveaza de catre angajator in aceleasi conditii si termene ca in cazul actelor contabile, conform legii, in conditiile art. 168 alin. 1 si 2 C. M.


In cauza, Tribunalul constata ca, desi s-a emis adresa catre parata pentru a depune la dosar inscrisurile care sa probeze achitarea integrala a drepturilor salariale cuvenite reclamantului, nu s-a facut o dovada in acest sens, desi sarcina probei in litigiile de munca revine angajatorului, conf. art. 272 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro).


Prin urmare, avand in vedere si dispozitiile art. 272 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), in conformitate cu care sarcina probei in conflictele de munca revine angajatorului, acesta fiind obligat sa depuna dovezile in apararea sa pana la prima zi de infatisare, instanta va obliga parata sa-i plateasca reclamantului, in baza dispozitiilor legale mentionate anterior, drepturile salariale aferente lunii septembrie 2018.


Fata de aceste considerente, instanta va admite cererea si va obliga parata sa plateasca reclamantului salariul restant aferent lunii septembrie 2018, suma actu alizata cu indicele de inflatie pana la momentul platii efective.


De asemenea, c ererea reclamantului de acordare a cheltuielilor de judecata va fi admisa, in baza art. 453 c. p. c., reclamantul facand dovada existentei acestor cheltuieli si a intinderii lor, pana la inchiderea dezbaterilor asupra fondului, asa cum rezulta din chitanta nr. 10 9/17.05.2019 si va fi obligata astfel parata sa- i plateasca suma de 2 00 lei, cu acest titlu .


Opinia asistentilor judiciari este conforma cu hotararea si considerentele pr ezente.


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Admite actiunea formulata de reclamantul a. M., CNP 1 x, cu domiciliul procedural ales la avocat (vezi www.MCP-Avocati.ro) M.P., cu sediul in mun. C., nr. 6, jud. D., in contradictoriu cu parata S.C. a. P.S.R.L., cu sediul in mun. Bucuresti, .1, sector 6 si punct de lucru in mun. Bucuresti, 8, sector 2, av and ca obiect drepturi banesti.


Obliga parata sa achite reclamantului salariul aferent lunii septembrie 2018, suma actualizata cu indicele de inflatie pana la momentul platii efective.


Obliga parata catre reclamant la plata sumei de 200 lei cheltuieli de j udecata reprezentand onorariu avocat.


Cu apel in 10 zile de la comunicare .


Cererea de declarare a apelului se va depune la Tribunalul D.
Pronuntata de: Tribunalul Dolj - Sentinta civila nr. 1483/2019


Citeşte mai multe despre:    drepturi salariale    indice de inflatie    daune interese    state de plata
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

In procedura validarii popririi debitorul poprit poate invoca orice imprejurare ulterioara obtinerii titlului de natura sa anihileze creanta fara a fi necesar intotdeauna sa formuleze o contestatie la propriu
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 295/R din 19.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Refuzul angajatorului de a-i elibera adeverinta fostului salariat timp de 2 ani
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 132/15.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Lamurirea dispozitivului hotararii judecatoresti. Limitele judecatii. Neclaritatea dispozitivului. Drepturi salariale. Notiunea de „spor”. Modalitatea de stabilire si de plata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 442/24.06.2020

Functionari publici. Drepturi salariale functionari. Revocarea pentru viitor a efectelor unui act administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Inlaturare pentru trecut a efectelor actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 628/30.07.2020

Decizie de sanctionare disciplinara. Caracterul restrictiv al dispozitiilor inscrise Codul muncii. Analiza elementelor constitutive ale abaterii disciplinare prin raportare la prevederile actului emis de angajator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 40/06.02.2020

Litigii de munca, modificare program de lucru, lipsa acordului angajatului, prerogativa angajatorului in organizarea muncii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 214/30.06.2020

Prescriptia dreptului la actiune; dreptul de acces la instanta, componenta a dreptului la proces echitabil
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 431/13.10.2020Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (V) – Legea Kurzarbeit (a somajului tehnic). Avantaje si lipsuri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Drepturi salariale neplatite de angajatorul aflat in insolventa. Fondul de garantare a creantelor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu