Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea nr. 355/2009, privind regimul starii de mobilizare partiala sau totala a fortelor armate si al starii de razboi

Legea nr. 355/2009, privind regimul starii de mobilizare partiala sau totala a fortelor armate si al starii de razboi

  Publicat: 28 Nov 2009       10718 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea nr. 355/2009, privind regimul starii de mobilizare partiala sau totala a fortelor armate si al starii de razboi

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 805 din 25/11/2009

Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Latura a activitatii de comert exterior si cooperare internationala, care consta in totalitatea operatiilor de achizitionare,
Act adoptat de organele de stat,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Intreprindere comuna. Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, „intreprinderile comune” sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.

CAPITOLUL IV
Asigurarea si utilizarea resurselor umane, materiale si financiare pe
timpul starii de mobilizare si al starii de razboiArt. 23. - (1) Pe timpul starii de mobilizare sau al starii de razboi se utilizeaza resurse umane, materiale si financiare.

(2) Resursele umane provin din randul cadrelor militare in activitate, al politistilor, al soldatilor si al gradatilor voluntari, al studentilor si al elevilor din institutiile militare de invatamant care au absolvit anul I, mai putin cei din colegiile militare liceale, din randul rezervistilor, al personalului civil din cadrul autoritatilor publice care au atributii la mobilizare si razboi, precum si din randul cetatenilor romani care au obligatii militare sau care pot fi chemati sa execute prestari de servicii in interes public, potrivit legii.

(3) Pentru asigurarea resurselor umane pe timpul starii de mobilizare sau al starii de razboi se constituie si se instruieste, pe timp de pace, rezerva de mobilizare, care cuprinde rezerva operationala si rezerva generala, asa cum sunt reglementate in Legea nr. 446/2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare. Rezervistii cuprinsi in rezerva de mobilizare participa la exercitiile si antrenamentele de mobilizare, la solicitarea institutiilor cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale.

(4) Resursele materiale necesare mobilizarii fortelor destinate apararii se compun din:

a) rezervele proprii;

b) capacitatile pentru aparare, potrivit legii;

c) rezervele de mobilizare, potrivit legii;

d) productia curenta a operatorilor economici;

e) importuri;

f) alte resurse prevazute de lege.

(5) Rezervele proprii, prevazute la alin. (4) lit. a), se constituie de catre fiecare institutie cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale, potrivit actelor normative specifice, statelor de organizare si normelor de inzestrare la razboi, si cuprind tehnica militara si materiale, in majoritate, produse greu de aprovizionat sau cu ciclu lung de fabricatie, care se asigura din productia interna sau din import.

(6) Constituirea rezervelor proprii de catre institutiile cu atributii in domeniul apararii si sigurantei nationale se realizeaza pe baza programelor multianuale si a resurselor financiare alocate in acest sens prin bugetele anuale.

Art. 24. - Pe timpul starii de mobilizare si al starii de razboi se executa completarea fortelor destinate apararii potrivit statelor de organizare pentru razboi, instruirea acestora, precum si utilizarea resurselor materiale in vederea inzestrarii conform normelor pentru razboi, pana la realizarea nivelului de operationalizare necesar indeplinirii misiunilor specifice primite.

Art. 25. - Resursele materiale si serviciile necesare sustinerii efortului de aparare se asigura de institutiile publice si operatorii economici, pe baza comenzilor de stat, emise de institutiile care administreaza fonduri cuprinse in bugetul de stat pentru razboi, in conditiile legii, dupa punerea in aplicare a Planului de mobilizare a economiei nationale pentru aparare. Achizitiile se pot face printr-un regim derogatoriu de la dispozitiile legale in vigoare, aprobat de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii.

Art. 26. - (1) Chemarea rezervistilor la exercitiile si antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la razboi se face pe baza ordinelor de chemare, intocmite potrivit modelului stabilit prin hotarare a Guvernului, cu decontarea cheltuielilor de transport. Decontarea cheltuielilor de transport se realizeaza pe baza cupoanelor din ordinul de chemare, de catre institutiile cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale, potrivit procedurii stabilite prin ordin al conducatorilor acestora.

(2) Pe timpul starii de mobilizare sau al starii de razboi, persoanele cu obligatii militare din rezerva generala pot fi chemate pentru completarea fortelor destinate apararii sau pentru prestari de servicii in interes public, potrivit legii, cu exceptia celor mobilizate la locul de munca .

(3) Persoanele fara obligatii militare pot fi chemate numai pentru prestari de servicii in interes public, potrivit legii.

(4) Personalul operatorilor economici militarizati se supune regimului de control si disciplina militara.

(5) Personalul societatilor specializate de paza care executa paza si protectia la obiectivele clasificate de importanta deosebita la mobilizare si razboi se mobilizeaza la locul de munca si se integreaza, din punct de vedere operativ, in sistemul de paza al Jandarmeriei Romane.

Art. 27. - (1) Planificarea, pregatirea si executia activitatilor pe timpul starii de mobilizare si al starii de razboi sunt reglementate prin ordine ale conducatorilor institutiilor cu atributii la mobilizare si razboi.

(2) Pe timpul starii de mobilizare si al starii de razboi coordonarea unitara a acestor activitati se realizeaza de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii.

Art. 28. - Pe timpul starii de mobilizare si al starii de razboi, centrele militare au urmatoarele atributii:

a) solicita structurilor Ministerului Administratiei si Internelor si operatorilor economici punerea in aplicare a masurilor prevazute de documentele de mobilizare transmise pe timp de pace;

b) coopereaza cu fortele destinate apararii pentru refacerea capacitatii operationale;

c) coordoneaza, indruma si verifica activitatea desfasurata pe linia evidentei militare a cetatenilor incorporabili si a rezervistilor, potrivit legii;

d) colaboreaza cu structurile Ministerului Administratiei si Internelor pentru anuntarea si trimiterea cetatenilor incorporabili la recrutare-incorporare si a rezervistilor la unitatile din compunerea institutiilor cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale;

e) colaboreaza cu structurile teritoriale ale Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale pentru anuntarea si prezentarea cetatenilor prevazuti a fi mobilizati la locul de munca si a celor chemati pentru prestari de servicii in interes public;

f) coopereaza cu unitatile militare pentru punerea in aplicare a planului de mobilizare al garnizoanei;

g) contribuie la punerea in aplicare a planului de asistenta familiala si la rezolvarea problemelor sociale ale personalului mobilizat;

h) asigura, potrivit legii, plata ajutoarelor legale pentru familiile militarilor decedati.

Art. 29. - (1) Finantarea cheltuielilor aferente starii de mobilizare si a starii de razboi se asigura de la bugetul de stat pentru razboi, elaborat si aprobat in conditiile legii.

(2) Executia bugetului de stat pentru razboi se aproba de Parlament, pe baza propunerilor Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.

(3) Presedintele Romaniei poate hotari punerea in aplicare a executiei bugetului de stat pentru razboi numai in cazuri exceptionale, inclusiv de agresiune armata indreptata impotriva tarii, potrivit prevederilor constitutionale.

(4) Cheltuielile se finanteaza prin Trezoreria Statului, in limita bugetelor aprobate.

Art. 30. - (1) Executia de casa a bugetelor si operatiunile de incasari si plati in lei ale structurilor din sistemul de aparare si securitate nationala se efectueaza prin unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

(2) Operatiunile de incasari si plati in valuta se efectueaza prin intermediul institutiilor de credit sau prin unitatile Trezoreriei Statului, dupa caz.

Art. 31. - Decontarile intre unitatile militare si alte persoane juridice sau fizice se efectueaza cu sau fara numerar, prin utilizarea formelor si instrumentelor de decontare existente, pentru operatiunile respective, pe timp de pace.

Art. 32. - Persoanele fizice si juridice care au sustinut efortul de razboi al tarii vor fi sprijinite cu prioritate de structurile autoritatilor administratiei publice centrale si locale pentru redobandirea bunurilor rechizitionate sau acordarea despagubirilor, precum si pentru reintegrarea in societate .CAPITOLUL V
Masuri privind asistenta familiala a militarilor si a personalului
civil cu obligatii militare, pe timpul starii de mobilizare si

Afişează Legea nr. 355/2009, privind regimul starii de mobilizare partiala sau totala a fortelor armate si al starii de razboi pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati Legislative 2009    Monitorul Oficial al Romaniei    Legea 355/2009    Stare de razboi

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

Cerere de fuziune prin contopire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile UniteArticole Juridice

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa – principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii – pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior – pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu