Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Normele privind analizele deterministe de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare, din 22.10.2019

Normele privind analizele deterministe de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare, din 22.10.2019

  Publicat: 02 Nov 2019       2096 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicate in Monitorul Oficial nr. 876 din 31.10.2019

Initierea reprezinta dobandirea unor cunostinte, priceperi si deprinderi minime necesare pentru desfasurarea unei activitati.
Initierea reprezinta dobandirea unor cunostinte, priceperi si deprinderi minime necesare pentru desfasurarea unei activitati.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Initierea reprezinta dobandirea unor cunostinte, priceperi si deprinderi minime necesare pentru desfasurarea unei activitati.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

e) se va presupune ca SSCE functioneaza la nivelul de performanta cel mai defavorabil pentru raspunsul instalatiei nucleare la evenimentul de initiere;
f) orice defectare produsa ca o consecinta a unui eveniment de initiere postulat va fi considerata parte din respectivul eveniment de initiere .
(2) In ABP pentru evenimentele anticipate in exploatare este acceptabila utilizarea unor reguli de analiza mai putin conservative, in baza unei justificari adecvate care tine cont de standardele si practicile internationale curente in domeniul ADSN.

Articolul 15
(1) Bazele de proiectare ale SSCE importante pentru securitatea nucleara trebuie stabilite astfel incat sa existe marje suficiente de siguranta, pe toata durata de functionare a instalatiei nucleare si pentru toate EBP considerate.
(2) ABP realizate pentru autorizarea instalatiei nucleare trebuie sa includa ipoteze bazate pe estimarea starii SSCE la sfarsitul perioadei de viata in instalatie sau al perioadei totale de exploatare prevazute pentru instalatia nucleara, luand in considerare toate mecanismele de imbatranire cunoscute.
(3) In scopul determinarii marjelor de securitate nucleara existente, ABP trebuie realizate si actualizate cu utilizarea de ipoteze conservative privind starea si comportarea SSCE pentru perioada de operare a instalatiei nucleare, cel putin pana la urmatoarea revizuire periodica a securitatii nucleare; previziunea acestei comportari va fi realizata pe baza comportarii instalatiei in perioada precedenta si a datelor privind comportarea instalatiilor similare. Estimarea trebuie sa tina seama de comportamentul cel mai defavorabil al SSCE si sa includa o evaluare a incertitudinilor privind acest comportament.

SECTIUNEA a 2-a
Cerinte privind analiza conditiilor de extindere a bazelor de proiectare

Articolul 16
(1) Ca parte a implementarii conceptului de protectie in adancime, analizele necesare pentru a demonstra conformitatea proiectului instalatiei nucleare, in ansamblu, cu obiectivele, principiile, criteriile si cerintele de securitate nucleara stabilite prin normele in vigoare si prin standardele si codurile aplicabile acceptate de CNCAN trebuie sa includa si analiza unor conditii severe, cum ar fi cele care pot fi cauzate de defectari multiple sau de evenimente de initiere urmate de pierderea completa a tuturor functiilor unui sistem de securitate protectiv.
(2) Analiza conditiilor severe are ca scop identificarea si implementarea unor masuri si mijloace rezonabile, posibile din punct de vedere tehnic si practicabile, de extindere a bazelor de proiectare, care sa imbunatateasca securitatea instalatiei nucleare prin:
a) cresterea capabilitatii instalatiei nucleare de a rezista la evenimente sau conditii mai severe decat evenimentele baza de proiect;
b) prevenirea aparitiei unor consecinte radiologice severe si reducerea la minimum a eliberarilor potentiale de materiale radioactive in mediu in astfel de evenimente sau conditii; prin consecinte radiologice severe se intelege eliberarile timpurii/intempestive de materiale radioactive, care ar impune luarea de masuri de raspuns la urgenta in afara amplasamentului fara sa existe suficient timp pentru punerea in aplicare a acestora, si eliberarile masive de materiale radioactive, care ar necesita masuri de protectie care nu pot fi limitate in spatiu sau timp .
(3) Selectarea conditiilor severe care trebuie analizate conform alin. (1) si (2) se va face in baza analizelor deterministe si a evaluarilor probabilistice de securitate nucleara, precum si in baza judecatilor ingineresti. Evenimentele selectate astfel pentru analiza se vor numi conditii de extindere a bazelor de proiectare, denumite in continuare CEBP.

Articolul 17
(1) Trebuie considerate in analiza CEBP, denumita in continuare ACEBP, toate evenimentele interne si externe care sunt fizic posibile, inclusiv evenimentele de cauza comuna, care au o frecventa estimata de aparitie mai mare de 1E-7/an si pentru care exista datele necesare pentru modelarea realista si simularea, cu ajutorul codurilor de calcul specifice, a comportarii instalatiei nucleare in conditiile generate de respectivele evenimente.
(2) Pot fi selectate pentru ACEBP si alte conditii severe relevante, indiferent de frecventa estimata de aparitie, daca exista masuri si mijloace rezonabile, posibile din punct de vedere tehnic si practicabile pentru protectia instalatiei nucleare impotriva acestor evenimente, in scopul prevenirii accidentelor severe, respectiv al limitarii consecintelor acestora.
(3) Anexa nr. 3 la prezentele norme contine exemple tipice de evenimente luate in considerare in ACEBP. Excluderea din ACEBP a anumitor evenimente sau tipuri de evenimente din cele enumerate in anexa nr. 3 trebuie justificata. Justificarile acceptabile includ demonstratii ale imposibilitatii fizice de producere a unor astfel de evenimente, datorita caracteristicilor intrinseci ale instalatiei nucleare, sau analize cantitative de risc care sa arate ca excluderea acestor evenimente din ACEBP are un efect neglijabil asupra securitatii nucleare, respectiv asupra riscului global asociat functionarii instalatiei nucleare respective; evenimentele pentru care se pot face aceste justificari se considera practic eliminate.
(4) Lista de evenimente considerata in ACEBP si analizele evenimentelor respective trebuie sa fie specifice proiectului si amplasamentului instalatiei nucleare, respective si sa tina cont de experienta de exploatare la nivel national si international, inclusiv de analizele efectuate pentru instalatii similare.
(5) Lista de evenimente considerata in ACEBP si analizele evenimentelor respective trebuie sa acopere toate starile si modurile de operare ale instalatiei nucleare.

Articolul 18
In ACEBP trebuie considerate doua categorii de evenimente:
a) CEBP de tip A, pentru care se poate preveni avarierea grava a zonei active a reactorului si topirea combustibilului nuclear din zona activa a reactorului sau din bazinele de combustibil uzat;
b) CEBP de tip B, care reprezinta situatii de accident sever postulat, care implica avarierea grava a zonei active a reactorului si topirea combustibilului nuclear.

Articolul 19
(1) ACEBP trebuie sa identifice masurile si mijloacele rezonabile, posibile din punct de vedere tehnic si practicabile, care trebuie implementate pentru prevenirea accidentelor severe. In acest scop se vor include in analizele CEBP de tip A si masurile si mijloacele prevazute pentru a preveni evenimentele care ar implica topirea combustibilului nuclear din bazinele de combustibil uzat. Secventele de accident sever care nu pot fi practic eliminate cu un grad mare de incredere vor fi incluse in analiza evenimentelor CEBP de tip B.
(2) Analizele de accident sever, respectiv analizele CEBP de tip B, trebuie efectuate cu scopul de a stabili masurile fezabile si cerintele de performanta pentru sistemele creditate pentru oprirea progresiei accidentului sever si limitarea consecintelor acestor accidente.
(3) De asemenea, analizele CEBP de tip A si CEBP de tip B trebuie efectuate pentru a confirma fezabilitatea implementarii procedurilor de operare la urgenta si/sau a ghidurilor de management al accidentelor, cu scopul de a mentine barierele fizice in calea eliberarii necontrolate a produsilor de fisiune in mediu, respectiv cu scopul de a limita avaria zonei active si de a proteja integritatea fizica si functionala a cladirii reactorului, respectiv cu scopul de a preveni avarierea combustibilului nuclear uzat din bazinele de depozitare.

Articolul 20
(1) Procesul de selectie a CEBP de tip A trebuie sa inceapa prin considerarea acelor evenimente si combinatii de evenimente care pot conduce la defectarea sistematica a combustibilului nuclear din zona activa a reactorului sau din bazinele de combustibil uzat.
(2) Trebuie postulat un set de evenimente din categoria CEBP de tip B, in care se depaseste capabilitatea instalatiei nucleare de a preveni defectarea sistematica a combustibilului nuclear sau in care se presupune ca masurile prevazute nu functioneaza conform asteptarilor, astfel conducand la conditii de accident sever. Selectia setului de evenimente din categoria CEBP de tip B trebuie justificata.

Articolul 21
(1) Acolo unde este aplicabil, ACEBP trebuie sa includa toate reactoarele si toate bazinele de combustibil uzat de pe acelasi amplasament, daca acestea pot fi afectate de evenimente de cauza comuna.
(2) ACEBP trebuie sa acopere evenimentele care au potentialul de a afecta toate instalatiile nucleare de pe un amplasament, interactiunile potentiale intre acestea, precum si interactiunile cu alte amplasamente si instalatii industriale aflate in vecinatate, daca este cazul .

Articolul 22
ACEBP trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
a) sa fie bazate pe metode, ipoteze si argumente justificate, realiste, fara conservatism exagerat;
b) sa fie auditabile/sa permita verificarea, in particular in ceea ce priveste situatiile in care se folosesc judecati ingineresti/opinii ale expertilor;
c) sa ia in considerare incertitudinile si impactul acestora, in masura in care este practic posibil;
d) sa identifice masuri si mijloace rezonabile, posibile din punct de vedere tehnic si practicabile pentru a preveni topirea combustibilului nuclear, in cazul CEBP de tip A, respectiv pentru atenuarea consecintelor accidentelor severe, in cazul CEBP de tip B, si sa demonstreze impactul asteptat al acestor masuri si mijloace;
e) sa ofere o evaluare a consecintelor radiologice pe amplasament si in afara amplasamentului instalatiei nucleare, tinand cont de implementarea cu succes a actiunilor de management al accidentelor;
f) sa ia in considerare amplasamentul si dispunerea in spatiu a instalatiilor nucleare, capabilitatile SSCE, inclusiv ale echipamentelor mobile, conditiile asociate cu scenariile analizate si fezabilitatea actiunilor de management al accidentelor;
g) sa demonstreze, acolo unde este cazul, suficiente marje pentru evitarea efectelor de tip cliff-edge care ar conduce la consecinte inacceptabile, cum ar fi defectarea sistematica a combustibilului nuclear in cazul CEBP de tip A, respectiv producerea unor eliberari timpurii/intempestive sau masive de materiale radioactive in cazul CEBP de tip B;
h) sa reflecte informatiile si rezultatele obtinute din efectuarea EPSN de nivel 1 si 2;
i) sa ia in considerare fenomenele caracteristice accidentelor severe, acolo unde este relevant;
j) sa specifice starea finala a instalatiei nucleare, care trebuie sa fie, acolo unde este posibil, o stare sigura si stabila pe termen lung;
k) sa stabileasca, acolo unde este aplicabil, timpul de misiune pentru SSCE a caror functionare este necesara pentru aducerea instalatiei nucleare intr-o stare sigura si stabila pe termen lung.

Articolul 23
(1) Analiza CEBP de tip A trebuie sa demonstreze ca functiile generale de securitate nucleara sunt indeplinite.

Afişează Normele privind analizele deterministe de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare, din 22.10.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Norme    Analize deterministe    Securitate nucleara    Cerinte generale    CNCAN

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Remiterea materiala a unei sume de bani nu este suficienta pentru a proba perfectarea unui contract de imprumut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia a II-a civila, Decizia nr. 1868 din 22 octombrie 2019

Hotararea care tine loc de contract de vanzare nu poate fi pronuntata in absenta inscrierii imobilelor in cartea funciara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2154 din 21 noiembrie 2019

Actiune in anularea inregistrarii. Invocarea incalcarii dreptului la imagine al persoanei juridice
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1109 din 4 iunie 2019

Restituirea cauzei la parchet in ipoteza excluderii probelor administrate in cursul urmaririi penale
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, completul de 2 judecatori de camera preliminara, incheierea nr. 90 din 6 februarie 2020

Hotarare care cuprinde considerente contradictorii si nu prezinta – aplicat si coerent – argumentele pe care si-a intemeiat solutia
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 784/2020

Concedierea pe durata in care femeia salariata este gravida
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 1/2020

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Revendicare imobiliara a unui bun proprietate comuna pe cote-parti (coproprietate). Exceptie de la opozabilitatea hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul executarii silite prin poprire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

OPINIE privind directiva europeana prin care se consolideaza drepturile lucratorilor detasati
Sursa: EuroAvocatura.ro

Raspunderea si sarcinile Responsabilului cu Protectia Datelor
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile acordate pentru exproprierea pentru cauza de utilitate publica
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Fake News. Afectarea demnitatii si imaginii persoanei. Practica Tribunalului Bucuresti
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Revizuire decizie de pensionare. Reintegrarea salariatului dupa incetarea de drept a contractului de munca pe temeiul pensionarii
Sursa: avocat Gales Iulia | MCP Cabinet avocati