din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2328 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » OG 27/2011, privind transporturile rutiere, Actualizata 2017

OG 27/2011, privind transporturile rutiere, Actualizata 2017

  Publicat: 25 Feb 2017       68924 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
ORDONANTA Guverului nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere, Actualizata 2017

Actualizata Legea 94/2016 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicata in Monitorul Oficial nr. 369 din 13-mai-2016

In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.

(1) Transportul rutier international de persoane prin servicii ocazionale contra cost cu autocarul si autobuzul intre Romania si un alt stat membru al Uniunii Europene se efectueaza in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1073/2009.
(2) Transportul rutier international de persoane prin servicii ocazionale intre Romania si un stat din afara Uniunii Europene se efectueaza numai in conditiile respectarii prevederilor Acordului privind transportul international ocazional de calatori cu autocarul si autobuzul (Acordul INTERBUS) , semnat de Romania la Bruxelles la 2 octombrie 2000, ratificat prin Legea nr. 439/2002, pe baza documentelor prevazute in respectivul acord, eliberate de autoritatea competenta .
(3) Pentru statele nesemnatare ale Acordului INTERBUS, transportul rutier international de persoane prin servicii ocazionale contra cost se efectueaza numai pe baza documentului de transport convenit intre autoritatea competenta si autoritatile competente din statele pe teritoriul carora se deruleaza transportul.

Articolul 46
In cadrul transportului rutier international contra cost de persoane prin servicii regulate efectuat de catre operatorul de transport rutier roman pe baza autorizatiei de transport international este interzisa imbarcarea persoanelor in vederea transportului acestora intre doua localitati de pe teritoriul Romaniei, ca serviciu international de transport persoane .


SECTIUNEA 2: Transportul rutier in cont propriu

Articolul 47
Transportul rutier in cont propriu se efectueaza de catre intreprinderile de transport rutier in cont propriu pe baza certificatului de transport in cont propriu numai cu vehicule rutiere la bordul carora se afla, pe toata durata transportului, o copie conforma a certificatului de transport in cont propriu, documentul din care sa rezulte faptul ca transportul efectuat este in cont propriu, precum si documentele specifice acestui tip de transport, stabilite prin reglementarile in vigoare.

Articolul 48
(1) Certificatul de transport in cont propriu se elibereaza intreprinderii de transport rutier in cont propriu de catre autoritatea competenta, avand o valabilitate de 10 ani, si se pastreaza la sediul acesteia.
(2) Pentru fiecare dintre autovehiculele rutiere detinute de intreprinderea de transport rutier in cont propriu in conditiile prezentei ordonante si utilizate la operatiuni de transport rutier in cont propriu, autoritatea competenta elibereaza, ia cerere, copii conforme ale certificatului de transport in cont propriu cu valabilitate de minimum un an, fara a depasi perioada de valabilitate a certificatului de transport in cont propriu.
(3) Copiile conforme ale certificatului de transport in cont propriu nu sunt transmisibile si sunt personalizate de catre emitent cu numerele de inmatriculare ale autovehiculelor pentru care au fost emise.
(4) Modalitatea de eliberare a certificatului de transport in cont propriu si a copiilor conforme ale acestuia se stabileste de catre autoritatea competenta prin norme.

Articolul 49
(1) Operatiunile de transport rutier national in cont propriu se pot efectua numai cu vehicule rutiere inmatriculate in Romania, detinute si utilizate in conditiile prezentei ordonante, cu exceptia operatiunilor de transport efectuate conform prevederilor art. 51.
(2) Operatiunile de transport rutier in cont propriu se pot efectua in afara spatiului Uniunii Europene cu un ansamblu de vehicule doar in conditiile in care semiremorca/remorca este inmatriculata in conformitate cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte .
(3) Intreprinderile de transport rutier in cont propriu utilizeaza autovehicule conduse de cetateni romani, de cetateni ai Uniunii Europene sau de cetateni ai statelor din afara Uniunii Europene cu drept de munca in Romania, angajati ai acestora.

Articolul 50
Transportul rutier international in cont propriu de persoane intre Romania si un stat din afara Uniunii Europene se poate efectua numai pe baza documentului de transport eliberat si convenit de autoritatea competenta cu autoritatile competente din statele pe teritoriul carora se deruleaza transportul.

Articolul 51
(1) In cazul unei operatiuni de transport combinat, daca transportul de pe segmentul rutier initial este efectuat in cont propriu de o intreprindere in conditiile prevazute la art. 1 alin. (5) lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 1. 072/2009, transportul de pe segmentul rutier final pentru transportarea la destinatie a marfurilor se considera a fi efectuat in cont propriu daca intreprinderea careia ii sunt destinate marfurile detine si utilizeaza autovehicule conform prevederilor art. 1 alin. (5) lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 1. 072/2009, chiar daca remorcile sau semiremorcile sunt detinute de intreprinderea expeditoare care a efectuat transportul pe segmentul rutier initial.
(2) In cazul in care transportul de pe segmentul rutier final este efectuat in cont propriu de o intreprindere in conditiile prevazute la art. 1 alin. (5) lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 1. 072/2009, transportul de pe segmentul rutier initial se considera a fi efectuat in cont propriu daca intreprinderea care expediaza marfurile detine si utilizeaza autovehicule conform prevederilor art. 1 alin. (5) lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 1. 072/2009, chiar daca remorcile sau semiremorcile sunt detinute de intreprinderea destinatara care va efectua transportul pe segmentul rutier final.


CAPITOLUL IV: Activitati conexe transportului rutier

Articolul 52
(1) Activitatile conexe transportului rutier se efectueaza de catre operatorii economici numai pe baza licentei pentru activitati conexe transportului rutier, eliberata de catre autoritatea competenta .
(2) Licenta pentru activitati conexe se elibereaza pentru fiecare activitate conexa efectuata, perioada de valabilitate a acesteia fiind de 5 ani.
(3) In vederea eliberarii licentei pentru activitati conexe transportului rutier - activitati desfasurate de autogari, operatorul economic trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) baza materiala;
b) competenta profesionala;
c) onorabilitate.
(4) In vederea eliberarii licentei pentru activitati conexe transportului rutier - activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost, operatorul economic trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) baza materiala;
b) competenta profesionala;
c) onorabilitate;
d) capacitate financiara.
(5) In situatia in care o activitate conexa transportului rutier se efectueaza de catre un operator pentru activitati conexe transportului rutier in mai multe locatii, autoritatea competenta elibereaza cate o licenta pentru activitati conexe transportului rutier.

Articolul 53
Autogarile si statiile publice pentru urcarea/coborarea persoanelor transportate in cadrul serviciilor regulate de transport rutier sunt bunuri de utilitate publica si pot fi proprietate privata sau publica.

Articolul 54

Afişează OG 27/2011, privind transporturile rutiere, Actualizata 2017 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OG 27/2011    Transporturi    Transporturi rutiere    OG 27/2011 actualizata 2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 41/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 711/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii ale art. 112 din Codul Rutier
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Discriminarea creata de legiuitor incepand cu data de 1 aprilie 2001 intre meserii din acelasi domeniu in privinta recunoasterii conditiilor speciale nu poate fi cenzurata de instanta de judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna Sectia Civila, Sentinta civila nr. 111/2017, in sedinta publica din 09 februarie 2017

Lipsa acordului de vointa al salariatului in ceea ce priveste modificarea contractului de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Ialomita, Sectia I Civila, Sentinta nr. 648 din data de 21.04.2016

Acordarea sporului pentru conditii speciale in baza Legii 223/2007
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia nr. 6062R din 28-oct-2009

Contract colectiv de munca. Neindeplinirea obligatiei de a achita lunar sporul pentru conditii speciale de munca de 25% din salariul de baza.Plata drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.991 din data 22.03.2012

Cerere de reabilitare judecatoreasca. Refuzul de a achita cheltuieli judiciare catre stat. Prescriptia extinctiva
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj - Decizie nr. 461 din data 01.10.2010

Obligarea la eliberarea licentei de taxi
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 2431 din 12 Aprilie 2005Articole Juridice

OPINIE privind directiva europeana prin care se consolideaza drepturile lucratorilor detasati
Sursa: EuroAvocatura.ro

Izolarea si carantina in coronacriza. Efecte juridice si economico-sociale
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Carantina si forta majora. Restrangerea unor drepturi si libertati in contextul fortei majore
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Telemunca. Consecinte asupra migratiei fortei de munca. Particularitati privind prelucrarea si circulatia datelor cu caracter personal
Sursa: Av. Marius-Catalin Predut

Controverse jurisprudentiale in aplicarea Deciziei CCR nr. 405/2016 privind abuzul in serviciu
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim