Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Normele metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetatorii din tari terte in scopul desfasurarii in Romania de activitati de cercetare-dezvoltare-inovare

Normele metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetatorii din tari terte in scopul desfasurarii in Romania de activitati de cercetare-dezvoltare-inovare

  Publicat: 12 Jan 2019       2415 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Normele metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetatorii din tari terte in scopul desfasurarii in Romania de activitati de cercetare-dezvoltare-inovare, din 05.12.2018
Aprobate prin Ordinul nr. 1006/2018 emis de Ministerul Cercetarii si Inovarii

Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Prima treapta in cadrul metodei de cunoastere a contabilitatii si cel mai reprezentativ procedeu prin care se infaptuieste principiul dublei reprezentari
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
A fost promulgat la 11.09.1865
Europa "cu geometrie variabila" este termenul utilizat pentru a descrie o metoda de integrare diferentiata, care tine seama de diferentele ireconciliabile care exista in interiorul structurii de integrare, si care face posibila, prin urmare, o separare permanenta intre un grup de state membre si un numar de unitati de integrare mai putin dezvoltate.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

Articolul 1
Domeniul de aplicare

Prezentele norme metodologice stabilesc procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetatorii din tari terte in scopul desfasurarii in Romania de activitati de cercetare- dezvoltare-inovare pentru o perioada mai mare de 90 de zile, in vederea acordarii vizei de lunga sedere pentru activitati de cercetare stiintifica si prelungirii dreptului de sedere temporara pentru realizarea unui proiect de cercetare, in conformitate cu prevederile legislatiei de transpunere a Directivei (UE) 2016/801 privind conditiile de intrare si de sedere a resortisantilor tarilor terte pentru cercetare, studii, formare profesionala, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educationale si munca au pair, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 132 din 21 mai 2016.

Articolul 2
Dispozitii generale

In sensul prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) tara terta inseamna orice tara care nu este membra a Uniunii Europene sau parte a Spatiului Economic European;
b) cercetare-dezvoltare-inovare inseamna principalele activitati creatoare si generatoare de progres economic si social, cuprinzand cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, definite conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) unitate de cercetare-dezvoltare autorizata inseamna un organism de drept public sau privat care desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare-inovare, in conformitate cu legislatia nationala, si care indeplineste conditiile de autorizare prevazute in prezentele norme metodologice;
d) cercetator este definit conform art. 2 lit. o) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) entitate-gazda este definita conform art. 2 lit. o2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 3
Autorizarea unitatilor de cercetare-dezvoltare

(1) O unitate de cercetare-dezvoltare care doreste sa primeasca un cercetator dintr-o tara terta in scopul desfasurarii in Romania de activitati de cercetare-dezvoltare-inovare pe o perioada mai mare de 90 de zile trebuie sa fie evaluata in acest scop de catre Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare si autorizata de catre Ministerul Cercetarii si Inovarii.
(2) Pentru a fi evaluata si ulterior autorizata in sensul Directivei (UE) 2016/801 si al prezentelor norme metodologice, o unitate de cercetare-dezvoltare trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa depuna cererea de autorizare, conform formularului prezentat in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele norme metodologice, la Secretariatul Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare;
b) sa prezinte impreuna cu cererea de autorizare copii dupa actul de infiintare, ultimul bilant si statut;
c) sa faca dovada desfasurarii de activitati de cercetare prin prezentarea in copie a cel putin unui contract de cercetare incheiat anterior solicitarii, anexata la cererea de autorizare.
(3) Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare comunica Ministerului Cercetarii si Inovarii hotararea sa privind evaluarea unitatii de cercetare-dezvoltare (aviz consultativ, refuzul motivat al avizarii, respectiv abtinere), in termen de 30 de zile de la depunerea cererii de autorizare la Secretariatul Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare.
(4) Autorizarea unitatii de cercetare-dezvoltare se acorda de catre Ministerul Cercetarii si Inovarii pe o perioada de 5 ani, conform formularului prezentat in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
(5) Ministerul Cercetarii si Inovarii publica si actualizeaza pe pagina sa de internet, la adresa www.research.gov.ro, lista unitatilor de cercetare-dezvoltare autorizate in sensul prezentelor norme metodologice.

Articolul 4
Acordul de primire

(1) Acordul de primire precizeaza relatia juridica intre unitatea de cercetare-dezvoltare si cercetator, conform formularului prezentat in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentele norme metodologice. Conditiile de munca ale cercetatorului urmeaza a fi stabilite ulterior de catre parti, tinand cont de prevederile Cartei europene a cercetatorilor si ale Codului de conduita pentru recrutarea cercetatorilor1.
1 Carta europeana a cercetatorilor si Codul de conduita pentru recrutarea cercetatorilor: https://euraxess.ec.europa .eu/jobs.charter
(2) Cercetatorului dintr-o tara terta admis sa desfasoare activitati de cercetare-dezvoltare-inovare in alt stat membru in conditiile Directivei (UE) 2016/801 i se va permite sa desfasoare o parte din activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare pe teritoriul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 671 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
a) daca este titular al unui permis de sedere in scop de cercetare stiintifica sau al unei vize de lunga sedere in scop de cercetare stiintifica, valabile, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra si ramane pe teritoriul Romaniei pentru a desfasura activitati de cercetare pentru o perioada de pana la 180 de zile (mobilitate pe termen scurt), in orice perioada de 360 de zile, fara obligativitatea obtinerii unei vize de lunga sedere, in baza unui acord de primire incheiat cu entitatea-gazda din Romania si avizat de catre Ministerul Cercetarii si Inovarii;
b) pentru a desfasura activitati de cercetare stiintifica pentru o perioada mai mare de 180 de zile (mobilitate pe termen lung), daca este titular al unui permis de sedere in scop de cercetare stiintifica sau al unei vize de lunga sedere in scop de cercetare stiintifica, valabile, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra si solicita prelungirea dreptului de sedere pe teritoriul Romaniei, fara obligativitatea obtinerii unei vize de lunga sedere, in baza acordului de primire incheiat cu unitatea de cercetare-dezvoltare din Romania si avizat de catre Ministerul Cercetarii si Inovarii.
(3) Unitatea de cercetare-dezvoltare autorizata va informa cu promptitudine Ministerul Cercetarii si Inovarii in legatura cu orice impediment privind implementarea acordului de primire.

Articolul 5
Procedura de avizare a acordului de primire

(1) Unitatea de cercetare-dezvoltare autorizata in sensul prezentelor norme metodologice depune la registratura Ministerului Cercetarii si Inovarii acordul de primire, in trei exemplare, toate avand valoare de original.
(2) Avizul Ministerului Cercetarii si Inovarii se va acorda pe formularul "Acord de primire" de catre directorul directiei responsabile cu politicile si programele nationale de cercetare- dezvoltare sau, dupa caz, de catre directorul general al Directiei generale organismul intermediar pentru cercetare, in functie de sursa de finantare a proiectului de cercetare.
(3) Avizul se acorda in termen de maximum 30 de zile de la solicitarea unitatilor de cercetare-dezvoltare autorizate, cu indeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute in art. 48 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 6
Incetarea acordului de primire

(1) Acordul de primire inceteaza in mod automat in cazul in care cercetatorul nu este admis sau in cazul in care relatia juridica dintre cercetator si unitatea de cercetare-dezvoltare autorizata inceteaza.
(2) In termen de doua luni de la data expirarii acordului de primire, unitatea de cercetare-dezvoltare va transmite Ministerului Cercetarii si Inovarii confirmarea faptului ca activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare a fost efectuata.
(3) In situatia in care, din motive intemeiate, acordul de primire isi inceteaza valabilitatea inainte de finalizarea proiectului, unitatea de cercetare-dezvoltare este obligata in termen de o luna sa notifice acest fapt Ministerului Cercetarii si Inovarii.

Articolul 7
Conditii de refuz si de retragere

A. In cazul autorizarii unitatii de cercetare-dezvoltare
(1) Autorizarea sau reinnoirea autorizarii unitatii de cercetare- dezvoltare, dupa caz, este refuzata in urmatoarele situatii:

Afişează Normele metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetatorii din tari terte in scopul desfasurarii in Romania de activitati de cercetare-dezvoltare-inovare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Detasare    Cercetare    Mobilitate

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Efectuarea cercetarii disciplinare in lipsa salariatului care nu a fost legal citat. Incalcare drept la aparare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau – Sectia I Civila - Decizia civila nr. 481 din 14 iunie 2019

Detasarea unui salariat fara acordul acestuia
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau – Sectia I Civila- Decizia civila nr. 470 din 12 iunie 2019

CEDO: Gafiuc impotriva Romaniei. Libertatea de a primi informatii
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Competenta este atrasa de obiect, iar nu de catre partile atrase in proces de catre reclamant sau de catre natura drepturilor care se pot naste ulterior in patrimoniul reclamantului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta civila nr. 14 din data de 10 ianuarie 2020

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului prin sanctionarea contraventionala a salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul SIBIU – Sentinta nr. 462/21.09.2020

Caracterul inform al deciziei de sanctionare disciplinara. Lipsa individualizarii sanctiunii aplicate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 489/2019

Constituie abuz de drept anularea deciziei de concediere pe motiv ca salariatul se afla in concediu medical. Necomunicarea dovezii concediului medical
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2342/2020

Omisiunea inscrierii in concret a motivelor de fapt si de drept. Nulitatea absoluta a deciziei de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3581/2019

Convocarea nelegala a salariatului la cercetarea disciplinara atrage nulitatea deciziei de sanctionare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2834 din 27.05.2019Articole Juridice

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Libera prestare a serviciilor si a celor ale lucratorilor lor detasati intr-un stat membru gazda. Respectarea conditii de concurenta echitabile intre Statele UE
Sursa: EuroAvocatura.ro

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

OPINIE privind directiva europeana prin care se consolideaza drepturile lucratorilor detasati
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contractul de munca si lucratorul “au pair”
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati