Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Materiale juridice despre Drepturi salariale (152)


    Jurisprudenta   Plata drepturilor salariale restante. Sarcina probei revine angajatorului.
  Pe rol se afla solutionarea cererii de repunere pe rol a cererii de chemare in judecata formulata de reclamantul R.C.(CNP x), domiciliat in .N., in contradictoriu cu parata . S.R.L. (Jx, RO x), cu sediul in municipiul Bucuresti, sector 5, cerere formulata de reclamantul R.C.
   Data aparitiei: 20 Aprilie 2021

    Jurisprudenta   ITM nu are calitatea de a modifica raportul de munca dintre parti
  Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VIIi-a Conflicte de munca si asigurari sociale, sub nr. x la data de 20.03.2019, astfel cum a fost precizata la data de 28.03.2018, reclamantul R.C. a chemat in judecata parata S.C. P.I.S.S.R.L. solicitand instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa dispuna obligarea acesteia plata drepturilor salariale restante aferente lunii septembrie 2018 si compensarea in bani a zilelor de concediu de odihna neefectuat in perioada 23.03.2018 – 27.09.2018.
   Data aparitiei: 19 Aprilie 2021

    Jurisprudenta   Raport de munca nascut in temeiul unei intelegeri verbale. Identificarea elementelor esentiale ale contractului individual de munca
  INSTANTA Prin actiunea inregistrata la aceasta instanta la data de 14 septembrie 2018, sub nr. x reclamantul V.D.V., in contradictoriu cu paratul D.I., a solicitat plata drepturilor banesti datorate cu titlul de remuneratie de 1000 lei/lunar, pentru munca prestata in ultimii 10 ani; plata dobanzii legale cu privire la suma totala de x lei, datorata cu titlul de remuneratie; plata contributiilor la asigurari sociale pe perioada ultimilor 10 ani si cheltuieli de judecata.
   Data aparitiei: 16 Aprilie 2021

    Jurisprudenta   Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca
  INSTANTA Deliberand retine ca prin actiunea inregistrata reclamant a T.S. a. , impotriva paratei . S.R.L., a solicit at instantei sa pronunte o hotarare judecatoreasca prin care sa dispuna obligarea paratei la plata sumei de 2055 lei retinuta cu titlu de garan t ie, l a plata sumei de 464 l ei cu titlu de concediu neefectuat in anul 2018 si l a plata sumei de 1900 lei salar aferent lunii decembrie 2018, cu cheltuieli de judecata si cheltuieli de transport in cuantum de 100 lei/termen de judecata.
   Data aparitiei: 16 Aprilie 2021

    Jurisprudenta   Prescrierea dreptului de a solicita plata drepturilor salariale neachitate
  Deliberand asupra apelului formulat de reclamantul C.I., constata urmatoarele:
   Data aparitiei: 15 Aprilie 2021

    Jurisprudenta   Obligarea salariatului la restituirea sumei nedatorate. Concediu de odihna efectuat in natura
  Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. de mai sus la data de 1.10.2019 reclamanta R. a DE T.P IASI RA prin lichidator judiciar CAPITAL INSOL SPRL –FILIALA IASI a chemat in judecata paratul R.I.solicitand obligarea acestuia la plata catre reclamanta a sumei de 708 lei reprezentand contravaloarea necuvenita a indemnizatiei si a sporului de stabilitate pentru concediul de odihna efectuat in anul 2016.
   Data aparitiei: 15 Aprilie 2021

    Jurisprudenta   Angajatorul este obligat sa plateasca drepturile salariale inaintea oricaror alte obligatii banesti
  Deliberand, constata ca prin cererea inregistrata pe rolul instantei sub nr. x la data de 19.03.2019, reclamantul H.C. a chemat in judecata pe parata T.I. S.R.L., solicitand a se dispune obligarea paratei la plata sumei de 24. 602 lei, reprezentand drepturi salariale aferente perioadei 1.09.2018 – 24.01.2019 si compensarea a 1 zi de concediu de odihna aferent anului 2018, suma ce va fi actualizata cu indicele de inflatie pana la data platii, precum si la plata dobanzii legale penalizatoare aferente drepturilor salariale, calculata de la data scadentei pana la data platii efective, obligarea paratei la plata sumei de 5.000 lei cu titlu de daune morale si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.
   Data aparitiei: 15 Aprilie 2021

    Jurisprudenta   Declaratia olografa a salariatului nu poate duce la stingerea obligatiilor de plata a salariului de catre angajator
  Pe rol se afla pronuntarea asupra apelului formulat de parata . S.R.L. BUCURESTI impotriva Sentintei civile nr. 220/20.03.2019 pronuntata de Tribunalul Hunedoara – Sectia I civila in dosar nr. x, avand ca obiect drepturi banesti.
   Data aparitiei: 14 Aprilie 2021

    Jurisprudenta   Nedepunerea dovezilor privind plata drepturilor salariale face admisibila pierderea procesului de catre angajator. Sarcina probei
  Prin cererea inregistrata la data de 18 iunie 2018 sub nr. x, reclamantul N. s. a solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna obligarea paratei S.C. F.G.MOBILE S.R.L. la plata drepturilor banesti-salariale necalculate si neachitate pentru activitatea prestata in lunile iunie, iulie si au gust pana la data de 15, respectiv: - la plata contravalorii orelor suplimentare efectuate peste cele 168 ore prevazute de lege; - la plata contravalorii orelor prestate in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale; - la plata contravalorii orelor de noapte-sporul pentru munca prestata in timpul nop tii de 25% din salariul de baza; - la plata sumei de 5.000 lei reprezentand daune interese pentru prejudiciul ce i s-a cauzat prin neexecutarea in mod corespunzator la timp a obligatiilor potrivit art. 166 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) - Legea nr. 53/2003.
   Data aparitiei: 09 Aprilie 2021

    Jurisprudenta   Dovada intervalului de timp lucrat. Neimplicarea salariatilor de catre angajator in atestarea nemijlocita a timpului de lucru
  Pe rol, solutionarea apelului formulat de apelanta N.M.P.S.R.L. impotriva Sentintei civile nr. 181 din data de 09.04.2019, pronuntata de Tribunalul Teleorman - Sectia conflicte de munca, asigurari sociale si contencios administrativ si fiscal in Dosarul nr. x, in contradictoriu cu intimatul L.P_- D., cauza avand ca obiect „drepturi banesti”.
   Data aparitiei: 09 Aprilie 2021

    Jurisprudenta   Mentionarea fictiva a efectuarii de ore suplimentare. Drepturi salariale incasate necuvenit
  Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Prahova la nr. x, reclamanta R.C. S.R.L. a chemat in judecata pe parata M.Cameli a, solicitand instantei ca prin sentinta ce o va pronunta sa se dispuna obligarea paratei la plata su mei de 24.111 lei reprezentand drepturi salariate incasate necuvenit pe perioada februarie 2016 - octombrie 2018, actualizata cu rata dobanzii de la data la care au fost incasate necuvenit si pana la data platii efective.
   Data aparitiei: 08 Aprilie 2021

    Jurisprudenta   Obligarea angajatorului la plata contributiilor de asigurari sociale. Imposibilitatea de a dispune pentru viitor.
  Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului V.la data de 19.03.2019 sub nr. x reclamantul G.G. a solicitat obligarea paratei C.S.S. S.R.L. sa depuna declaratiile si plata tuturor contributiilor datorate la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul asigurarilor sociale de sanatate pentru toata perioada de cand este angajatul societatii pana la zi, precum si la respectarea acestei obligatii in viitor; acordarea drepturilor banesti cuvenite pentru perioada efectiv lucrata (15.05.2017 – prezent) constand in: ore suplimentare, munca pe timp de noapte, munca in perioada repausului saptamanal si in zilele de sarbatori legale; obligarea paratei la calcularea si la achitarea diferentelor de drepturi banesti cuvenite cu titlu de indemnizatie de concediu de odihna pentru concediul de odihna neefectuat in anii 2017- 2018, precum si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.
   Data aparitiei: 07 Aprilie 2021

    Jurisprudenta   Dovada calitatii de salariat - suficienta pentru recuperarea drepturilor salariale restante. Sarcina probei in conflictele de munca
  Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. x la data de 13.02.2019 reclamantul R.M., 13, judetul Calarasi, avand a chemat in judecata pe parata O.B., cu sediul in, cod fiscal x, solicitand ca prin hotarare judecatoreasca aceasta sa fie obligata la plata retroactiva, incepand cu 01.07.2018 a drepturilor salariale restante, pe care le apreciaza in cuantum de 17. 460 lei, obligarea paratei la plata indemnizatiilor de concediu de odihna pentru anii 2017 si 2018, obligarea paratei la plata sporurilor p.orele efectuate suplimentar in afara programului normal de lucru, precum si in zilele de sambata, duminica si de sarbatorile legale, incepand cu data de 10.04.2017 (data angajarii sale) si pana la zi, respectiv cel putin 72 de ore lucrate suplimentar fiecare dintre noi lunar, respectiv un total de 1. 584 de ore suplimentar e, obligarea paratei la plata sporului p.munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza, incepand cu data de 10.04.2017 si pana la zi, obligarea paratei la actualizarea tuturor drepturilor salariale pe care le solicita in functie de indicele de inflatie precum si cu dobanda legala, ce se va aplica de la data scadentei lor si pana la achitarea efectiva, obligarea paratei la plata CAS - ului aferent diferentelor de drepturi salariale catre bugetul statului.
   Data aparitiei: 07 Aprilie 2021

    Jurisprudenta   Flexibilitatea programului prin prisma functiei. Solicitarea implicita de prestare a orelor suplimentare
  Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. x din 29.01.2018, reclamantul V.M. a chemat in judecata pe parata R.Nationala a P.R.- Directia S.N., solicitand obligarea paratei: 1) la plata drepturilor salariale, cu sporurile legale (spor de vechime, spor pentru zile lucrate sambata, duminica si sarbatorile legale, spor de risc, spor de fidelitate si indemnizatia de grad profesional) pentru perioada ianuarie 2015- august 2017, pentru zilele lucrate sambata, duminica, sarbatorile legale, precum si suplimentar, in zilele obisnuite de lucru, cand a fost la serviciu pe unitate si a executat controlul circulatiei materialului lemnos, conform graficelor, pentru perioada 01.09.1984- august 2017, cu stabilirea numarului de zile lucrate sambata, duminica, sarbatori legale, precum si suplimentar in zilele obisnuite de lucru, cand a fost de serviciu pe unitate conform graficelor anexate si considerarea acestora ca vechime in munca pentru calcularea pensiei, potrivit art. 116 din Contractul Colectiv de Munca. 2) la compensarea in bani a concediului de odihna si plata concediului de odihna aferent perioadei ianuarie 2015 - august 2017, pentru zilele lucrate sambata, duminica, sarbatori legale, precum si suplimentar in zilele obisnuite de lucru, cand a fost de serviciu pe unitate, conform graficelor anexate; pentru perioada 01.09.1984 - august 2017, calcularea numarului de zile de concediu de odihna aferent numarului de zile lucratoare lucrate sambata, duminica, sarbatori legale, cand a fost de serviciu pe unitate, precum si suplimentar, in zilele obisnuite de lucru, conform graficelor anexate si considerarea concediului de odihna ca vechime in munca pentru calcularea pensiei, potrivit art. 116 din Contractul Colectiv de Munca; 3) la acordarea tichetelor de masa pentru perioada 01.09.1984 - august 2017, pentru zilele lucrate sambata, duminica, sarbatorile legale, precum si suplimentar in zilele obisnuite de lucru, cand a fost de serviciu pe unitate, conform graficelor anexate sau plata contravalorii acestora; 4) la plata a 100 litri de carburant/luna pentru transportul cu autoturismul personal in interes de serviciu, pentru perioada 1984–2017, conform art. 183 alin. 2 si art. 183 alin. 3 din Contractul Colectiv de Munca, pentru anii 2015–2017; 5) la plata drepturilor salariale si a sporurilor corespunzatoare clasei de salarizare, a bonurilor de masa si a tuturor drepturilor salariale, pentru perioada 01.06.2017–05.07.2017, perioada in care a fost fortat, prin decizie scrisa, sa gestioneze partida 289 de material lemnos din cadrul Ocolului Silvic H., desi a fost transferat la Ocolul Silvic B., incepand cu data de 01.06.2017; 6) la plata concediului medical pentru perioada 24.08.2017–31.08.2017; 7) la compensarea in bani a concediului de odihna si plata concediului de odihna aferent anului 2016 (28 de zile de concediu de odihna) si anului 2017 (18 zile) si a premiilor de vacanta indexate la data acordarii, potrivit art. 159 alin. 1, art. 160 alin. 3 si 5 din Contractul Colectiv de Munca pe anii 2015–2017; 8) acordarea cantitatii de 4 metri cubi lemn de foc gratuit corespunzator perioadei 01.01.2017–24.08.2017, conform art. 180 alin. 1 lit. a din Contractul Colectiv de Munca, pentru anii 2015–2017; 9) la plata cheltuielilor de judecata.
   Data aparitiei: 05 Aprilie 2021

    Jurisprudenta   Repartizarea inegala a timpului de munca. Plata orelor suplimentare si a sporului de noapte
  Tribunalul Deliberand asupra litigiului de munca in cauza, instanta constata ca: Prin cererea de chemare in judecata formulata si inregistrata pe rolul Tribunalului B.la data de 11.03.2019 sub nr. x reclamantul V. a. O., in contradictoriu cu parata, a solicitat obligarea acesteia din urma la plata urmatoarelor drepturi salariale restante: suma de 356 lei reprezentand contravaloarea a 40 de ore de munca suplimentara; 331, 50 lei reprezentand contravaloarea a 112 ore de noapte si suma de 1424 lei reprezentand contravaloarea a 120 de ore de munca prestata in zile de sarbatoare legala, cu cheltuieli de judecata.
   Data aparitiei: 02 Aprilie 2021

    Jurisprudenta   Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale cuvenite. Retineri salariale nejustificate
  Tribunalul Asupra cauzei de fata deliberand constata urmatoarele: Prin cererea inregistrata pe rolul TribunalulUI BUCURESTI SECTIA A VIIi-a CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE sub nr. x reclamant ul M.I. a solicitat in contradictoriu cu parata obligarea paratei la plata drepturilor salariale restante aferente perioadei 01.08.2019–30.09.2019, drepturile pentru concediul de odihna neefectuat, sume actualizate cu indicele de inflatie la data platii efective si la care se va calcula dobanda legala de la data scadentei fiecarei sume pana la data platii efective, plata contributiilor de asigurari sociale si de asigurari de sanatate, plata diferentei dintre salariul incasat pe durata contractului de munca si salariul care i s-ar fi cuvenit raportat la orele efectiv lucrate, sume la care se va calcula dobanda si vor fi actualizate cu indicele de inflatie.
   Data aparitiei: 02 Aprilie 2021

    Jurisprudenta   Emiterea si comunicarea Notificarii prin care inceteaza Contractul individual de munca in perioada de proba. Drepturi salariale
  Prin cererea de chemare in judecata adresata Tribunalului C.la data de 08.05.2019 si inregistrata pe rolul acestei instante s ub nr. x, reclamantul M.F. au chemat-o in judecata pe parata a. S.I.S.R.L. solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna:
   Data aparitiei: 25 Martie 2021

    Jurisprudenta   Stabilirea sporului sub limitele legale. Nulitate absoluta a clauzei din contractul colectiv de munca
  Pe rol se afla solutionarea cererii de apel declarate de apelanta C.NATIONALA DE C.F.C.SA prin S.REGIONALA CF BUCURESTI impotriva Sentintei civile nr. 371/04.02.2020, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIIi-a Conflicte de munca si asigurari sociale in Dosarul nr. x, in contradictoriu cu intimatii U.S.L.F.MISCARE - C. bUCURESTI in numele membrilor de sindicat: M.N.V., M.(O_) S.M., I.N., R.G., T.G., Sta. M., G. s., P. a. , R.P., P.I., ALIANTA FEDERATIILOR T.F., FEDERATIA NATIONALA D.DE F. si FEDERATIA NATIONALA F.MISCARE – C. bUCURESTI, cauza avand ca obiect actiune in constatare.
   Data aparitiei: 22 Martie 2021

    Jurisprudenta   Perioada de izolare la locul de munca reprezinta timp de lucru. Ore suplimentare
  Pe rol judecarea cauzei Litigii de munca privind pe reclamanti a. G., B.V., C.N., din S., D.L., G.N., I.M_- D., L. a_- F., M.M., M.C., M.M., N.C., O. a. , O.E., P.E., P.E_- L., S.V.- E., T.T., V.E., V.G., F.L.D., G. a. , G.I., M.S., K IRITA O., N.M., C.C_- R., P.E., B.M., I.F_- a. , P.M., C.C., B.L_- D., R.M., MIHAI.D.– G. si pe parat DIRECTIA G.DE ASISTENTA S. sI PROTECTIA C.SECTOR 2, avand ca obiect anulare act.
   Data aparitiei: 22 Martie 2021

    Jurisprudenta   Perioada petrecuta in consemn la dispozitia si la sediul angajatorului. Timp de lucru
  Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante, reclamantul P.Danila a chemat in judecata parata .solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligata la: plata sumei reprezentand drepturi de natura salariala pentru orele lucrate suplimentar peste normativul lunar de 40 de ore pe saptamana, pentru o perioada de trei ani anteriori datei introducerii actiunii, cu luarea in considerare a sporurilor prevazute in Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) si in CCM pentru calculul acelor ore suplimentare ce au fost efectuate noaptea, sambata, duminica, in zilele libere platite conform CCM sau in zilele de sarbatori legale, drepturi la care urmeaza a se calcula dobanda legala, de la data de la care trebuiau platite respectivele ore suplimentare si pana la plata efectiva a acestora, din care se scadea suma primita pentru consemnul in statie, cu cheltuieli de judecata.
   Data aparitiei: 19 Martie 2021

    Jurisprudenta   Notiunea de timp de lucru. Conditii
  Prin actiunea inregistrata sub nr. x pe rolul Tribunalului G., reclamantul P.N. a solicitat in contradictoriu cu parata . Cluj-N., obligarea paratei la plata diferentelor de drepturi salariale neachitate si indemnizatie deplasare externa (diurna) pentru perioada iunie 2014- iulie 2016, la plata sumei de 270 de lei reprezentand taxa sindicat retinuta de angajator.
   Data aparitiei: 19 Martie 2021

    Jurisprudenta   State de plata semnate „in alb”. Obligarea angajatorului la plata drepturilor restante.
  Prin contestatia inregistrata la data de 24 iunie 2020, contestatorul B.I.in contradictoriu cu intimata . S.R.L., a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna anularea Deciziei nr. 157 160/26.03.2020 emisa de intimata, reintegrarea in postul detinut anterior desfacerii contractului de munca (respectiv acela de conducator auto t.rutier de marfuri) si plata unor despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat pana la reincadrarea efectiva; obligarea intimatei la plata drepturilor salariale restante incepand cu luna decembrie 2019 si pana la data constatarii incetarii contractului de munca (in mod nelegal) ; cu cheltuieli de judecata.
   Data aparitiei: 17 Martie 2021

    Stiri   ICCJ: Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul executarii silite prin poprire
  In sedinta din 20 ianuarie 2020, Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, legal constituit in fiecare cauza, a pronuntat Decizia nr. 1 in dosarul nr. 2236/1/2019
   Data aparitiei: 21 Ianuarie 2020

    Stiri   ICCJ: pentru personalul didactic, in calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit.
  In sedinta din 14 octombrie 2019, Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie civila, a pronuntat Decizia nr. 41 in dosarul nr.1173/1/2019.
   Data aparitiei: 16 Octombrie 2019

    Legislatie   Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 765/2019
  Ordinul nr. 765/2019 privind stabilirea procedurii de efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala, stabilite in favoarea personalului Ministerului Transporturilor si al unitatilor ce functioneaza in subordinea sa, devenite executorii in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021 publicat in Monitorul Oficial nr. 361 din 09.05.2019.
   Data aparitiei: 09 Mai 2019