Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Hotararea nr. 5452010, privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura

Hotararea nr. 5452010, privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura

  Publicat: 01 Jul 2010       8916 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Hotararea nr. 5452010, privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 444 din 01/07/2010

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Carol s-a nascut in Sigmaringen ca Printul Karl von Hohenzollern-Sigmaringen. Era cel de-al doilea fiu al printului Karl Anton si al sotiei sale, principesa Josephine.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate siIn temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, denumita in continuare Agentie, este institutie publica de interes national, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat, care functioneaza in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(2) Sediul Agentiei este in municipiul Bucuresti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3, si este asigurat de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
Art. 2. - (1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Agentia exercita urmatoarele functii:
a) de elaborare si implementare a strategiei nationale si a reglementarilor privind: conservarea si managementul resurselor acvatice vii existente in habitatele piscicole naturale, acvacultura, procesarea si organizarea pietei produselor pescaresti, structurile de pescuit si acvacultura;
b) de implementare a politicii comune in domeniul pescuitului;
c) de administrare a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale, cu exceptia celor din Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii", care sunt administrate de Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii";
d) de control si inspectie;
e) de privatizare a societatilor comerciale cu profil piscicol si a amenajarilor piscicole pe care le are in portofoliu;
f) de concesionare a terenurilor pe care sunt amplasate amenajari piscicole, cu exceptia celor de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", precum si a altor terenuri aferente acestora din domeniul public al statului, in conditiile legii;
g) de vanzare a terenurilor proprietate privata a statului pe care sunt construite amenajari piscicole, inclusiv a instalatiilor speciale amplasate pe uscat;
h) de reprezentare, pe plan intern si extern, in domeniul sau de activitate si in limitele stabilite prin actele normative in vigoare;
i) de realizare a masurilor din domeniul specific.
(2) In perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", accesul la resursele acvatice vii in vederea practicarii pescuitului comercial, familial, recreativ/sportiv si stiintific se reglementeaza pe baza normelor aprobate prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor, la propunerea Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".

CAPITOLUL II
Organizarea Agentiei


Art. 3. - (1) Structura organizatorica a Agentiei este prevazuta in anexa nr. 1.
(2) Prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, in cadrul structurii organizatorice se pot organiza servicii, birouri, compartimente, conform legii.
(3) Atributiile si sarcinile directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al Agentiei, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
(4) Personalul Agentiei este format din personalul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura organizate prin Hotararea Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificarile si completarile ulterioare, care se considera transferat in interes de serviciu .
Art. 4. - (1) Agentia este condusa de un presedinte-director general, numit prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, in conditiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Presedintele Agentiei are calitatea de ordonator tertiar de credite.
(3) Presedintele conduce activitatea Agentiei si o reprezinta in raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, cu alte persoane juridice si fizice, precum si in justitie.
(4) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii.
(5) Presedintele Agentiei este inlocuit de directorul Directiei maritime si inspectii in situatia in care nu isi poate indeplini temporar atributiile.
Art. 5. - (1) Numarul maxim de posturi al Agentiei este de 155, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat si in prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(2) Personalul din cadrul Agentiei este format din functionari publici si personal contractual.
(3) Salarizarea personalului din cadrul Agentiei se face potrivit legii.
Art. 6. - Agentia isi exercita atributiile in teritoriu prin structuri regionale fara personalitate juridica.

CAPITOLUL III
Atributiile Agentiei


Art. 7. - In exercitarea functiilor prevazute la art. 2, Agentia are urmatoarele atributii:
A. In domeniul elaborarii strategiei, politicilor si a proiectelor de acte normative:
a) elaboreaza strategia nationala a sectorului pescaresc;
b) elaboreaza proiecte de acte normative in conformitate cu politica comuna in domeniul pescuitului si cu strategia nationala a sectorului pescaresc;
c) elaboreaza proiecte de conventii si acorduri internationale in domeniul sau de activitate;
d) elaboreaza reglementarile privind accesul la resursele acvatice vii, in vederea practicarii pescuitului comercial;

Afişează Hotararea nr. 5452010, privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial al Romaniei    Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura    HG 545/2010    Pescuit    Legea 188/1999

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

Cerere de fuziune prin contopire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile UniteArticole Juridice

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu