Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Normele privind analizele deterministe de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare, din 22.10.2019

Normele privind analizele deterministe de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare, din 22.10.2019

  Publicat: 02 Nov 2019       2098 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicate in Monitorul Oficial nr. 876 din 31.10.2019

Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Initierea reprezinta dobandirea unor cunostinte, priceperi si deprinderi minime necesare pentru desfasurarea unei activitati.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Reprezinta consimtamantul dat de cumparator pentru o valoare sau o cantitate de bunuri mai mica decat cea inscrisa in documentul de decontare, prin care banca este autorizata sa plateasca numai contravaloarea acestora.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Initierea reprezinta dobandirea unor cunostinte, priceperi si deprinderi minime necesare pentru desfasurarea unei activitati.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

(1) Titularul de autorizatie trebuie sa specifice in documentatia de securitate nucleara, elaborata in conformitate cu cerintele din normele in vigoare, pentru fiecare ADSN, inclusiv ABP si ACEBP, cel putin urmatoarele, dupa caz:
a) standardele si ghidurile conform carora s-a elaborat analiza, precum si orice analize, studii, specificatii de proiectare sau alte documente mentionate ca referinte bibliografice in rapoartele de analiza; aceste standarde si ghiduri pot proveni de la proiectantul original al instalatiei nucleare, de la organizatii internationale de specialitate si/sau pot fi stabilite si documentate de specialistii din cadrul organizatiei titularului de autorizatie; daca exista un document care specifica aceste informatii pentru mai multe analize, nu este necesara specificarea standardelor si ghidurilor in fiecare raport de analiza individual, ci este acceptabila trimiterea, ca referinta, la acest document;
b) metodologia de calcul utilizata in analiza;
c) modelele si codurile de calcul utilizate, precum si rapoartele de calificare aferente; />d) sursele de date utilizate in evaluarile de securitate nucleara si rapoartele privind evaluarea acestora din punctul de vedere al aplicabilitatii; sursele de date includ experimentele, testele, specificatiile si manualele de proiectare, documentele, specificatiile si desenele tehnice care descriu proiectul instalatiei nucleare, asa cum a fost construita si pusa in functiune, etc.;
e) ipotezele de analiza, inclusiv ipotezele privind functionarea sistemelor instalatiei nucleare si ipotezele privind actiunile personalului de operare;
f) frecventa de aparitie estimata, luand in calcul toate mecanismele de defectare, in masura in care este practic posibil;
g) conditiile initiale, stabilite in mod conservativ;
h) secventele de
evenimente ce deriva din evenimentul de initiere, luand in considerare:
(i) mecanismele de initiere a evenimentului si timpul de dezvoltare, pentru a determina daca este un eveniment lent sau rapid;
(ii) efectele de cauza comuna;
(iii) efectele produse sau cauzate indirect de evenimentul de initiere, inclusiv acelea care creeaza dependente functionale intre SSCE;
(iv) erori ale personalului de operare;
(v) indisponibilitati ale componentelor sau echipamentelor, ca de exemplu aparitia de defecte singulare la unul sau mai multe dintre sistemele protective a caror actiune este necesara pentru limitarea consecintelor evenimentului;
(vi) timpul in care se desfasoara secventa de evenimente;
i) parametrii de declansare pentru actiunea automata a sistemelor de securitate nucleara;
j) criteriile de acceptare a rezultatelor analizei si bazele acestora;
k) parametrii afectati de imbatranirea SSCE;
l) studiile de sensibilitate;
m) modul de tratare a incertitudinilor;
n) termenii-sursa si consecintele radiologice estimate;
o) concluziile si interpretarea rezultatelor analizei, inclusiv evaluarea indeplinirii criteriilor de acceptare .
(2) Informatiile prevazute la alin. (1) se vor include in raportul de securitate nucleara, pentru fiecare faza din ciclul de viata al unei instalatii nucleare, elaborat in conformitate cu cerintele si recomandarile din normele si ghidurile specifice emise de CNCAN. Fazele din ciclul de viata al unei instalatii nucleare, respectiv fazele de autorizare, sunt specificate in Normele privind autorizarea instalatiilor nucleare, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 336 din 7 decembrie 2018, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei al Romaniei, Partea I, nr. 5 din 3 ianuarie 2019.

Articolul 43
(1) Trebuie, de asemenea, documentate si mentinute la zi urmatoarele:
a) identificarea si clasificarea evenimentelor de initiere si a combinatiilor de evenimente considerate in analize, cu justificarea alegerii lor;
b) datele utilizate in ADSN, inclusiv o lista centralizata a acestora;
c) fenomenele modelate in ADSN;
d) proiectul si specificatiile de proiectare pentru SSCE pentru care se realizeaza modelele utilizate in ADSN;
e) modelele SSCE utilizate in ADSN;
f) modelul integrat al instalatiei nucleare, utilizat in ADSN;
g) activitatile de verificare independenta a ADSN;
h) procesul de realizare, verificare, revizuire si actualizare a ADSN.
(2) ADSN trebuie sa fie auditabile si reproductibile.

Articolul 44
Titularul de autorizatie trebuie sa asigure ca toate ADSN relevante pentru bazele de autorizare ale instalatiei nucleare sunt verificate independent. Verificarea independenta trebuie efectuata si documentata de personal care detine calificarile, expertiza si experienta necesare si care nu a fost implicat in efectuarea ADSN respective.

Articolul 45
Toate ADSN se vor documenta, se vor revizui, se vor actualiza, dupa caz, si se vor mentine sub controlul titularului de autorizatie pe toata durata de viata a instalatiei nucleare, in conformitate cu prevederile din normele CNCAN in vigoare.

Articolul 46
Pentru instalatiile nucleare aflate in fazele de constructie, punere in functiune sau exploatare, reconfirmarea bazelor de proiectare prin actualizarea ADSN aferente face parte integranta din procesul de autorizare specific fazelor respective si se documenteaza in rapoartele de securitate nucleara aferente. Pentru aceste instalatii nucleare, evaluarea fata de cerintele din prezentele norme se va face in acord cu principiile aplicate la revizuirea periodica a securitatii nucleare, stabilite prin normele CNCAN.

SECTIUNEA a 6-a
Standarde si ghiduri

Articolul 47
(1) Titularul de autorizatie trebuie sa identifice si sa ia in considerare standardele, ghidurile si bunele practici curente, recunoscute la nivel international, aplicabile pentru ADSN pentru instalatiile nucleare.
(2) Documentele de referinta mentionate in anexa nr. 5 la prezentele norme reprezinta exemple de standarde si ghiduri privind bune practici recunoscute pe plan international si se recomanda ca orice noua revizie a acestora sa fie luata in considerare de catre titularul de autorizatie, in vederea imbunatatirii procesului implementat pentru elaborarea, revizuirea si actualizarea ADSN.

SECTIUNEA a 7-a
Cerinte privind resursele necesare pentru efectuarea, revizuirea si actualizarea analizelor deterministe de securitate nucleara

Articolul 48
(1) Titularul de autorizatie trebuie sa detina capabilitatile necesare pentru efectuarea, revizuirea si actualizarea ADSN, in conformitate cu cerintele stabilite prin Normele fundamentale de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 114 din 30 mai 2017, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 14 iunie 2017.
(2) Capabilitatile prevazute la alin. (1) trebuie sa includa:

Afişează Normele privind analizele deterministe de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare, din 22.10.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Norme    Analize deterministe    Securitate nucleara    Cerinte generale    CNCAN

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Remiterea materiala a unei sume de bani nu este suficienta pentru a proba perfectarea unui contract de imprumut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia a II-a civila, Decizia nr. 1868 din 22 octombrie 2019

Hotararea care tine loc de contract de vanzare nu poate fi pronuntata in absenta inscrierii imobilelor in cartea funciara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2154 din 21 noiembrie 2019

Actiune in anularea inregistrarii. Invocarea incalcarii dreptului la imagine al persoanei juridice
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1109 din 4 iunie 2019

Restituirea cauzei la parchet in ipoteza excluderii probelor administrate in cursul urmaririi penale
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, completul de 2 judecatori de camera preliminara, incheierea nr. 90 din 6 februarie 2020

Hotarare care cuprinde considerente contradictorii si nu prezinta – aplicat si coerent – argumentele pe care si-a intemeiat solutia
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 784/2020

Concedierea pe durata in care femeia salariata este gravida
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 1/2020

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Revendicare imobiliara a unui bun proprietate comuna pe cote-parti (coproprietate). Exceptie de la opozabilitatea hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul executarii silite prin poprire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

OPINIE privind directiva europeana prin care se consolideaza drepturile lucratorilor detasati
Sursa: EuroAvocatura.ro

Raspunderea si sarcinile Responsabilului cu Protectia Datelor
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile acordate pentru exproprierea pentru cauza de utilitate publica
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Fake News. Afectarea demnitatii si imaginii persoanei. Practica Tribunalului Bucuresti
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Revizuire decizie de pensionare. Reintegrarea salariatului dupa incetarea de drept a contractului de munca pe temeiul pensionarii
Sursa: avocat Gales Iulia | MCP Cabinet avocati