Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 157/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite

Legea 157/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite

  Publicat: 19 Jul 2010       4814 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea 157/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 496 din 19 iulie 2010

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este parte in procesul penal alaturi de inculpat, partea vatamata si partea responsabila civilmente, care exercita actiunea civila in cadrul procesului penal.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Expresie folosita in trecut pentru a desemna obligatia legala de intretinere.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 291 din 25 aprilie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 486/2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.< La articolul 4, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) Autoritatile Administratiei publice care au competenta de a emite autorizatii au obligatia de a afisa la sediul acestora si, dupa caz, pe pagina proprie de internet lista autorizatiilor carora li se aplica procedura aprobarii tacite din domeniul de activitate al autoritatilor respective, precum si, pentru fiecare tip de autorizatie, urmatoarele informatii:".

2.< La articolul 4, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Informatiile prevazute la alin. (1) vor fi prezentate intr-o forma clara, indicandu-se exemple concrete. Autoritatile administratiei publice vor elabora ghiduri privind procedura de autorizare si constituirea documentatiei care sta la baza emiterii unei autorizatii.
(4) Autoritatile administratiei publice care au competenta de a emite autorizatii au obligatia de a furniza o copie cuprinzand informatiile prevazute la alin. (1), la cererea oricarei persoane interesate."

3.< La articolul 4, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati a administratiei publice de a indeplini obligatiile prevazute la alin. (1) si (3) constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat."

4.< La articolul 6, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) la depunerea cererii privind eliberarea sau reinnoirea autorizatiei, solicitantul va primi, in scris, din partea autoritatii administratiei publice, pe langa numarul si data inregistrarii cererii, si informatii exprese cu privire la termenul legal de solutionare a acesteia, cu mentiunea ca cererea respectiva este supusa sau nu procedurii aprobarii tacite.
(3^2) informatiile prevazute la alin. (3^1) se transmit si in cazul in care este posibila depunerea cererilor in versiune electronica."

5.< Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) In situatia in care solicitantul s-a adresat, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2), autoritatii administratiei publice in cauza, acesta ii aduce la cunostinta existenta cazului de aprobare tacita cu privire la orice act supus aprobarii tacite, potrivit legii, si solicita totodata eliberarea, prin registratura autoritatii respective, a unui document Oficial prin care sa se confirme faptul ca nu a fost eliberat, in termenul prevazut de lege, niciun raspuns cu privire la solicitarea sa.
(2) Documentul prevazut la alin. (1) permite solicitantului desfasurarea unei activitati, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii si se elibereaza in termen de 5 zile de la solicitare.
(3) Documentul prevazut la alin. (1) tine loc de autorizatie in toate situatiile, inclusiv in fata organelor de control, cu exceptia autorizatiei care este valida numai in forma standard, expres reglementata de lege.
(4) In cazul in care autoritatea administratiei publice respective nu raspunde sau refuza sa elibereze documentul prevazut la alin. (1), prin care permite desfasurarea unei activitati, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, precum si in cazul in care autorizatia este valida numai in forma standard, expres reglementata de lege, solicitantul se poate adresa instantei judecatoresti, potrivit procedurii stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta ."

6.< La articolul 9, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Instanta va solutiona cererea in Termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia, cu citarea partilor."

7.< La articolul 10, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) Reclamantul depune la instanta, anexata la cererea de chemare in judecata, copia cererii de autorizare purtand numarul si data inregistrarii la autoritatea administratiei publice parate, insotita de intreaga documentatie depusa la aceasta, precum si de mentiunile prevazute la art. 6 alin. (3^1)."

8.< La articolul 16, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
(1) In cazul in care, dupa obtinerea documentului oficial prin care se permite desfasurarea unei activitati, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, autoritatea administratiei publice constata neindeplinirea unor conditii importante prevazute pentru eliberarea autorizatiei, aceasta nu va putea anula documentul, ci va notifica de indata titularului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, neregularitatile constatate, modul de remediere a tuturor deficientelor identificate, precum si termenul in care titularul trebuie sa respecte aceasta obligatie . Acest termen nu poate fi mai mic de 30 de zile si incepe sa curga de la primirea notificarii."

Art. II
Obligatia prevazuta la art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 486/2003, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se duce la indeplinire in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art. III
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 291 din 25 aprilie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 486/2003, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Afişează Legea 157/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial al Romaniei    Legea 157/2010    OUG 27/2003    Legea 486/2003    Abrobare tacita    Avize    Autorizare    Autorizatie de constructie

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

Cerere de fuziune prin contopire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile UniteArticole Juridice

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa – principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii – pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior – pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu