Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Regulamentul din 2009, privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici

Regulamentul din 2009, privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici

  Publicat: 07 Jan 2010       18321 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Regulamentul din 2009, privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 8 din 06/01/2010

Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand

a) vegheaza la respectarea procedurii de organizare si desfasurare a examenului;

b) intocmeste, redacteaza si semneaza alaturi de membrii comisiei de examen intreaga documentatie privind activitatea specifica a acesteia;

c) asigura transmiterea rezultatelor examenului compartimentelor de resurse umane, pentru a fi comunicate candidatilor;

d) indeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfasurare a examenului.SECTIUNEA a 3-a
Procedura de desfasurare a examenului de promovare
in clasa a functionarilor publiciArt. 8. - (1) Subiectele pentru proba scrisa se stabilesc pe baza bibliografiei afisate, astfel incat sa reflecte capacitatea de analiza si sinteza a candidatului.

(2) Comisia de examen stabileste doua seturi de subiecte pentru proba scrisa si punctajele ce vor fi acordate pentru fiecare subiect, cu doua ore inainte de inceperea acestei probe.

(3) Seturile de subiecte se semneaza de membrii si de secretarul comisiei de examen.

(4) Durata probei scrise se stabileste de comisia de examen, in functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor, dar nu poate depasi 3 ore.

(5) Iesirea din sala pe durata desfasurarii examenului atrage eliminarea din examen, cu exceptia situatiilor de urgenta, in care functionarii publici pot fi insotiti de unul dintre membrii comisiei de examen sau de secretarul comisiei.

(6) La ora stabilita pentru inceperea probei scrise comisia de examen prezinta candidatului seturile de subiecte si il invita sa extraga un plic cu subiectele de examen.

(7) In incaperea in care are loc examenul, pe toata perioada derularii acestuia, inclusiv a formalitatilor prealabile si a celor ulterioare finalizarii probei, candidatilor nu le este permisa detinerea sau folosirea vreunei surse de consultare ori a telefoanelor mobile sau a altor mijloace de comunicare la distanta. Nerespectarea acestor dispozitii atrage eliminarea candidatului din proba de examen.

Art. 9. - (1) Interviul se sustine, de regula, in aceeasi zi, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

(2) Fiecare membru al comisiei de examen poate adresa intrebari candidatului. Nu se pot adresa intrebari referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicala, religie, etnie, sex, starea materiala si originea sociala.

(3) Intrebarile si raspunsurile la interviu se consemneaza in anexa la raportul final intocmit de secretarul comisiei de examen, semnata de membrii comisiei si de candidat.

Art. 10. - (1) La finalizarea examenului de promovare in clasa se intocmeste un raport final care contine modul de desfasurare a probelor si rezultatele obtinute de candidati, semnat de membrii si de secretarul comisiei de examen.

(2) Candidatul are acces, la solicitarea sa, la lucrarea individuala redactata in cadrul probei scrise a examenului.SECTIUNEA a 4-a
Notarea probelor si comunicarea rezultatelorArt. 11. - (1) Notarea probei scrise si a interviului se face, de regula, in termen de 24 de ore, dar nu mai tarziu de 3 zile de la data sustinerii probei.

(2) Acordarea punctajului pentru fiecare proba se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de examen.

(3) Se considera admis la examenul de promovare in clasa functionarul public care a obtinut punctajul minim necesar promovarii.

(4) Punctajele finale cu mentiunea "Admis" sau "Respins" se aduc la cunostinta candidatilor prin afisare la sediul autoritatii sau institutiei organizatoare a examenului de promovare in clasa, in termen de 3 zile de la sustinerea interviului.

Art. 12. - Functionarul public nemultumit de rezultatul examenului de promovare in clasa se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.

Art. 13. - Functionarii publici declarati respinsi se pot prezenta la urmatorul examen de promovare in clasa organizat de autoritatea sau institutia publica.SECTIUNEA a 5-a
Promovarea in clasa a functionarilor publiciArt. 14. - (1) Promovarea functionarilor publici care au fost admisi la examenul de promovare in clasa se face prin transformarea postului pe care sunt incadrati intr-o functie publica de executie de grad profesional asistent sau, dupa caz, principal, din clasa corespunzatoare studiilor absolvite, cu stabilirea salariului in conditiile prevazute de legislatia privind salarizarea unitara a personalului din administratia publica.

(2) In aplicarea prevederilor art. 68 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, transformarea postului in conditiile prevazute la alin.

(1) nu se poate face intr-o functie publica de auditor sau de consilier juridic.

Afişează Regulamentul din 2009, privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati Legislative 2010    Monitorul Oficial al Romaniei    Functionari publici

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

Cerere de fuziune prin contopire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile UniteArticole Juridice

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro