Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Hotararea nr. 5452010, privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura

Hotararea nr. 5452010, privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura

  Publicat: 01 Jul 2010       8997 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Hotararea nr. 5452010, privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 444 din 01/07/2010

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Organismul public care asigura gestionarea asistentei financiare prin Instrumentele Structurale. Se constituie cate o autoritate de management pentru fiecare program operational sectorial si Fondul de coeziune, precum si autoritati de management pentru initiativa comunitara INTERREG.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Organismul public care asigura gestionarea asistentei financiare prin Instrumentele Structurale. Se constituie cate o autoritate de management pentru fiecare program operational sectorial si Fondul de coeziune, precum si autoritati de management pentru initiativa comunitara INTERREG.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

k) verifica modul de organizare si desfasurare a pescuitului;
l) verifica respectarea conditiilor care stau la baza eliberarii permiselor/licentelor/autorizatiilor privind pescuitul si acvacultura.
F. In domeniul privatizarii:
a) privatizeaza societatile comerciale cu profil piscicol si amenajarile piscicole pe care le are in portofoliu, in conditiile legii;
b) concesioneaza terenurile, cu exceptia celor de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", pe care sunt amplasate amenajarile piscicole, precum si alte terenuri aferente acestora din domeniul public al statului, in conditiile legii;
c) incheie contracte in vederea exploatarii terenurilor, cu exceptia celor de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", pe care sunt amplasate amenajarile piscicole, precum si a altor terenuri aferente acestora din domeniul privat al statului, in conditiile legii;
d) incheie contracte de vanzare a terenurilor proprietate privata a statului, pe care sunt construite amenajari piscicole, in conditiile legii;
e) elaboreaza caiete de sarcini in vederea privatizarii si/sau a concesionarii;
f) urmareste indeplinirea obligatiilor stabilite prin contractele de privatizare si/sau de concesionare;
g) indeplineste si alte atributii care decurg din functia de privatizare si/sau de concesionare, in conformitate cu prevederile legale;
h) propune constituirea comisiei de privatizare, concesionare.
G. In domeniul cercetarii stiintifice:
a) colaboreaza cu institutiile de cercetare de profil pentru indeplinirea obiectivelor stabilite prin strategii;
b) solicita studii pentru cunoasterea biologiei, etologiei si diversitatii structurii, functionabilitatii si productivitatii ecosistemelor acvatice si a interactiunilor specifice;
c) solicita studii pentru evaluarea impactului produs asupra ecosistemelor acvatice marine si a apelor continentale de catre activitatile de pescuit si acvacultura si de alte activitati antropice;
d) solicita studii pentru dezvoltarea si diversificarea acvaculturii;
e) elibereaza autorizatia speciala de pescuit in scop stiintific.
H. In domeniul relatiilor interinstitutionale:
a) incheie protocoale cu institutiile publice implicate in activitatea de control si inspectie privind sectorul pescaresc;
b) incheie acorduri/protocoale cu institutii si organizatii in sectorul pescaresc, in conditiile legii;
c) colaboreaza cu Autoritatea de management pentru Programul operational pentru pescuit, cu Autoritatea de management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala, precum si cu alte institutii implicate in derularea fondurilor externe nerambursabile;
d) organizeaza manifestari si intalniri internationale si participa la cele organizate de entitati si organizatii internationale specializate in domeniul pescuitului si acvaculturii;
e) colaboreaza cu organele de specialitate din ministere, cu autoritatile administratiei publice locale si cu organismele internationale implicate in activitatea de pescuit si acvacultura.
I. In domeniul fondurilor nerambursabile alocate de Comunitatea Europeana si al fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente Programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si Programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului:
a) utilizeaza si gestioneaza fonduri nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si fonduri alocate de la bugetul de stat aferente Programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si Programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului;
b) elaboreaza Programul de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului, il supune spre aprobare Comisiei Europene si asigura implementarea acestuia;
c) elaboreaza Programul de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului, il supune spre aprobare Comisiei Europene si asigura implementarea acestuia.
J. In alte domenii:
a) organizeaza si intretine baza de date din domeniul pescuitului si acvaculturii si asigura transmiterea datelor in sistemul informatic comunitar;
b) organizeaza activitati de instruire a personalului propriu;
c) incheie contracte si finanteaza realizarea de buletine informative, ghiduri, brosuri, afise, postere, bannere pentru diseminarea informatiilor referitoare la sectorul pescaresc;
d) participa la elaborarea planului comun de actiune in vederea prevenirii efectelor starilor de calamitati naturale si urmareste realizarea masurilor si actiunilor prevazute, in colaborare cu ceilalti factori decizionali de la nivel local si central;
e) intocmeste anual raportul de activitate si il supune spre aprobare ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale;
f) indeplineste si alte atributii specifice, in conditiile legii.
Art. 8. - (1) Atributiile de control si inspectie piscicola se exercita de catre personalul propriu cu drept de inspectie si control al Agentiei, nominalizat prin decizie a presedintelui Agentiei.
(2) Procedura de control si procedura de inspectie se stabilesc prin decizie a presedintelui Agentiei.
Art. 9. - In exercitarea atributiilor ce ii revin, personalul cu drept de inspectie si control verifica documentele care stau la baza activitatii persoanei controlate si, dupa caz:
a) propune masuri administrative;
b) constata infractiuni prevazute de legislatia specifica sectorului pescaresc;
c) constata contraventiile si aplica sanctiunile contraventionale prevazute de lege.
Art. 10. - (1) Personalul cu drept de inspectie si control, in baza neregulilor constatate, retine si suspenda permisul, licenta sau autorizatia, potrivit prevederilor legale.
(2) Personalul cu drept de inspectie si control, in baza neregulilor constatate, propune retragerea permisului, licentei sau autorizatiei, potrivit prevederilor legale.
Art. 11. - (1) Personalul cu drept de inspectie si control se legitimeaza cu legitimatia al carei model este prevazut in anexa nr. 2.
(2) Documentele intocmite de personalul cu drept de inspectie si control vor fi semnate si stampilate cu stampila al carei model este prevazut in anexa nr. 2.
(3) Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei la normele de pescuit si de protectie a resurselor acvatice vii si instiintarea de plata se intocmesc conform modelului prevazut in anexa nr. 3.

CAPITOLUL IV
Echipamente si mijloace de control


Art. 12. - (1) Dotarea Agentiei cu mijloace de transport pe apa si pe uscat este stabilita conform anexei nr. 4.
Afişează Hotararea nr. 5452010, privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial al Romaniei    Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura    HG 545/2010    Pescuit    Legea 188/1999

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

Cerere de fuziune prin contopire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile UniteArticole Juridice

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu