Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea nr. 355/2009, privind regimul starii de mobilizare partiala sau totala a fortelor armate si al starii de razboi

Legea nr. 355/2009, privind regimul starii de mobilizare partiala sau totala a fortelor armate si al starii de razboi

  Publicat: 28 Nov 2009       10708 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea nr. 355/2009, privind regimul starii de mobilizare partiala sau totala a fortelor armate si al starii de razboi

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 805 din 25/11/2009

Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.

Art. 11. - Sistemul national de mobilizare cuprinde structuri de conducere si de executie, cu resursele, infrastructura si relatiile aferente, care au atributii, potrivit prevederilor prezentei legi si ale altor acte normative, in domeniul mobilizarii.

Art. 12. - Conducerea sistemului national de mobilizare este un atribut exclusiv al autoritatilor constitutionale ale statului, respectiv Parlamentul, Presedintele Romaniei, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, Guvernul si alte autoritati publice cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale, potrivit atributiilor stabilite prin lege.

Art. 13. - Pe timpul starii de mobilizare sau al starii de razboi, Presedintele Romaniei informeaza Parlamentul despre masurile luate in calitate de comandant al fortelor armate.

Art. 14. - Ministerul Apararii Nationale coordoneaza unitar planificarea si evaluarea pregatirii pentru mobilizare a fortelor destinate apararii si monitorizeaza executarea acestor activitati, prin Statul Major General si structurile specifice din cadrul celorlalte institutii/autoritati publice cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale, indeplinind in acest scop urmatoarele atributii:

a) analizeaza nevoile de aparare si propune Consiliului Suprem de Aparare a Tarii masurile privind organizarea si inzestrarea fortelor destinate apararii si pregatirii populatiei;

b) inainteaza propuneri Consiliului Suprem de Aparare a Tarii pentru declararea mobilizarii si demobilizarii fortelor destinate apararii;

c) planifica, organizeaza si desfasoara pe timp de pace pregatirea pentru mobilizare a fortelor destinate apararii, a populatiei, a persoanelor din conducerea autoritatilor publice centrale si locale, precum si a operatorilor economici si institutiilor publice, cu sarcini la mobilizare si razboi, in vederea indeplinirii atributiilor ce le revin pentru apararea tarii;

d) evalueaza pe timp de pace, in cooperare cu Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, activitatea operatorilor economici si a institutiilor publice cu sarcini si atributii pentru asigurarea Armatei Romaniei, denumita in continuare armata, cu resurse materiale la mobilizare si razboi;

e) monitorizeaza activitatea operatorilor economici militarizati pentru satisfacerea cererilor armatei;

f) asigura generarea si regenerarea fortelor armatei, potrivit actelor normative in domeniu .

Art. 15. - (1) Conducerea mobilizarii fortelor destinate apararii constituie atributul fiecarei institutii cu atributii in domeniu, pentru structurile subordonate sau coordonate.

(2) Conducerea mobilizarii fortelor armatei constituie atributul sefului Statului Major General si se realizeaza la nivel strategic din Centrul de conducere a mobilizarii, constituit la Statul Major General, prin Grupa centrala de conducere a mobilizarii.

Art. 16. - Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale asigura punerea in aplicare a Planului de mobilizare a economiei nationale pentru aparare si a sistemului de prioritati si alocare a resurselor pentru aparare, in conditiile legii.

Art. 17. - Pe timpul starii de mobilizare sau al starii de razboi, la nivel de executie, sistemul national de mobilizare se compune din fortele destinate apararii, autoritatile publice, serviciile publice deconcentrate si serviciile comunitare, institutiile publice si operatorii economici a caror activitate este nemijlocit legata de asigurarea resurselor necesare mobilizarii si ducerii razboiului, precum si din resursele, infrastructura si relatiile aferente.

Art. 18. - Elementele sistemului national de mobilizare, la nivel de executie, prevazute la art. 17, raspund de executarea masurilor si indeplinirea actiunilor privind starea de mobilizare sau starea de razboi, fiecare in domeniul sau de activitate, potrivit legii. Daca este necesar, acestea constituie structuri specifice, din aparatul propriu si/sau din unitati aflate in subordine, in coordonare sau sub autoritate, pentru organizarea, coordonarea si executarea sarcinilor ce le revin.

Art. 19. - (1) In exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii, urmatoarele autoritati militare pot emite, pe toata perioada starii de mobilizare sau a starii de razboi, ordonante militare, care sunt obligatorii, conform legii, astfel:

a) ministrul apararii nationale si seful Statului Major General, pe intregul teritoriu al tarii;

b) comandantii militari din judete, numiti de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, pentru judetele respective;

c) comandantii de garnizoane, pentru garnizoana respectiva.

(2) Ordonanta militara cuprinde:

a) titlul si numarul;

b) autoritatea emitenta;

c) baza legala a emiterii;

d) perioada de aplicare;

e) regulile si masurile speciale care se dispun in zona de aplicare a acesteia, precum si sanctiunile aplicabile in cazul nerespectarii acestora;

f) autoritatea abilitata sa asigure aplicarea si respectarea dispozitiilor acesteia;

g) modul de aducere la cunostinta populatiei;

h) data, stampila si semnatura autoritatii emitente.

(3) Pe timpul starii de razboi, autoritatile militare prevazute la alin. (1) pot dispune masurile speciale conform atributiilor si raspunderilor prevazute la art. 20 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004. In plus, acestea mai pot dispune masuri si stabili mijloace pentru:

a) interzicerea demisiei, pentru persoanele cu sarcini la mobilizare si razboi;

b) interzicerea accesului in zone sau obiective cu grad de risc ridicat din punct de vedere al sigurantei persoanelor, in care au loc actiuni militare;

c) obligativitatea adapostirii populatiei in lucrarile permanente sau temporare;

d) suspendarea temporara a autorizatiilor de procurare a armei si/sau a permiselor de arma, precum si suspendarea eliberarii acestor documente;

e) interzicerea temporara a utilizarii aparatelor de zbor si de navigatie pe apa;

f) interzicerea iluminatului si respectarea regulilor de camuflaj.

(4) Autoritatile militare prevazute la alin. (1) sunt obligate sa ia toate masurile pentru reducerea la minimum a vulnerabilitatilor asupra personalului, facilitatilor si materialelor necesare activitatilor militare fata de amenintari si riscuri.

Art. 20. - (1) La declararea starii de mobilizare sau a starii de razboi, unele atributii ale autoritatilor administratiei publice centrale de specialitate si ale autoritatilor administratiei publice locale pot trece in competenta autoritatilor militare, asa cum au fost prevazute in hotararea Parlamentului ori in decretul Presedintelui Romaniei privind declararea starii de mobilizare sau a starii de razboi.

(2) Autoritatile civile ale administratiei publice continua exercitarea atributiilor care nu au fost transferate autoritatilor prevazute la alin. (1) si au obligatia de a indeplini intocmai prevederile ordonantelor militare.

Art. 21. - Pe timpul starii de mobilizare sau al starii de razboi, autoritatile civile ale administratiei publice au atributii privind:

a) asigurarea indeplinirii masurilor stabilite si a respectarii regulilor dispuse, fiecare in domeniul sau de activitate;

b) punerea la dispozitia autoritatilor abilitate a evidentei salariatilor cu obligatii militare la mobilizare si razboi;

c) asigurarea indeplinirii de catre operatorii economici, institutiile publice si persoanele fizice a dispozitiilor si masurilor privind pregatirea economiei, a teritoriului si a populatiei pentru aparare;

d) asigurarea indeplinirii masurilor pentru efectuarea rechizitiilor de bunuri si a prestarilor de servicii in interes public;

e) asigurarea reparatiei, conform planurilor existente, a resurselor de materii prime, a produselor industriale, a bunurilor alimentare, a energiei, a transporturilor, a lucrarilor publice si a comunicatiilor;

f) asigurarea punerii in aplicare a masurilor stabilite pentru rationalizarea consumurilor.

Art. 22. - Conducatorii autoritatilor publice care au atributii la mobilizare si razboi au obligatia de a pune in aplicare documentele de mobilizare, precum si ordinele si instructiunile privind modul de actiune a structurilor proprii si a celor din sfera lor de activitate, potrivit reglementarilor legale, pe timpul starii de mobilizare sau al starii de razboi.Afişează Legea nr. 355/2009, privind regimul starii de mobilizare partiala sau totala a fortelor armate si al starii de razboi pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati Legislative 2009    Monitorul Oficial al Romaniei    Legea 355/2009    Stare de razboi

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

Cerere de fuziune prin contopire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile UniteArticole Juridice

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu