din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2632 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » OG 27/2011, privind transporturile rutiere, Actualizata 2017

OG 27/2011, privind transporturile rutiere, Actualizata 2017

  Publicat: 25 Feb 2017       68931 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
ORDONANTA Guverului nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere, Actualizata 2017

Actualizata Legea 94/2016 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicata in Monitorul Oficial nr. 369 din 13-mai-2016

Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Conceptul de dezvoltare durabila se refera la o forma de crestere economica ce satisface nevoia de bunastare a societatii pe termen scurt, mediu si, mai ales, lung.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Definirea pietei relevante este un instrument in vederea identificarii si a definirii perimetrului in interiorul caruia se desfasoara concurenta dintre firme.
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Ocupatia activitatea utila, aducatoare de venit (in bani sau in natura)
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,


SECTIUNEA 4: Atributiile Ministerului Transporturilor si Infrastructurii in domeniul transporturilor rutiere

Articolul 6
(1) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, in calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale, autoritate de stat si de reglementare in domeniul transporturilor rutiere, reprezinta, in sensul prezentei ordonante, autoritatea competenta .
(2) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, in calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale in domeniul transporturilor rutiere, are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza strategiile nationale de dezvoltare a activitatilor de transport rutier;
b) elaboreaza reglementari specifice in domeniul transporturilor rutiere si al activitatilor conexe acestora;
c) elaboreaza programe de dezvoltare durabila si de modernizare a sistemului national de transport rutier, de siguranta si securitate a transporturilor rutiere si de protectie a mediului;
d) asigura conditiile unui mediu concurential normal in activitatea de transport rutier, in corelatie cu celelalte moduri de transport, si intre operatorii de transport rutier;
e) stabileste norme obligatorii pentru operatorii de transport rutier, precum si pentru operatorii de activitati conexe transportului rutier;
f) asigura controlul respectarii reglementarilor specifice domeniului transporturilor rutiere de catre operatorii de transport rutier/intreprinderi, precum si de catre ceilalti utilizatori ai infrastructurii rutiere;
g) asigura dezvoltarea cercetarii si elaborarea de studii de specialitate in domeniul transporturilor rutiere;
h) monitorizeaza piata transporturilor rutiere in scopul constatarii aparitiei situatiilor de criza si adopta masurile necesare acestor situatii;
i) stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare a vehiculelor rutiere in vederea inmatricularii sau inregistrarii acestora;
j) stabileste conditiile tehnice si metodologia pentru efectuarea inspectiilor tehnice periodice, precum si a controlului tehnic in trafic al vehiculelor rutiere;
k) stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare si certificare a produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, in vederea introducerii acestora pe piata .
(3) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, in calitate de autoritate de stat in domeniul transporturilor rutiere, are urmatoarele atributii:
a) exercita autoritatea de registru si inspectie de stat in transporturile rutiere;
b) organizeaza si tine evidenta tuturor tipurilor de vehicule rutiere omologate, cu exceptia celor care apartin institutiilor din sistemul national de aparare si siguranta publica;
c) elaboreaza programe privind echiparea retelei de transport rutier cu infrastructuri si sisteme telematice de culegere a datelor, precum si cu centre de control si/sau de informare cu privire la traficul rutier si de monitorizare a operatiunilor de transport rutier pentru constatarea respectarii prevederilor in vigoare si a sigurantei traficului rutier;
d) elaboreaza norme privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora si controleaza respectarea lor;
e) exercita controlul de stat privind respectarea reglementarilor nationale si internationale in activitatile specifice domeniului transporturilor rutiere;
f) autorizeaza activitatile de transport rutier contra cost si in cont propriu, national si/sau international, si elibereaza in acest sens licente, certificate de transport in cont propriu si autorizatii de transport international, direct sau prin intermediul autoritatilor/institutiilor/unitatilor prevazute de legislatia in vigoare, in conformitate cu procedurile specifice stabilite pentru operatorii de transport rutier, intreprinderi si operatorii de activitati conexe transportului rutier, precum si atestate/certificate pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, conform prevederilor in vigoare, acordurilor si conventiilor la care Romania este parte;
g) autorizeaza centrele de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, scolile de conducatori auto si instructorii auto;
h) elaboreaza norme obligatorii privind pregatirea, examinarea si atestarea profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, respectiv a persoanelor desemnate sa conduca permanent si efectiv activitati de transport rutier, a consilierilor de siguranta, a conducatorilor auto, a profesorilor de legislatie rutiera, a instructorilor de conducere auto, precum si a lectorilor necesari procesului de pregatire si perfectionare profesionala a acestora;
i) asigura cadrul privind conditiile in care se executa transportul combinat de marfuri si promovarea acestuia in conformitate cu acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte;
j) asigura realizarea unui sistem de supraveghere si monitorizare a transporturilor rutiere de marfuri si de persoane;
k) elaboreaza, cu avizul Ministerului Sanatatii, norme privind examinarea medicala a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto, precum si pentru verificarile periodice ale posesorilor de permis de conducere auto;
l) certifica incadrarea vehiculelor rutiere in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta, conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
m) certifica sau omologheaza, potrivit reglementarilor in vigoare, produsele si materialele de exploatare utilizate la vehiculele rutiere fabricate in tara sau importate si dispune, in caz de neconcordanta, suspendarea ori anularea certificatului de conformitate sau de omologare;
n) evalueaza laboratoarele de incercare aferente domeniului rutier;
o) certifica incadrarea in normele de poluare si siguranta rutiera a vehiculelor rutiere destinate transportului international de marfuri sau cu alte caracteristici speciale;
p) omologheaza vehiculele rutiere in vederea inmatricularii sau inregistrarii acestora, controleaza, la producator si la vanzator, conformitatea caracteristicilor tehnice ale vehiculelor rutiere cu tipul omologat si dispune, in caz de neconcordanta, suspendarea ori anularea certificatului de omologare;
q) autorizeaza operatorii economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz;
r) autorizeaza infiintarea si functionarea statiilor de inspectie tehnica, supravegheaza si controleaza activitatea acestora si atesta personalul care efectueaza inspectia tehnica periodica;
s) autorizeaza desfasurarea activitatilor conexe transporturilor rutiere prin acordarea licentei pentru activitati conexe transportului rutier, supravegheaza si controleaza desfasurarea acestora;
s) asigura efectuarea inspectiei tehnice a vehiculelor rutiere, in vederea primei inmatriculari in Romania si certificarii autenticitatii acestora, in vederea inmatricularii/reinmatricularii sau la cerere;
t) clasifica vehiculele rutiere destinate transportului rutier de persoane pe categorii de confort si vehiculele destinate transportului rutier de marfuri;
t) acorda operatorilor de transport rutier straini autorizatii de transport international valabile pe teritoriul Romaniei.

Articolul 7
(1) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii poate sa desemneze unitati care functioneaza in subordinea sau sub autoritatea sa sa elaboreze si sa puna in aplicare norme tehnice si reglementari specifice transporturilor rutiere si vehiculelor rutiere, care sa asigure inclusiv inspectia si controlul tehnic de specialitate.
(2) Institutiile publice, regiile autonome, precum si societatile comerciale prevazute la alin. (1) , care functioneaza in subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, se autofinanteaza din tarife si comisioane, obtinute din prestatii specifice, precum si din alte surse, constituite potrivit legii.

Articolul 8
Ministerul Transporturilor si Infrastructurii este autoritatea competenta pentru aplicarea acordurilor si conventiilor internationale, bilaterale sau multilaterale, din domeniul transporturilor rutiere la care Romania este parte .


CAPITOLUL II: Accesul la activitatea de transport rutier
SECTIUNEA 1: Accesul la ocupatia de operator de transport rutier

Afişează OG 27/2011, privind transporturile rutiere, Actualizata 2017 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OG 27/2011    Transporturi    Transporturi rutiere    OG 27/2011 actualizata 2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 41/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 711/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii ale art. 112 din Codul Rutier
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Discriminarea creata de legiuitor incepand cu data de 1 aprilie 2001 intre meserii din acelasi domeniu in privinta recunoasterii conditiilor speciale nu poate fi cenzurata de instanta de judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna Sectia Civila, Sentinta civila nr. 111/2017, in sedinta publica din 09 februarie 2017

Lipsa acordului de vointa al salariatului in ceea ce priveste modificarea contractului de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Ialomita, Sectia I Civila, Sentinta nr. 648 din data de 21.04.2016

Acordarea sporului pentru conditii speciale in baza Legii 223/2007
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia nr. 6062R din 28-oct-2009

Contract colectiv de munca. Neindeplinirea obligatiei de a achita lunar sporul pentru conditii speciale de munca de 25% din salariul de baza.Plata drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.991 din data 22.03.2012

Cerere de reabilitare judecatoreasca. Refuzul de a achita cheltuieli judiciare catre stat. Prescriptia extinctiva
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj - Decizie nr. 461 din data 01.10.2010

Obligarea la eliberarea licentei de taxi
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 2431 din 12 Aprilie 2005Articole Juridice

OPINIE privind directiva europeana prin care se consolideaza drepturile lucratorilor detasati
Sursa: EuroAvocatura.ro

Izolarea si carantina in coronacriza. Efecte juridice si economico-sociale
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Carantina si forta majora. Restrangerea unor drepturi si libertati in contextul fortei majore
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Telemunca. Consecinte asupra migratiei fortei de munca. Particularitati privind prelucrarea si circulatia datelor cu caracter personal
Sursa: Av. Marius-Catalin Predut

Controverse jurisprudentiale in aplicarea Deciziei CCR nr. 405/2016 privind abuzul in serviciu
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim