Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare

OUG 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare

  Publicat: 22 Jun 2010       7838 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Constau in obligatiile financiare ajunse la scadenta si neachitate, inregistrate de catre regiile autonome si de catre alte societati, sau chiar de catre stat ;
OUG 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 413 din 21 iunie 2010

Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Interval de timp convenit intre imprumutator si imprumutat si cuprins intre momentul utilizarii creditului obtinut si data inceperii rambursarii acestuia.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Inscris compus din talon si mai multe cupoane.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Acea parte de capital social detinuta de stat sau de alta entitate implicata in procesul de privatizare la o societate comerciala neprivatizata, in tot sau in parte, care nu este afectata de alte drepturi izvorând din contractele de privatizare incheiate deja in baza legilor de privatizare;
Impozitele pe venit sunt acele impozite la care platitorul (una si acceesi persoana cu suportatorul) sunt persoana fizica sau juridica care realizeaza venit.
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Impozitele pe venit sunt acele impozite la care platitorul (una si acceesi persoana cu suportatorul) sunt persoana fizica sau juridica care realizeaza venit.
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Ordonanta de Guvern nr.124/2000 pentru “completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator”, instituie pentru persoanele care produc, distribuie, comercializeaza sau inchiriaza programe pentru calculator pe teritoriul Romaniei, obligatia sa comunice Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, urmatoarele:
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Confirmare intr-o anumita functie
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Confirmare intr-o anumita functie
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Contractul prin care o persoana, numita comodant, remite spre folosinta altei persoane, numita comodatar, un lucru nefungibil si neconsumptibil, cu obligatia pentru acesta de a-l restitui la termen in natura, in individualitatea sa (art.1560 Cod Civil).
Confirmare intr-o anumita functie
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Confirmare intr-o anumita functie
Suma care trebuie inscrisa intr-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu creditul acestui cont;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Confirmare intr-o anumita functie
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sume pastrate in conturile din banci sau in casieriile agentilor economici, persoane juridice si fizice, fara destinatie de moment, tinute la dispozitia acestora pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea si afacerile pe care le intreprind.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sume pastrate in conturile din banci sau in casieriile agentilor economici, persoane juridice si fizice, fara destinatie de moment, tinute la dispozitia acestora pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea si afacerile pe care le intreprind.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,# Avand in vedere: volumul mare al platilor restante inregistrate de unitatile administrativ-teritoriale fata de operatorii economici care presteaza servicii si lucrari de interes public local, precum si datoriile pe care acestia le inregistreaza fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale;
# prevederile Aranjamentului stand-by dintre Romania si Fondul Monetar International, referitoare la eliminarea platilor restante,
intrucat toate aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie situatii urgente si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. 1
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 61 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2010 Ministerul Finantelor Publice acorda unitatilor administrativ-teritoriale imprumuturi din veniturile obtinute din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, cu o dobanda de 6,25%, cu termen de rambursare de maximum 5 ani, cu o perioada de gratie de un an, in limita sumei de 1.500.000 mii lei, pentru achitarea obligatiilor de plata restante inregistrate de acestea la data de 31 decembrie 2009 fata de operatorii economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari, inclusiv fata de operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, neachitate la data solicitarii imprumutului. Perioada de acordare a imprumutului se stabileste in conventiile de imprumut incheiate cu unitatile administrativ-teritoriale.
(2) Sumele acordate unitatilor administrativ-teritoriale cu titlu de imprumut din veniturile obtinute din privatizare vor fi utilizate exclusiv pentru:
a) stingerea obligatiilor fiscale restante ale operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii sau lucrari ai unitatilor administrativ-teritoriale, inclusiv ale operatorilor economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat;
b) stingerea obligatiilor fiscale restante ale operatorilor economici care au de incasat sume restante de la operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat.
(3) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin obligatii fiscale restante se intelege totalitatea obligatiilor datorate de catre operatorii economici la data de 31 martie 2010 si neachitate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale.
(4) Rambursarea imprumutului se efectueaza in transe lunare, incepand cu prima luna dupa incheierea perioadei de gratie. Dobanda aferenta reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului, se plateste lunar, incepand cu luna acordarii imprumutului, si se calculeaza prin aplicarea ratei dobanzii prevazute la alin. (1) la soldul imprumutului.
(5) Pentru neplata la termen a ratelor scadente si a dobanzilor de platit la imprumutul acordat se calculeaza o dobanda de intarziere de 0,05% pe zi de intarziere pana la data stingerii obligatiei. Dobanda de intarziere reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului.
(6) Unitatile administrativ-teritoriale vireaza sumele datorate in conturi distincte deschise la Trezoreria operativa centrala, codificate cu codurile de identificare fiscala ale acestora. In termen de 3 zile lucratoare de la alimentarea acestor conturi se sting obligatiile de plata in urmatoarea ordine: dobanzile de intarziere, dobanzile si ratele de capital .
(7) In cazul in care unitatile administrativ-teritoriale nu respecta termenele de rambursare prevazute la alin. (4), Ministerul Finantelor Publice sisteaza alimentarea bugetelor locale respective cu cote defalcate din impozitul pe venit si cu sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale.
(8) Pana la lichidarea obligatiilor de plata ale unitatilor administrativ-teritoriale catre Ministerul Finantelor Publice, cotele defalcate din impozitul pe venit si sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate potrivit prevederilor alin. (7), vor fi alocate bugetelor locale numai pentru achitarea acestor obligatii .
(9) Ordonatorii principali de credite si autoritatile deliberative au obligatia ca la elaborarea si aprobarea bugetelor locale sa prevada restituirea sumelor acordate de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 2
(1) Unitatile administrativ-teritoriale pot contracta imprumuturile prevazute la art. 1 numai cu avizul Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, prevazuta la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) La documentatia pentru obtinerea avizului Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, prevazuta de Hotararea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare, se anexeaza certificatele de atestare fiscala pentru obligatii fiscale restante ale operatorilor economici, inclusiv ale operatorilor economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, eliberate potrivit prevederilor art. 3. In cazul in care imprumutul solicitat cuprinde si sume aferente obligatiilor fiscale prevazute la art. 1 alin. (2) lit. b), vor fi anexate si certificatele de atestare fiscala pentru obligatii fiscale restante ale operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii sau lucrari ai operatorilor economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat.
(3) In termen de maximum 15 zile calendaristice de la obtinerea avizului Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, unitatile administrativ-teritoriale solicita Ministerului Finantelor Publice incheierea de conventii de imprumut .
(4) Imprumuturile contractate in conditiile prezentei ordonante de urgenta nu intra sub incidenta limitelor stabilite pe anul 2010 pentru finantarile rambursabile care pot fi contractate si pentru tragerile din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de catre unitatile administrativteritoriale.

Art. 3
Directiile generale ale finantelor publice judetene/a municipiului Bucuresti/Directia generala de administrare a marilor contribuabili, dupa caz, elibereaza certificatele de atestare fiscala solicitate de unitatile administrativ-teritoriale pentru operatorii economici, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii. Certificatele de atestare fiscala se elibereaza pe baza datelor cuprinse in evidenta pe platitor a organului fiscal competent, cuprind creantele fiscale exigibile, existente in sold la data de 31 martie 2010 si neachitate pana la data eliberarii acestora, si au o valabilitate de 60 de zile de la data eliberarii.

Art. 4
(1) In termen de 5 zile lucratoare de la semnarea conventiilor, Ministerul Finantelor Publice va vira suma aprobata intr-un cont distinct de disponibil deschis pe numele unitatii administrativ-teritoriale, la unitatea Trezoreriei Statului unde aceasta este arondata.
(2) In termen de 5 zile lucratoare de la incasarea sumelor in contul de disponibil prevazut la alin. (1), unitatile administrativteritoriale vor vira intr-un cont distinct de disponibil al operatorilor economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, deschis la Trezoreria Statului, sumele din care vor fi stinse obligatiile fiscale restante ale furnizorilor acestor operatori economici prevazute la art. 1 alin. (2) lit. b). Sumele astfel virate nu pot fi mai mari decat cele prevazute in certificatele de atestare fiscala ale furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari ai operatorilor economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, prezentate ca anexa la documentatia pentru obtinerea avizului Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale.
(3) In termenul prevazut la alin. (1), Ministerul Finantelor Publice va comunica Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sumele aprobate unitatilor administrativ-teritoriale, precum si lista operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari ale caror obligatii fiscale restante se sting in limita acestor sume, conform destinatiilor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) si b).

Art. 5
(1) In termen de 25 de zile de la transmiterea comunicarilor prevazute la art. 4 alin. (3), organele fiscale vor inainta unitatilor Trezoreriei Statului la care sunt arondate unitatile administrativ teritoriale nota de transfer al sumelor din conturile de disponibilitati ale acestora deschise potrivit art. 4 alin. (1) in contul obligatiilor fiscale restante ale operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari si, respectiv, ale operatorilor economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat.
(2) In acelasi termen prevazut la alin. (1), organele fiscale vor inainta unitatilor Trezoreriei Statului la care sunt arondati operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat nota de transfer al sumelor din conturile de disponibilitati ale acestora deschise potrivit art. 4 alin. (2) in contul obligatiilor fiscale restante ale furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari ai operatorilor economici respectivi.
(3) Sumele inscrise in nota de transfer nu pot depasi cuantumul sumelor aprobate prin conventiile de imprumut pentru fiecare operator economic.
(4) Unitatile Trezoreriei Statului vor vira in conturile corespunzatoare de venituri bugetare sumele prevazute in nota de transfer, in termen de 5 zile de la primirea acesteia.
(5) Sumele ramase neutilizate in conturile de disponibil deschise pe numele unitatilor administrativ-teritoriale se restituie de unitatile Trezoreriei Statului in contul Ministerului Finantelor Publice, in cea de-a 30-a zi de la incasarea acestora.
(6) Sumele ramase neutilizate in conturile de disponibil deschise pe numele operatorilor economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat se restituie in conturile unitatilor administrativ-teritoriale din care au fost primite, in cea de-a 30-a zi de la incasarea acestora. Sumele astfel incasate se restituie in contul Ministerului Finantelor Publice de catre unitatile administrativ-teritoriale, cel tarziu in a doua zi lucratoare de la incasarea acestora.

Art. 6
Sumele acordate unitatilor administrativ-teritoriale potrivit art. 1 au destinatie speciala in conditiile prevederilor art. 452 alin. (2) lit. a) din Codul de procedura civila si se utilizeaza numai potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Art. 7
In aplicarea prevederilor art. 1 6, in termen de 15 zile de la publicarea prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Finantelor Publice va elabora norme metodologice de aplicare, aprobate prin ordin al ministrului.

Afişează OUG 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial al Romaniei    OUG 51/2010    Legea 273/2006    Bugetul de stat    Ministerul de finante    Trezoreria statului    Datorii    Dobanzi    Bugete locale    Legea 273/2006

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

Cerere de fuziune prin contopire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile UniteArticole Juridice

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa – principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii – pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior – pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu