Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Ordinul nr. 1678/2010 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea si desfasurarea examenului prevazut la art. 100 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

Ordinul nr. 1678/2010 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea si desfasurarea examenului prevazut la art. 100 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

  Publicat: 04 Jul 2010       9210 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Ordinul nr. 1678/2010 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea si desfasurarea examenului prevazut la art. 100 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 452 din 2 iulie 2010

Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Face parte din categoria infractiunilor de serviciu sau in legatura cu serviciul
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Sunt entitatile ce au calitatea de destinatari directi ai normelor internationale, ele avand capacitatea de a exercita drepturi si de a dobandi obligatii in ordinea juridica internationala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,

(3) In cazul constatarii existentei unei situatii de incompatibilitate sau conflict de interese, actul de numire a comisiei se modifica in mod corespunzator, in termen de cel mult doua zile de la data constatarii, prin inlocuirea persoanei aflate in respectiva situatie.
(4) In cazul in care situatia de incompatibilitate sau conflictul de interese se constata ulterior desfasurarii uneia dintre etapele examenului, procedura de desfasurare a examenului se reia.

Art. 8
(1) Comisia de examen are urmatoarele atributii principale:
a) stabileste subiectele pentru proba scrisa;
b) stabileste planul interviului si realizeaza interviul;
c) noteaza pentru fiecare candidat proba scrisa si interviul;
d) transmite secretarului comisiei rezultatele examenului pentru a fi comunicate candidatilor.
(2) Comisia de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii principale:
a) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la notarea probei scrise si a interviului;
b) Transmite secretarului comisiei rezultatele contestatiilor pentru a fi comunicate candidatilor.
(3) Secretarul comisiei de examen are urmatoarele atributii principale:
a) primeste cererile de inscriere la examen ale candidatilor;
b) convoaca membrii comisiei de examen;
c) intocmeste procesul-verbal de desfasurare a examenului;
d) asigura transmiterea rezultatelor examenului, prin afisarea acestora la sediul Ministerului Justitiei;
e) indeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfasurare a examenului.
(4) Secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii principale:
a) convoaca membrii comisiei de solutionare a contestatiilor;
b) asigura transmiterea rezultatelor contestatiilor candidatilor, prin afisarea acestora la sediul Ministerului Justitiei;
c) indeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfasurare a examenului.

Art. 9
(1) Pentru participarea la lucrarile comisiei de examen, precum si la cele ale comisiei de solutionare a contestatiilor, membrii acestora au dreptul la o indemnizatie reprezentand 1% din salariul de baza, stabilit conform legii.
(2) Persoanele care asigura secretariatul comisiilor de examen si al comisiilor de solutionare a contestatiilor au dreptul la o indemnizatie de 1% din salariul de baza, stabilit conform legii.

Art. 10
Desfasurarea examenului consta in etapele cuprinse intre prima zi de depunere a cererilor candidatilor si numirea in functiile publice vacante pentru care s-a organizat examenul.

Art. 11
Etapele examenului se evalueaza de fiecare membru al comisiei de examen, respectiv de fiecare membru al comisiei de solutionare a contestatiilor, independent.

Art. 12
(1) Proba scrisa consta in redactarea unei lucrari si/sau in rezolvarea unor teste-grila.
(2) Prin proba scrisa se testeaza cunostintele teoretice si abilitatile practice necesare ocuparii functiei publice pentru care se organizeaza examenul. In cadrul probei scrise se testeaza, in mod obligatoriu, inclusiv cunostintele generale ale candidatului in domeniul administratiei publice.

Art. 13
(1) Subiectele pentru proba scrisa se stabilesc pe baza bibliografiei si a tematicii de examen, astfel incat sa reflecte capacitatea de analiza si sinteza a candidatilor, in concordanta cu nivelul si specificul functiilor publice pentru care se organizeaza examenul.
(2) Comisia de examen stabileste subiectele si alcatuieste seturile de subiecte pentru proba scrisa, in ziua in care se desfasoara proba scrisa.
(3) Membrii comisiei de examen raspund individual pentru asigurarea confidentialitatii subiectelor propuse.
(4) Seturile de subiecte se semneaza de toti membrii comisiei de examen si se inchid in plicuri sigilate purtand stampila compartimentului de resurse umane.
(5) Comisia de examen stabileste punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunica odata cu subiectele .
(6) Pana la ora stabilita pentru terminarea probei scrise a examenului, membrii comisiei de examen au obligatia de a stabili baremul detaliat de corectare a subiectelor. Acesta se afiseaza la locul desfasurarii examenului, anterior corectarii lucrarilor.

Art. 14
(1) Durata probei scrise se stabileste de comisia de examen in functie de gradul de dificultate si complexitate a subiectelor, dar nu poate depasi 3 ore.
(2) La ora stabilita pentru inceperea probei scrise, comisia de examen prezinta candidatilor seturile de subiecte si invita un candidat sa extraga un plic cu subiectele de examen.
(3) Dupa inceperea comunicarii subiectelor este interzis accesul candidatilor care intarzie sau al oricarei persoane, in afara membrilor comisiei de examen, precum si a persoanelor care asigura secretariatul comisiei de examen, respectiv supravegherea desfasurarii probei.
(4) In incaperea in care are loc proba scrisa, pe toata perioada derularii acesteia, inclusiv a formalitatilor prealabile si a celor ulterioare finalizarii probei, candidatilor nu le este permisa detinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanta.
Afişează Ordinul nr. 1678/2010 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea si desfasurarea examenului prevazut la art. 100 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial al Romaniei    Ordinul 1678/2010    Legea 188/1999    Functionari    Functionari publici    Examene    Concurs

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

Cerere de fuziune prin contopire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile UniteArticole Juridice

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro