Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » HG nr. 612/2010, privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale articolelor pirotehnice si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata

HG nr. 612/2010, privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale articolelor pirotehnice si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata

  Publicat: 03 Jul 2010       33393 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


HG nr. 612/2010, privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale articolelor pirotehnice si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 448 din 01/07/2010

Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Act adoptat de organele de stat,
Definirea pietei relevante este un instrument in vederea identificarii si a definirii perimetrului in interiorul caruia se desfasoara concurenta dintre firme.
Act adoptat de organele de stat,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Persoana calificata sa distribuie ceva, calificata sa distribuie ceva.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicata, cu completarile ulterioare, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Art. 1. - Prezenta hotarare stabileste:
1. reguli care urmaresc sa realizeze libera circulatie a articolelor pirotehnice si sa asigure, in acelasi timp, un inalt nivel de protectie a sanatatii umane si sigurantei publice, cat si protectia si siguranta consumatorilor, tinand seama de aspectele aplicabile legate de protectia mediului;
2. cerintele esentiale de securitate pe care trebuie sa le indeplineasca articolele pirotehnice in vederea introducerii lor pe piata .
Art. 2. - Prezenta hotarare se aplica articolelor pirotehnice, definite conform prevederilor art. 4 lit. a) si c)-e).
Art. 3. - Prevederile prezentei hotarari nu se aplica:
a) articolelor pirotehnice destinate utilizarii in scop necomercial de catre fortele armate, politie sau personalul serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta;
b) echipamentelor carora li se aplica prevederile Hotararii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) articolelor pirotehnice destinate utilizarii in industria aerospatiala;
d) capselor actionate prin percutie, produse special pentru jucarii, carora li se aplica prevederile Hotararii Guvernului nr. 396/2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de jucarii, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) explozivilor carora li se aplica prevederile Hotararii Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale explozivilor de uz civil si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata;
f) munitiei, si anume proiectilelor si incarcaturii de propulsie, precum si munitiei oarbe utilizate pentru armele usoare, armele de artilerie si alte arme de foc.
Art. 4. - In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) articol pirotehnic - orice articol care contine substante explozive ori un amestec exploziv de substante destinate producerii de caldura, lumina, sunet, gaz sau fum ori o combinatie a acestor efecte prin intermediul reactiilor chimice exoterme autointretinute;
b) introducere pe piata - punerea la dispozitie pentru prima data pe piata romaneasca a unui anumit produs in vederea distributiei si/sau a utilizarii sale, indiferent ca are loc in schimbul unei plati sau cu titlu gratuit; nu se considera a fi introduse pe piata articolele pirotehnice de divertisment, care sunt produse de un producator pentru uz propriu si care sunt utilizate pe proprietatea sa cu aprobarea autoritatilor competente, potrivit legii;
c) articole pirotehnice de divertisment - articolele pirotehnice destinate divertismentului;
d) articole pirotehnice de scena - articolele pirotehnice destinate utilizarii pe scena in interior sau in exterior, inclusiv pentru productii cinematografice ori de televiziune sau in scopuri asemanatoare;
e) articole pirotehnice destinate vehiculelor - componente ale dispozitivelor de securitate din vehicule, care contin substante pirotehnice folosite pentru activarea acestora sau a altor mecanisme;
f) producator - persoana fizica sau juridica care proiecteaza si/sau produce un articol pirotehnic ori care determina proiectarea si producerea unui astfel de articol in vederea introducerii sale pe piata sub propriul sau nume ori propria sa marca de comert;
g) importator - persoana fizica sau juridica stabilita in Romania ori in alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European si care, in cadrul activitatii sale comerciale, pune la dispozitie pe piata romaneasca, pentru prima data, un articol pirotehnic provenit dintr-o tara terta;
h) distribuitor - persoana fizica sau juridica din lantul de distributie, care pune la dispozitie pe piata, in cadrul activitatii sale comerciale, un articol pirotehnic;
i) standard armonizat - standardul european adoptat de un organism european de standardizare, imputernicit de Comisia Europeana in conformitate cu procedurile prevazute in Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 204 din 21 iunie 1998, transpusa in legislatia nationala prin Hotararea Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si a regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile ulterioare, si a carui aplicare este voluntara;
j) pirotehnician - persoana care are cunostinte de specialitate, autorizata sa manipuleze si/sau sa utilizeze articole pirotehnice de divertisment din categoria 4, articole pirotehnice de scena din categoria T2 si/sau alte articole pirotehnice din categoria P2, definite potrivit prevederilor art. 5-7. Aceasta persoana este considerata a fi autorizata, de asemenea, sa manipuleze si/sau sa utilizeze articole pirotehnice de divertisment din categoriile 2 si 3, precum si articole pirotehnice de scena din categoria T1.

CAPITOLUL II
Clasificarea articolelor pirotehnice

Art. 5. - Articolele pirotehnice se clasifica de catre producatori in functie de tipul de utilizare a acestora sau de scopul si nivelul lor de risc, inclusiv nivelul lor de zgomot.
Art. 6. - Organismele notificate trebuie sa confirme clasificarea prevazuta la art. 5, ca parte a procedurilor de evaluare a conformitatii stabilite la art. 24.
Art. 7. - Articolele pirotehnice se clasifica dupa cum urmeaza in:
1. Articole pirotehnice de divertisment, care, la randul lor, se clasifica in urmatoarele categorii:
a) categoria 1 - articole pirotehnice de divertisment, care prezinta un risc foarte scazut si un nivel de zgomot neglijabil si care sunt destinate utilizarii in spatii restranse, inclusiv articolele pirotehnice de divertisment destinate utilizarii in interiorul cladirilor cu destinatia de locuinta;
b) categoria 2 - articole pirotehnice de divertisment, care prezinta un risc scazut si un nivel de zgomot scazut, sunt destinate utilizarii in exterior, in spatii restranse, si care pot fi utilizate exclusiv de catre pirotehnicieni;
c) categoria 3 - articole pirotehnice de divertisment, care prezinta un risc mediu, destinate utilizarii in exterior in spatii deschise, vaste, al caror nivel de zgomot nu este daunator sanatatii umane si care pot fi utilizate exclusiv de catre pirotehnicieni;
d) categoria 4 - articole pirotehnice de divertisment de mare risc, cunoscute sub numele de "articole pirotehnice de divertisment de uz profesional", destinate utilizarii exclusive de catre pirotehnicieni si al caror nivel de zgomot nu este daunator sanatatii umane.
2. Articole pirotehnice de scena, care, la randul lor, se clasifica in urmatoarele categorii:
a) categoria T1 - articole pirotehnice pentru utilizarea pe scena, care prezinta un risc scazut si care pot fi utilizate exclusiv de catre pirotehnicieni;
b) categoria T2 - articole pirotehnice pentru utilizarea pe scena, care sunt destinate utilizarii exclusive de catre pirotehnicieni.
3. Alte articole pirotehnice, care, la randul lor, se clasifica in urmatoarele categorii:

Afişează HG nr. 612/2010, privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale articolelor pirotehnice si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial al Romaniei    HG 612/2010    Materiale pirotehnice    Petarde    Legea 608/2001

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

Cerere de fuziune prin contopire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile UniteArticole Juridice

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro