Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Hotararea nr. 5452010, privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura

Hotararea nr. 5452010, privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura

  Publicat: 01 Jul 2010       8868 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Hotararea nr. 5452010, privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 444 din 01/07/2010

Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
(Haircut) In Statele Unite, termen utilizat in industria instrumentelor financiare care se refera la formulele folosite in evaluarea instrumentelor financiare pentru a calcula capitalul net al unui broker/dealer.
Practicarea pescuitului in conditii sau cu mijloace interzise de lege, care poate atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala sau penala.
1. Drapel care poarta semnele distinctive ale unui stat si care se arboreaza in diferite imprejurari, potrivit legislatiei interne si uzantelor internationale.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

e) elaboreaza reglementarile privind pescuitul recreativ/sportiv;
f) elaboreaza norme privind caracteristicile tehnice si conditiile de folosire a uneltelor de pescuit, cat si metodele de pescuit comercial in habitatele piscicole naturale;
g) elaboreaza norme de protectie si regenerare a resurselor acvatice vii privind: stabilirea anuala a capturii totale admisibile (TAC), a cotelor de pescuit si a efortului de pescuit, stabilirea perioadelor de prohibitie, a zonelor de refacere biologica/zonelor de protectie pentru resursele acvatice vii, a speciilor, precum si a masurilor preventive;
h) elaboreaza reglementari specifice privind exercitarea pescuitului speciilor protejate;
i) elaboreaza norme privind dimensiunile minime individuale pe specii care pot fi capturate din habitatele piscicole naturale, pe baza studiilor elaborate de institutiile de cercetare stiintifica de profil;
j) elaboreaza norme de adaptare a flotei de pescuit la starea resurselor acvatice vii, inclusiv Planul de adaptare a flotei si Planul de ajustare a efortului de pescuit;
k) elaboreaza norme privind nominalizarea porturilor/punctelor de debarcare si a centrelor de prima vanzare a produselor din pescuit;
l) elaboreaza reglementari privind criteriile de recunoastere a organizatiilor de producatori din sectorul pescaresc;
m) elaboreaza reglementari privind debarcarea si prima vanzare a produselor pescaresti obtinute din pescuit .
B. In domeniul administrarii resurselor acvatice vii:
a) stabileste masuri de administrare a pescuitului, astfel incat sa se obtina o mai buna rationalizare a efortului de pescuit;
b) finanteaza programele pentru popularea de sustinere si de cercetare-dezvoltare in domeniul exploatarii resurselor acvatice vii si acvaculturii, in limita fondurilor disponibile;
c) elaboreaza proceduri privind practicarea pescuitului;
d) organizeaza si actualizeaza Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit;
e) stabileste modul de marcare a navelor/ambarcatiunilor de pescuit, inclusiv a celor auxiliare;
f) autorizeaza construirea, modernizarea si reconversia navelor/ambarcatiunilor de pescuit care urmeaza sa arboreze pavilion roman;
g) propune nominalizarea porturilor/punctelor de debarcare a produselor pescaresti pe teritoriul national unde descarca navele/ambarcatiunile de pescuit;
h) propune autorizarea locurilor in care se realizeaza prima vanzare a produselor obtinute din pescuit, cu respectarea legislatiei comunitare;
i) elibereaza permise/licente/autorizatii, dupa caz, in conformitate cu dispozitiile legislatiei nationale si comunitare.
C. In domeniul acvaculturii:
a) stabileste masuri pentru valorificarea superioara a potentialului genetic, prin introducerea in acvacultura a unor specii valoroase;
b) stabileste masuri pentru cresterea calitatii produselor din acvacultura;
c) adopta masuri pentru asigurarea productiei din acvacultura pentru cazuri de forta majora;
d) stabileste masuri pentru asigurarea sanatatii si bunastarii animale;
e) stabileste masuri de adaptare a productiei la cerintele pietei;
f) stabileste masuri privind introducerea bunelor practici in acvacultura;
g) incurajeaza aplicarea tehnologiilor de reproducere si crestere pentru specii cu valoare economica ridicata si promovarea produselor pescaresti organice;
h) organizeaza si actualizeaza Registrul unitatilor de productie din acvacultura si emite licentele de acvacultura;
i) stabileste si alte actiuni pe care necesitatile de dezvoltare a acvaculturii le impun, potrivit legii;
j) stabileste criteriile de introducere de noi specii in Romania.
D. In domeniul procesarii si pietei produselor pescaresti:
a) stabileste masuri de sprijin al organizatiilor de producatori si al altor forme asociative;
b) asigura respectarea criteriilor de recunoastere si de retragere a recunoasterii organizatiilor de producatori din sectorul pescaresc, prevazute de legislatia comunitara;
c) recunoaste organizatiile de producatori;
d) organizeaza si actualizeaza Registrul centrelor de prima vanzare, Registrul porturilor/punctelor de debarcare autorizate si nominalizate de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura;
e) solicita elaborarea de studii de piata;
f) organizeaza si actualizeaza Registrul unitatilor de procesare;
g) emite licente de fabricatie unitatilor de procesare;
h) propune masuri pentru imbunatatirea calitatii si promovarea produselor pescaresti.
E. In domeniul activitatii de control si inspectie piscicola:
a) organizeaza si desfasoara activitati permanente de control si inspectie piscicola privind respectarea legislatiei in domeniu;
b) verifica modul de executare a atributiilor de paza si protectie a resurselor acvatice vii de catre beneficiarii dreptului de pescuit;
c) verifica respectarea conditiilor impuse prin licente/autorizatii/permise de pescuit;
d) elaboreaza planurile anuale si lunare ale activitatii de inspectie si control;
e) verifica veridicitatea datelor inscrise in documentele pentru circulatia pestelui;
f) constata infractiuni si contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor legale in vigoare, dispune ridicarea in vederea confiscarii a bunurilor rezultate din savarsirea infractiunilor si contraventiilor;
g) monitorizeaza aplicarea sanctiunilor prevazute in procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor si a masurilor dispuse prin notele de control, conform legislatiei in domeniu;
h) stabileste sistemele de control si de inspectie ale activitatilor de pescuit;
i) retine/suspenda/anuleaza, dupa caz, in baza constatarilor si propunerilor personalului cu drept de inspectie si control, permisul/licenta/autorizatia, potrivit prevederilor legii;
j) asigura functionarea sistemului de monitorizare prin satelit a navelor de pescuit la Marea Neagra, conform reglementarilor comunitare;
Afişează Hotararea nr. 5452010, privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial al Romaniei    Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura    HG 545/2010    Pescuit    Legea 188/1999

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

Cerere de fuziune prin contopire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile UniteArticole Juridice

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu