Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Regulament de organizare si functionare a Consiliului National de Vanatoare (2010)

Regulament de organizare si functionare a Consiliului National de Vanatoare (2010)

  Publicat: 21 Jun 2010       11739 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Regulament de organizare si functionare a Consiliului National de Vanatoare (2010)

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 408 din 18/06/2010

Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(Board of Directors) Grup de oficiali alesi de adunarea generala anuala a actionarilor care au fost imputerniciti sa administreze compania si sa puna in aplicare masurile de natura strategica adoptate de adunarea generala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

CAPITOLUL I
Organizarea si functionarea Consiliului National
de VanatoareArt. 1. - Consiliul National de Vanatoare, denumit in continuare Consiliul, este organismul de avizare si consultare in domeniul cinegetic, care functioneaza pe langa autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.

Art. 2. - Consiliul este condus de un presedinte ales prin vot din randul membrilor sai, cu majoritatea simpla a acestora. El este ajutat de un vicepresedinte si de un secretar, alesi in aceleasi conditii .

Art. 3. - Secretarul Consiliului este unul dintre reprezentantii autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, ajutat de doua persoane din cadrul Directiei generale de regim silvic si cinegetic si dezvoltare forestiera, fara drept de vot in cadrul Consiliului.

Art. 4. - Calitatea de membru al Consiliului inceteaza in urmatoarele situatii:

a) institutia care l-a desemnat face propunere de inlocuire a reprezentantului sau;

b) prin renuntarea unilaterala.

Art. 5. - Data, locul si ordinea de zi ale sedintei Consiliului se comunica in scris fiecarui membru al Consiliului, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte, prin grija secretarului Consiliului.CAPITOLUL II
Atributiile ConsiliuluiArt. 6. - Consiliul avizeaza proiectele de regulamente, instructiuni si reglementari tehnice elaborate si promovate de organismul specializat in domeniul cinegetic din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

Art. 7. - (1) Presedintele Consiliului are in principal urmatoarele atributii:

a) conduce sedintele Consiliului;

b) semneaza avizele adoptate de Consiliu .

(2) In lipsa presedintelui, atributiile acestuia sunt preluate de vicepresedinte.

(3) Atributiile secretarului Consiliului sunt urmatoarele:

a) asigura, impreuna cu reprezentantii Directiei generale de regim silvic si cinegetic si dezvoltare forestiera, in timp util, materialele ce fac obiectul sedintelor Consiliului;

b) asigura, impreuna cu reprezentantii Directiei generale de regim silvic si cinegetic si dezvoltare forestiera, conditiile tehnico-organizatorice pentru desfasurarea lucrarilor Consiliului;

c) asigura legatura operativa cu presedintele si vicepresedintele Consiliului.CAPITOLUL III
Organizarea si desfasurarea sedintelor ConsiliuluiArt. 8. - (1) Materialele care urmeaza sa fie supuse dezbaterii in cadrul sedintelor Consiliului vor fi centralizate si multiplicate pentru fiecare membru al Consiliului.

(2) Secretarul Consiliului impreuna cu reprezentantii Directiei generale de regim silvic si cinegetic si dezvoltare forestiera au obligatia sa transmita fiecarui membru al Consiliului, cu cel putin 3 zile lucratoare inainte, materialele care urmeaza sa fie supuse dezbaterii.

Art. 9. - (1) Sedintele Consiliului se pot desfasura numai in prezenta a jumatate plus unu din membri sai, iar deciziile acestuia se adopta cu votul majoritatii simple a celor prezenti.

(2) Membrii Consiliului pot transmite votul lor prin fax la Directia generala de regim silvic si cinegetic si dezvoltare forestiera, in cazul in care Consiliul nu se poate intruni ori in caz de absenta motivata a oricaruia dintre membrii Consiliului.

Art. 10. - (1) Presedintele Consiliului prezinta materialele de pe ordinea de zi, care vor fi supuse analizei membrilor acestuia.

(2) Membrii Consiliului analizeaza si emit puncte de vedere care se consemneaza in procesul-verbal al sedintei Consiliului.

Art. 11. - (1) In termen de 15 zile de la desfasurarea sedintei Consiliului, secretarul acestuia redacteaza avizul Consiliului si il inainteaza pentru semnare presedintelui.

(2) Avizul Consiliului se comunica organismului specializat in domeniul cinegetic care a elaborat si promovat proiectele de regulamente, instructiuni si reglementari tehnice din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

Afişează Regulament de organizare si functionare a Consiliului National de Vanatoare (2010) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial al Romaniei    Consiliul National de Vanatoare    Vanatori    Vanatoare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

Cerere de fuziune prin contopire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile UniteArticole Juridice

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu