Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ

Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ

  Publicat: 20 Feb 2020       6878 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, din 21.09.2004

Forma Republicata si Actualizata de la 17 februarie 2020

Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
A fost promulgat la 11.09.1865
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.

15. Registrul de evidenta si punere in executare a hotararilor penale pronuntate in contestatie pentru Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

16. Registrul de evidenta si punere in executare a hotararilor civile;

17. Registrul valorilor pentru fiecare sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

18. Registrul mijloacelor materiale de proba pentru fiecare sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

19. Registrul corpurilor delicte pentru Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

20. Registrul de intrare-iesire a corespondentei administrative pentru fiecare sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru completurile de 5 judecatori, completurile pentru solutionarea recursurilor in interesul legii si completurile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;

21. Registrul de evidenta a petitiilor pentru Biroul de informare si relatii publice;

22. Registrul de evidenta pentru inregistrarea cererilor si raspunsurilor privind accesul la informatiile de interes public pentru Biroul de informare si relatii publice;

23. Registrul de control pentru fiecare sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru completurile de 5 judecatori, completurile pentru solutionarea recursurilor in interesul legii si completurile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;

24. Registrul de evidenta a cauzelor suspendate pentru fiecare sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie si pentru completurile de 5 judecatori;

25. Registrul de avarie;

26. Registrul declaratiilor de avere si registrul declaratiilor de interese;

27. Registrul de evidenta a mijloacelor de proba excluse in procedura de camera preliminara;

28. Registrul privind evidenta situatiei de inlocuire a titularilor completurilor de 5 judecatori.

Articolul 92

(1) La sfarsitul fiecarui an, dupa ultima operatie in fiecare registru tinut pe suport hartie se va intocmi un proces- verbal de inchidere, care se semneaza de presedintele sectiei sau de catre unul dintre vicepresedinti, dupa caz, si de prim- grefier, aplicandu-se stampila instantei.

(2) In vederea predarii la Compartimentul arhiva generala, toate documentele, registrele si condicile se prelucreaza in conformitate cu normele privind activitatea arhivistica.

(3) In functie de necesitati, la propunerea prim-magistratului- asistent, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie poate aproba infiintarea si pastrarea altor evidente decat cele prevazute in prezenta sectiune.

Articolul 93

(1) Personalul registraturilor si cel al arhivelor inregistreaza dosarele si cererile in ziua depunerii lor si ataseaza la cereri plicurile in care au fost primite.

(2) Corespondenta adresata personal sau confidential presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, vicepresedintilor, presedintilor de sectii, judecatorilor, magistratilor-asistenti si altor persoane cu functii de conducere este predata acestora cu plicul nedeschis.

Articolul 94

(1) Pe coperta fiecarui dosar se mentioneaza denumirea Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile Unite, completul pentru solutionarea recursului in interesul legii, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, completul de 5 judecatori sau sectia competenta -, numarul dat dosarului de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie si alte date de identificare a cauzei si a dosarelor altor instante, pe care le cuprinde.

(2) Toate filele dosarului sunt cusute si numerotate.

(3) Dupa solutionarea definitiva a cauzei se procedeaza la snuruirea dosarului si la aplicarea sigiliului, iar pe fata interioara a ultimei coperte se certifica numarul filelor in cifre si in litere.

Articolul 95

(1) Dosarele sunt puse la dispozitie partilor, reprezentantilor acestora, avocatilor, expertilor si interpretilor desemnati in cauza pentru studiu, numai in arhiva, dupa identificarea si notarea numelui si a prenumelui solicitantului, verificandu-se actele de identitate, procurile sau delegatiile, precum si integritatea dosarului la restituire, fiind interzisa scoaterea dosarelor din incinta Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

(2) Cererile, cu datele de identificare a solicitantului, se aproba de persoana care coordoneaza arhiva, iar cererile formulate de ziaristi si reprezentantii mijloacelor de comunicare in masa, inclusiv cererile privind eliberarea de fotocopii din dosare, se aproba de purtatorul de cuvant sau, in lipsa acestuia, de inlocuitorul purtatorului de cuvant, in cazul dosarelor aflate in curs de judecata, cu consultarea presedintelui completului de judecata, a presedintilor de sectie sau a vicepresedintilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, dupa caz.

(3) Programul de acces la arhive pentru persoanele prevazute la alin. (1) si (2) se aproba de presedintii de sectii, iar pentru Sectiile Unite, completurile pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, completurile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si completurile de 5 judecatori, de unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie si se afiseaza la loc vizibil.

(4) Dosarelor solutionate definitiv, predate Compartimentului arhiva generala, le sunt aplicabile dispozitiile normelor privind activitatea arhivistica, aprobate de conducerea Arhivelor Nationale.

Articolul 96

Dosarele se pastreaza in arhiva in ordine numerica sau pe termene de judecata, iar dosarele carora le sunt aplicabile dispozitiile Codului de procedura civila se pastreaza in arhiva pe completuri si termene de judecata .

Articolul 97

Dosarele se restituie arhivelor dupa redactarea si semnarea incheierilor, sentintelor sau deciziilor, dupa caz, ori dupa intocmirea altor lucrari specifice.

Articolul 98

Dosarele solutionate se numeroteaza, se parafeaza si se sigileaza, predandu-se Registraturii generale de catre arhive in termen de cel mult 3 zile, iar aceasta le expediaza instantei careia ii revin sau, dupa caz, parchetului, in termen de cel mult 48 de ore.

Articolul 99

La arhive se pastreaza, in original, cate un exemplar din hotararile pronuntate la fiecare sectie, in mape speciale, in ordine numerica, pe ani. Incheierea in care s-au consemnat dezbaterile, in cazurile in care s-a amanat pronuntarea, precum si incheierile si hotararile prevazute la art. 442, 443 si 444 din Codul de procedura civila, se alatura hotararii.

Articolul 100

Documentele prevazute la art. 99 se grupeaza in mape, potrivit nomenclatorului, si se predau la Compartimentul arhiva generala in al doilea an de la constituire, respectiv de la inchiderea mapei.

Articolul 101

Lucrarile si celelalte atributii prevazute in prezenta sectiune, care nu revin magistratului-asistent sau grefierului de sedinta, se duc la indeplinire de personalul sectiei ori de personalul repartizat la Sectiile Unite, completurile pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, completurile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si completurile de 5 judecatori, potrivit fisei fiecarui post.

SECTIUNEA a 4-a

Departamentul economico-financiar si administrativ

Articolul 102

Departamentul economico-financiar si administrativ functioneaza in subordinea presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie si este coordonat de unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Articolul 103

(1) Departamentul economico-financiar si administrativ este condus de un manager economic, numit pe baza de concurs de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in conditiile legii.

(2) Personalul din cadrul Departamentului economico- financiar si administrativ este incadrat de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie pe baza de concurs sau proba practica, in conditiile legii.

(3) Departamentul economico-financiar si administrativ este incadrat cu functionari publici, personal contractual si personal conex, stabiliti prin statul de functii.

Afişează Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Inalta Curte de Casatie si Justitie    Regulament Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Admisibilitate Cerere de drept comun de obligare a Fondului de Garantare a Asiguratilor la plata daunelor morale si materiale determinate de un accident rutier
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 113/A din 15.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Paratul care a recunoscut pretentiile la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 64/15.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Refuzul angajatorului de a-i elibera adeverinta fostului salariat timp de 2 ani
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 132/15.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Necitare mostenitor prezumtiv la dezbaterea succesiunii. Sanctiune. Principiul rolului activ al judecatorului. Calificarea exacta a actiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 176/17.03.2020

Expropriere de fapt. Conditii si efecte. „Asteptare legitima” de recuperare a unei investitii, in sensul jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 241/24.06.2020

Tutela administrativa. Termen de decadere. Actiune impotriva hotararii consiliului local de aprobare a modificarii regimului de inaltime a constructiilor aprobat prin PUG
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 199/09.03.2020

Functionari publici. Contestatie decizie de incetare de drept a raportului de serviciu prin pensionare. Discriminare pe criteriu de gen
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 149/26.02.2020Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Criterii jurisprudentiale in stabilirea daunelor morale de catre instantele de judecata
Sursa: Irina Maria Diculescu