Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Ordinul 108/2010 pentru aprobarea Procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare

Ordinul 108/2010 pentru aprobarea Procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare

  Publicat: 20 May 2010       13834 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Ordinul 108/2010 pentru aprobarea Procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 330 din 19 mai 2010

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,


 • MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR nr. 108 din 4 mai 2010
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII nr. 368 din 10 mai 2010

  In temeiul art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2010 privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri si de persoane, al art. 7 ALIn. (4) din ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificarile si completarile ulterioare,
  ministrul administratiei si internelor si ministrul Transporturilor si infrastructurii emit urmatorul ordin:

  Art. 1
  Se aproba Procedurile de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin .

  Art. 2
  Inspectoratul General al Politiei Romane si Autoritatea Rutiera Romana - ARR vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin .

  Art. 3
  La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga subcapitolul V.7^1 iż˝Procedura de suspendare a dreptului de utilizare a unui vehicul, precum si de retinere a certificatului de inmatriculare si a placutelor de inmatriculareiż˝ din Normele privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 919 si 919 bis din 13 noiembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 4
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I


  Anexa - Proceduri de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare

  Art. 1
  Inspectorii de trafic ai Autoritatii Rutiere Romane iż˝ ARR, denumiti in continuare inspectori de trafic, sau, dupa caz, ofiterii si/sau agentii de politie din cadrul Politiei Romane care au calitatea de politisti rutieri, denumiti in continuare politisti rutieri, dispun, potrivit legii, suspendarea dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare atunci cand constata contraventii pentru care legea prevede o astfel de masura.

  Art. 2
  (1) Oprirea unui autovehicul pentru control se face, de regula, in afara partii carosabile, iar acolo unde nu exista asemenea conditii, cat mai aproape de marginea din dreapta a drumului, pe acostament sau langa bordura ori in spatiile destinate parcarii. Daca drumul este intens circulat, oprirea se face pe o artera laterala, pentru a nu stanjeni circulatia celorlalte vehicule. Pe timpul noptii, aceste locuri trebuie sa fie iluminate.
  (2) Nu se permite oprirea vehiculelor pentru control in curbe, pe sectoare de drum inclinat, unde vizibilitatea este redusa, in intersectii, pe trecerile pentru pietoni, pe portiuni de drumuri inguste, precum si in orice alte locuri unde ar impiedica desfasurarea normala a traficului.
  (3) In interiorul localitatilor, oprirea se face langa si paralel cu trotuarul, iar in lipsa acestuia, cat mai aproape de marginea din partea dreapta a drumului, astfel incat sa nu fie afectata fluenta traficului rutier.

  Art. 3
  (1) Retinerea placutelor cu numarul de inmatriculare se face dupa demontarea acestora de catre conducatorul autovehiculului, iar atunci cand acesta refuza, de catre agentul constatator, intr-un spatiu destinat parcarii. In vederea aplicarii masurii, conducatorul autovehiculului are obligatia de a deplasa vehiculul in cel mai apropiat loc indicat de agentul constatator.
  (2) In raport cu persoana care are calitatea de agent constatator, in caz de neconformare a conducatorului autovehiculului: a) politistul rutier aplica dispozitiile legale in vigoare privind nerespectarea semnalelor, indicatiilor si dispozitiilor politistului rutier aflat in exercitarea atributiilor de serviciu; sau
  b) inspectorul de trafic aplica dispozitiile legale in vigoare privind sustragerea de la efectuarea controlului in traficul rutier.

  Art. 4
  (1) Dupa intocmirea procesului-verbal de constatare a contraventiei, agentul constatator dispune suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului, intocmind in acest sens procesul-verbal de retinere a placutelor cu numarul de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare, denumit in continuare proces-verbal de retinere, al carui model este prevazut in anexele nr. 1a) si 1b).
  (2) Procesul-verbal de retinere se intocmeste in doua exemplare. Un exemplar se inmaneaza conducatorului autovehiculului sau, in caz de refuz al primirii, se comunica acestuia de catre agentul constatator.
  (3) Suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului opereaza din momentul incheierii procesului-verbal de retinere, chiar daca s-au retinut doar placutele cu numarul de inmatriculare.
  (4) Motivele pentru care nu a putut fi retinut certificatul de inmatriculare al autovehiculului se inscriu in procesul-verbal de retinere.

  Art. 5
  (1) In urma aplicarii masurii suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului, atat autovehiculul, cat si marfa sau persoanele transportate se afla sub raspunderea juridica a utilizatorului autovehiculului, conform legii.
  (2) In urma aplicarii masurii suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului, contravenientul este responsabil pentru eventualele pierderi cauzate tertilor, inclusiv persoanelor transportate.

  Art. 6
  (1) Masura suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului se aplica in momentul constatarii faptei, cu exceptia situatiei in care autovehiculele controlate transporta animale vii, marfuri perisabile sau sub temperatura controlata.
  (2) In cazul autovehiculelor care transporta animale vii, marfuri perisabile sau sub temperatura controlata, masura suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului se aplica, ulterior constatarii faptei, la locul de descarcare a marfii sau la sediul/domiciliul contravenientului, dupa caz, de catre inspectorii de trafic ai agentiei teritoriale a ARR.
  (3) Atunci cand fapta savarsita cu autovehiculele prevazute la alin. (2) a fost constatata de politistii rutieri, actele de constatare se trimit in termen de doua zile lucratoare agentiei teritoriale a ARR in raza careia isi are sediul/domiciliul contravenientul, pentru a dispune suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului.
 • Afişează Ordinul 108/2010 pentru aprobarea Procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare pe o singură pagină  Citeşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial al Romaniei    Ordinul 108/2010    Placute de inmatriculare    Numar de inmatriculare    OUG 34/2010    Certificat de inmatriculare    Inspectoratul General al Politiei Romane    Autoritatea Rutiera Romana

  Consultă un avocat online
  MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

  Jurisprudenţă

  Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
  Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

  Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
  Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

  Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
  Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

  Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
  Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

  Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
  Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

  Cerere de fuziune prin contopire
  Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

  Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
  Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

  Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
  Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

  Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
  Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

  Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
  Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile Unite  Articole Juridice

  Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
  Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

  Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
  Sursa: Dobre Ion

  Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
  Sursa: Irina Maria Diculescu

  Deconcentrarea administrativa – principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
  Sursa: Irina Maria Diculescu

  Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii – pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
  Sursa: Irina Maria Diculescu

  Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior – pedeapsa justa sau grava inechitate
  Sursa: Irina Maria Diculescu

  Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
  Sursa: Irina Maria Diculescu