Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG nr. 74/2010, pentru modificarea unor acte normative din domeniul educatiei si cercetarii

OUG nr. 74/2010, pentru modificarea unor acte normative din domeniul educatiei si cercetarii

  Publicat: 03 Jul 2010       13691 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


OUG nr. 74/2010, pentru modificarea unor acte normative din domeniul educatiei si cercetarii

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 448 din 01/07/2010

Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Mod de reorganizare a persoanei juridice.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Avand in vedere ca situatia socioeconomica actuala din Romania necesita reducerea cheltuielilor bugetare, vazand si prioritatile Guvernului de reforma a administratiei publice, astfel incat sa se puna accent pe eficientizarea activitatii administrative, se impune reorganizarea institutiilor din subordinea autoritatilor centrale, pentru sporirea eficientei acestora si reducerea costurilor de personal si materiale necesare desfasurarii activitatii acestora.
In vederea respectarii angajamentelor internationale asumate de Romania,
intrucat domeniul de actiune specific Unitatii Executive pentru Finantarea Invatamantului Superior si a Cercetarii Stiintifice Universitare, Centrului National de Management Programe si Agentiei Manageriale de Cercetare Stiintifica, Inovare si Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT - Politehnica) este similar,
avand in vedere atributiile Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului in domeniul formarii profesionale, pentru eficientizarea actului administrativ si evitarea paralelismului institutional este necesara comasarea secretariatului tehnic al Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor cu Agentia Nationala pentru Calificarile din Invatamantul Superior si Parteneriat cu Mediul Privat.
In temeiul art. 115 alin (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 62/1999 privind infiintarea Unitatii Executive pentru Finantarea Invatamantului Superior si a Cercetarii Stiintifice Universitare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 150/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica asa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Se infiinteaza Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, ca urmare a comasarii prin fuziune a Unitatii Executive pentru Finantarea Invatamantului Superior si a Cercetarii Stiintifice Universitare, Centrului National de Management Programe si a Agentiei Manageriale de Cercetare Stiintifica, Inovare si Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT - Politehnica)."
2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - Atributiile Unitatii Executive pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii sunt:
a) asista Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Superior, Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior si alte consilii din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului in aplicarea politicilor elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, pe baza propunerilor consiliilor;
b) asigura conditiile materiale si financiare necesare organizarii competitiilor pentru granturi, realizeaza intregul proces operativ pentru selectarea si auditarea proiectelor si programelor propuse spre finantare de catre consilii si sprijina managementul financiar al acestora;
c) intocmeste documentatia pentru alocarea resurselor financiare de la bugetul de stat si din alte venituri pentru finantarea invatamantului superior si a cercetarii stiintifice, dezvoltarii si inovarii, in conformitate cu deciziile consiliilor din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, pe baza legislatiei in vigoare;
d) asigura buna desfasurare a activitatii curente a consiliilor din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului in relatiile cu institutiile de cercetare, dezvoltare, inovare, de invatamant superior, cu alte organizatii si institutii publice sau private;
e) administreaza si gestioneaza resursele destinate activitatilor Consiliului National pentru Finantarea Invatamantului Superior si ale Consiliului National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior si ale altor consilii desemnate din minister, in conformitate cu deciziile celor doua consilii, in conditiile legii;
f) conduce in sistem descentralizat, implementeaza, monitorizeaza si evalueaza programe si proiecte de dezvoltare institutionala si de sistem, precum si programe si proiecte de cercetare stiintifica, cu finantare nationala sau internationala, cu avizul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
g) organizeaza competitii pentru realizarea obiectivelor programelor pe care le conduce, pe baza unui calendar aprobat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
h) elaboreaza si/sau definitiveaza documentatia necesara pentru desfasurarea competitiilor pe programele pe care le conduce, care este supusa aprobarii Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
i) evalueaza si selecteaza proiectele in cadrul competitiilor organizate;
j) contracteaza si finanteaza proiectele selectate, dupa aprobarea lor in prealabil de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
k) monitorizeaza si evalueaza modul de derulare a proiectelor contractate;
l) asigura consultanta si asistenta tehnica pentru elaborarea si conducerea de proiecte la programele interne si internationale de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si stimulare a inovarii;
m) gestioneaza resursele financiare contractate prin programele de profil national si international pe care le conduce;
n) pregateste si perfectioneaza resursele umane in domenii de conducere si executie a proiectelor, prin organizarea de sesiuni de pregatire si de formare continua;
o) disemineaza la nivel national si international informatiile cu privire la programele pe care le conduce;
p) asigura consultanta in gasirea de parteneri si formarea de parteneriate pentru proiecte la programele internationale de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si de stimulare a inovarii;
q) organizeaza manifestari tehnico-stiintifice, editare-multiplicare, publicitate, precum si alte servicii in corelare cu obiectul sau de activitate;
r) promoveaza transferul tehnologic si inovarea in vederea sporirii competitivitatii economiei romanesti;
s) propune si coordoneaza programe multidisciplinare si proiecte de dezvoltare in acord cu prioritatile nationale si internationale;
s) atrage, pe baze competitive, resurse financiare din surse nationale si internationale si raspunde cererilor de piata prin contracte negociate direct cu beneficiarii;
t) gestioneaza resursele financiare atrase prin programe de profil nationale si internationale;
t) participa la dezvoltarea resurselor umane prin cresterea competentei profesionale, fiind implicata in procesul de pregatire si formare continua a studentilor, a doctoranzilor si a altor specialisti;
u) disemineaza rezultatele si cunostintele de specialitate la nivel national si international;
v) colaboreaza cu alte institutii publice sau private, interne sau internationale, inclusiv cu organizatii profesionale, in vederea indeplinirii obiectului sau de activitate;
x) administreaza drepturile de proprietate intelectuala, in conformitate cu legislatia in vigoare."
3. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - Organizarea, functionarea, statul de functii si conditiile de incadrare ale Unitatii Executive pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului."
4. La articolul 5, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Numarul de posturi aprobat pentru Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii este 120, finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat ."
5. La articolul 5, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Pentru efectuarea lucrarilor de evaluare, monitorizare si audit, Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii are dreptul sa utilizeze colaboratori externi, specialisti in domeniu, in calitate de experti, remunerati in conditiile legii, la propunerea consiliilor din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului."
6. La articolul 6, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Cheltuielile curente si de capital ale Unitatii Executive pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii se asigura din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat ."
Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 44, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 44. - (1) Colegiul consultativ are in componenta specialisti propusi de comunitatile stiintifice, de ministere, de operatori economici. Structura si componenta colegiului consultativ este aprobata prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare."

Afişează OUG nr. 74/2010, pentru modificarea unor acte normative din domeniul educatiei si cercetarii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial al Romaniei    OUG 74/2010    Legea educatiei    Scoli    Licee    Elevi    Studenti

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

Cerere de fuziune prin contopire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile UniteArticole Juridice

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa – principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii – pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior – pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro