Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ

Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ

  Publicat: 20 Feb 2020       2617 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, din 21.09.2004

Forma Republicata si Actualizata de la 17 februarie 2020

Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
A fost promulgat la 11.09.1865
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Reglementeaza in cap. I, t. I, C. proc. pen., partea speciala; sunt procurorul si organele de cercetare penala.
Oficiu electoral - organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, fara a avea atributia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel,
Reglementeaza in cap. I, t. I, C. proc. pen., partea speciala; sunt procurorul si organele de cercetare penala.
Reglementeaza in cap. I, t. I, C. proc. pen., partea speciala; sunt procurorul si organele de cercetare penala.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act adoptat de organele de stat,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act adoptat de organele de stat,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
A fost promulgat la 11.09.1865

c) ia masurile necesare pentru desemnarea prin tragere la sorti a judecatorilor care fac parte din Completul pentru solutionarea recursului in interesul legii, din Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, in cazul prevazut la art. 520 alin. (8) din Codul de procedura civila si in cazul prevazut la art. 476 alin. (8) din Codul de procedura penala, precum si din completurile de 5 judecatori;

d) programeaza sedintele Completului pentru solutionarea recursului in interesul legii, ale Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, in cazul prevazut la art. 520 alin. (8) din Codul de procedura civila si in cazul prevazut la art. 476 alin. (8) din Codul de procedura penala, si ale completurilor de 5 judecatori;

e) asigura conducerea generala a Cancelariei, a Directiei legislatie, studii, documentare si informatica juridica si a Departamentului economico-financiar si administrativ;

f) controleaza si indruma activitatea sectiilor si a celorlalte compartimente din structura Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

(2) Presedintele incuviinteaza ca judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa se informeze la sediul instantelor asupra aspectelor privind aplicarea corecta si unitara a legii si sa constate situatii care justifica propuneri de imbunatatire a legislatiei.

(3) Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie poate exercita direct oricare dintre atributiile ce revin vicepresedintilor si presedintilor de sectii, potrivit prezentului regulament.

Articolul 10

(1) Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie poate delega magistratii-asistenti, in interesul serviciului, cu acordul scris al acestora, in functiile de prim-magistrat-asistent sau de magistrat-asistent-sef, pe o perioada de cel mult 6 luni. Delegarea magistratilor-asistenti poate fi prelungita, cu acordul scris al acestora, de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in aceleasi conditii . Pe perioada delegarii, magistratii- asistenti beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege pentru functia in care sunt delegati.

(2) Delegarea si prelungirea delegarii, prevazute la alin. (1), se dispun prin ordin al presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Articolul 11

Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie aproba, prin ordin, lista documentelor de interes public si lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate potrivit legii.

Articolul 12

(1) Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau un judecator anume desemnat de catre acesta, prin ordin, verifica modul de punere in aplicare in cadrul Centrului National de Interceptare a Comunicatiilor prevazut de art. 8 alin. 2 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii, cu modificarile si completarile ulterioare, a supravegherilor tehnice realizate de organele de urmarire penala.

(2) Verificarea prevazuta la alin. (1) se realizeaza semestrial sau ori de cate ori este nevoie, din oficiu .

(3) Verificarea modului de punere in aplicare a supravegherilor tehnice se realizeaza prin:

a) verificarea masurilor generale care au ca scop asigurarea respectarii dispozitiilor legale privind punerea in aplicare a supravegherilor tehnice realizate de organele de urmarire penala in cadrul Centrului National de Interceptare a Comunicatiilor;

b) verificarea, prin sondaj, a respectarii dispozitiilor legale privind punerea in aplicare a supravegherilor tehnice realizate de organele de urmarire penala in cadrul Centrului National de Interceptare a Comunicatiilor.

(4) Dupa efectuarea fiecarei verificari, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau judecatorul anume desemnat care a efectuat verificarea intocmeste un raport in care sunt prevazute constatarile, masurile si autoritatile sau institutiile sesizate. Raportul se publica pe pagina de internet a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Articolul 13

(1) Presedintele propune, impreuna cu ministrul justitiei, cu avizul Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, numarul maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie, care se stabileste prin hotarare a Guvernului.

(2) Presedintele analizeaza anual, impreuna cu presedintii curtilor de apel si ministrul justitiei, volumul de activitate al instantelor si, in functie de rezultatele analizei, ia masuri pentru suplimentarea sau reducerea numarului de posturi, cu acordul Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Presedintele are urmatoarele atributii privind personalul Inaltei Curti de Casatie si Justitie:

a) desemneaza judecatorul care conduce Biroul de informare si relatii publice si indeplineste rolul de purtator de cuvant, daca aceste functii nu sunt ocupate de un absolvent al facultatii de jurnalism sau de un specialist in comunicare, numit prin concurs sau examen;

b) repartizeaza judecatorii, magistratii-asistenti si alte categorii de personal la sectii si la compartimentele din structura Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

c) desemneaza, prin tragere la sorti, judecatorii care formeaza Biroul Electoral Central;

d) propune Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii delegarea judecatorilor, cu acordul scris al acestora, in functiile de conducere din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pana la ocuparea acestora in conditiile legii;

e) desemneaza persoanele care fac parte din structura de protectie a informatiilor clasificate a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in vederea exercitarii atributiilor prevazute in Hotararea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) aproba intocmirea dosarelor de pensionare;

g) numeste in functie managerul economic al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pe baza de concurs, incadreaza personalul din cadrul Departamentului economico-financiar si administrativ, pe baza de concurs sau proba practica, si aproba regulamentul privind concursul pentru ocuparea functiei de manager economic si a celorlalte functii din cadrul Departamentului economico-financiar si administrativ;

h) sesizeaza comisia medicala de specialitate in cazul prevazut de art. 62 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

i) acorda grade, trepte, gradatii, indemnizatii de conducere, premii si alte drepturi ale personalului si rezolva contestatiile referitoare la stabilirea acestora, in cazurile si in conditiile prevazute de lege;

j) stabileste locurile de munca si categoriile de personal care lucreaza in conditii de munca grele, vatamatoare sau periculoase, precum si personalul care presteaza activitati peste programul normal de lucru si aproba sporurile de care beneficiaza acestia, potrivit legii;

k) aproba delegarile de atributii;

l) aproba efectuarea concediilor de catre judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Articolul 14

Presedintele exercita urmatoarele atributii privind paza sediului si protectia personalului Inaltei Curti de Casatie si Justitie:

a) propune numarul personalului Jandarmeriei Romane necesar pentru paza sediului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a bunurilor si valorilor apartinand acesteia, pentru supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfasurarii normale a activitatii in acest sediu, care se stabileste prin hotarare a Guvernului, si coordoneaza activitatea acestuia;

b) incheie cu Ministerul Afacerilor Interne protocolul privind modul de utilizare a personalului de politie pentru asigurarea protectiei judecatorilor si a magistratilor-asistenti, precum si modul de utilizare a personalului Jandarmeriei Romane pentru asigurarea pazei sediului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a bunurilor si valorilor apartinand acesteia, pentru supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare.

Articolul 15

Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie ia masuri pentru dotarea tehnica corespunzatoare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in vederea informatizarii activitatii acesteia, si gestioneaza fondul presedintelui, constituit potrivit legii.

Articolul 16

Presedintele dispune constituirea la nivelul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a comisiei care evalueaza si inventariaza bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei.

Articolul 17

La cabinetul presedintelui functioneaza un director de cabinet, cu rangul de magistrat-asistent-sef, ale carui atributii sunt stabilite prin fisa postului de catre presedinte.

SECTIUNEA a 2-a

Vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Articolul 18

(1) Vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie exercita atributiile ce revin presedintelui, in lipsa acestuia, conform delegarii de atributii dispuse de presedinte sau in baza dispozitiei presedintelui.

(2) Vicepresedintii prezideaza, in lipsa presedintelui, Completul pentru solutionarea recursului in interesul legii, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, in cazul prevazut la art. 520 alin. (8) din Codul de procedura civila si in cazul prevazut la art. 476 alin. (8) din Codul de procedura penala, si Sectiile Unite.

Articolul 19

Afişează Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Inalta Curte de Casatie si Justitie    Regulament Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

Cerere in despagubiri pentru paguba suferita printr-un act administrativ-fiscal nelegal. Conditiile antrenarii raspunderii patrimoniale a autoritatii publice emitente
Pronuntaţă de: I.C.C.J - Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1160 din 26 februarie 2020

Plata contravalorii concediului de odihna neefectuat. Achitarea sporului pentru munca suplimentara si muncii desfasurate in strainatate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel SUCEAVA - D E C I Z I A NR. 364 din 2 aprilie 2019

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020

Recunoasterea unei cai de atac in alte situatii decat cele prevazute de legea procesuala, constituie atat o incalcare a principiului legalitatii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 806/2020 Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Conflict negativ de competenta. Pluralitate de debitori. Instanta de executare competenta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 816/2020, Sedinta publica din data de 1 aprilie 2020

Invocarea exceptiei de necompetenta teritoriala dupa primul termen de judecata
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 640/2020

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

O societate comerciala cu raspundere limitata are calitatea de profesionist, neputand fi asimilata in nicio imprejurare cu un consumator
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2259 din 3 decembrie 2019Articole Juridice

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Criterii jurisprudentiale in stabilirea daunelor morale de catre instantele de judecata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu