din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2409 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » OG 27/2011, privind transporturile rutiere, Actualizata 2017

OG 27/2011, privind transporturile rutiere, Actualizata 2017

  Publicat: 25 Feb 2017       68923 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
ORDONANTA Guverului nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere, Actualizata 2017

Actualizata Legea 94/2016 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicata in Monitorul Oficial nr. 369 din 13-mai-2016

In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Operatiune de transport rutier efectuata intre doua puncte de incarcare-descarcare aflate pe teritoriul unei tari, de catre un operator de transport rutier strain
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.

(1) Serviciile regulate contra cost de transport rutier de persoane pe un traseu national se pot efectua de catre operatorii de transport rutier numai in baza programelor de transport si a licentei de traseu eliberate de autoritatea competenta .
(2) Autoritatile administratiei publice locale pe raza carora sunt prevazute statii publice vor acorda avizul in vederea intocmirii programelor de transport .
(3) Licenta de traseu pentru transportul rutier interjudetean contra cost se elibereaza pentru fiecare cursa, iar pentru transportul rutier judetean, pentru fiecare traseu.

Articolul 37
Programele de transport rutier de persoane se intocmesc si se aproba de catre autoritatea competenta, acestea fiind armonizate cu programele de transport de persoane aferente celorlalte moduri de transport .

Articolul 38
Serviciul regulat de transport rutier national de persoane contra cost se efectueaza cu autobuze, in conditiile stabilite de autoritatea competenta prin norme.

Articolul 39
La efectuarea transportului rutier judetean, interjudetean sau international contra cost de persoane prin servicii regulate se interzice transportul mai multor persoane decat numarul de locuri pe scaune inscris in certificatul de inmatriculare al autovehiculului.

Articolul 40
(1) Transportul rutier national contra cost de persoane prin servicii regulate se efectueaza numai cu autobuze dotate cu aparat de marcat electronic fiscal si cititor de carduri.
(2) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie sa indeplineasca toate conditiile si functiile prevazute de legislatia in vigoare si vor fi utilizate la eliberarea de legitimatii de calatorie.
(3) Persoanele care, conform legii, beneficiaza de facilitati la transportul rutier national au obligatia de a utiliza legitimatie de transport de tip card atat la urcarea, cat si la coborarea acestora in/din autovehicul.
(4) Modul de utilizare, precum si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca aparatele de marcat electronice fiscale si cititoarele de carduri vor fi reglementate prin norme metodologice, aprobate prin hotarare a Guvernului.
Articolul 41
(1) Serviciile regulate de transport de persoane se executa pe baza de legitimatii de calatorie individuale, care sunt documente cu regim special, respectiv bilete, abonamente si legitimatii speciale.
(2) Legitimatiile speciale de calatorie sunt acordate in conditiile legii.
(3) Modelul biletelor, abonamentelor si legitimatiilor speciale se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea Ministerului Transporturilor.
(4) Transportul copiilor sub 5 ani se realizeaza gratuit, in conditiile in care acestia nu ocupa locuri separate.
(5) Transportul rutier in trafic judetean/interjudetean al elevilor prevazuti la art. 84 alin. (1) -(3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza cu autovehiculele destinate transportului de persoane detinute de catre unitatile de invatamant, autoritatile administratiei publice locale si/sau operatorii de transport rutier, dupa caz, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
Articolul 42
Autoritatea competenta stabileste prin norme:
a) conditiile pentru efectuarea serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale si a serviciilor ocazionale contra cost de transport rutier de persoane;
b) modul de intocmire si aprobare a programelor de transport;
c) modul de atribuire a traseelor cuprinse in programele de transport;
d) modelul licentei de traseu si al graficului de circulatie;
e) obligatiile operatorilor de transport rutier in cazul efectuarii serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale si a serviciilor ocazionale contra cost de transport rutier de persoane;
f) conditiile de efectuare a operatiunilor de cabotaj in cazul transportului contra cost de persoane .

Articolul 43
(1) Serviciile ocazionale contra cost de transport rutier de persoane se pot efectua de catre operatorii de transport rutier numai pe baza documentului de transport eliberat de autoritatea competenta .
(2) Modul de eliberare, precum si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca operatorii de transport in vederea obtinerii documentului de transport vor fi stabilite prin norme de autoritatea competenta .


SUBSECTIUNEA 22: 1. 2. 2. Transportul rutier international contra cost de persoane

Articolul 44
(1) Transportul rutier international contra cost de persoane intre Romania si celelalte state membre ale Uniunii Europene se efectueaza pe baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1. 073/2009, a celorlalte reglementari ale Uniunii Europene in domeniu, precum si a prezentei ordonante.
(2) Transportul rutier international contra cost de persoane intre Romania si statele din afara Uniunii Europene se efectueaza pe baza prevederilor prezentei ordonante si ale acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte .
(3) Serviciile regulate si serviciile regulate speciale contra cost de transport rutier de persoane pe un traseu international intre Romania si un stat din afara Uniunii Europene se efectueaza de catre operatorii de transport rutier numai pe baza autorizatiilor de transport international si a graficului de circulatie continut in acestea, eliberate de autoritatile competente ale statelor unde sunt situate capetele de traseu, precum si a autorizatiilor de transport international eliberate de autoritatile competente ale statelor tranzitate, dupa caz.
(4) Serviciile regulate contra cost de transport rutier de persoane pe un traseu international intre Romania si un stat din afara Uniunii Europene se pot efectua si de catre mai multi operatori de transport rutier romani, in comun, conform autorizatiei de transport international eliberate de autoritatea competenta .
(5) In cazul efectuarii transportului rutier international de persoane intre Romania si un stat membru al Uniunii Europene, cu tranzitarea unui stat din afara Uniunii Europene, transportul se efectueaza pe baza prevederilor legislatiei Uniunii Europene, ale acordurilor si conventiilor la care Romania si statul tranzitat sunt parti.
(6) In cazul efectuarii transportului rutier international de persoane intre un stat membru al Uniunii Europene si un stat din afara Uniunii Europene, cu tranzitarea teritoriului Romaniei, transportul se efectueaza pe baza prevederilor acordurilor si conventiilor la care Romania si statul din afara Uniunii Europene, respectiv Romania si statul din Uniunea Europeana sunt parti.
(7) In cazul efectuarii transportului rutier international de persoane intre doua state din afara Uniunii Europene, cu tranzitarea teritoriului Romaniei, transportul se efectueaza pe baza prevederilor acordurilor si conventiilor la care Romania si cele doua state sunt parti.
(8) Modul de eliberare, precum si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca operatorii de transport in vederea obtinerii documentului de transport vor fi stabilite prin norme de autoritatea competenta .

Articolul 45

Afişează OG 27/2011, privind transporturile rutiere, Actualizata 2017 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OG 27/2011    Transporturi    Transporturi rutiere    OG 27/2011 actualizata 2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 41/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 711/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii ale art. 112 din Codul Rutier
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Discriminarea creata de legiuitor incepand cu data de 1 aprilie 2001 intre meserii din acelasi domeniu in privinta recunoasterii conditiilor speciale nu poate fi cenzurata de instanta de judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna Sectia Civila, Sentinta civila nr. 111/2017, in sedinta publica din 09 februarie 2017

Lipsa acordului de vointa al salariatului in ceea ce priveste modificarea contractului de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Ialomita, Sectia I Civila, Sentinta nr. 648 din data de 21.04.2016

Acordarea sporului pentru conditii speciale in baza Legii 223/2007
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia nr. 6062R din 28-oct-2009

Contract colectiv de munca. Neindeplinirea obligatiei de a achita lunar sporul pentru conditii speciale de munca de 25% din salariul de baza.Plata drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.991 din data 22.03.2012

Cerere de reabilitare judecatoreasca. Refuzul de a achita cheltuieli judiciare catre stat. Prescriptia extinctiva
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj - Decizie nr. 461 din data 01.10.2010

Obligarea la eliberarea licentei de taxi
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 2431 din 12 Aprilie 2005Articole Juridice

OPINIE privind directiva europeana prin care se consolideaza drepturile lucratorilor detasati
Sursa: EuroAvocatura.ro

Izolarea si carantina in coronacriza. Efecte juridice si economico-sociale
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Carantina si forta majora. Restrangerea unor drepturi si libertati in contextul fortei majore
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Telemunca. Consecinte asupra migratiei fortei de munca. Particularitati privind prelucrarea si circulatia datelor cu caracter personal
Sursa: Av. Marius-Catalin Predut

Controverse jurisprudentiale in aplicarea Deciziei CCR nr. 405/2016 privind abuzul in serviciu
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim