Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre ANAF

Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre ANAF

  Publicat: 06 Jun 2019       2503 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 457 din 06.06.2019.

Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Solutie dispusa de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Fapta de a face, de a comite. Vezi si Fapt omisiv.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
A fost promulgat la 11.09.1865
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Confirmare intr-o anumita functie
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:

c) in baza hotararilor judecatoresti definitive;
d) ofertantul agreat are o colaborare defectuoasa cu organele fiscale;
e) se incadreaza in prevederile alin. (16) si (17).
(10) Prin colaborare defectuoasa cu organele fiscale se inteleg acele masuri vadit nelegale luate de ofertant, confirmate definitiv printr-o hotarare judecatoreasca si care au dus la defavorizarea/prejudicierea organului fiscal in cadrul derularii unei proceduri de insolventa, intocmind in acest sens la nivelul structurii juridice care instrumenteaza cauza un referat, indicandu-se in mod expres motivele care sustin o astfel de masura .
(11) Referatul, insotit de hotararea judecatoreasca definitiva, se comunica Comisiei de agreare de catre organul fiscal central, in cel mult 30 de zile de la data ramanerii definitive a solutiei instantei competente.
(12) Comisia de agreare, pe baza documentelor prevazute la alin. (11), modifica decizia privind rezultatul procedurii de agreare, in sensul eliminarii ofertantilor care au avut o colaborare defectuoasa cu organele fiscale, din Lista practicienilor in insolventa agreati, comunicandu-se practicienilor in cauza acest fapt .
(13) Prevederile alin. (5) - (8) se aplica in mod corespunzator in ceea ce priveste decizia de modificare si/sau completare a deciziei privind rezultatul procedurii de agreare.
(14) Practicienii in insolventa agreati de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala care, dupa data agrearii, isi schimba denumirea si/sau forma de organizare sunt considerati agreati de catre comisiile de selectie pana la actualizarea listei. UNPIR comunica, de indata, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala informatii cu privire la aceste schimbari intervenite asupra practicienilor in insolventa, inclusiv lista formelor de organizare radiate sau practicienii in insolventa sanctionati disciplinar, in baza carora Comisia de agreare actualizeaza lista practicienilor in insolventa agreati, prin modificarea deciziei privind rezultatul procedurii de agreare.
(15) Trimestrial, pentru practicienii in insolventa agreati, Comisia de agreare verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 4 alin. (2) lit. b) si c), pana la data de 15 a lunii urmatoare expirarii fiecarui trimestru. In situatia in care nu sunt indeplinite aceste conditii, Comisia de agreare modifica decizia privind rezultatul procedurii de agreare, in mod corespunzator.
(16) Practicienii in insolventa cuprinsi in lista celor descalificati/respinsi, precum si orice alti practicieni care nu au depus oferte la procedurile anterioare pot depune la Registratura generala a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala noi documentatii care sa respecte conditiile prevazute la art. 4, pana la termenul prevazut la alin. (15).
(17) Pentru practicienii in insolventa prevazuti la alin. (15) si (16), Comisia de agreare actualizeaza in mod corespunzator listele prevazute la alin. (4) si emite decizia de modificare a deciziei privind rezultatul procedurii de agreare. Prevederile alin. (7) se aplica in mod corespunzator.

CAPITOLUL III
Procedura de selectie a practicienilor in insolventa agreati pentru sustinerea desemnarii acestora in procedurile de insolventa deschise pentru contribuabilii pe care ii administreaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile sale teritoriale

ARTICOLUL 7
Competenta comisiilor
(1) Procedura de selectie a practicienilor in insolventa agreati prevazuta de prezentul capitol se aplica de comisiile de selectie constituite in conformitate cu prevederile prezentului ordin .
(2) Pentru contribuabilii care inregistreaza creante in cuantum mai mare de 5.000.000 lei inclusiv, selectia practicienilor care urmeaza a fi propusi judecatorului-sindic de catre organul fiscal central se efectueaza de catre comisia de selectie constituita la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(3) Pentru contribuabilii care inregistreaza creante in cuantum de pana la 5.000.000 lei, selectia practicienilor care urmeaza a fi propusi judecatorului-sindic de catre organul fiscal se efectueaza de catre comisiile de selectie constituite in conditiile prevazute de art. 2 alin. (4).
(4) Punctajele vor fi acordate de comisiile de selectie conform anexei nr. 8 la prezentul ordin .

ARTICOLUL 8
Demararea procedurii de selectie
(1) Ori de cate ori se pune problema propunerii sau a sustinerii/desemnarii unui practician de catre organele fiscale, comisiile efectueaza selectia pentru desemnarea practicianului in insolventa la solicitarea scrisa a organului fiscal care are calitatea de creditor fiscal. Solicitarea va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
a) denumirea debitorului, datele de identificare ale acestuia, respectiv domiciliul fiscal si codul de identificare fiscala;
b) categoria din care face parte debitorul;
c) cuantumul total al obligatiilor fiscale/bugetare inregistrate de debitor, din care obligatii fiscale/bugetare principale si accesorii, cifra de afaceri, numarul de salariati;
d) confirmarea faptului ca debitorul nu se incadreaza in prevederile alin. (2) lit. c) si d).
(2) Prin exceptie de la alin. (1), organul fiscal nu va mai solicita efectuarea procedurii de selectie prevazute de prezentul ordin in cazul:
a) debitorilor dizolvati in conditiile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care deschiderea procedurii insolventei a fost deschisa la cererea lichidatorilor desemnati;
b) debitorilor pentru care organul fiscal are calitatea de creditor pentru creante mai mici de valoarea-prag prevazuta de legea insolventei;
c) debitorilor care, la data deschiderii procedurii, nu au venituri sau bunuri urmaribile conform Codului de procedura fiscala, indiferent daca organul fiscal competent a finalizat sau nu procedura de declarare a insolvabilitatii;
d) debitorilor pentru care, in termenul de 60 de zile de la deschiderea procedurii de insolventa prevazut de art. 102 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru intocmirea raportului de inspectie fiscala, se constata fie lipsa bunurilor urmaribile, fie faptul ca majoritatea bunurilor imobile sau mobile, prin valoarea inscrisa in evidenta contabila a debitoarei, sunt ipotecate in favoarea altor creditori astfel incat sansele creditorului fiscal de recuperare a creantelor bugetare in cadrul procedurii insolventei sunt minime.
(3) In aceste dosare urmeaza sa fie confirmat in calitate de lichidator judiciar practicianul desemnat prin sentinta de deschidere. In privinta onorariului, organul fiscal central este de acord cu onorariul stabilit de judecatorul-sindic prin hotararea de deschidere a procedurii, fara a depasi suma de 5.000 lei pentru intreaga procedura in cazul onorariului fix si procentul de maximum 5% din sumele distribuite creditorilor in cazul celui de succes. Pentru practicienii in insolventa inregistrati ca platitor de TVA, onorariul va fi de 5.000 lei, respectiv 5%, exclusiv TVA.
(4) Pentru realizarea selectiei, comisia de selectie, prin secretariatul constituit la nivelul acesteia, va publica pe pagina de internet a organului fiscal central sau Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, dupa caz, un anunt privind invitatia de participare conform anexei nr. 4. Anuntul va fi comunicat in cursul aceleiasi zile si catre UNPIR sau filiala UNPIR, prin orice mijloace convenite de Agentia Nationala de Administrare Fiscala impreuna cu UNPIR.
(5) Termenul de depunere a ofertelor este de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet potrivit alin. (4).
(6) Secretariatul comisiei inregistreaza documentatiile depuse de ofertanti intr-un registru detinut la nivelul comisiei de selectie.
(7) Presedintele comisiei de selectie, prin secretariat, convoaca in scris membrii titulari in vederea deschiderii documentatiilor, analizarii acestora si stabilirii rezultatului selectiei.
(8) Comisia de selectie se intruneste la data stabilita in convocare, deschide plicurile si analizeaza documentatia depusa de ofertanti.

ARTICOLUL 9
Documentatia necesara
(1) Pentru participarea la procedura de selectie ofertantii trebuie sa depuna o oferta financiara care va contine onorariul lunar, in lei, exclusiv TVA, dupa caz, in suma fixa, si onorariul de succes, exclusiv TVA, sub forma procentuala, conform anexei nr. 5. Oferta va fi insotita de urmatoarele documente:
a) o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca ofertantul nu se afla in situatia de incompatibilitate sau conflict de interese cu debitorul la care urmeaza sa fie numit, conform modelului prevazut in anexa nr. 6;
b) o declaratie pe propria raspundere privind numarul de personal care va fi alocat de catre ofertant pentru realizarea activitatilor legate de procedura insolventei. Prin personal ce va fi alocat se intelege personalul care are studii superioare de lunga durata si cu care ofertantul are incheiat un contract de munca sau pentru prestarea de servicii in domeniul desfasurarii activitatii procedurii insolventei, a carui valabilitate sa fie de cel putin un an de la data depunerii ofertei, conform modelului prevazut in anexa nr. 7. Nu se ia in considerare personalul alocat de catre alte entitati decat ofertantul (de exemplu, filiale);
c) un act justificativ eliberat de UNPIR din care sa rezulte ca forma ofertantului de exercitare a profesiei de practician in insolventa este inscrisa in evidentele UNPIR, precum si faptul ca asociatul coordonator sau asociatii coordonatori ai acesteia nu au fost supusi niciunei sanctiuni disciplinare in ultimii 3 ani anteriori declansarii procedurii de selectie;
d) certificat de atestare fiscala valabil la data depunerii ofertei, emis de organul fiscal central competent, din care sa rezulte ca ofertantul nu inregistreaza obligatii fiscale/bugetare restante;
e) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte numarul dosarelor de insolventa din portofoliu instrumentate de catre ofertant in ultimii 3 ani. Nu se iau in considerare dosarele de insolventa instrumentate de catre alte entitati decat ofertantul (de exemplu, filiale).
(2) Documentatia va fi depusa in original la sediul unitatii fiscale unde se desfasoara selectia, in plic inchis, toate paginile fiind numerotate si semnate.
(3) Ofertele depuse pana la termenul prevazut la art. 8 alin. (5) vor fi descalificate daca nu contin ori nu indeplinesc urmatoarele conditii:
a) ofertantii nu sunt inscrisi in Lista practicienilor in insolventa agreati de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
b) ofertele nu sunt depuse in plic inchis si sigilat;
c) ofertele nu contin unul dintre documentele prevazute la alin. (1);

Afişează Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre ANAF pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinul 1443/2019    ANAF    Practicieni in insolventa

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Cerere de suspendare a executarii. Stabilirea cuantumului sumei datorate cu titlu de cautiune
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 5099 din 18 noiembrie 2010

Determinarea bazei de impunere prin estimare. Contestarea cuantumului obligatiilor fiscale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr.1737 din 25 martie 2010

Suspendarea judecatii cand dezlegarea pricinii atarna, in totul sau in parte, de existenta sau neexistenta unui drept
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2331 din 19 aprilie 2011

Suspendare act administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 442/2013

Evaziune fiscala. Termenul pana la care persoana vatamata prin comiterea unei fapte penale se poate constitui parte civila
Pronuntaţă de: Curtea de Apel - Decizia nr. 266 din 16-mar-2012

ANAF. Debite restante. Majorari de intarziere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 1090 din data 16.05.2011

Contestatie impotriva raportului asupra fondurilor obtinute din lichidare si a planului de distribuire
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 94 din data 16.01.2012

Procedura de restituire catre contribuabili a sumelor de la buget
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 476 din 2 februarie 2012Articole Juridice

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Contestatia. Conditie de admisibilitate cererii de chemare in judecata in contenciosul administrativ fiscal
Sursa: Ursuleasa Ionut, Secretar U.A.T.

Reglementarile Programului „Prima casa” in anul 2016
Sursa: Euroavocatura.ro

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro

Aplicarea sistemului TVA la incasare
Sursa: EuroAvocatura.ro

Stabilirea rezidentei fiscale in Romania de catre persoanele fizice
Sursa: EuroAvocatura.ro