din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1534 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Normele metodologice privind functionarea SIMPV - 09.10.2019

Normele metodologice privind functionarea SIMPV - 09.10.2019

  Publicat: 13 Oct 2019       6896 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Operatiune asiguratoare prin care o persoana fizica sau juridica dispune pastrarea unei sume de bani in contul altei persoane, care renunta sa o primeasca.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Normele metodologice privind functionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, selectia, desemnarea si atributiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare, verificarea corelatiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votarii, precum si conditiile de inregistrare audiovideo a operatiunilor efectuate de catre membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare pentru numararea voturilor, din 09.10.2019 au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 823 din 10.10.2019.

1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Operatiune asiguratoare prin care o persoana fizica sau juridica dispune pastrarea unei sume de bani in contul altei persoane, care renunta sa o primeasca.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Birou electoral - organism care se constituie pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor la nivel national,
Birou electoral - organism care se constituie pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor la nivel national,
Birou electoral - organism care se constituie pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor la nivel national,
Birou electoral - organism care se constituie pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor la nivel national,
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

f) terminalele informatice din birourile electorale pentru votul prin corespondenta, puse la dispozitie de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale;
g) terminalele telefonice distribuite presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale.
(2) Sistemul informatic central reprezinta un ansamblu
informatic complex compus din servere de baze de date, servere de aplicatii informatice, echipamente de comunicatii de date si echipamente de protectie impotriva incidentelor de securitate cibernetica si statii de lucru pentru administratori, asigurat si administrat de Serviciul de Telecomunicatii Speciale. Sistemul informatic central functioneaza in centrele de date ale Serviciului de Telecomunicatii Speciale si in spatii ale Autoritatii Electorale Permanente special destinate acestui scop. La Sistemul informatic central au acces reprezentantii Autoritatii Electorale Permanente cu drept de administrator de aplicatii si acces la toate masinile fizice sau virtuale care interactioneaza cu SIMPV in vederea verificarii jurnalelor generate in timp real, atat de aplicatii, cat si de masina fizica/virtuala pe care ruleaza acestea, persoanele nominalizate de aceasta, precum si membrii Biroului Electoral Central. Reprezentantii Autoritatii Electorale Permanente cu drept de administrator de aplicatii au acces in timp real la lista operatiunilor de validare realizata prin intermediul fiecarui terminal informatic.
(3) ADV reprezinta un program informatic realizat si actualizat de catre specialistii Serviciului de Telecomunicatii Speciale conform cerintelor Autoritatii Electorale Permanente, care asigura prelucrarea datelor de identificare ale alegatorilor culese de catre operatorii de calculator si compararea acestora cu datele deja inregistrate, respectiv cu evidentele prevazute de art. 4.
(4) Centrul de suport tehnic este constituit din Centrul de preluare a apelurilor, dispecerate tehnice si centre de interventie tehnica asigurate de Serviciul de Telecomunicatii Speciale. Centrul de preluare a apelurilor reprezinta un centru de comunicatii dedicat presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si operatorilor de calculator, prin care Serviciul de Telecomunicatii Speciale furnizeaza asistenta tehnica, Autoritatea Electorala Permanenta asigura asistenta de specialitate privind operatiunile electorale si Institutul National de Statistica ofera asistenta de specialitate pentru intocmirea proceselor-verbale privind rezultatele votarii.
(5) Infrastructura de comunicatii reprezinta ansamblul de echipamente destinate asigurarii accesului terminalelor informatice din localurile de vot la Sistemul informatic central. Prin intermediul infrastructurii de comunicatii sunt asigurate in sediile sectiilor de votare urmatoarele tipuri de servicii utilizate pentru functionarea SIMPV:
a) serviciile de internet existente in sediile sectiilor de votare;
b) serviciile de comunicatii de date in retelele de comunicatii ale operatorilor publici;
c) alte servicii de comunicatii de date si voce.
(6) Terminalul informatic asigura indeplinirea urmatoarelor functii principale:
a) preluarea automata a datelor de identificare din zona de citire automata cu caractere identificabile optic din actele de identitate ale alegatorilor care se prezinta la vot;
b) preluarea manuala a codurilor numerice personale ale alegatorilor care se prezinta la vot, in situatia nepreluarii acestora in conditiile prevazute la lit. a);
c) citirea codurilor de bare inscrise pe plicurile exterioare utilizate la votul prin corespondenta;
d) preluarea semnaturilor alegatorilor care se prezinta la vot la sectiile de votare din strainatate;
e) generarea listelor electorale suplimentare pentru sectiile de votare din strainatate si semnarea electronica a acestora de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare;
f) generarea listei alegatorilor prin corespondenta ale caror documente pentru votul prin corespondenta au fost receptionate in termenul prevazut de lege, precum si semnarea electronica a acesteia de catre presedintele biroului electoral pentru votul prin corespondenta sau presedintele biroului electoral al sectiei de votare din strainatate, dupa caz;
g) filmarea operatiunilor de numarare a voturilor si de consemnare a rezultatelor votarii;
h) fotografierea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votarii intocmite de birourile electorale ale sectiilor de votare si birourile electorale pentru votul prin corespondenta;
i) verificarea corelatiilor intre datele inscrise in procesele- verbale privind consemnarea rezultatelor votarii.
(7) Terminalul telefonic reprezinta mijlocul tehnic utilizat de catre presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara pentru comunicarea cu birourile electorale si Centrul de preluare a apelurilor, precum si pentru accesul la serviciul de date suplimentare nestructurate - USSD.
(8) La alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2019, Sistemul informatic central genereaza si furnizeaza in timp real catre infrastructura informatica care functioneaza in sediul Biroului Electoral Central, potrivit art. VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2019 privind modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei si modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, precum si unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019, duplicatele bazelor de date, precum si logurile masinilor pe care ruleaza acesta, pentru facilitarea analizei si transparentei acestora.

Articolul 6
(1) Pentru dezvoltarea si implementarea SIMPV, Serviciul de Telecomunicatii Speciale realizeaza urmatoarele activitati:
a) actualizeaza ADV conform cerintelor operationale ale Autoritatii Electorale Permanente;
b) asigura instalarea ADV pe terminalele informatice;
c) intocmeste, prin specialistii proprii, in colaborare cu specialistii Autoritatii Electorale Permanente, proiectul tehnic, planul de testare si documentele de acceptanta ale SIMPV;
d) asigura, pentru fiecare birou electoral al sectiei de votare din tara, cel putin cate un terminal informatic care indeplineste functiile prevazute de art. 5 alin. (6) lit. a), b), e) si f);
e) asigura, pentru fiecare birou electoral al sectiei de votare din strainatate, intre doua si noua terminale informatice care indeplinesc functiile prevazute de art. 5 alin. (6) lit. a), b) si d) -f);
f) asigura, pentru fiecare birou electoral pentru votul prin corespondenta, respectiv pentru fiecare birou electoral al sectiei de votare care indeplineste atributiile ce revin birourilor electorale pentru votul prin corespondenta, cel putin cate doua terminale informatice care indeplinesc functiile prevazute de art. 5 alin. (6).
(2) Numarul terminalelor informatice repartizat fiecarei sectii de votare va fi stabilit pe baza urmatoarelor criterii:
a) numarul total al terminalelor informatice functionale;
b) prezenta la vot la scrutinele anterioare;
c) numarul operatorilor de calculator disponibili.
(3) Accesul la Sistemul informatic central se realizeaza prin serviciile de comunicatii existente la sediul biroului electoral al sectiei de votare sau prin retelele operatorilor de telefonie mobila.
(4) Fiecare terminal informatic trebuie sa fie identificat in mod unic in SIMPV, prin intermediul acestuia fiind accesata interfata ADV.
(5) Serviciul de Telecomunicatii Speciale asigura inlocuirea terminalelor informatice nefunctionale utilizate la sectiile de votare din tara.
(6) Terminalele informatice nefunctionale utilizate la sectiile de votare din strainatate pot fi inlocuite cu terminale informatice de rezerva sau cu terminale informatice repartizate la alte sectii de votare unde prezenta la vot este mica, dupa caz. Acestea se sigileaza in cutiile aferente acestora de catre presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare si se predau, dupa caz, reprezentantilor Serviciului de Telecomunicatii Speciale sau reprezentantilor misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare, dupa caz.

Articolul 7
(1) Directia generala sistemul informational electoral national din cadrul Autoritatii Electorale Permanente, in colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, elaboreaza proceduri si instructiuni privind masurile de securitate in legatura cu gestionarea si utilizarea SIMPV, care vizeaza:
a) interzicerea accesului persoanelor neautorizate la echipamentele informatice ale SIMPV;
b) securizarea aplicatiilor informatice si a bazelor de date pentru a impiedica citirea, copierea, modificarea sau stergerea suportului de date in mod neautorizat;
c) utilizarea sistemelor de prelucrare automata a datelor;
d) jurnalizarea operatiunilor de modificare a datelor din SIMPV;
e) securizarea comunicatiilor de date din cadrul SIMPV;
f) protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei altei forme de prelucrare ilegala.
(2) In vederea indeplinirii atributiilor privind functionarea SIMPV, Serviciul de Telecomunicatii Speciale adopta masuri tehnice, operative si de procedura, cu notificarea Autoritatii Electorale Permanente, potrivit urmatoarelor principii:
a) confidentialitate: asigurarea accesului la informatii numai pentru persoanele autorizate in functie de competente;
b) integritate: asigurarea exactitatii si caracterului complet al informatiilor, precum si a metodelor de prelucrare;
c) disponibilitate: asigurarea accesului la informatii in termenul solicitat;

Afişează Normele metodologice privind functionarea SIMPV - 09.10.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Norme metodologice    SIMPV    Alegeri    Prezidentiale    Prezenta la vot    Frauda electorala    Vot dublu

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Decizia ICCJ nr. 9/2019 - RIL: activitatea desfasurata in cadrul unitatilor de prospectiuni geologice sau de exploatari in subteran nu poate fi considerata activitate desfasurata in "unitate miniera"
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Anulare decizie reincadrare data fiind lipsa unei norme legale care sa impuna transformarea functiei de conducere in functie de executie
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 146/2017, in sedinta publica din 24 februarie 2017

Nerespectarea procedurii de evaluare profesionala atrage anularea hotararii prin care a fost stabilit calificativul, insa instanta nu se poate substitui evaluatorului
Pronuntaţă de: Tribunalul Timis Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 213/PI/LM/2017, in sedinta publica din 2 martie 2017

Repararea integrala a prejudiciului presupune un calcul care se raporteaza la debitul restant, fara ca dobanda sa de calculeze asupra debitului care ar cuprinde actualizarea cu rata inflatiei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CLuj Sectia I Civila, Decizia nr. 124/A/2016, in sedinta publica din 27 ianuarie 2017

Decontarea transportului cadrelor didactice navetiste in functie de distanta parcursa reprezinta o obligatie a primariei si a consiliului local ce nu poate fi conditionata
Pronuntaţă de: Tribunalul Teleorman Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 54/2016, in sedinta publica din 17 noiembrie 2016

Concedierea salariatei gravide in perioada de proba si in concediu medical
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Sectia a III-a Contencios administrativ fiscal, litigii de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 1832 din 05.07.2016

Asigurari sociale de sanatate. Contributii pentru fondul asigurarilor. Cazul autorilor de creatie intelectuala. Legalitatea normelor aprobate prin ord
Pronuntaţă de: Decizia nr.289 din 29 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Asigurari sociale de sanatate. Contributii pentru fondul asigurarilor. Cazul autorilor de creatie intelectuala. Legalitatea normelor aprobate prin ord
Pronuntaţă de: Decizia nr.289 din 29 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal � o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Restituirea in 2018 a taxei pe poluare, a taxei speciale, pentru emisiile poluante, precum si a timbrului de mediu pentru autovehicule
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cum va fi implementat sistemul salarizarii unitare dupa primul an de aplicare a legii?
Sursa: Guvernul Romaniei