Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG 55/2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice

OUG 55/2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice

  Publicat: 28 Jun 2010       19191 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
OUG 55/2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 425 din 24 iunie 2010

Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile, in cursul unei perioade date;
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ordonanta Guvernului privind regimul juridic al contravenţiilor
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.


Avand in vedere evolutia crizei economice in anul 2009, precum si extinderea acesteia in cursul anului 2010, se impune luarea de urgenta a unor masuri pentru a se putea asigura respectarea Angajamentelor asumate de Romania prin semnarea acordurilor de imprumut cu organismele financiare internationale, acorduri absolut necesare pentru stabilitatea economica a Romaniei, pentru atingerea tintelor de deficit ale bugetului general consolidat in anul 2010.

luand in considerare faptul ca diminuarea dezechilibrelor existente si mentinerea deficitului bugetar in limite sustenabile creeaza premisele relansarii economice, se impune adoptarea in regim de urgenta a unor masuri cu caracter exceptional prin care sa se continue eforturile de reducere a cheltuielilor bugetare in anul 2010.

intrucat aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta Ordonanta de urgenta

Art. I
Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 5, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si institutiile publice din subordinea acestora aplica normativele de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme si pentru consumul de carburanti prevazute in anexa nr. 3, cu incadrarea in cheltuielile bugetare aprobate."

2. La anexa nr. 3, punctul II se modifica si va avea cuprinsul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta .

Art. II
(1) Consumul lunar de carburanti aprobat prin hotarari ale Guvernului pentru activitatile specifice desfasurate de unele ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cele stabilite prin normative proprii in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se reduce cu 50%.
(2) Face exceptie de la prevederile alin. (1) consumul de carburanti aprobat pentru activitatile operative de inspectie in domeniile: vamal, garda financiara, Trafic rutier, pentru activitatile de transport valori, pentru serviciile de ambulanta si SMURD, pentru activitatile specifice de interventie desfasurate de institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, pentru transportul persoanelor private de libertate, precum si transportul elevilor cu microbuze scolare.

Art. III
(1) Autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 2 alin. (1) din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice vor diminua cu 20% cheltuielile cu bunurile si serviciile aprobate in buget, programate pentru a doua jumatate a anului 2010 si ramase de executat.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) cheltuielile pentru transmiterea pensiilor si altor forme de asistenta sociala, precum si pentru plata serviciilor medicale, medicamente, dispozitive medicale si materiale sanitare, reparatiile si reabilitarile pentru scoli si hrana persoanelor private de libertate.
(3) Reducerile de cheltuieli bugetare prevazute la alin. (1) se realizeaza in trimestrele III si IV 2010, luandu-se ca referinta cheltuielile aprobate prin bugetul pe anul 2010 in vigoare la data publicarii prezentei ordonante de urgenta ramase de executat in trimestrele respective.

Art. IV
(1) In termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome vor prezenta spre aprobare bugetele de venituri si cheltuieli rectificative, la intocmirea carora se va avea in vedere reducerea cu 20% a cheltuielilor cu bunurile si serviciile, altele decat cele pentru activitatile de productie, a cheltuielilor cu prestatiile externe, cheltuielilor de protocol, reclama si publicitate, programate pentru semestrul II 2010.
(2) Economiile rezultate din aplicarea prevederilor alin. (1) se vor reflecta in rezultatul financiar, potrivit prevederilor legale in vigoare.

Art. V
Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru exercitiul financiar al anului 2010, la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit se repartizeaza in cuantum de minimum 90% sub forma de varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori sub forma de dividende, in conditiile legii, in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat .

Art. VI
Prevederile art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiilor autonome.

Art. VII
Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, precum si angajarea unor cheltuieli de natura celor prevazute de aceasta, fara a se lua in considerare masurile de reducere, si amanarea platii acestora atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala sau penala a persoanelor vinovate, potrivit legii.


Anexa - Normativ de cheltuieli privind dotarea cu autoturisme si consumul lunar de carburanti

II. Norme privind consumul lunar de carburanti pentru autoturismele care             Limita
deservesc: maxima
i¿½ litri/luna/
vehicul i¿½
i¿½ ministrii si asimilatii acestora, secretari de stat, subsecretari de stat, precum si


Afişează OUG 55/2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial al Romaniei    OUG 55/2010    Criza    Reducerea cheltuielilor publice    OG 80/2001    Legea 330/2009Comentează: OUG 55/2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice
Jurisprudenţă

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

Cerere de fuziune prin contopire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile UniteArticole Juridice

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Procedura speciala a atacarii hotararilor de validare a consilierilor locali – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea anticoruptie: efectuarea de operatiuni financiare incompatibile cu functia ca acte de comert – aspecte de constitutionalitate si previzibilitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Evaluarea imobilelor restituite in natura sau prin echivalent in temeiul Legii 165/2013. Aspecte de constitutionalitate.
Sursa: Irina Maria Diculescu

Obligatia instantei de a stabili contributia lunara la intretinerea copilului pe timpul plasamentului – masura de protectie a drepturilor copilului sau piedica in calea celeritatii
Sursa: Irina Maria Diculescu