Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Ordonanta de urgenta nr. 70/2010, privind unele masuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia

Ordonanta de urgenta nr. 70/2010, privind unele masuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia

  Publicat: 03 Jul 2010       18962 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Ordonanta de urgenta nr. 70/2010, privind unele masuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 451 din 02/07/2010

Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act adoptat de organele de stat,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act adoptat de organele de stat,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
(Assimilation) Absorbtia unei emisiuni noi de actiuni de catre publicul investitor dupa ce toate actiunile au fost vandute de catre distribuitorii emisiunii,
Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin care se compara si se raporteaza
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Reprezinta dreptul unei persoane numita credirentier, de a primi periodic, atata timp cat traieste o suma de bani numita renta, de la o alta persoana numita debirentier.
Veriga organizatorica, compartiment in structura organizatorica a ministerelor si a celorlalte organe ale autoritatii centrale de stat,
Reprezinta dreptul unei persoane numita credirentier, de a primi periodic, atata timp cat traieste o suma de bani numita renta, de la o alta persoana numita debirentier.
Reprezinta dreptul unei persoane numita credirentier, de a primi periodic, atata timp cat traieste o suma de bani numita renta, de la o alta persoana numita debirentier.
(Assimilation) Absorbtia unei emisiuni noi de actiuni de catre publicul investitor dupa ce toate actiunile au fost vandute de catre distribuitorii emisiunii,
Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin care se compara si se raporteaza
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin care se compara si se raporteaza
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(Assimilation) Absorbtia unei emisiuni noi de actiuni de catre publicul investitor dupa ce toate actiunile au fost vandute de catre distribuitorii emisiunii,
Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin care se compara si se raporteaza
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mod de reorganizare a persoanei juridice.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin care se compara si se raporteaza
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.privind unele masuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia

Avand in vedere ca Romania a continuat sa fie marcata de recesiune in ultimele luni datorita atat cererii interne reduse, cat si unei reveniri lente a partenerilor comerciali ai Romaniei, ceea ce a avut ca efect diminuarea drastica a veniturilor la bugetul de stat,
tinand cont ca in aceste conditii veniturile la bugetul de stat nu mai pot asigura finantarea cheltuielilor bugetare potrivit actualei structuri organizatorice a administratiei publice centrale,
luand in considerare ca neadoptarea, in regim de urgenta, a masurilor legale necesare reducerii cheltuielilor bugetare poate conduce la intrarea Romaniei in incapacitate de plata,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie o situatie de urgenta si extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si a unor structuri aflate in subordinea acestuia.

CAPITOLUL II
Masuri de reorganizare a Ministerului Agriculturii
si Dezvoltarii Rurale si a unor structuri aflate
in subordinea acestuia


Art. 2. - Reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si a structurilor din subordinea acestuia se realizeaza potrivit anexelor nr. 1 si 2.
Art. 3. - (1) Structurile infiintate prin lege, ordonanta de urgenta/ordonanta a Guvernului, supuse reorganizarii potrivit prezentei ordonante de urgenta, precum si modalitatea de reorganizare sunt prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta .
(2) Structurile infiintate prin hotarare a Guvernului, supuse reorganizarii, potrivit prezentei ordonante de urgenta, precum si modalitatea de reorganizare sunt prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta .
Art. 4. - (1) Infiintarea, organizarea si functionarea, atributiile structurilor sau, dupa caz, ale entitatilor rezultate din reorganizarea institutiilor publice prevazute in anexele nr. 1 si 2, precum si alte aspecte determinate de aplicarea masurilor de reorganizare se reglementeaza prin hotarare a Guvernului.
(2) Desfiintarea, realizata prin prezenta ordonanta de urgenta, a structurilor prevazute in anexa nr. 1 va produce efecte la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind infiintarea noii entitati rezultate din reorganizare.
(3) Actele normative prevazute la alin. (1) si (2) se supun spre aprobare Guvernului in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Acestea vor reglementa si situatia patrimoniului institutiilor publice reorganizate, precum si, dupa caz, a entitatilor din subordinea acestora.
(4) In situatia in care, prin reorganizare, structura din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se desfiinteaza si activitatile sunt preluate de o autoritate sau o institutie publica existenta, actul normativ privind organizarea si functionarea acesteia din urma se modifica si/sau se completeaza in mod corespunzator.
Art. 5. - Personalul structurilor care se desfiinteaza in urma reorganizarii se preia de institutiile publice la care trece activitatea acestora, in limita posturilor aprobate acestor institutii, potrivit prevederilor legale, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de functii din cadrul structurii care preia activitatea .
Art. 6. - (1) Administratia sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor se desfiinteaza ca urmare a comasarii prin absorbtie si preluarii activitatii de catre o structura care se infiinteaza in cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, conform anexei nr. 1.
(2) Patrimoniul Administratiei Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor se preia de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe baza bilantului contabil de inchidere al institutiei care preda, insotit de balanta de verificare sintetica, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie si celelalte anexe, ce se intocmesc la finele anului, impreuna cu protocolul de predare-preluare, incheiat in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Art. 7. - In tot cuprinsul Legii nr. 173/2008 privind interventiile active in atmosfera, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 715 din 21 octombrie 2008, orice referire la Administratia Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor se considera a fi facuta la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
Art. 8. - (1) Oficiul National de Renta Viagera Agricola din cadrul Agentiei Domeniilor Statului se desfiinteaza, iar activitatea desfasurata de aceasta directie este preluata de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura.
(2) Birourile judetene ale Oficiului National de Renta Viagera Agricola se organizeaza la nivel de compartiment sub denumirea de Reprezentanta a Agentiei Domeniilor Statului, structura fara personalitate juridica.
(3) Activitatea desfasurata de birourile judetene ale Oficiului National de Renta Viagera Agricola, exclusiv in aplicarea titlului XI "Renta viagera agricola" din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, se preia de catre centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura.
Art. 9. - (1) Agentia Nationala de Consultanta Agricola se desfiinteaza ca urmare a comasarii prin absorbtie si preluarii activitatii de catre o structura care se infiinteaza in cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, conform anexei nr. 1.
(2) Patrimoniul Agentiei Nationale de Consultanta Agricola se preia de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe baza bilantului contabil de inchidere al institutiei care preda, insotit de balanta de verificare sintetica, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie si celelalte anexe, ce se intocmesc la finele anului, impreuna cu protocolul de predare-preluare, incheiat in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Veniturile proprii existente in conturile Agentiei Nationale de Consultanta Agricola la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vireaza la bugetul de stat, iar subventiile ramase neutilizate se vireaza in contul de cheltuieli ale bugetului de stat din care acestea au fost primite.
Art. 10. - (1) Agentia Nationala a Zonei Montane se desfiinteaza.
(2) Patrimoniul Agentiei Nationale a Zonei Montane se preia de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe baza bilantului contabil de inchidere al institutiei care preda, insotit de balanta de verificare sintetica, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie si celelalte anexe, ce se intocmesc la finele anului, impreuna cu protocolul de predare-preluare, incheiat in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Art. 11. - (1) Oficiul National al Produselor Traditionale si Ecologice Romanesti se desfiinteaza ca urmare a comasarii prin absorbtie de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si preluarii activitatii de catre directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, conform anexei nr. 1.
(2) Patrimoniul Oficiului National al Produselor Traditionale si Ecologice Romanesti se preia de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe baza bilantului contabil de inchidere al institutiei care preda, insotit de balanta de verificare sintetica, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie si celelalte anexe, ce se intocmesc la finele anului, impreuna cu protocolul de predare-preluare, incheiat in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Art. 12. - (1) Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara si Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide in Plante si Produse Vegetale se desfiinteaza ca urmare a comasarii prin fuziune si preluarii activitatii de catre Laboratorul Central Fitosanitar, care se infiinteaza ca institutie publica, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(2) Patrimoniul Laboratorului Central pentru Carantina Fitosanitara si patrimoniul Laboratorului Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide in Plante si Produse Vegetale se preiau de Laboratorul Central Fitosanitar pe baza bilantului contabil de inchidere al institutiilor care predau, insotit de balanta de verificare sintetica, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie si celelalte anexe, ce se intocmesc la finele anului, impreuna cu protocolul de predare- preluare, incheiat in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Art. 13. - In tot cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 214/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide in plante si produse vegetale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 661 din 15 decembrie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 306/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, orice referire la Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara, precum si la Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide in Plante si Produse Vegetale se considera a fi facuta la Laboratorul Central Fitosanitar.
Art. 14. - Oficiile pentru ameliorare si reproductie in zootehnie se reorganizeaza ca structuri fara personalitate juridica, in subordinea Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof. Dr. G.K. Constantinescu".

CAPITOLUL III

Afişează Ordonanta de urgenta nr. 70/2010, privind unele masuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial al Romaniei    OU 70/2010    Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

Cerere de fuziune prin contopire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile UniteArticole Juridice

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa – principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii – pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior – pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu